Bitkisel Sağlık Ürünleri
Ürtiker

Kurdeşen Nedir Tedavi(iyileştirme) si


Kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si varmı ? Sorusuna Yanit ollaraak kurdeşen vede Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri leri vede bu kurdeşen hastalığının bitkilerle neşekilde Tedavi(iyileştirme) edildiğini bu yazıda öğrenebilirsiniz .

Kurdeşen Nedir ?


Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan biri oluşan kurdeşen bazı durumlarda gerçekten hem Rahatsızkişi hem de hekim icin mesele yaratan hastalıkların başında gelebilir . Tıp dilinde “ürtiker” diye anılan kurdeşen 2 formda meydana gelebilir . Bunlardan ilki şikayetlerin 6 haftadan kısa sürdüğü akut ürtiker; başka i ise şikayetlerin 6 haftayı geçtiği kronik ürtikerdir . Her 2 halde da hastalığın bulguları birbirine benzese de hastalığın oluşum sebep leri açısından bariz değişmeler vardır .

Hastalığın bulguları arasında kaşıntılı , deriden kabarık , kızarık 0 ,5cm ila çook büyük oranlarda deride plaklar bulunur . Bu plakların bazıları birleşme eğilimindedir . Plakların sınırlarını net ollaraak çizmek herzaman mümkün olmaz . Lezyonlar umumiyetle birkaç saat dahilinde solar , yerine başka alanlarda yenileri çıkabilir .

Ayrıca bazı ürtiker vakalarına “anjioödem” dediğimiz tablo da eşlik edebilir . Anjioödem umumiyen göz kapaklarında (genellikle tek taraflı) , dudakta , yüzün başka kısımlarında , kol vede bacaklarda , parmaklarda , genital bölgelerde oluşabilir . Bunlarda da hususiyetle şişlik ön plandadır . Her 2 Rahatsızlık ta da deriden kabarık oluşan durumu ortaya çıkaran şey deri içinde ödem olmasıdır . Anjioödemde derinin alt tabakaları da olaya iştirak ettiği icin şişlik çook ön plandadır . Şişliğe kaşıntıdan ziyade yanma hissi eşlik edebilir .

Daha önce de bahsedildiği gibi 6 haftadan kısa zaman li kurdeşen akut ürtiker ollaraak anılır . Bu Rahatsızlık ta sebep umumiyetle allerjidir . Bu allerji de umumiyetle ağız yolu ile alınan allerjenlerle meydana gelir . Yani gıdalar vede ilaçlar akut ürtikerdeki en önemli sebeplerdir . Bunun dışında çok çok nadir de olsa solunum yolu ile alınan bazı allerjenler (örneğin ev tozu akarları) de akut ürtiker yapabilir . Kronik ürtikerin altında ise allerji pek bulunmaz . Bu hastaların fakat %3-5’ inde allerji rol oynayabilirler . Bu allerjenler de Umumi ollaraak ağız yolu ile alınan allerjenlerdir (gıdalar . . .) . Bunun dışında bu hastalığın çook farkli sebepleri meydana gelebilir . Bunlar dahilinde otoimmun Rahatsızlık lar (otoimmün tiroidit , sistemik lupus eritematozus vb .) , kronik enfeksiyonlar (tuberküloz , bruselloz vb .) , fokal enfeksiyonlar (sinüzit , diş vede dişeti enfeksiyonları vb .) , Helikobacter pylori enfeksiyonları , bazen hepatitler , bazen bazı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türleri mevuttur . Bu sebep le 1 çook araştırma yapmak lüzumlu dir . Tüm teferruat lı araştırmalara rağmen %60-65 vakada hiçbir sebep bulunamayabilir . Bu hastalar da idiyopatik (sebebi bilinmeyen) kronik ürtiker ollaraak adlandırılır .

Hastalarda iyi 1 Rahatsızlık öyküsü sonrası , allerji testlerini içeren araştırmalar neşriyat da başka bahsi geçen Rahatsızlık ların araştırmaları yapılmalıdır .

Altta yatan hastalığın Tedavi(iyileştirme) si neticesinde Umumi ollaraak ürtiker kendiliğinden geçer vede tekrar etmez . Ancak sebebi bilinmeyen ürtiker hastalarında antiallerjik ilaçlardan avantaj lanılır . Bu hastalarda kalsik olarak sabahları sedatif olmayan antiallerjikler , akşamları sedatif antiallerjikler vede H2 reseptör blokerleri 1 arada kullanılır . H2 reseptör blokerleri asıl itibari ile mide asiditesini azaltmak icin kullanılan ilaçlardır . Ancak derideki histamin reseptörlerinin % 20 kadarı H2 tipinde olduğu icin bu tür ilaçlar bu hastalarda avantaj lı olmaktadır . Bunun dışında bunlara diğerbir deyişle t vermeyen hastalarda kortizon dahi kullanılabilir .

Bunlar dışında farklı ca farkli kurdeşen türleri de mevuttur . Aşağıdaki tabloda bu ürtiker tiplerini görmektesiniz:

Fiziksel ürtiker

**uajenik ürtiker (su ile temas neticesi meydana gelen )
Kolinerjik ürtiker (terleme , aşırı efor neticesi meydana gelen )
Soğuk ürtikeri (soğuk havada meydana gelen )
Dermografizm (ciltte çizik ile yada kaşınma ile meydana gelen ürtiker)
Gecikmiş basınç ürtikeri
Solar ürtiker (güneş ışınları ile meydana gelen )
Vibratuvar ürtiker (vibrasyon yapan aletlerle meydana gelen )
Herediter ürtiker (ailenin başka fertlerinde de görülen tip)
Ürtikeryal vaskülit (ürtiker plaklarının 24 saatten uzun sebat ettiği damar iltihabı ile giden tip)


Kurdeşen Tedavi(iyileştirme) si:

Akut kurdeşen diyebileceğimiz 6 haftadan daha kısa süren kurdeşenlerin büyük 1 kısmı kendiliğinden geçebilir . 6 haftadan daha uzun zaman n Kronik kurdeşen Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .

Kurdeşenin en önemli sebebi oluşan stresden uzak durmak ilk yapılması gereken iştir . Alerjiye bağlı kurdeşenlerde alerji yapan unsurlardan uzak durulmalıdır . Doğru Tedavi(iyileştirme) kurdeşenin sebebi tesbit edildikten sonra yapılır . Kimi durumlarda ilaç Tedavi(iyileştirme) si uygulanabilir , amma bilinçsizce ilaç kullanmak kurdeşeni daha da arttırabilir . Bu sebep le , doktorunuza danışmayı gözardı etmeyin .


Etiketler: kurdeşen , nedir , kurdeşen nedir , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si neşekilde , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si ile , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si hakkında , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si tesirli mi , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si varmı , kurdeşen nedir Tedavi(iyileştirme) si mümkünmü , kurdeşen nedir emare eri , kurdeşen nedir sebep leri , kurdeşen nedir sebep leri , kurdeşena , kurdeşen icin bitki , kurdeşen icin ürünler , kurdeşen icin şifalı bitkiler , kurdeşen icin avantaj lı yiyecekler , kurdeşen icin haplar , kurdeşen icin bitkisel(doğal) kür , kurdeşen icin avantaj lı ilaçlar , kurdeşen icin avantaj lı gıdalar , kurdeşen icin avantaj lı gıdalar , kurdeşen icin avantaj lı meyvele

Ürtiker

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp