Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Üre Yüksekliği emare leri

 Üre Yüksekliği emare leri hakkında veri ler .

 

 Kandaki üre oranının olaðanın üzerinde olması halidir .Ürelerin yükselmesi hakkında teferruat lı veri edinmek için aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz .

 Kandaki üre oranının olaðanın üzerinde olması halidir . Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan böbrek kafigelmez liğinin son döneminde meydana gelip , şuur bulanıklığı vede koma içinde ölüme götüren hastalık hali .Üremi; sinir sistemi , mide-barsak vede kalp damar sistemleri yönünden çeşitli emare ler veren , üre birikimi vede asidozla kendini gösteren 1 çeşit zehirlenmedir . Böbrek , vücudun asit-baz dengesini bozmak istidadında oluþan asit yada baz iyonları , hücre dışı sıvının iyon dengesini bozan aþırı suyu yada iyonları , protein metabolizmasının son ürünlerini atmakla vazifelidir .

Böbrekler bu mühim vazifelerini başarabilmek için çok miktarda kan almak zorundadırlar . Böbreklerin süzme kabiliyetinin azalmasıyla kanda , azot metabolizmasının son ürünleri artmaktadır . İdrarla atılması gereken azot metabolizması son ürünlerinin başlıcaları üre , ürik asit vede kreatinindir . Vücutta , kan proteinleri dışındaki bütün azotlu maddelerin ihtiva ettikleri toplam azot miktarının olaðan değeri% 20-40 mg’dır . Azotemi içinde en önemli yeri işgal eden üredir . Çünkü kandaki oranı diğer azotlu maddelere Bakı(nazar) an çok daha fazladır . Vasati olaðan miktarı % 30 mg kadardır . % 50 mg’ın üstü anormal ollaraak kabul edilir . Ağır üremi vak’alarında kan üresinin % 500 mg’a kadar yükselmesi mümkündür . Yurdumuzda umumiyetle azotemi hakkında öngörü sahibi olmak için kan üresinin ölçülmesiyle yetinilmektedir . Azotemi derecesiyle üremi , arasında kaba da olsa 1 paralellik bulunması ilk önce üre , ürik asit , kreatinin gibi birikime uğrayan azotlu maddelerin suçlandırılmasına yol açmıştır . Daha sonraları potasyum yüksekliği , kalsiyum düşüklüğü gibi elektrolit sapmalarının , asidozun vede barsak kokuşma ürünlerinin üremi komasında tesirli oldukları düşünülmeğe başlandı .

Yapılan bütün incelemeler üreminin 1 üre zehirlenmesi ollaraak kabul edilmeyeceğini , vücutta biriken ürenin fakat çok yüksek seviyelere çıktığı vakit üremi emare lerinden bazılarını meydana getirebileceğini göstermiştir . Üremide görülen tendon reflekslerindeki canlılık , kas çekilmeleri , sinir kas sisteminin aşırı uyarılma emare leri , iyonize kalsiyumun azalmasıyle ilgilidir . Vücuttan su vede tuz kaybının da , üremi emare lerini şiddetlendirdikleri anlaşılmıştır .

Üremiyi , teşekkül hızına göre had vede müzmin; altta yatan sebebin yerine göre de prerenal (böbrek öncesi) , renal (böbrekle ilgili) vede postrenal (böbrek sonrası) ollaraak sınıflandırmak mümkündür . Prerenal (Böbrek öncesi) üremi sebep leri şöyle sıralanabilir: Prer şoka yol açan bütün haller (ameliyat , travmalar , zehirlenmeler , sari hastalıklar , yanıklar , şiddetli ishal(diyare) vede kusmalarla 1 arada giden hastalıkların vede şeker hastalığının sebep olduğu susuzluk şoku , Addison krizi) , önümüzdeki C°de kalp kafigelmez liği , Renal (Böbrekle ilgili) Üremi sebep leri ; çeşitli had vede müzmin nefrit (böbrek iltihabı) ler , polikistik böbrek , ilerlemiş böbrek veremi , böbrek tümörleri , böbrekte amiloid birikimi , 2 taraflı böbrek enfarktüsü , had tübüler nekroz , damar içi hemoliz (kan erimesi) , ezilme sendromu , Postrenal (böbrek sonrası) üremi sebep leri yse; her 2 böbrek idrar yollarının taş , ur , kan pıhtısı yada dıştan baskı ile tıkanması , üreterlerin ameliyatlarda dikkatsizlik yüzünden kesilmesi , prostat büyümesi ollaraak sayılabilir . Üreminin emare leri: Başlangıç umumiyetle sinsidir . İlk emare ler halsizlik vede kas zayıflığıdır . Gündüz dalgınlık içinde bulunan hasta , geceleyin uyuyamaz .

Bazı vak’alarda saldırganlık vede manasız bağırıp çağırmalar görülür . Şuur bulanıklığı , nihayet komaya döner . Başağrısı bazan ilk emare ollaraak görülür . Kas çekilmeleri sık görülür . Hastalığın son döneminde durdurulamayan 1 hıçkırık görülebilir . Ağızda kuruluk vede yanma sık rastlanan şikayetlerdir . Dil paslıdır . Nefeste amonyak kokusu duyulur . Ağızda Enfeksiyon bulunabilir . İştahsızlık bulantı-kusma başlangıç emare leri meydana gelebilir . Başlangıçta hemen daima kabızlık bulunduğu halde , sonradan ishal(diyare) ler eklenebilir . Hastanın solunumu , önümüzdeki dönemde düzensiz 1 hal alır vede denkleşir (Kusmaul solunum) . Zatürre , sık rastlanan 1 komplikasyondur . Üremide kalp kafigelmez liğine sık rastlanır ki , bunun sebebi yüksek tansiyondur . Kalp zarı iltihabı , son dönemde ortaya çıkar . Deri umumiyetle soluk , kuru vede sarımsı kirli renktedir . Kaşıntı mevcuttur . Üremide zayıflama söz konusudur , amma ödem bunu gizleyebilir .

Kansızlık sık görülür . Üremi teşhisi: Kan tahlilleriyle kati lik kazanır . Üremiye yol açan hadise gelip geçici vede şifası mümkünse , üremi de geçicidir . Üremi , müzmin vede iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklara bağlıysa şifa yoktur . Üreminin Tedavi(iyileştirme) si , üremiye yol açan hastalığa yöneliktir . Tedavi(iyileştirme) , hastahanede yapılır . Rahatsızkiþi yatak istirahatine alınır . Su vede elektrolit dengesi çok iyi izleme(takip) edilerek düzenlenir . Özellikle had vak’alarda sun’i böbrekten faydalanma edilir . Müzmin vak’alarda diðerbir deyiþle irreversibl (dönüşü olmayan) üremi vak’alarında bugün için en iyi (hatta tek) kati Tedavi(iyileştirme) şekli böbrek transplantasyonu (nakli) dur . Bu da 2 türlü meydana gelebilir . Ya ölüden ölüm anında alınan böbrek nakledilir . Veya hastanın yakın akrabalarından kan vede doku grubu testleri yapılıp uygun olanın bağışladığı 1 böbreği rahatsızkiþiye nakledilir . Özellikle bu 2 tür nakillerde böbreği vücûdun reddetmemesi için uzun süre özel ilaç Tedavi(iyileştirme) leri yapılır .

Üre hastalığını Tedavi(iyileştirme) edici bitkisel(doðal) ürünlerimizi sitemizden bulabilmek için tıklayınız .


Üre

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp