Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

İKTİDARSIZLIK NE DEMEK


Cinsel birleşme için lüzumlu sertliği sağlayamama yada ilişkiyi sonlandırabilmek için lüzumlu süre boyunca sertliği koruyamama durumu iktidarsızlık ollaraak tanımlanır .

           ÜROLOJİ
        ALT BÖLÜMLERİ
  • - PROSTAT
  • - BÖBREK TÜMÖRÜ
  • - PROSTAT KANSERİ
  • - İDRAR KAÇIRMA
  • - ÜRETRAL SENDROM
  • - İKTİDARSIZLIK
  • - ÜRETRİT
  • - ERKEN BOŞALMA
  • - BÖBREK TAŞI


Sebep leri vede sıklığı


İmpotans , sıklıkla aralarında şeker hastalıığı , damar sertleşmesi , yüksek tansiyon gibi hastalıkların bulunduğu hastalıklar neticesi ollaraak oluşurken bunların dışında da hormon hastalıkları , nörolojik hastalıklar , ilaç kullanımlarına bağlı ollaraak yada geçirilen çeşitli ameliyatlara bağlı ollaraak yada sinirsel sebep lerle de ortaya çıkabilir . Bunca değişik sebep bazen tek başlarına değil birkaç sebebi n 1 arada etkileri neticesinde bariz hale gelebilir .


Bilinenin aksine impotans oldukça yaygın 1 durumdur . 45 yaş üzerindeki çeşitli derecelerdeki impotans görülme sıklığı nerede ise her 3 erkekten birisinin bu halde n etkilkendiğini göstermektedir .
Psikolojik / organik impotans

Sertleşme ile alakalı damar yada sinir sisteminde 1 bozukluk olmaksızın impotans şikayeti kişinin duygusal durumuna bağlı ollaraak ortaya çıkıyorsa bu sinirsel impotans adını alır . Bu tanım dışında kalan tüm impotans şikayetleri ise organik impotansdır . Psikolojik impotans da uygun sinirsel destek ile mesele halledilebilir . Organik impotansının olduğu malum kişilerde de kişinin gündelik hayatı bu halde n etkilendiğinden sinirsel ollaraak kendini kötü pay tme , kızgınlık , başaramama korkusu vede depresyon gibi durumlar ortaya çıkabilir .

TEDAVİ SEÇENEKLERİ


İlaç Tedavi(iyileştirme) leri:

Yohimbin- Hindistan vede Afrika'da yetişen 1 ağacın gövdesinden elde edilen doğal 1 ilaçtır . Uygun Rahatsızkiþi seçimi ile %25-40 başarı elde edilebilir . Genellikle kullanımla alakalı malum ciddi yan etkileri yoktur .

Viagra- Sertleşmenin oluşumunda tesirli oluþan vücuttaki maddelerin yıkımına mani ollaraak ereksiyonun kalitesini vede süresini uzatarak impotansta etken oluþan 1 ilaçtır . Bu ilacın tesirli olabilmesi için kişinin az da olsa kendi ereksiyonlarının olması gerekmektedir . Uygun seçilen kişilerde başarı oranı % 75'lere kadar çıkmaktadır .

Hormon Tedavi(iyileştirme) leri: (başarı şansı düşük)

Erkeklik hormonunun ( testosteron) cinsel gücü arttırdığı vede önümüzdeki yaştaki erkeklerde impotansın hormın eksikliği neticesi ortaya çıktığı görüşleri yanlıştır . Hormon Tedavi(iyileştirme) si sadece erkeklik hormonunun bulunmadığı yada çok çok nadir ollaraak da prolaktinemi adı verilen halde tesirli dir . Erkeklik hormonu direk ollaraak sertleşme mekanizmasına değil daha çok kişilerin cinsel istek dürtüleri üzerine etkiilidir . Hatta organik sebep lerle impotansı oluþan kişilerde kişinin sertleşmesi üzerine tesiri olmadan cinsel isteği arttıracağından daha çok mesele yaratabilir .

Vakum Cihazı: (% 40-50 başarı)

Mekanik 1 pompa sistemidir . Etki mekanizması dışarıdan uygulanan vakum cihazı sayesinde penis(erkeklikorganı) e kan akımını arttırmak vede daha sonra penis(erkeklikorganı) köküne konulan 1 lastik yardımı ile bu kanın burada kalmasını sağlamaktır . Güvenilir etrkinliği oluþan 1 cihaz olmasına karşın muhakkak emniyet sibobu bulunan vede tıbbi 1 firma tarafından imal edilmiş aletlerin kullanılması gerekmektedir . Bu yöntemin en büyük dezavantajları , devamlı ollaraak 1 çanta ile vakum cihazını taşıma zorluğu , lastik bölgesinin altında sertleşme olmadığından bu noktadan penis(erkeklikorganı) in oynar halde olması vede bazen de uygulanan negatif basınç sebebi ile pay dilen ağrıdır .

Enjeksiyon Tedavi(iyileştirme) si ( İğne Tedavi(iyileştirme) si) (%70-80 başarı)

Direk ollaraak penis(erkeklikorganı) içerisine olaðan sertleşme sırasında vücutta salınan maddelerin benzeri maddelerin verilerek sertleşmenin sağlanması yöntemidir . Başarı şansı yüksek oluþan bu yöntemde kişi ilişkiye girmeden yaklaşık 10-15 dakika önce enjeksiyonu yapar vede ilacın tesiri vasati ollaraak yarım saat sürer . Her nekadar kullanımının penis(erkeklikorganı) içerisine enjeksiyon yapılmasını gerektirmesi kullanımı konusunda Sual işaretleri doğurmakta ise de halen tüm dünyada büyük oranda kullanılan vede etken 1 yöntemdir . Bu Tedavi(iyileştirme) özellikle diğer ilaç Tedavi(iyileştirme) lerinden avantaj görmemiş yada ameliyata bağlı ollaraak impotansı oluþan kişilerde etken olabilmektedir . Bilinen en önemli yan tesiri kamışta yanma hissidir; fakat uygun dozda kullanılmazsa daha sonra penis(erkeklikorganı) e büyük zararlar verebilen uzamış sertleşmelerdir . Bunun olmaması için Tedavi(iyileştirme) ye doktor nezaretinde başlanması gerekmektedir .

MUSE ( idrar borusu içerisine tıpa Tedavi(iyileştirme) si)

Enjeksiyon Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan maddelerin benzerleri kamışın ucundan idrar borusunun içerisine verilir . Buradan emilen bu maddeler kamışa geçerek etki ederler . Ancak buradan emilen madde miktarı her vakit sabit değildir vede bazen yeterli olmayabilir . Başarı şansı hastalara göre değişmektedir . En sık görülen yan tesiri yanma hissi vede daha sonrasında idrarda hafif kanamadır .

Penil protez ( Mesut luk Çubuğu) (%95-99 başarı)

En tesirli Tedavi(iyileştirme) kabul edilmektedir . Esas ollaraak penis(erkeklikorganı) te sertleşmeyi sağlayan boruların içerisine ameliyatla sertleşmeyi gerçekleştirecek protezlerin ( mesut luk çubuklarının) yerleştirilmesi işlemidir . Birçok çeşitleri bulunmaktadır . Mekanik yada hidrolik sistemler mevcuttur . Tabii ki cerrahi gerektirdiğinden Tedavi(iyileştirme) seçenekleri arasında en son düşünülmesi gereken 1 yöntemdir . Diğer Tedavi(iyileştirme) seçenekleri ile başarı sağlanamayan yada diğer Tedavi(iyileştirme) seçeneklerinin kullanamayan kişilerde son Tedavi(iyileştirme) seçeneği vede en başarılı olanıdır .

İktidarsızlık

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp