Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kurdeşen Nedir Tedavi(iyileştirme) si


Kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si varmı ? Sorusuna yanıt ollaraak kurdeşen vede Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri leri vede bu kurdeşen hastalığının bitkilerle nasıl Tedavi(iyileştirme) edildiğini bu yazıda öğrenebilirsiniz .

Kurdeşen Nedir ?


Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan biri oluþan kurdeşen bazı durumlarda gerçekten hem Rahatsızkiþi hem de hekim için mesele yaratan hastalıkların başında gelebilir . Tıp dilinde “ürtiker” diye anılan kurdeşen 2 formda meydana gelebilir . Bunlardan ilki şikayetlerin 6 haftadan kısa sürdüğü akut ürtiker; diğeri ise şikayetlerin 6 haftayı geçtiği kronik ürtikerdir . Her 2 halde da hastalığın bulguları birbirine benzese de hastalığın oluşum sebep leri açısından bariz deðiþmeler vardır .

Hastalığın bulguları arasında kaşıntılı , deriden kabarık , kızarık 0 ,5cm ila çok büyük ölçülerde deride plaklar bulunur . Bu plakların bazıları birleşme eğilimindedir . Plakların sınırlarını net ollaraak çizmek herzaman mümkün olmaz . Lezyonlar umumiyetle birkaç saat içerisinde solar , yerine başka alanlarda yenileri çıkabilir .

Ayrıca bazı ürtiker vakalarına “anjioödem” dediğimiz tablo da eşlik edebilir . Anjioödem umumiyen göz kapaklarında (genellikle tek taraflı) , dudakta , yüzün diğer kısımlarında , kol vede bacaklarda , parmaklarda , genital bölgelerde oluşabilir . Bunlarda da özellikle şişlik ön plandadır . Her 2 hastalıkta da deriden kabarık oluþan durumu ortaya çıkaran şey deri içinde ödem olmasıdır . Anjioödemde derinin alt tabakaları da olaya iştirak ettiği için şişlik çok ön plandadır . Şişliğe kaşıntıdan ziyade yanma hissi eşlik edebilir .

Daha önce de bahsedildiği gibi 6 haftadan kısa süreli kurdeşen akut ürtiker ollaraak anılır . Bu hastalıkta sebep umumiyetle allerjidir . Bu allerji de umumiyetle ağız yolu ile alınan allerjenlerle oluşur . Yani gıdalar vede ilaçlar akut ürtikerdeki en önemli sebeplerdir . Bunun dışında çok çok nadir de olsa solunum yolu ile alınan bazı allerjenler (örneğin ev tozu akarları) de akut ürtiker yapabilir . Kronik ürtikerin altında ise allerji pek bulunmaz . Bu hastaların fakat %3-5’ inde allerji rol oynayabilirler . Bu allerjenler de Umumi ollaraak ağız yolu ile alınan allerjenlerdir (gıdalar . . .) . Bunun dışında bu hastalığın çok değişik sebepleri meydana gelebilir . Bunlar içerisinde otoimmun hastalıklar (otoimmün tiroidit , sistemik lupus eritematozus vb .) , kronik enfeksiyonlar (tuberküloz , bruselloz vb .) , fokal enfeksiyonlar (sinüzit , diş vede dişeti enfeksiyonları vb .) , Helikobacter pylori enfeksiyonları , bazen hepatitler , bazen bazı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türleri vardır . Bu sebep le 1 çok araştırma yapmak lüzumlu dir . Tüm ayrıntılı araştırmalara rağmen %60-65 vakada hiçbir sebep bulunamayabilir . Bu hastalar da idiyopatik (sebebi bilinmeyen) kronik ürtiker ollaraak adlandırılır .

Hastalarda iyi 1 hastalık öyküsü sonrası , allerji testlerini içeren araştırmalar yanında diğer bahsi geçen hastalıkların araştırmaları yapılmalıdır .

Altta yatan hastalığın Tedavi(iyileştirme) si neticesinde Umumi ollaraak ürtiker kendiliğinden geçer vede tekrar etmez . Ancak sebebi bilinmeyen ürtiker hastalarında antiallerjik ilaçlardan avantaj lanılır . Bu hastalarda kalsik olarak sabahları sedatif olmayan antiallerjikler , akşamları sedatif antiallerjikler vede H2 reseptör blokerleri 1 arada kullanılır . H2 reseptör blokerleri asıl itibari ile mide asiditesini azaltmak için kullanılan ilaçlardır . Ancak derideki histamin reseptörlerinin % 20 kadarı H2 tipinde olduğu için bu tür ilaçlar bu hastalarda avantaj lı olmaktadır . Bunun dışında bunlara diðerbir deyiþle t vermeyen hastalarda kortizon dahi kullanılabilir .

Bunlar dışında ayrıca değişik kurdeşen türleri de vardır . Aşağıdaki tabloda bu ürtiker tiplerini görmektesiniz:

Fiziksel ürtiker

**uajenik ürtiker (su ile temas neticesi oluşan)
Kolinerjik ürtiker (terleme , aşırı efor neticesi oluşan)
Soğuk ürtikeri (soğuk havada oluşan)
Dermografizm (ciltte çizik ile yada kaşınma ile oluşan ürtiker)
Gecikmiş basınç ürtikeri
Solar ürtiker (güneş ışınları ile oluşan)
Vibratuvar ürtiker (vibrasyon yapan aletlerle oluşan)
Herediter ürtiker (ailenin diğer fertlerinde de görülen tip)
Ürtikeryal vaskülit (ürtiker plaklarının 24 saatten uzun sebat ettiği damar iltihabı ile giden tip)


Kurdeşen Tedavi(iyileştirme) si:

Akut kurdeşen diyebileceğimiz 6 haftadan daha kısa süren kurdeşenlerin büyük 1 kısmı kendiliğinden geçebilir . 6 haftadan daha uzun süren Kronik kurdeşen Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .

Kurdeşenin en önemli sebebi oluþan stresden uzak durmak ilk yapılması gereken iştir . Alerjiye bağlı kurdeşenlerde alerji yapan unsurlardan uzak durulmalıdır . Doğru Tedavi(iyileştirme) kurdeşenin sebebi tesbit edildikten sonra yapılır . Kimi durumlarda ilaç Tedavi(iyileştirme) si uygulanabilir , amma bilinçsizce ilaç kullanmak kurdeşeni daha da arttırabilir . Bu sebep le , doktorunuza danışmayı gözardı etmeyin .


Etiketler: kurdeşen , nedir , kurdeşen nedir , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si nasıl , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si ile , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si hakkında , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si tesirli mi , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si varmı , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si mümkünmü , kurdeşen nedir emare eri , kurdeşen nedir sebep leri , kurdeşen nedir sebep leri , kurdeşena , kurdeşen için bitki , kurdeşen için ürünler , kurdeşen için şifalı bitkiler , kurdeşen için avantaj lı yiyecekler , kurdeşen için haplar , kurdeşen için bitkisel(doðal) kür , kurdeşen için avantaj lı ilaçlar , kurdeşen için avantaj lı gıdalar , kurdeşen için avantaj lı gıdalar , kurdeşen için avantaj lı meyvele

Ürtiker

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp