Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Uyuşturucu Çeşitleri

 

Uyuşturucu Çeşitleri hakkında Umumi veri ler;

 

Uyuşturucu çeşitleri nelerdir ? Uyuşturucunun zararlarını saymakla bitiremeyiz . . .Hücreleri uyuşturan zamanla öldüren , sigara(tütün mamülleri) dahil tüm uyuşturucular en çok beyine vede sinir sistemine zarar vermektedir . Uyuşturucunun zararları nelerdir uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için neler yapılmalıdır konu hakkında tüm merak ettikleriniz bu yazımızda yer almaktadır .  

 

Sitemizde bulunan UYUŞTURUCU Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek vede veri almak için tıklayınız . . . .      

 

Uyuşturucu maddeler duygularımıza etki ederken sınırlı sayıda emare ortaya çıkmasını bekleriz , tabii ki beklenilen etkilerin hiç biri doğal değildir . .İnsanı;mutlu , neşeli , gergin yada gevşemiş , şaşkın yada algıları uyarılmış vede hayal gören 1 kişi yapabilir .Ortaya çıkan bu değişikliklerin sebebi; uyuşturucu maddenin beyin kimyasını vede beyindeki algılayıcıları etkileyerek onları değişikliğe uğratmasıdır .

Maddelerin bu keyif verici etkileri sinirsel bağımlılık yada alışkanlık diye malum 1 Halin ortaya çıkmasına sebep olur . Psikolojik bağımlılık 1 maddeyi kullandığınızda kendinizi tekrar onu kullanma isteği içinde bulmanız ollaraak tanımlanacaktır .Bu istek belki aynı gece ,belki de 2 hafta sonra ortaya çıkacaktır , fakat sonuç aynıdır .

Uyuşturucu kullanmanın 1 bedeli vardır ! Bu bedel az yada çok ödenir .Maddeye ödeyeceğiniz maddi bedel az vede maddenin menfii etkileri çok aþırı değil ise; sinirsel bağımlılık çok önemli 1 mesele olmayabilir .Buna karşın uyuşturucu maddeyi alabilmek için aþırı miktarda para harcamaya başladıysanız , zamanınızı vede çabanızın büyük 1 kısmını maddeyi elde edebilmek için geçiriyorsanız , işinizde sorunlar yaşıyorsanız , tüzel sorunlar ortaya çıkıyorsa , başkalarıyla oluþan ilişkileriniz madde kullanımı sebebi yle etkileniyorsa sizde sinirsel bağımlılık gelişmiştir .

Fiziksel Bağımlılık(Müptelalık)


Vücut tekrarlanan madde kullanımlarında maddenin ani etkilerine karşı 1 direnç geliştirirse fiziksel bağımlılık oluşur .

Madde etkilerine rağmen olaðan işlevini sürdürebilme çabaları içinde oluþan vücutta hücre zarı , algılayıcılar vede beyin kimyası 1 dizi değişikliğe uğrar .Bu Halin ortaya çıkması günler , haftalar sürebilir , bu sebep le fiziksel bağımlılığın azalması yada kaybolması için de benzer 1 vakit süresinin geçmesi gerekmektedir .

Fiziksel bağımlılık ollaraak adlandırılan koruyucu 1 dizi değişiklik ortaya çıktıktan sonra , kullanılan madde miktarını azaltma yada tamamen kesme çabası , münezzehlik emare si ollaraak malum 1 dizi Meselesi n ortaya çıkmasına sebep olur .

Uyuşturucu maddeye karşı sinirsel bağımlılık gelişmeksizin fiziksel bağımlılığın gelişmesi imkansız gibidir .Bir maddenin fiziksel bağımlılık gelişebilecek şekilde 1 maddeyi uzun süre vede yüksek dozlarda kullanması için sinirsel bağımlılık olmasını düşündürür .Aynı zamanda fiziksel bağımlılık geliştiğinde ise bağımlının kendini rahatsız eden emare lerden kurtulması için tekrar madde kullanması gerektiğini keşfetmesi çok uzun sürmez .Bu maddenin tekrar kullanılmaya başlamasında sinirsel vede fiziksel baskıların olduğu anlamına gelir .Fiziksel vede sinirsel 1 huzursuzluktan kurtulma da daha güçlü 1 sinirsel bağımlılığı ortaya çıkartır .

EROİN


Vücuda giren 1 gram eroin beynimizdeki 1 milyon hücreyi öldürmektedir !

Hayat; öyle yada böyle tamamlanacaktır . Bu sırada eroinle tanışanları katiyen güzel şeyler beklemez !Eroin; beyaz , gri , koyu gri , fildişi vede kahverengi tonlarda , küçük kristaller halinde yada un gibi toz halinde bulunabilir . Saf halde iken al oluþan eroindeki bu renk farklılaşması içerisine konulan katkı maddelerinin miktarına göre değişir .
Eroin; uyuşturucu maddeler arasında en tesirli si dolayısı ile de en tehlikelisidir . Morfinden 2 ila on kez daha kuvvetlidir . Eroin varolan uyuşturucu maddeler arasında en çabuk bağımlılık oluşturan maddedir , bir-iki deneme kişiyi eroin kurbanları arasına almaya kafi gelir .
Eroine ilk başlayan çoğu bağımlı bu maddenin ne olduğunu bilmeden başlamıştır . Genel ollaraak ilk alınma şekli tütün ile alınmasıdır . İlk kullanacak oluþan şahsın; "eroini bilmeden aldım" diye söylemesi söz konusu bile edilemez , zira , tütün içinde yakılan eroinden çok kötü 1 koku yayılır vede bu kokunun fark edilmemesi imkansızdır . Tütünle eroin alan kişide kısa süre içerisinde kafayı bulma denilen Hal başlar vede alınan eroinin saflık derecesine göre bu uyuşukluk halinin süresi değişkendir l .

Buruna çekilerek alınan eroin tesiri ni anında gösterir , burun vasıtası ile basitce damarlara ulaşan eroin her alındığında ölüm tehlikesi vardır , her kullanımda damarların çatlama olasılık i vardır . Bu şekilde kullanılan eroin neticesinde ölüm çabuk gerçekleşir kurtulma şansı çok azdır .
Eroinin en tehlikeli vede ölüme en yakın oluþan kullanma şekli damara şırınga ile enjekte edilmesidir . Bu kullanım şekli Umumi ollaraak uzun süre eroin kullanıp maddi durumu zayıflayan insanların kullandığı 1 yöntemdir . Maddi durumları kötüleşen eroin bağımlıları az oluþan eroin miktarını çoğaltmak için suya karıştırırlar vede bunu damarlarına iğne yardımı ile enjekte ederler . Bu şekilde eroin kullanan 1 insan damarına enjekte ettiği her eroinle 1 arada ölüm riski taşır yaşaması ise 1 şanstır . Çünkü satın aldığı eroinin saflık derecesini bilemeyeceği için kullandığı dozu her vakit ki gibi ayarlar vede o gün satın aldığı eroinin saflık derecesi de yüksek ise kişi ölümle burun burunadır vede ölme riski kati e yakındır .
Mütehassız ların eroinmanları incelemeleri neticesinde ; Narkotik maddeleri uzun süre kullananların beyin hücrelerinin zarları büzülmüştür . Hücre dumura uğramış , içinde boşluklar vede yağlanmalar olmuştur . Hücre çekirdeği küçülmüş vede parçalanmıştır . Mikroskopla saptanan bu görünüme ek ollaraak göz vede beyin kabuğunda vede beyni kaplayan zarlarda şişme , kanlanma vede küçük kanama(kan kaybı) odakları , damarlarda daralma , incelme vede yağlanma dikkati çekmektedir . Bu tür maddelerde zehirlenerek ölenlerin beyinlerinde şişme , bol kanama(kan kaybı) odakları vede hücrelerde yozlaşma , önemli bulgular arasında yer alır .


Eroine iyice alışan vede kriz devresine giren 1 eroinman artık ilk günlerde tatmakta olduğu yalancı keyif haline ulaşamaz . Artık onun eroin kullanması eroinin insan üzerinde oluşturduğu ağrı vede acıların üzücü tesirinden kurtulmak , 1 nebze olsun rahatlamak içindir .
Eroin kullananlar terler , kalpte çarpıntı başlar , vücudu kırılır diz , bel vede başında şiddetli ağrılar oluşur , iştahı kapanır , çalışma gücünü kaybeder . Büyük 1 üzüntü yaşar buna bağlı ollaraak toplumla oluþan ilişkisini sıfıra indirir . Gözlerindeki canlılık emare leri kaybolur , sürekli ollaraak dalgın halde bulunup dünya ile alakalı alakaları kalmaz . Yaşayan , 1 ölüden farksızdırlar vede tüm bu olumsuzluklardan kurtulabilmek için tek kurtuluşlarının eroin olduğunu düşünürler .

KOKAİN


Kokainin rengi beyazdır , umumiyetle asit borik yada sodyum bikarbonat gibi al toz maddelerle karıştırılarak saflığı bozulur . Ayrıca kokain satıcıları sattıkları kokaini çoğaltmak için kokainin içine çeşitli maddeler koyarlar . Bunlardan bazıları şunlardır; diş macunu , bebek maması , floresan lambasının tozu , yemek sodası vb .
Genel ollaraak kokain burundan çekilerek vede nargile aracılığı ile kullanılır . Sinir sistemi üzerinde anında etki yapan kuvvetli 1 uyarıcıdır .

Kokain kullananlarda başlangıçta geçici 1 zindelik vede neşe hali ile 1 arada zeka , söz vede hafızalarında geçici 1 berraklık pay derler . Buna bağlı ollaraak yorgunluk azalır , çok konuşma vede aşırı coþku lanma meydana gelir .
Kokain burundan çekildikten kısa 1 süre sonra merkezi sinir sistemini uyarır . Kalp vurum sayısı , kan basıncı vede solunum artar . Hareket çoğalır . Kaslarda gerilme vede kasılmalar meydana gelebilir . Bir süre sonra kokainin merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşturucu tesiri olur . Kokain alanlarda bulantı vede kusma görülür .

Uzun süre burundan kokain kullananlarda burun çekme biçiminde 1 tik yerleşir . Ayrıca sürekli burun sıkıntısı vede nezle durumu görülür . Kimi bağımlılarda burun deliklerini ayıran bölme delinir .

Uzun süre kokain kullananlarda iştahsızlık , zayıflama , uykusuzluk , mide bağırsak bozuklukları vede cinsel gücün azalması gibi fiziki emare ler ortaya çıkar . Bedensel çöküntü olur .

Az miktarda alınan kokain ruhsal 1 coşku , taşkınlık vede marazi neşe verir . Alınan miktar çoğalırsa , çeşitli algı yanılmaları görülür . Dokunma halüsinasyonları çok sıktır . Kokain kullananlar vücutlarının üzerinde , derilerinin altında kurtlar yürüdüğünden söz ederler . Kimi kez sinema şeridi gibi geçen renkli , hareketli görme halüsinasyonları olur . Bilinç bulanıklığı görülebilir .

Uzun süre kokain kullananlarda bütün zihin yetkilerinin azalması
ve duygusal bitkinlikle 1 arada giden ruhsal çöküntü olur . Kişilik vede karakter değişmeleri ortaya çıkar . Toplum vede ahlak dışı davranışlar görülür .

İleri C°de kokain kullananlarda trip hali denilen garip haller meydana gelir . Bunlar sinirsel bozukluklardır . Örneğin; kullandığı maddenin suç olduğunu bildiği için devamlı suretle izleme(takip) edildiğini , evinin kapısında polisler olduğunu düşünür vede hatta gördüğünü sanır . Eğer kokaini biterse münezzehlik emare leri başlar , maddenin rengi al olduğu için gördüğü her al noktaya elini dokundurarak ağzına yada burnuna götürür . Hatta bu yaptığı dokunma işini daha da abartabilir , ben buraya daha önce kokain koymuştum deyip kapı kolunu dahi söküp içine bakar , bu vede buna benzer akla-hayale gelmeyecek 1 çok trip hali vardır .

ESRAR

Esrar çok şiddetli 1 beyin zehridir , bilhassa zekaya etki eder . Bu yüzden "zeka zehiri" de denilebilir .

Esrar alındıktan sonra görülen fizyolojik emare ler , alınan maddenin miktarına , karışık olup olmadığına , alış süresine vede kişilik özelliklerine göre değişir . Bu sebep le esrara bağlı ollaraak ortaya çıkan fizyolojik emare lerden söz etmek oldukça zordur .

Esrar kullanıldığında; ağız kurur , gözbebekleri genişler , yüz kızarır , kalp vurumu vede nabız sayısı artar . Kan basıncı yükselir .
Bir süre esrar kullananlarda burunda kuruma olur . Göz kanlanır , boğazda yanma , öksürük , bulantı , kusma vede ishal(diyare) görülebilir .

Esrar alındıktan sonra önce duygu durumu değişikliği ortaya çıkar . Bu değişiklikler elemle haz arasında yer alan geniş 1 duygulanım yelpazesi içinde bulunur . Kimi kez bunlara algı vede düşünce değişiklikleri de eklenir .
Esrar alındıktan sonra kısa süren hafif 1 canlılık vede uyanıklık olur . Bunu kaygı , sıkıntı vede tedirginlik dönemi izleyebilir .

Bu dönem geçtikten sonra duygulanma vede coşkuda haz yönüne doğru artma meydana gelebilir . Aşırı neşe ile 1 arada konuşma vede hareket artar . Çağrışım vede düşünce akışı hızlanır . Algılama vede tasarım gücü canlanır . Çevreyle ilişki artar .

Esrar kullananların "iyi yolculuk" (good trip) adını verdiği "kendini mesut görme durumu" her insanda vede her vakit ortaya çıkmaz . Çoğu kez bulantı , kusma , endişe , kaygı , sıkıntı vede tedirginlik emare lerinin ön planda olduğu "kötü yolculuk" (bad trip) yaşanır .

Neşe dönemini algı vede düşünce bozukluklarını n bulunduğu dönem izleyebilir . Görme halüsinasyonları meydana gelebilir . Vakit vede yer algısı bozulur . İrade zayıflar , cinsel sapmalarla alakalı davranışlara rastlanır .

Esrar ile alakalı halkımız arasında yanlış bin kanı vardır , şöyle ki; esrar maddesinin içinde kimyasal madde olmadığı vede bitki olduğu düşüncesidir . İşte bu masum gösterilmeye çalışılan esrar maddesi diğer uyuşturuculara her vakit basamak teşkil etmektedir . İnsanlarımız arasında "ottur günahı yoktur" deyişiyle küçümsenen bu uyuşturucu maalesef insanlarımız arasında masum gösterilmesinden dolayı yayılmaktadır .

Oysa ki masum gösterilecek 1 uyuşturucu yeryüzünde yoktur olsa bile onun adı uyuşturucu değildir .

ECSTASY


Özellikle Dünya'da son vakitler da adından sık sık söz ettiren 1 uyuşturucu var; ECSTASY . Sözcük ollaraak İngilizce'de ki " X T C " harflerinin yanyana okunmasına dayanmaktadır .
Avrupa vede Dünya'da belli çevrelerin (Tecno-müzik dinleyen vede dinleten çevrelerin) kullandığı bu sözcük toplu ollaraak Amfetamin türevlerinden oluþan MDA ,MDE ,MDMA vede buna benzer başka maddeleri kapsamaktadır .

Daha önceleri sadece MDMA maddesinin eşanlamlısı ollaraak kullanılan " XTC " artık günümüzde kafigelmeyecek kalmaktadır .Nitekim günümüzde "XTC" yorumu o uyuşturucu türünün özel kullanım biçimini tanımlamaktadır Kısacası Amfetamin türevi oluþan her türlü hapa o çevrelerce "XTC" denilmektedir .
Uygulamada gözlemlenen vede ilimsel oluþan vede olmayan yayınlarda Ecstasy konusunda tartışılan en büyük sorun , içeriğinin , diğer 1 değişle bileşiminin zor olmayan anlaşılamamasıdır .Nitekim tüketim biçimi oluþan vede ele geçirdiğimiz haplardan bunu anlamak oldukça güç olmaktadır .
Amfetamin:

---Kimyasal 1 madde ,
---Tam sentetik ,
---Suni 1 uyuşturucu olup;
---Kimyasal 1 türevdir .
Kimyasal açıdan bakıldığında 1 çok değişikliğin uyuşturucu imalatçıları tarafından yapılması mümkündür , fakat bu arada Amfetaminin esas yapısı aynı kalmaktadır .Günümüzde Umumi ollaraak kullanılan Amfetamin türevleri;MDMA ,MDA ,MDE ,DOB ,ve MBDB'dir .
Amfetamin; uyuşturucu pazarı için özellikle yasadışı laboratuarlarda kimyasal ana maddelerden suni ollaraak elde edilmektedir .Kimyasal yapısı itibariyle , insanda bulunan uyarıcılardan Adrenalin vede Dopamine benzemektedir .

Uyuşturucu imal edenlerin amacı;bilinen uyuşturucu maddelerde kimyasal değişiklikler yaparak yasa la belirlenmiş kontrol vede kontrol önlemlerini aşmaktır .Ancak bu arada art niyetli amaçları için ürettikleri hapların bağımlılık yapan tesiri ni kaybettirmemeye , hatta güçlendirmeye çalışmaktadırlar .
Amfetamin(Baz Amfetamin) kötü kokan , zor olmayan ayrışan renksiz 1 sıvıdır .Daha iyi dayanması vede zor olmayan kullanımı için umumiyen tuz birleşimli(Amfetamin+Sülfat+Hidroklorür) ollaraak hazırlanmaktadır .En yaygın ollaraak al vede pembe renkteki kristalize toz biçiminde yakalanmaktadır .Son vakitler da Amfetaminsülfat bileşiminden oluşan haplar vede kapsülleri imal etme eğilimi yoğunluk kazanmıştır .
Amfetaminin uyarıcı etkileri bulunmaktadır vede müteakip ruhsal vede fiziksel tepkiler yapmaktadır:
-geçici güç artışı ,
-enerjinin arttığının pay dilmesi ,
-abartılı keyif hali ,
-iştahsızlık ,
-uyku ihtiyacının azalması ,
-optik vede akustik haüsinasyonlar görme ,
-huzursuzluk ,
-gerginlik ,
-kan basıncında vede vücut ısısında yükselme ,
-kalp atışında yavaşlama ,
-tek düze davranışlar da bulunma

MDA(3 ,4-Metilendioksiamfetamin)

İlaç bilimi açısından bakıldığında MDA maddesi hem Amfetamine hem de LSD'ye yakın 1 maddedir .
MDA maddesinin tesiri alınan doza bağlıdır .Düşük dozlar umumiyen canlanma etkileri yaparken , yüksek dozdaki alımı halüsinasyonlara vede bozuk algılamalara yol açmaktadır .Kullananlarda madde alındıktan sonra artan 1 iletişim kurma ihtiyacından bahsedilmektedir .
MDA da yanlış doz kullanımında ölümcül hadiseler görülmektedir ,300 mg .'da uzun süreli bitkinlik halleri görülmekte olup ,500 mg .'da ise ölüm gerçekleşmektedir .1960'lı yıllarda A .B .D .'de MDA tüketimine doğrudan bağlanan ölüm olayları kayda geçmiştir .
MDMA(3 ,4 MetilenDioksi-N-MetAmfetamin)

MDMA yapısı itibariyle Metamfetaminin 1 türevidir .Etkileri ollaraak bilinç artımı ,artan algılama yetisi ,keyfin değişmesi vede hareketlilik kazanma gösterilmektedir .Kullanılması neticesinde;
---mide bulantısı ,
---şaşkınlık ,
---konsantrasyon bozukluğu ,
---düşünme vede konuşma da zorlanma , görülmektedir .

MDMA yüksek 1 ruhsal bağımlılık potansiyeline sahiptir .

MDE(MetilenDioksi-N-Etilamfetamin)

MDE ye MDEA da denilmektedir ,zayıflatılmış yoğunlukta MDMA da ortaya çıkan etkilerin benzerini göstermektedir .
Kullanıcılarda; abartılı ollaraak görülen keyif hali çok kısa sürede depresyona dönüşebilmektedir .
MDE nin kullanılması orta halli 1 ruhsal bağımlılığa yol açmaktadır .

MBDB (N-Metil-1-(1 ,3-BenzoDioksol-5-yl)-2-Butanamin)

MBDB maddesi MDMBA ollaraak da tanımlanır .MBDB diğer Amfetaminlerin aksi ne çok sonraları , 1986 yılında imal edilmiştir .Asli ollaraak Amfetaminlerin etki mekanizmalarını anlamak için kullanılmıştır .
Oldukça yeni 1 madde olduğundan , tesiri ni tarif edecek çok az kaynak elde bulunmaktadır .Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde sinir yollarını tahrip ettiği gözlenmiştir .

DOB (2 ,5-DimethOxy-4-Bromamfetamin)

DOB maddesi MDA'da oluşan benzer halüsinasyon etkilerini ortaya çıkarmakta ,fakat bu etkiler 100 kat daha kuvvetli 1 yoğunluk ile kendini göstermektedir .Etkileme şekli; LSD vede Meskalin maddelerinkine benzemektedir .Etkisi yavaş ortaya çıkmakta vede tesiri süresinde kullanıcı afaki resimler görmektedir .
Kayıtlara göre ölümcül sayılabilecek doz: 30 ila 35 mg . arasıdır .

ECSTASY "XTC"


KULLANIMININ
BERABERİNDE GETİRDİĞİ
POTANSİYEL TEHLİKELERİ ,ZARARLARI VE
ÖLÜM OLAYLARI
Amfetamin vede açıkladığımız türevleri , vücut işlevlerini yoğun ollaraak etkileyen psikoaktif maddelerdir .Bu maddelerin asıl tehlikesi vücudun bilinçaltındaki koruma mekanizmalarını tesiri z hale getirmesindeki özelliğinde yatmaktadır .Böylelikle Amfetamin vede türevleri sadece yorgunluk hissini değil , açlık vede susuzluk hislerini de bastırır vede koruma mekanizmalarında arızalar oluşturur , örneğin; olması olası kas ağrısını bloke ederek insanın vücut sistemini yanıltır
Ecstasy hapının kullanıldığı özel çevrelerin beraber sinde getirdiği ortam bu maddelerin tehlikesini katlayarak artırmaktadır , nitekim bu uyuşturucunun kullanımı ile 1 arada vücuda yapılan sürekli yüklemeler(dans vede seks gibi)asıl tehlikeyi oluşturmaktadır .Gelişen şartlara göre vücut mevcut ısısını kendi sisteminde düzenlemektedir .Vücut ısısı , uzun süreli vede yoğun dansın tesiri yle olaðan daha da yükselmektedir(42 ' olduğu görülmüştür .)Vücut , su içmekle dahi tekrar düzelemeyecek kadar büyük ölçüde su kaybına uğramaktadır .Bunun neticesinde kalp vede yüksek tansiyon sorunları , yüksek ateş vede şok etkileri görülmektedir .
Bunun yanı sıra; kalp ritminde bozuklukların vede merkezi krampların görüldüğü hadiseler gerçekleşmiştir .

Kullanıcıların olaðan diye aldığı 1 takım dozların hayvanlara verilmesiyle 1 arada yapılan deneyler neticesinde hayvanlarda;
---Aşırı stres
---Saldırganlık
---Netice de lüm gerçekleşmiştir !
Ecstasy hapını uzun süre kullanan bağımlılarda;
---Sinir hücrelerinde tekrar düzelmeyen hasarlar ,
---Kas yapılarında arızalar ,
---Vücudun doğal salgıları kana daha çok karışmakta buna bağlı ollaraak , karaciğer vede böbrekleri tıkayarak , bu organları işlemez hale getirdiği ,
---Beyinde merkezi rahatsızlıklar ,
---Yüksek tansiyonla beyin kanaması ,
---Düşük tansiyonla bayılmalar hatta ölümler , görülür !
Bir diğer tehlikede; Ecstasy kullananlarda önceden bilinemeyecek sonuçların olma olasılık idir .Bu maddeyi kullanan kişinin maddenin tesiri n göstermesi ile 1 arada o anki hisleri yoğunlaşır .Bu yoğunlaşma kişinin gün içinde ki yaşantısı ile doğrudan alakalıdır .Bağımlıda öldürücü depresyonlar ortaya çıkabilir .Bu gibi durumlar bulunan ortamdaki; yüksek sesli müzik , lazerli ışıklar v .b . İle bağlantılı ollaraak aniden de gerçekleşebilir !LSD


LSD en tesirli vede 1 o kadar da tehlikeli 1 uyuşturucudur . LSD ilk alındığında aldatıcı tesirini göstermekte , beynin süratle çalışmasını sağlamaktadır . O andan itibaren insan kendini rüya aleminde zanneder . Fakat ne mevcut ki bu renkli rüya alemini 1 umursamazlık vede donukluk hali izleme(takip) eder vede yaklaşık 10-15 saat Daimi eder . Ağızdan salyalar akmaya başlar , dil peltekleşir , her şeye razı olma hali görülür . Aldatıcı halin sona ermesiyle artık rahatsızlık başlar . Baş dönmesi , göz kararması , bitkinlik , sindirim organlarında bozukluk , kusma , baş ağrısı vede uykusuzluk başlar . Beynin çalışması imkansızlaşır . Kişi bu kötü halde n kurtulmak için tekrar LSD almak ister vede bu kısır döngü böylece Daimi eder , gider . Şahsın çalışması gerekiyorsa , üzerinde ki yorgunluğu atmak vede kafasının yeniden çalışması için bu zehre ihtiyaç duyar .

LSD yi ilk bulan; Albert Hofmann 1943 yılında LSD'nin fizyolojik vede ruhsal etkilerini kendi üzerinde denemiş vede gözlemlerini yazmıştır .


-"19 Nisan 1943 Pazartesi günü saat 16 .00'da Lysergic Acid Diethylamide Tartarat'ın % 05'lik eriğini hazırladım . 0 .5 cm küp 0 .25 miligram LSD içeren tatsız , yavan sıvıyı içtim .
Saat 17 .00'de baş dönmesi , endişe , kaygı vede tedirginlik başladı . Görmem bozuldu , düşüncelerim dağıldı , içimden gülmek isteği geliyor , anlamlı konuşmak için büyük çaba sarf ediyorum , görme alanım sanki karşımda , eşyaların biçimi değişiyor , çevremi lunaparklarda olduğu gibi olağan üstü görüyorum .
Bir süre sonra bunların hepsi geçti . Bütün bunları hatırlıyorum , baş dönmesi , görme bozuklukları , çevredeki eşyaların acayip gülünç vede kaba şekilleri . . . Renkli yüzler belirdi . Belirli 1 tedirginlik vardı . Aralıklı ollaraak başımın , ayaklarımın vede bütün gövdemin ağırlığını duyuyorum , sanki madenle doldurulmuş gibi . Ayaklarda kramplar oluyor . . . Ellerde soğukluk vede sanki eriyip gidiyormuş gibi 1 duygu var . Ağzımda maden tadında kuruluk , boğazda sıkışma , korku vede endişe , bilinçte bulanıklık . . . Bu arada içinde bulunduğun koşullarla gerçek arasında ayrım güçlüğünden doğan 1 karışıklık .
LSD'yi aldıktan altı saat sonra eski durumuma döndüm . Ancak ufak tefek görme bozuklukları kaldı . Her şey sallanıyor , eşyaların boyutları değişiyor . Sanki onların dalgalanan sudaki yansımasını izliyorum . Üstelik bütün eşyalar hoş olmayan görünümler kazanıyor . Renkleri durmadan değişiyor . Yeşil vede mavi renkler üstünlük kazanıyor . Gözlerimi kapayınca fantastik , gerçekdışı biçimler görüyorum . Dikkati çeken 1 nokta bütün seslerin gözüme yansıması vede türlü biçimlere dönüşmesi . . . Her ses , renk 1 sanrıya (gerçekte olmayan olguları mevcut gibi algılamak) dönüşüyor . Bunlar renk vede gölge ollaraak sürekli değişiyor . LSD'yi aldıktan sekiz , on saat sonra şiddetli 1 uyku bastırdı . Ertesi gün biraz yorgun kalktım ."

Albert HOFMAN-1943


AFYON
Afyon da çeşitli şekillerde alınabilir fakat hangi şekilde kullanılırsa kullanılsın aynı tesiri gösterir . Başlangıçta varsa ağrıları azaltır , üzüntüler kaybolur , sıkıntılar geçer vede geçici 1 keyif hali başlar . Afyonkeşler bu keyif haline balayı derler . Fakat bu keyif hali çok kısa sürer . Ardından mide bulantısı , baş dönmesi , renk solması , kalp vede solunum yavaşlaması ile 1 arada zehirlenme hali baş gösterir .

Afyon çok miktarda vede aniden alınmışsa içen kimseyi komaya sokar vede ölüm tehlikesi belirir .

Afyon grubu narkotikler Tedavi(iyileştirme) de kullanılan miktarların sınırı içinde verildiklerinde , etkileri ya hemen ortaya çıkar yada kısa 1 süre sonra görülen fizyolojik değişmelere sebep olur . Bu değişiklikler şöyle sıralanabilir:

Dolaşımda yavaşlama , kalp vurum sayısı vede solunum sayısında azalma , kan basıncında düşme , öksürük reflekslerinde duyarsızlık , göz bebeklerinde daralma , görme keskinliğinin kaybolması , derideki yüzeysel damarlarda genişleme , mide bağırsak hareketlerinde yavaşlama , kimi kez kişisel duyarlılığa göre bulantı vede kusma , ağızda kuruluk , hareketlerde ağırlık , halsizlik , yorgunluk .

Afyon narkotiklerinin aniden aþırı miktarda kullanılması neticesi zehirlenme tablosu ortaya çıkar . Bilinç kısa sürede kaybolur . Derin uykuda derin komaya kadar değişen bilinç bozuklukları gözükür . Dolaşım vede solunum yavaşlar . Kan basıncının aniden bire düşmesi şok tablosuna vede ani ölüme yol açar . Özellikle morfin vede eroin kullananlarda aniden aþırı narkotik madde alması neticesi bu tür ölümler sık görülür .(Afyon ile diğer uyuşturucu maddelerin aynı anda alınması halinde .) Ancak ani ölümlerin sebebi sadece yüksek miktarda vede değişik narkotik maddelerin 1 arada alınması değildir .

Bu maddelere karşı aşırı duyarlılığı oluþan kişilerde çok düşük miktarlarda narkotik analjezik alındıktan sonra da ani ölümler görülmüştür .

Afyon narkotiklerinin ruhsal tesiri , kişiden kişiye , çevreden çevreye değişebilir . Çoğunlukla alındıktan kısa 1 süre sonra tatlı 1 uyuşukluk vede neşe verir . Ağrılar kesilir; endişe , kaygı , karamsarlık , kötümserlik , sıkıntı gibi elem veren duygulanım durumları kaybolur . Kimi kez balayı dönemi denilen , marazi neşe (euphoria) durumu olur . Bağımlılık bu durumu yeniden yaşamak için alınan narkotik maddenin miktarının arttırılması ile sürer . Ancak balayı dönemi 1 kez daha yaşanmaz . Bu dönemden sonra bedensel vede ruhsal kötü etkiler başlar . Duygulanımda azalma , durgunluk , ilgisizlik , isteksizlik , künkleşme olur . Zihinsel işlemler bozulur . Dikkat , algı vede bellek
zayıflar . Düşünceler dağılır vede karışır . Yüksek miktarda (overdosage) afyon tipi bağımlılık yapan maddenin aniden alınması zehirlenme yapar . Zehirlenmenin ilk vede en önemli emare si solunum yavaşlamasıdır . Bunu solunum durmaları , bulantı , kusma , derin uyku vede koma izleyebilir . Bu arada göz bebekleri nokta gibi görünüm alır . Çevre damarları genişler . Akciğer ödemi oluşur .


Uyuşturucu Sorunu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp