Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

İKTİDARSIZLIĞA İYİ GELEN


Sertleşme kafigelmeyecek liğinin doğal Tedavi(iyileştirme) sinde , gıdaalımı önlemleri vede egzersizin yanı sıra , iktidarsızlığa iyi gelen bitkiler de kullanılmaktadır . Erkek salgı sistemlerinin çalışmasını geliştiren , Erektil dokuya giden kan akımının artışını vede sinir alarm lerinin iletimini yada uyarımını güçlendirici iktidarsızlığa iyi gelen bitkiler kullanarak cin¬sel isteği vede işlevi iyileştirmek mümkündür .

İktidarsızlığa İyi Gelen Bitkiler

İktidarsızlığa İyi Gelen Yohimbe


Amerikan Gıda vede İlaç İdaresi'nin (FDA) iktidarsızlığın Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılmak üzere tasdik ladığı tek bitkisel(doðal) ilaç , tropik Batı Afrika'ya özgü yohimbe (JPausinystalia johimbe) ağacının kabuğundan ayrıştırılarak elde edilen 1 alkaloit oluþan yohimbinir . Yohimbin hidroklorit , libidoyu artırır; fakat asıl eylemi erektil dokuya kan akışını artırmaktır . Yaygın amma yanlış 1 kanının aksine , yohimbinin testosteron düzeyleri üzerinde hiçbir tesiri yoktur .
Yohimbin tek başına kullanıldığında olguların yüzde otuz dördü ila yüzde kırk üçünde başarılıdır .1213 Striknin vede testosteronla karıştırıldığında çok daha tesirli dir . Bununla beraber , yan etkileri çoğu vakit yohimbinin kullanılmasını çok zorlaştınr . Yohimbin bazı kişilerde anksiyeteye , panik ataklara vede sanrılara ne¬den meydana gelebilir . Yohimbinin diğer yan etkileri arasında , tansiyonu vede kalp hızını artırması , baş dönmesi , baş ağrısı vede derinin kızarması sayılabilir . Kadınlar , böbrek hastaları vede psi¬kolojik rahatsızlıkları oluþan kişiler yohimbin kullanmamalıdır . Kabuğundaki yohimbin içeriği sebebi yle , FDA , yohimbe ağacını güvenli olmayan bitki¬ler sınıfında görmektedir . Böyle sınıflandırıl¬masında doğruluk payı vardır . Ancak , yine de piyasada reçetesiz ollaraak satılmaktadır . Yohimbe vede yohimbinin 1 hekim gözetiminde kullanılması en doğrusudur . Ticari yohimbe ürünlerinin kullanılmasında yan etkilerin yanı sıra , tüketiciler piyasadaki yohimbe ürünlerinin kalitesi konusunda da çok şüpheci davranmalıdır . 1995 yılında yapılan 1 çözümleme , ham yohimbe kabuğunda tipik ollaraak yüzde altı yohimbin bulunurken , bu tür ticari ürünlerin çoğunda hemen hemen hiç yohimbin bulunmadığını ortaya ,a koymuştur . "Bir milyon kısımda 7 .089 kısım (ppm) yoğunluğunda yohimbin bulunan gün yohimbe kabuğu ile kıyaslandığında , ti-ri ürünlerdeki yohimbin yoğunluğunun <0 ,1 489 ppm arasında değiştiği saptanmıştır . İn¬lenen yirmi altı örnekten dokuzunda hiç yohimbin bulunmadığı , yedisinde eser miktarda .1 ila 1 ,0 ppm) olduğu görülmüştür . Kalan ı üründe ise önemsenmeyecek miktarda yombine rastlanmıştır . Kısacası test edilen ünlerin hiçbiri yasal değildir . Yohimbin kullanmayı tercih etmişseniz , saygın kuruluşların satısını üstlendiği vede her 1 dozdaki yohimbin düzeyini açıkça belirten ürünleri kullanınız , Yohimbin içeriğini bilmeden tesirli 1 doz belirlemek yada tutarlı avantaj sağlayabilmek neredeyse imkansızdır .İktidarsızlığa İyi Gelen İktidar Ağacı ( Muria puama )


Sertleşme kafigelmeyecek liğinin yada libido eksikliği-n doğal Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılabilecek en tesirli bitkilerden biri "Muira puama" ollaraak da malum iktidar ağacıdır . (Ptychopetalum ola-lides) . Brezilya'ya özgü bu çalı , Güney Amerika halk hekimliğinde güçlü 1 afrodizyak(cinsel güç artırıcı) vede nir uyarıcı ollaraak çok uzun süreden beri kullanılmaktadır .15 Yakın zamanda yapılan 1 klinik araştırma , bu bitkinin bazı hastalarda libidoyu vede cinsel işlevi iyileştirmede güvenli vede ekili olduğunu doğrulamıştır .
1990 yılında , Fransa'nın başkenti Paris'teki seksoloji Enstitüsünde , cinsel işlev konusun-a dünyanın önde gelen otoritelerinden Dr . Jacques Waynberg'in yönetiminde 1 klinik araştırma yapılmıştır . Başlangıçta , cinsel isteksizlikten vede sertleşme sağlayamama yada sürürememeden şikayetçi oluþan 262 hasta , Muira uama ekstresinin birçok olguda tesirli olduğu-u ortaya koymuştur . Günde 1 ila 1 ,5 gram doz ile 2 hafta içinde , libido kaybı oluþan hastaların yüzde altmış ikisi Tedavi(iyileştirme) nin dinamik 1 etki yarattığını anlatım etmiş , "sertleşme Meselesi oluþan hastaların yüzde elli biri , Muira pua-ma'nın avantaj lı olduğunu pay tmiştir . Muira puama nın çalışma mekanizması henüz bilinmemektedir . İlk elde edilen veri lere göre , cinsel işlevin hem sinirsel hem fiziksel yönü üzerinde etki yaptığı anlaşılmakqtadır . İlerideki araştırmalar , kuşkusuz bu son C° Derece umut verici bitkiye daha aþırı ışık tutacaktır .


İktidarsızlığa İyi Gelen Japon Eriği (Ginkgo Biloba) Ekstresi


Beyne kan vede oksijen akışını artırmasının yanı sıra , yakın zamanda elde edilen kanıtlar Japon eriği (Ginkgo biloba) ekstresinin kan gitmemesine bağlı sertleşme kafigelmeyecek liğinin Tedavi(iyileştirme) sinde de son C° Derece avantaj lı olabileceğini göstermektedir ." İlk araştırmada , sertleşme kafigelmeyecek liği kati doğrulanmış vede papaverin enjeksiyonuna (50 mg'a kadar) yanıt vermemiş altmış rahatsızkiþiye , on 2 ila on 8 ay süreyle günde 60 mg dozunda Ginkgo biloba ekstresi ile Tedavi(iyileştirme) uygulanmıştır . Penis(erkeklikorganı) e kan gidişi , dört haftada bir , ultrason teknikleriyle değerlendirilmiştir . Kan gidişindeki düzelmenin ilk emare leri altı ila 8 hafta sonra görülmüş , altı aylık Tedavi(iyileştirme) den sonra , hastaların yüzde ellisi tekrar cinsel gücüne kavuşmuş vede yüzde yirmisinde papaverinin yeniden denenmesi bu kez başarılı olmuştur . Yüzde yirmi beşinin kan dolaşımında iyileşme olmuş amma papaverin yine basan sağlayamamıştır . Kalan yüzde beşinde ise herhangi 1 değişiklik olmamıştır .

Bu ön araştırmanın sonuçlarına göre , Ginkgo biloba ekstresinin kan gitmemesine bağlı sertleşme kafigelmeyecek liğinin Tedavi(iyileştirme) sinde çok tesirli olabileceği anlaşılmaktadır . Sistemik kan basıncında herhangi 1 değişiklik olmaksızın damarlardan erektil dokuya kan gitmesi , Ginkgo biloba ekstresinin , lüzum atardamarlarda lüzum toplardamarlarda kan akımını güçlendirmesine bağlanmıştır .

İkinci araştırma , Ginkgo biloba ekstresinin yüksek dozda (günde üç kez 80 mg) verildiğinde tesiri ni belirlemek üzere yapılmıştır ." Damar kafigelmez liği sebebi yle sertleşme kafigelmeyecek liği oluþan elli Rahatsızkiþi 2 gruba ayrılmıştır . Birinci grup (yirmi hasta) , ginkgo almAadan önce , erektil dokuya kan gitmesini sağlayan 1 ilacın enjeksiyonuna yanıt vermiştir . İkinci grup (otuz hasta) , yüksek dozda enjeksiyon uygulamasına yanıt vermemiştir . Altı aylık Tedavi(iyileştirme) den sonra , birinci gruptaki yirmi hastanın ereksiyon Meselesi ortadan kalkmıştır . İkinci grupta on 9 Rahatsızkiþi ginkgoya olumlu yanıt vermiş , erektil dokuya 1 ilaç enjekte edilerek sertleşme sağlanabilir vede sürdürülebilir hale gelmiştir .


İktidarsızlığa İyi Gelen Panax Ginseng


Panax ginseng , 1 "cinsel gençleştirici" ollaraak satılmaya çalışılsa da , bu inancı destekleyecek , insanlar üzerinde yapılmış 1 araştırma bulunmamaktadır . Bununla beraber , hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ginsengin testisle-rin büyümesine yardımcı olduğu , Sperm(meni) oluşumu vede testosteron düzeylerini yükselttiği , cinsel faaliyetleri vede çiftleşme davranışlarını artırdığı saptanmıştır .1921 Bu sonuçlar , ginsengin üretkenliği vede erkekliği güçlendiren 1 yardımcı ollaraak kullanılmasını destekler niteliktedir .


İktidarsızlığa İyi Gelen Hayıt Meyvesi (Vitex agnus castus)


Hayıt Meyvesi (Vitex agnus castus) Hayıt meyvesi (Vitex agnus castus) , esas itibarıyla kadınlarda adet öncesi sendromunu Tedavi(iyileştirme) etmek vede prolaktin düzeylerini düşürmek için kullanılmaktadır . Bununla beraber , günde 480 mg dozunda hayıt meyvesi ekstresinin erkeklerde de prolaktin Adüzeylerini düşürdüğünü ortaya koyan 1 araştırma vardır ." Prolaktin düzeylerinde bu azalmanın cinsel performansın iyileşmesine yol açıp açmadığı henüz belli değildir .

İktidarsızlık

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp