Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Zehirli İshalin emare leri

 

Zehirli İshal hakkında tüm teferruat lar aşağıdaki yazımızda . . . . . .

 

Zehirli İshal emare leri

 

İshalin % 100 Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si vede ürünler hakkında teferruat lı veri için tıklayın     

 

 

emare ler
İshali tanımı halen tartışmalı bir konudur . İshal klinik ollaraak 24 saat içinde olaðan şeklini kaybetmiş , 3 yada daha aþırı sayıda dışkılama ollaraak tanımlanabilir . Bu tanımlamanın dışında dışkı miktarı ?200 gr/gün vede dışkı suyunun ?%80 ölçümlerine göre daha objektif tanımlamalarda söz konusudur . Fakat pratikte bu ölçümlere çık çok nadir başvurulmaktadır . İki haftayı aşmayan ishaller akut , aşanlar ise kronik ishal ollaraak tanımlanabilir . Akut ishallerin sebebi umumiyetle enfeksiyöz ajan(gimen) lardır . İshalle ishalle alakalı başkaca tanımlamalar da yapılmaktadır .

 

Gastroenterit; bulantı , kusma , ishal vede karın ağrısı gibi yakınmalarla seyreden mide vede ince bağırsağın 1 arada tutulduğu klinik tablodur .
Enterekolit; umumiyetle bulantı vede kusmanın etki etmediği , ateş , karın ağrısı vede ishal gibi yakınmalarla seyreden ince vede kalın bağırsakların 1 arada tutulduğu klinik tablodur .
Dizanteri sendromu; kramp biçiminde karın ağrısı , kanlı-mukuslu-tenezimli sık vede az miktarda dışkalamayla seyreden klinik tablodur .

 

İnce bağırsak tipi ishal; bol vede sulu dışkılamadır .


Kalın bağırsak tipi ishal; az miktarda sık sık dışkılamadır .


Tenezim; sık sık ağrılı dışkılama vede kafigelmeyecek dışkılama hissidir .

 

Besinlerde bulunan bakteri toksinlerinin alınmasıyla oluşan gastroenteritlerde kuluçka süresi kısa (1-6 saat , 6-24 saat) , dışkı ile bulaşık suların içilmesi yada bu sular ile yıkanmış gıdaların iyi pişirilmeden yenilmesi ile dışkı-ağız yoluyla bulaşan gastroenteritlerin etkenlerinde kuluçka süresi vasati 3 gündür . Dışkı sayısının çok sayıda ( ?10/gün) olması akla kalın bağırsak tutulumunu getirmelidir . Sekretuvar ishallerde dışkı sulu , aþırı miktarda , renksiz yada al renklidir . Dizanterik olanlarda ise dışkının miktarı azdır vede kan , müküs , vede püy içermektedir . İshale eşlik eden karın ağrısının özellikleri klinik ollaraak önemli ipuçları verebilir . Karın ağrısı tutulumu mideden aşağı inildikçe vede bağırsak yayılımı varlığında artmaktadır . Bazı ishal tiplerinde bu ağrı göbek çevresinde yada sağ alt tarafta vede aralıklı olarak gelip kramp tarzında meydana gelirken , bazı tiplerde yine karın alt tarafında devamlı tenezimle 1 arada meydana gelebilir . Bol sulu ishallerde ateş sık görülmezken bakterilerin oluşturduğu çoğu ishallerde ateş görülebilir . 


 


İshal

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp