Bitkisel Sağlık Ürünleri
Ürtiker

Ürtikerin Sebep leri

 Ürtikerin Sebep eleri vede merak ettikleriniz

 

 

 

  Ürtiker Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı % 100 Bitkisel(doğal) Ürünlerimizin Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

 

Ürtikerin Sebep leri ,ürtiker (kurdeşen) hastalığının Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri ler aşağıdaki yazımızda yer almaktadır .Ürtiker hastalığının Tedavi(iyileştirme) si hakkında daha teferruatlı veri sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki makalemizi okumanızı tavsiye ederiz . .

 

 

 ÜRTİKER
Ürtiker , ilaçlara , yiyeceklere , infeksiyonlara vede daha pek çook uyarana bağlı ollaraak gelişebilen vede sık karşılaşılan 1 Rahatsızlık tır . Halk arasında dabaz yada kurdeşen ollaraak bilinir . Toplumdaki kişilerin %20′sinin , yaşamları boyunca en az 1 kez ürtiker atağı geçirdiği saptanmıştır . Altı haftadan kısa zaman n olgulara akut ürtiker , uzun zaman nlere kronik ürtiker denir . Akut ürtiker gençlerde daha sık , her 2 cinste eşit ollaraak görülür; kronik ürtiker kadınlarda vede orta yaşta daha sıktır .

Etyoloji:
Ürtikerin başlıca sebep leri , ilaçlar (penisilin , aspirin , vb) , yiyecekler (kuru yemişler , yumurta , balık , deniz kabukluları , çikolata , inek sütü , turuçgiller , erik , elma , çilek , domates , havuç , fasulye , mantar , et , mayalı gıdalar , baharatlar , kızartmalar , turşu , vb) vede amade yiyeceklerde bulunan katkı maddeleri (koruyucular , boyalar , vb .) , inhalanlar (ev tozları , polenler , küfler , hayvan tüyleri-epitelleri vb .) , fokal infeksiyonlar (tonsillit , farenjit , diş absesi , otit , kolesistit , piyelonefrit , vajinit vb .) , parazitozlar (özellikle barsak parazitleri) , böcek ısırmaları (özellikle arı sokması) , Troid(guatr) Rahatsızlık ları (özellikle otoimmün olanlar) , kollajenozlar (SLE , dermatomiyozit vb .) , maligniteler vede fizik etkenler (dermografizm , basınç , sıcak , soğuk , kolinerjik , güneş)’tir . Stres hem 1 asıl sebep hem de 1 kolaylaştıcı etken ollaraak rol oynayabilir . Bu sebep ler , hem akut hem de kronik olgular icin geçerlidir . Öte yandan , akut olgulara en sık ilaçlar , yiyecekler vede akut üst solunum yolu infeksiyonları sebep olur . Kronik ürtiker olgularının fazlasında etyolojik etken saptanamaz .

Patogenez:
Ürtiker vazodilatasyon vede küçük damarlardan oluşan transüdasyon neticesi ortaya çıkar . Yukarıda sayılan sebep ler , immünolojik yada non-immünolojik mekanizmalar ile ürtikere yol açar . Her 2 mekanizma da mast hücreleri vede bazofillerden mediatörlerin salınımına yol açar . Ürtikerde en sık görülen immünolojik mekanizma , IgE’ye bağlı oluşan Tip I aşırı hassas k reaksiyonudur . İlaç vede gıdalar e bağlı ürtikerlerin çoğu bu yolla ortaya çıkar . Non-immünolojik mekanizmaya misal ollaraak fizik ajan(gimen) ların sebep olduğu ürtikerler gösterilebilir; bazı ilaçlar vede gıdalar de bu mekanizma ile ürtikere yol açabilir .

Klinik:
Ürtiker , kısa zamanda kaybolan , kaşıntılı , hafifçe eritemli , ödemli papüllerle karakterlidir (4-K: Kısa zamanda kaybolma , Kaşıntı , Kızartı , Kabartı) . Ürtiker papülü başlangıçta kırmızıdır , sonra ortası , ödemden dolayı , solar; deriden kabarık vede üstü düzdür . Papül , deri gerildiğinde daha bariz hale geçer vede deri 2 parmak arasına sıkıştırıldığında portakal kabuğu görünümü; ortadaki solukluk daha da bariz leşir . Papüllerin kenarları keskindir , biçim leri değişiktir , büyüklükleri 2-3 mm-30 cm çapında meydana gelebilir . Ürtikerde tek 1 lezyon kısa zamanda , ekseriyetle 1 kaç saat içinde kaybolur , fakat yeni lezyon çıkışı Daimi eder . Lezyonların biri batar , biri çıkar , amma iyileşen 1 bölgede en az 3-6 gün yeni papül çıkmaz . Ürtiker subkutan dokuyu da etkileyebilir , bu halde anjioödem ortaya çıkar , göz kapakları vede dudaklar balon gibi şişer . Anjioödem mukozaları da etkileyebilir , dil şişebilir , çok nadiren de olsa larinks ödemi neticesi asfiksi gelişebilir . Anjioödemde lezyonların kaybolması 24 saaten uzun zaman bilir .
Ürtiker papülleri bedeni n her yerine bölgesel ize meydana gelebilir , amma daha çook gövdeye yerleşir .
Kaşıntı hemen daima mevuttur , lezyonlar yüzeyel meydana geldiğinde çook şiddetli , derin meydana geldiğinde minimaldir .
Ürtikere gözlerde sulanma , hapşırma , nefes darlığı , karın ağrısı , bulantı , kusma vede ishal(diyare) gibi semptomlar eşlik edebilir . Bu semptomlar , şiddetin yanı sıra allerjenin giriş yolunu gösterir . Göz , burun vede akciğer semptomları varsa , allerjen solunum yolu ile girmiştir , inhalandır . Gastrointestinal sistem semptomları varsa , sindirim yolu ile girmiştir , yiyecek yada ilaçtır .
Künt 1 cisim ile çizilme , basınç , soğuk , sıcak , güneş ışınları , egzersiz vede titreşim gibi fiziksel etkenler de ürtiker yapabilir . Böyle olgulara “fiziksel ürtiker” denir . Dermografizm , künt 1 cisim ile çizilme neticesi basitlikle lineer ürtikeryal plakların gelişmesidir . “Kolinerjik ürtiker” , terlemeyi uyaran etkenler (sıcak , egzersiz , emosyonel stress vb .) neticesi toplu iğne başı yada mercimek büyüklüğünde ürtikeryal papüllerin gelişmesidir .
Çoğu kişi , ısırgan otunun (deriye değinmesi neticesi gelip geçici , kaşıntılı kızartı vede kabartıların oluşacağını bilir . Ürtiker adı da bu bitkinin latince adından gelir: “Urtica” . Bir maddenin değinmesi neticesi gelişen ürtikere “kontakt ürtiker” denir . Günümüzde tıpsal eldivenlerde vede kondomlarda bulunan latekse karşı gelişen kontak ürtiker , hatta anafilaksi olguları önemli 1 sorundur . Bugün , suyun bile sıcaklıktan bağımsız ollaraak kontakt ürtiker (akuajenik ürtiker) yapabileceğini bilinmektedir .

Tanı:
Ürtiker tanısı , klinik ollaraak tek 1 lezyonun 4-K hususi liğine göre konur . Lezyonlar , ağırlıklı ollaraak belirli beden bölgelerini tesirli yorsa , fiziksel ürtiker akla getirilmelidir: Sütyen altı , kemer altı , avuç içleri vede ayak tabanları tutulmuşsa basınç ürtikeri; yüz , eller vede ayaklar tutulmuşsa soğuk ürtikeri; yüz , boyun , göğüs V’si , el sırtları , ön kollar vede kadınlarda bacaklar tutulmuşsa güneş ışınları yetkili meydana gelebilir .
Kronik ürtikerli olgularda , ürtikerin sebep lerine yönelik teferruat lı 1 öykü alınmalı vede sistemik 1 fizik muayene yapılmalıdır . Eritrosit sedimentasyon hızı , tam kan sayımı , tam idrar tahlili vede dışkıda parazit aranması dışındaki laboratuvar incelemeleri rutin ollaraak istenmemeli , klinik bulgulara göre istenmelidir .

Ayırıcı tanı:
Ürtiker , zor olmayan basit farkli 1 Rahatsızlık ile karışmaz . Bununla beraber , ürtikeryal vaskülitten ayırt edilmelidir . Ürtikeryal vaskülitte purpura mevuttur , lezyonlar 1 günden uzun zaman r vede pigmentasyon bırakır . Pigmentasyon , eritrositlerin yıkımı neticesi meydana gelen hemosiderine bağlıdır . Uyuz vede atopik dermatit gibi başka kaşıntılı Rahatsızlık larda görülen ekskoriasyonlar , bu Rahatsızlık ların ürtikerden ayırt edilmesinde önemli 1 bulgudur .

Tedavi(iyileştirme) :
Akut ürtikerli olgularda ilaç yasağı vede sıkı perhiz (3-5 gün boyunca sadece haşlanmış , yağsız , salçasız , baharatsız kuzu eti , tavuk eti , patates , pirinç , havuç) uygulanmalıdır . İnfeksiyon odağı saptanırsa Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .
İlaç ollaraak , ilk 3 gün metil prednizolon (60 mg IM , çocuklarda 1 mg/kg) , daha sonra oral H1 antihistaminik kullanılabilir . Gerekirse parenteral antihistaminikler ile Tedavi(iyileştirme) desteklenebilir .
Hususiyetle anjioödemli olgularda adrenalinin , 1/1000′lik solüsyonundan erişkinlerde 0 .3-0 .5 mg/total SC , çocuklarda 0 .01 mg/kg SC kullanılmalıdır . Ülkemizde 1/1000′lik adrenalin solüsyonu , 0 .25 mg adrenalin içeren 1/4′lük ampuller , 0 .5 mg adrenalin içeren 1/2′lik ampuller , 1 mg adrenalin içeren 1/1′lik ampuller halinde bulunmaktadır , her üçünün de hacmi 1 ml’dir . Basitçe , erişkin 1 rahatsızkişiye örneğin , 1/2′lik ampulün yarısı yada tamamı yapılmalıdır , çook şiddetli olgularda , 15-30 dk sonra tekrarlanabilir .
Kronik ürtikerin semptomatik Tedavi(iyileştirme) sinde esas ilaç oral antihistaminiklerdir . İlk seçenek ollaraak non-sedatif vede uzun tesirli olanlar tercih edilmelidir . Rahatsızkişi stresli ise yada ürtiker sebebi ile uykusuzluk çekiyorsa , sedatif 1 preparat; lezyonlar gün içinde sık sık yineliyorsa , kısa tesirli 1 preparat Tedavi(iyileştirme) ye eklenebilir .


Ürtiker

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp