Bitkisel Sağlık Ürünleri
Üre

Üre Kreatinin Yüksekliği

 Üre Kreatinin Yüksekliği hakkında veri ler .

  Üre Kreatinin Yüksekliği , Kandaki Üre Oranının Normalin Üzerinde Olması Halidir . Ürelerin Yükselmesi Hakkında Detaylı Veri Edinmek İçin Aşağıdaki Makalemizi Okuyabilirsiniz . .

 Kandaki üre oranının olağanın üzerinde olması halidir . Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan böbrek kafigelmez liğinin son döneminde meydana gelip , şuur bulanıklığı vede koma içinde ölüme götüren Rahatsızlık hali .Üremi; sinir sistemi , mide-barsak vede kalp damar sistemleri yönünden çeşitli emare ler veren , üre birikimi vede asidozla kendini gösteren 1 çeşit zehirlenmedir . Böbrek , bedeni n asit-baz dengesini bozmak istidadında oluşan asit yada baz iyonları , hücre dışı sıvının iyon dengesini bozan aşırı suyu yada iyonları , protein metabolizmasının son ürünlerini atmakla vazifelidir .

Üre Kreatinin Yüksekliği vede Böbrek


Böbrekler bu mühim vazifelerini başarabilmek icin çook miktarda kan almak zorundadırlar . Böbreklerin süzme kabiliyetinin azalmasıyla kanda , azot metabolizmasının son ürünleri artmaktadır . İdrarla atılması gereken azot metabolizması son ürünlerinin başlıcaları üre , ürik asit vede kreatinindir . Beden ta , kan proteinleri dışındaki bütün azotlu maddelerin ihtiva ettikleri toplam azot miktarının olağan değeri% 20-40 mg’dır . Azotemi içinde en önemli yeri işgal eden üredir . Çünki kandaki oranı başka azotlu maddelere Bakı(nazar) an çook daha fazladır . Vasati olağan miktarı % 30 mg kadardır . % 50 mg’ın üstü anormal ollaraak kabul edilir . Ağır üremi vak’alarında kan üresinin % 500 mg’a kadar yükselmesi mümkündür . Yurdumuzda umumiyetle azotemi hakkında öngörü sahibi olmak icin kan üresinin ölçülmesiyle yetinilmektedir . Azotemi derecesiyle üremi , arasında kaba da olsa 1 paralellik bulunması ilk önce üre , ürik asit , kreatinin gibi birikime uğrayan azotlu maddelerin suçlandırılmasına yol açmıştır . Daha sonraları potasyum yüksekliği , kalsiyum düşüklüğü gibi elektrolit sapmalarının , asidozun vede barsak kokuşma ürünlerinin üremi komasında tesirli oldukları düşünülmeğe başlandı .

Yapılan bütün incelemeler üreminin 1 üre zehirlenmesi ollaraak kabul edilmeyeceğini , bedende biriken ürenin fakat çook yüksek seviyelere çıktığı vakit üremi emare lerinden bazılarını meydana getirebileceğini göstermiştir . Üremide görülen tendon reflekslerindeki canlılık , kas çekilmeleri , sinir kas sisteminin aşırı uyarılma emare leri , iyonize kalsiyumun azalmasıyle ilgilidir . Beden tan su vede tuz zayii nın da , üremi emare lerini şiddetlendirdikleri anlaşılmıştır .

Üre Kreatinin Yüksekliğinin Vücuda EtkileriBazı vak’alarda saldırganlık vede manasız bağırıp çağırmalar görülür . Şuur bulanıklığı , nihayet komaya döner . Başağrısı bazan ilk emare ollaraak görülür . Kas çekilmeleri sık görülür . Hastalığın son döneminde durdurulamayan 1 hıçkırık görülebilir . Ağızda kuruluk vede yanma sık rastlanan şikayetlerdir . Dil paslıdır . Nefeste amonyak kokusu duyulur . Ağızda Enfeksiyon bulunabilir . İştahsızlık bulantı-kusma başlangıç emare leri meydana gelebilir . Başlangıçta hemen daima kabızlık bulunduğu halde , sonradan ishal(diyare) ler eklenebilir . Hastanın solunumu , önümüzdeki dönemde itinasız 1 hal alır vede denkleşir (Kusmaul solunum) . Zatürre , sık rastlanan 1 komplikasyondur . Üremide kalp kafigelmez liğine sık rastlanır ki , bunun sebebi Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) dur . Kalp zarı iltihabı , son dönemde ortaya çıkar . Deri umumiyetle soluk , kuru vede sarımsı kirli renktedir . Kaşıntı mevcuttur . Üremide zayıflama(kilo verme) söz konusudur , amma ödem bunu gizleyebilir .


Kansızlık sık görülür . Üremi teşhisi: Kan tahlilleriyle kati lik kazanır . Üremiye yol açan hadise gelip geçici vede şifası mümkünse , üremi de geçicidir . Üremi , müzmin vede iyileşmesi mümkün olmayan Rahatsızlık lara bağlıysa şifa yoktur . Üreminin Tedavi(iyileştirme) si , üremiye yol açan hastalığa yöneliktir . Tedavi(iyileştirme) , hastahanede yapılır . Rahatsızkişi yatak istirahatine alınır . Su vede elektrolit dengesi çook iyi izleme(takip) edilerek düzenlenir . Hususiyetle had vak’alarda sun’i böbrekten faydalanma edilir . Müzmin vak’alarda diğerbir deyişle irreversibl (dönüşü olmayan) üremi vak’alarında bugün icin en iyi (hatta tek) kati Tedavi(iyileştirme) biçimi böbrek transplantasyonu (nakli) dur . Bu da 2 türden meydana gelebilir . Ya ölüden ölüm anında alınan böbrek nakledilir . Veya rahatsızkişinin yakın akrabalarından kan vede doku grubu testleri yapılıp uygun olanın affet dığı 1 böbreği rahatsızkişiye nakledilir . Hususiyetle bu 2 tür nakillerde böbreği vücûdun reddetmemesi icin uzun zaman hususi ilaç Tedavi(iyileştirme) leri yapılır .ETİKETLER: Üre Kreatinin Yüksekliği , üre kreatinin yüksekliğinde rejim , kanda üre kreatinin yüksekliği , üre kreatinin olağan değerleri , üre vede kreatinin olağan değerleri , üre kreatinin düşüklüğü


Üre hastalığını Tedavi(iyileştirme) edici bitkisel(doğal) ürünlerimizi sitemizden bulabilmek icin tıklayınız .


Üre

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp