Bitkisel Sağlık Ürünleri
Uyuşturucu Sorunu

Uyuşturucu Çeşitleri

 

Uyuşturucu Çeşitleri hakkında Umumi veri ler;

 

Uyuşturucu çeşitleri nelerdir ? Uyuşturucunun zararlarını saymakla bitiremeyiz . . .Hücreleri uyuşturan zamanla öldüren , sigara(tütün mamülleri) dahil bütün uyuşturucular en çook beyine vede sinir sistemine zarar vermektedir . Uyuşturucunun zararları nelerdir uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak icin neler yapılmalıdır konu hakkında bütün merak ettikleriniz bu yazımızda yer almaktadır .  

 

Sitemizde bulunan UYUŞTURUCU Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluşan %100 bitkisel(doğal) ürünlerimizi görmek vede veri almak icin tıklayınız . . . .      

 

Uyuşturucu maddeler duygularımıza etki ederken sınırlı sayıda emare ortaya çıkmasını bekleriz , tabii ki beklenilen etkilerin hiiç biri natural değildir . .İnsanı;mutlu , neşeli , gergin yada gevşemiş , şaşkın yada algıları uyarılmış vede hayal gören 1 kişi yapabilir .Ortaya çıkan bu değişmeler in sebebi; uyuşturucu maddenin beyin kimyasını vede beyindeki algılayıcıları etkileyerek onları değişikliğe uğratmasıdır .

Maddelerin bu keyif verici etkileri sinirsel bağımlılık yada alışkanlık diye malum 1 Halin ortaya çıkmasına sebep olur . Psikolojik bağımlılık 1 maddeyi kullandığınızda kendinizi tekrar onu kullanma isteği içinde bulmanız ollaraak tanımlanacaktır .Bu istek belki özdeş gece ,belki de 2 hafta sonra ortaya çıkacaktır , fakat netice aynıdır .

Uyuşturucu kullanmanın 1 bedeli mevuttur ! Bu bedel az yada çook ödenir .Maddeye ödeyeceğiniz maddi bedel az vede maddenin menfii etkileri çook aşırı değil ise; sinirsel bağımlılık çook önemli 1 mesele olmayabilir .Buna karşın uyuşturucu maddeyi alabilmek icin aşırı miktarda para harcamaya başladıysanız , zamanınızı vede çabanızın büyük 1 kısmını maddeyi elde edebilmek icin geçiriyorsanız , işinizde sorunlar yaşıyorsanız , tüzel sorunlar ortaya çıkıyorsa , başkalarıyla oluşan ilişkileriniz madde kullanımı sebebi yle etkileniyorsa sizde sinirsel bağımlılık gelişmiştir .

Fiziksel Bağımlılık(Müptelalık)


Beden tekrarlanan madde kullanımlarında maddenin ani etkilerine karşı 1 drenç geliştirirse fiziksel bağımlılık meydana gelir .

Madde etkilerine rağmen olağan işlevini sürdürebilme çabaları içinde oluşan bedende hücre zarı , algılayıcılar vede beyin kimyası 1 dizi değişikliğe uğrar .Bu Halin ortaya çıkması günler , haftalar zaman bilir , bu sebep le fiziksel bağımlılığın azalması yada kaybolması icin de benzer 1 vakit zaman sinin geçmesi gerekmektedir .

Fiziksel bağımlılık ollaraak adlandırılan koruyucu 1 dizi değişiklik ortaya çıktıktan sonra , kullanılan madde miktarını azaltma yada tamamen kesme çabası , münezzehlik emare si ollaraak malum 1 dizi Meselesi n ortaya çıkmasına sebep olur .

Uyuşturucu maddeye karşı sinirsel bağımlılık gelişmeksizin fiziksel bağımlılığın gelişmesi olasılık siz gibidir .Bir maddenin fiziksel bağımlılık gelişebilecek biçim de 1 maddeyi uzun zaman vede yüksek dozlarda kullanması icin sinirsel bağımlılık olmasını düşündürür . Özdeş zamanda fiziksel bağımlılık geliştiğinde ise bağımlının kendini rahatsız eden emare lerden kurtulması icin tekrar madde kullanması gerektiğini keşfetmesi çook uzun sürmez .Bu maddenin tekrar kullanılmaya başlamasında sinirsel vede fiziksel baskıların olduğu anlamına gelir .Fiziksel vede sinirsel 1 huzursuzluktan kurtulma da daha güçlü 1 sinirsel bağımlılığı ortaya çıkartır .

EROİN


Vücuda giren 1 gram eroin beynimizdeki 1 milyon hücreyi öldürmektedir !

Hayat; öyle yada böyle tamamlanacaktır . Bu sırada eroinle tanışanları katiyen güzel şeyler beklemez !Eroin; beyaz , gri , koyu gri , fildişi vede kahverengi tonlarda , küçük kristaller halinde yada un gibi toz halinde bulunabilir . Saf halde iken al oluşan eroindeki bu renk çeşitli laşması içerisine konulan katkı maddelerinin miktarına göre değişir .
Eroin; uyuşturucu maddeler arasında en tesirli si dolayısı ile de en tehlikelisidir . Morfinden 2 ila on kez daha kuvvetlidir . Eroin varolan uyuşturucu maddeler arasında en ivedi bağımlılık oluşturan maddedir , bir-iki deneme kişiyi eroin kurbanları arasına almaya kafi gelir .
Eroine ilk başlayan çoğu bağımlı bu maddenin ne olduğunu bilmeden başlamıştır . Genel ollaraak ilk alınma biçimi tütün ile alınmasıdır . İlk kullanacak oluşan şahsın; "eroini bilmeden aldım" diye söylemesi söz konusu bile edilemez , zira , tütün içinde yakılan eroinden çook üzücü 1 koku yayılır vede bu kokunun fark edilmemesi olasılık siz dır . Tütünle eroin alan kişide kısa zaman dahilinde kafayı bulma denilen Hal başlar vede alınan eroinin saflık derecesine göre bu uyuşukluk halinin zaman si değişkendir l .

Buruna çekilerek alınan eroin tesiri ni anında gösterir , burun vasıtası ile basitce damarlara ulaşan eroin her alındığında ölüm tehlikesi mevuttur , her kullanımda damarların çatlama olasılık i mevuttur . Bu biçim de kullanılan eroin neticesinde ölüm ivedi gerçekleşir kurtulma şansı çook azdır .
Eroinin en tehlikeli vede ölüme en yakın oluşan kullanma biçimi damara şırınga ile enjekte edilmesidir . Bu kullanım biçimi Umumi ollaraak uzun zaman eroin kullanıp maddi durumu zayıflayan insanların kullandığı 1 metod dir . Maddi durumları kötüleşen eroin bağımlıları az oluşan eroin miktarını çoğaltmak icin suya karıştırırlar vede bunu damarlarına iğne yardımı ile enjekte ederler . Bu biçim de eroin kullanan 1 insan damarına enjekte ettiği her eroinle 1 arada ölüm riski taşır yaşaması ise 1 şanstır . Çünki satın aldığı eroinin saflık derecesini bilemeyeceği icin kullandığı dozu her vakit ki gibi ayarlar vede o gün satın aldığı eroinin saflık derecesi de yüksek ise kişi ölümle burun burunadır vede ölme riski kati e yakındır .
Mütehassız ların eroinmanları incelemeleri neticesinde ; Narkotik maddeleri uzun zaman kullananların beyin hücrelerinin zarları büzülmüştür . Hücre dumura uğramış , içinde boşluklar vede yağlanmalar olmuştur . Hücre çekirdeği küçülmüş vede parçalanmıştır . Mikroskopla saptanan bu görünüme ek ollaraak göz vede beyin kabuğunda vede beyni kaplayan zarlarda şişme , kanlanma vede küçük kanama(kan kaybı) odakları , damarlarda daralma , incelme vede yağlanma dikkati çekmektedir . Bu tür maddelerde zehirlenerek ölenlerin beyinlerinde şişme , bol kanama(kan kaybı) odakları vede hücrelerde yozlaşma , önemli bulgular arasında yer alır .


Eroine iyice alışan vede kriz devresine giren 1 eroinman artık ilk günlerde tatmakta olduğu yalancı keyif haline ulaşamaz . Artık onun eroin kullanması eroinin insan üzerinde oluşturduğu ağrı vede acıların üzücü tesirinden kurtulmak , 1 nebze olsun rahatlamak içindir .
Eroin kullananlar terler , kalpte çarpıntı başlar , bedeni kırılır diz , bel vede başında şiddetli ağrılar meydana gelir , iştahı kapanır , çalışma gücünü kaybeder . Büyük 1 tasa yaşar buna bağlı ollaraak toplumla oluşan ilişkisini sıfıra indirir . Gözlerindeki canlılık emare leri kaybolur , Daima ollaraak dalgın halde bulunup dünya ile alakalı alakaları kalmaz . Yaşayan , 1 ölüden farksızdırlar vede bütün bu olumsuzluklardan kurtulabilmek icin tek kurtuluşlarının eroin olduğunu düşünürler .

KOKAİN


Kokainin rengi beyazdır , umumiyetle asit borik yada sodyum bikarbonat gibi al toz maddelerle karıştırılarak saflığı bozulur . Ayrıca kokain satıcıları sattıkları kokaini çoğaltmak icin kokainin içine çeşitli maddeler koyarlar . Bunlardan bazıları şunlardır; diş macunu , bebek maması , floresan lambasının tozu , yemek sodası vb .
Genel ollaraak kokain burundan çekilerek vede nargile vasıtası lığı ile kullanılır . Sinir sistemi üzerinde anında etki yapan kuvvetli 1 uyarıcıdır .

Kokain kullananlarda başlangıçta geçici 1 zindelik vede neşe hali ile 1 arada zeka , söz vede Hafıza(memory) larında geçici 1 berraklık pay derler . Buna bağlı ollaraak yorgunluk azalır , çook konuşma vede aşırı coşku lanma meydana gelir .
Kokain burundan çekildikten kısa 1 zaman sonra merkezi sinir sistemini uyarır . Kalp vurum sayısı , kan basıncı vede solunum artar . Hareket çoğalır . Kaslarda gerilme vede kasılmalar meydana gelebilir . Bir zaman sonra kokainin merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşturucu tesiri olur . Kokain alanlarda bulantı vede kusma görülür .

Uzun zaman burundan kokain kullananlarda burun çekme biçiminde 1 tik yerleşir . Ayrıca Daima burun sıkıntısı vede nezle durumu görülür . Kimi bağımlılarda burun deliklerini ayıran bölme delinir .

Uzun zaman kokain kullananlarda iştahsızlık , zayıflama , uykusuzluk , mide bağırsak bozuklukları vede cinsel gücün azalması gibi fiziki emare ler ortaya çıkar . Bedensel çöküntü olur .

Az miktarda alınan kokain ruhsal 1 coşku , taşkınlık vede marazi neşe verir . Alınan miktar çoğalırsa , çeşitli algı yanılmaları görülür . Dokunma halüsinasyonları çook sıktır . Kokain kullananlar vücutlarının üzerinde , derilerinin altında kurtlar yürüdüğünden söz ederler . Kimi kez sinema şeridi gibi geçen renkli , hareketli görme halüsinasyonları olur . İrade bulanıklığı görülebilir .

Uzun zaman kokain kullananlarda bütün zihin yetkilerinin azalması
ve duygusal bitkinlikle 1 arada giden ruhsal çöküntü olur . Benliksiz vede karakter değişmeleri ortaya çıkar . Toplum vede ahlak dışı davranışlar görülür .

önümüzdeki C°de kokain kullananlarda trip hali denilen garip haller meydana gelir . Bunlar sinirsel bozukluklardır . Örneğin; kullandığı maddenin suç olduğunu bildiği icin Daimi suretle izleme(takip) edildiğini , evinin kapısında polisler olduğunu düşünür vede hatta gördüğünü sanır . Eğer kokaini biterse münezzehlik emare leri başlar , maddenin rengi al olduğu icin gördüğü her al noktaya elini dokundurarak ağzına yada burnuna götürür . Hatta bu yaptığı dokunma işini daha da abartabilir , ben buraya daha önce kokain koymuştum deyip kapı kolunu dahi söküp içine bakar , bu vede buna benzer akla-hayale gelmeyecek 1 çook trip hali mevuttur .

ESRAR

Esrar çook şiddetli 1 beyin zehridir , bilhassa zekaya etki eder . Bu yüzden "zeka zehiri" de denilebilir .

Esrar alındıktan sonra görülen fizyolojik emare ler , alınan maddenin miktarına , karışık olup olmadığına , alış zaman sine vede benliksiz hususi liklerine göre değişir . Bu sebep le esrara bağlı ollaraak ortaya çıkan fizyolojik emare lerden söz etmek oldukça zordur .

Esrar kullanıldığında; ağız kurur , gözbebekleri genişler , yüz kızarır , kalp vurumu vede nabız sayısı artar . Kan basıncı yükselir .
Bir zaman esrar kullananlarda burunda kuruma olur . Göz kanlanır , boğazda yanma , öksürük , bulantı , kusma vede ishal(diyare) görülebilir .

Esrar alındıktan sonra önce duygu durumu değişikliği ortaya çıkar . Bu değişmeler elemle haz arasında yer alan geniş 1 duygulanım yelpazesi içinde bulunur . Kimi kez bunlara algı vede öngörü değişmeler i de eklenir .
Esrar alındıktan sonra kısa zaman n hafif 1 canlılık vede uyanıklık olur . Bunu kaygı , sıkıntı vede tedirginlik dönemi izleyebilir .

Bu dönem geçtikten sonra duygulanma vede coşkuda haz yönüne doğru artma meydana gelebilir . Aşırı neşe ile 1 arada konuşma vede hareket artar . Çağrışım vede öngörü akışı hızlanır . Algılama vede tasarım gücü canlanır . Çevreyle ilişki artar .

Esrar kullananların "iyi yolculuk" (good trip) adını verdiği "kendini mesut görme durumu" her insanda vede her vakit ortaya çıkmaz . ekseriyetle bulantı , kusma , kaygı , kaygı , sıkıntı vede tedirginlik emare lerinin ön planda olduğu "kötü yolculuk" (bad trip) yaşanır .

Neşe dönemini algı vede öngörü bozukluklarını n bulunduğu dönem izleyebilir . Görme halüsinasyonları meydana gelebilir . Vakit vede yer algısı bozulur . İrade zayıflar , cinsel sapmalarla alakalı davranışlara rastlanır .

Esrar ile alakalı halkımız arasında yanlış bin kanı mevuttur , şöyle ki; esrar maddesinin içinde kimyasal madde olmadığı vede bitki olduğu düşüncesidir . İşte bu masum gösterilmeye çalışılan esrar maddesi başka uyuşturuculara her vakit basamak teşkil etmektedir . İnsanlarımız arasında "ottur günahı yoktur" deyişiyle küçümsenen bu uyuşturucu maalesef insanlarımız arasında masum gösterilmesinden dolayı yayılmaktadır .

Oysa ki masum gösterilecek 1 uyuşturucu yeryüzünde yoktur olsa bile onun adı uyuşturucu değildir .

ECSTASY


Hususiyetle Dünya'da son vakitler da adından sık sık söz ettiren 1 uyuşturucu var; ECSTASY . Sözcük ollaraak İngilizce'de ki " X T C " harflerinin yanyana okunmasına dayanmaktadır .
Avrupa vede Dünya'da belli çevrelerin (Tecno-müzik dinleyen vede dinleten çevrelerin) kullandığı bu sözcük toplu ollaraak Amfetamin türevlerinden oluşan MDA ,MDE ,MDMA vede buna benzer farkli maddeleri kapsamaktadır .

Daha önceleri sadece MDMA maddesinin eşanlamlısı ollaraak kullanılan " XTC " artık günümüzde kafigelmeyecek kalmaktadır .Nitekim günümüzde "XTC" yorumu o uyuşturucu türünün hususi kullanım biçimini tanımlamaktadır Kısacası Amfetamin türevi oluşan her türden hapa o çevrelerce "XTC" denilmektedir .
Uygulamada gözlemlenen vede ilimsel oluşan vede olmayan yayınlarda Ecstasy konusunda tartışılan en büyük sorun , içeriğinin , başka 1 değişle bileşiminin zor olmayan anlaşılamamasıdır .Nitekim tüketim biçimi oluşan vede ele geçirdiğimiz haplardan bunu anlamak oldukça güç olmaktadır .
Amfetamin:

---Kimyasal 1 madde ,
---Tam sentetik ,
---Suni 1 uyuşturucu olup;
---Kimyasal 1 türevdir .
Kimyasal açıdan bakıldığında 1 çook değişikliğin uyuşturucu imalatçıları tarafından yapılması mümkündür , fakat bu arada Amfetaminin esas yapısı özdeş kalmaktadır .Günümüzde Umumi ollaraak kullanılan Amfetamin türevleri;MDMA ,MDA ,MDE ,DOB ,ve MBDB'dir .
Amfetamin; uyuşturucu pazarı icin hususiyetle illeğal laboratuarlarda kimyasal ana maddelerden suni ollaraak elde edilmektedir .Kimyasal yapısı itibariyle , insanda bulunan uyarıcılardan Adrenalin vede Dopamine benzemektedir .

Uyuşturucu imal edenlerin gayesi ;bilinen uyuşturucu maddelerde kimyasal değişmeler yaparak yasa la belirlenmiş kontrol vede kontrol tedbir lerini aşmaktır .Ancak bu arada art niyetli gaye ları icin ürettikleri hapların bağımlılık yapan tesiri ni kaybettirmemeye , hatta güçlendirmeye çalışmaktadırlar .
Amfetamin(Baz Amfetamin) üzücü kokan , zor olmayan farklı şan renksiz 1 sıvıdır .Daha iyi dayanması vede zor olmayan kullanımı icin umumiyen tuz birleşimli(Amfetamin+Sülfat+Hidroklorür) ollaraak amade lanmaktadır .En yaygın ollaraak al vede pembe renkteki kristalize toz biçiminde yakalanmaktadır .Son vakitler da Amfetaminsülfat bileşiminden meydana gelen haplar vede kapsülleri imal etme eğilimi yoğunluk kazanmıştır .
Amfetaminin uyarıcı etkileri bulunmaktadır vede müteakip ruhsal vede fiziksel tepkiler yapmaktadır:
-geçici güç artışı ,
-enerjinin arttığının pay dilmesi ,
-abartılı keyif hali ,
-iştahsızlık ,
-uyku ihtiyacının azalması ,
-optik vede akustik haüsinasyonlar görme ,
-huzursuzluk ,
-gerginlik ,
-kan basıncında vede beden ısısında yükselme ,
-kalp atışında yavaşlama ,
-tek düze davranışlar da bulunma

MDA(3 ,4-Metilendioksiamfetamin)

İlaç bilimi açısından bakıldığında MDA maddesi hem Amfetamine hem de LSD'ye yakın 1 maddedir .
MDA maddesinin tesiri alınan doza bağlıdır .Düşük dozlar umumiyen canlanma etkileri yaparken , yüksek dozdaki alımı halüsinasyonlara vede bozuk algılamalara yol açmaktadır .Kullananlarda madde alındıktan sonra artan 1 iletişim kurma ihtiyacından bahsedilmektedir .
MDA da yanlış doz kullanımında ölümcül hadiseler görülmektedir ,300 mg .'da uzun zaman li bitkinlik halleri görülmekte olup ,500 mg .'da ise ölüm gerçekleşmektedir .1960'lı yıllarda A .B .D .'de MDA tüketimine doğrudan bağlanan ölüm olayları kayda geçmiştir .
MDMA(3 ,4 MetilenDioksi-N-MetAmfetamin)

MDMA yapısı itibariyle Metamfetaminin 1 türevidir .Etkileri ollaraak İrade artımı ,artan algılama yetisi ,keyfin değişmesi vede hareketlilik kazanma gösterilmektedir .Kullanılması neticesinde;
---mide bulantısı ,
---şaşkınlık ,
---konsantrasyon bozukluğu ,
---düşünme vede konuşma da zorlanma , görülmektedir .

MDMA yüksek 1 ruhsal bağımlılık potansiyeline sahiptir .

MDE(MetilenDioksi-N-Etilamfetamin)

MDE ye MDEA da denilmektedir ,zayıflatılmış yoğunlukta MDMA da ortaya çıkan etkilerin benzerini göstermektedir .
Kullanıcılarda; abartılı ollaraak görülen keyif hali çook kısa zamanda depresyona dönüşebilmektedir .
MDE nin kullanılması orta halli 1 ruhsal bağımlılığa yol açmaktadır .

MBDB (N-Metil-1-(1 ,3-BenzoDioksol-5-yl)-2-Butanamin)

MBDB maddesi MDMBA ollaraak da tanımlanır .MBDB başka Amfetaminlerin aksi ne çook sonraları , 1986 yılında imal edilmiştir .Asli ollaraak Amfetaminlerin etki mekanizmalarını anlamak icin kullanılmıştır .
Oldukça yeni 1 madde meydana geldiğinde n , tesiri ni tarif edecek çook az kaynak elde bulunmaktadır .Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde sinir yollarını tahrip ettiği gözlenmiştir .

DOB (2 ,5-DimethOxy-4-Bromamfetamin)

DOB maddesi MDA'da meydana gelen benzer halüsinasyon etkilerini ortaya çıkarmakta ,fakat bu etkiler 100 kat daha kuvvetli 1 yoğunluk ile kendini göstermektedir .Etkileme biçimi ; LSD vede Meskalin maddelerinkine benzemektedir .Etkisi yavaş ortaya çıkmakta vede tesiri müddetinde kullanıcı afaki resimler görmektedir .
Kayıtlara göre ölümcül sayılabilecek doz: 30 ila 35 mg . arasıdır .

ECSTASY "XTC"


KULLANIMININ
BERABERİNDE GETİRDİĞİ
POTANSİYEL TEHLİKELERİ ,ZARARLARI VE
ÖLÜM OLAYLARI
Amfetamin vede açıkladığımız türevleri , beden işlevlerini yoğun ollaraak etkileyen psikoaktif maddelerdir .Bu maddelerin asıl tehlikesi bedeni n bilinçaltındaki koruma mekanizmalarını tesiri z hale getirmesindeki niteliğinde yatmaktadır .Böylelikle Amfetamin vede türevleri sadece yorgunluk hissini değil , açlık vede susuzluk hislerini de bastırır vede koruma mekanizmalarında arızalar meydana gelir , örneğin; olması olası kas ağrısını bloke ederek insanın beden sistemini yanıltır
Ecstasy hapının kullanıldığı hususi çevrelerin beraber sinde getirdiği ortam bu maddelerin tehlikesini katlayarak artırmaktadır , nitekim bu uyuşturucunun kullanımı ile 1 arada bedene yapılan Daima yüklemeler(dans vede seks gibi)asıl tehlikeyi oluşturmaktadır .Gelişen koşuular a göre beden mevcut ısısını kendi sisteminde düzenlemektedir . Beden ısısı , uzun zaman li vede yoğun dansın tesiri yle olağan daha da yükselmektedir(42 ' olduğu görülmüştür .) Beden , su içmekle dahi tekrar düzelemeyecek kadar büyük oranda su zayii na uğramaktadır .Bunun neticesinde kalp vede Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) sorunları , yüksek alev vede şok etkileri görülmektedir .
Bunun yanı sıra; kalp ritminde bozuklukların vede merkezi krampların görüldüğü hadiseler gerçekleşmiştir .

Kullanıcıların olağan diye aldığı 1 takım dozların hayvanlara verilmesiyle 1 arada yapılan deneyler neticesinde hayvanlarda;
---Aşırı stres
---Saldırganlık
---Netice de lüm gerçekleşmiştir !
Ecstasy hapını uzun zaman kullanan bağımlılarda;
---Sinir hücrelerinde tekrar düzelmeyen hasarlar ,
---Kas yapılarında arızalar ,
---Vücudun natural salgıları kana daha çook karışmakta buna bağlı ollaraak , karaciğer vede böbrekleri tıkayarak , bu organları işlemez hale getirdiği ,
---Beyinde merkezi rahatsızlıklar ,
--- Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) la beyin kanaması ,
--- Düşük Tansiyon(hipotansiyon) la bayılmalar hatta ölümler , görülür !
Bir başka tehlikede; Ecstasy kullananlarda önceden bilinemeyecek netice ların olma olasılık idir .Bu maddeyi kullanan kişinin maddenin tesiri n göstermesi ile 1 arada o anki hisleri yoğunlaşır .Bu yoğunlaşma kişinin gün içinde ki yaşantısı ile doğrudan alakalıdır .Bağımlıda öldürücü depresyonlar ortaya çıkabilir .Bu gibi durumlar bulunan ortamdaki; yüksek sesli müzik , lazerli ışıklar v .b . İle bağlantılı ollaraak aniden de gerçekleşebilir !LSD


LSD en tesirli vede 1 o kadar da tehlikeli 1 uyuşturucudur . LSD ilk alındığında aldatıcı tesirini göstermekte , beynin süratle çalışmasını sağlamaktadır . O andan itibaren insan kendini düş aleminde zanneder . Fakat ne mevcut ki bu renkli düş alemini 1 umursamazlık vede donukluk hali izleme(takip) eder vede takriben 10-15 saat Daimi eder . Ağızdan salyalar akmaya başlar , dil peltekleşir , her şeye razı olma hali görülür . Aldatıcı halin sona ermesiyle artık rahatsızlık başlar . Baş dönmesi , göz kararması , bitkinlik , sindirim organlarında bozukluk , kusma , baş ağrısı vede uykusuzluk başlar . Beynin çalışması olasılık siz laşır . Kişi bu üzücü halde n kurtulmak icin tekrar LSD almak ister vede bu kısır döngü böylece Daimi eder , gider . Şahsın çalışması gerekiyorsa , üzerinde ki yorgunluğu atmak vede kafasının yeniden çalışması icin bu zehre ihtiyaç duyar .

LSD yi ilk bulan; Albert Hofmann 1943 yılında LSD'nin fizyolojik vede ruhsal etkilerini kendi üzerinde denemiş vede gözlemlerini yazmıştır .


-"19 Nisan 1943 Pazartesi günü saat 16 .00'da Lysergic Acid Diethylamide Tartarat'ın % 05'lik eriğini amade ladım . 0 .5 cm küp 0 .25 miligram LSD içeren tatsız , yavan sıvıyı içtim .
Saat 17 .00'de baş dönmesi , kaygı , kaygı vede tedirginlik başladı . Görmem bozuldu , düşüncelerim dağıldı , içimden gülmek isteği geliyor , anlamlı konuşmak icin büyük çaba sarf ediyorum , görme alanım sanki karşımda , eşyaların biçimi değişiyor , çevremi lunaparklarda olduğu gibi olabilir üstü görüyorum .
Bir zaman sonra bunların hepsi geçti . Bütün bunları hatırlıyorum , baş dönmesi , görme bozuklukları , alanetrafında ki eşyaların acayip gülünç vede kaba biçim leri . . . Renkli yüzler belirdi . Belirli 1 tedirginlik vardı . Aralıklı ollaraak başımın , ayaklarımın vede bütün gövdemin ağırlığını duyuyorum , sanki madenle doldurulmuş gibi . Ayaklarda kramplar oluyor . . . Ellerde soğukluk vede sanki eriyip gidiyormuş gibi 1 duygu var . Ağzımda maden tadında kuruluk , boğazda sıkışma , korku vede kaygı , bilinçte bulanıklık . . . Bu arada içinde bulunduğun koşullarla asli arasında farklı m güçlüğünden doğan 1 karışıklık .
LSD'yi aldıktan 6 saat sonra eski durumuma döndüm . Ancak ufak tefek görme bozuklukları kaldı . Her şey sallanıyor , eşyaların boyutları değişiyor . Sanki onların dalgalanan sudaki aksetme sını izliyorum . Üstelik bütün eşyalar hoş olmayan görünümler kazanıyor . Renkleri durmadan değişiyor . Yeşil vede mavi renkler üstünlük kazanıyor . Gözlerimi kapayınca fantastik , gerçekdışı biçimler görüyorum . Dikkati çeken 1 nokta bütün seslerin gözüme aksetme sı vede türden biçimlere dönüşmesi . . . Her ses , renk 1 sanrıya (gerçekte olmayan olguları mevcut gibi algılamak) dönüşüyor . Bunlar renk vede gölge ollaraak Daima değişiyor . LSD'yi aldıktan sekiz , on saat sonra şiddetli 1 uyku bastırdı . Ertesi gün biraz yorgun kalktım ."

Albert HOFMAN-1943


AFYON
Afyon da çeşitli biçim lerde alınabilir fakat hangi biçim de kullanılırsa kullanılsın özdeş tesiri gösterir . Başlangıçta varsa ağrıları azaltır , üzüntüler kaybolur , sıkıntılar geçer vede geçici 1 keyif hali başlar . Afyonkeşler bu keyif haline balayı derler . Fakat bu keyif hali çook kısa zaman r . Ardından mide bulantısı , baş dönmesi , renk solması , kalp vede solunum yavaşlaması ile 1 arada zehirlenme hali baş gösterir .

Afyon çook miktarda vede aniden alınmışsa içen kimseyi komaya sokar vede ölüm tehlikesi belirir .

Afyon grubu narkotikler Tedavi(iyileştirme) de kullanılan miktarların sınırı içinde verildiklerinde , etkileri ya hemen ortaya çıkar yada kısa 1 zaman sonra görülen fizyolojik değişmelere sebep olur . Bu değişmeler şöyle sıralanabilir:

Dolaşımda yavaşlama , kalp vurum sayısı vede solunum sayısında azalma , kan basıncında düşme , öksürük reflekslerinde duyarsızlık , göz bebeklerinde daralma , görme keskinliğinin kaybolması , derideki yüzeysel damarlarda genişleme , mide bağırsak hareketlerinde yavaşlama , kimi kez şahsi hassas lığa göre bulantı vede kusma , ağızda kuruluk , hareketlerde ağırlık , halsizlik , yorgunluk .

Afyon narkotiklerinin aniden aşırı miktarda kullanılması neticesi zehirlenme tablosu ortaya çıkar . İrade kısa zamanda kaybolur . Derin uykuda derin komaya kadar değişen İrade bozuklukları gözükür . Dolaşım vede solunum yavaşlar . Kan basıncının aniden bire düşmesi şok tablosuna vede ani ölüme yol açar . Hususiyetle morfin vede eroin kullananlarda aniden aşırı narkotik madde alması neticesi bu tür ölümler sık görülür .(Afyon ile başka uyuşturucu maddelerin özdeş anda alınması halinde .) Ancak ani ölümlerin sebebi sadece yüksek miktarda vede farkli narkotik maddelerin 1 arada alınması değildir .

Bu maddelere karşı aşırı hassasiyeti oluşan kişilerde çook düşük miktarlarda narkotik analjezik alındıktan sonra da ani ölümler görülmüştür .

Afyon narkotiklerinin ruhsal tesiri , kişiden kişiye , alanetrafında n çevreye değişebilir . Çoğunlukla alındıktan kısa 1 zaman sonra tatlı 1 uyuşukluk vede neşe verir . Ağrılar kesilir; kaygı , kaygı , karamsarlık , kötümserlik , sıkıntı gibi elem veren duygulanım durumları kaybolur . Kimi kez balayı dönemi denilen , marazi neşe (euphoria) durumu olur . Bağımlılık bu durumu yeniden yaşamak icin alınan narkotik maddenin miktarının arttırılması ile zaman r . Ancak balayı dönemi 1 kez daha yaşanmaz . Bu dönemden sonra bedensel vede ruhsal üzücü etkiler başlar . Duygulanımda azalma , durgunluk , ilgisizlik , isteksizlik , künkleşme olur . Zihinsel işlemler bozulur . Dikkat , algı vede bellek
zayıflar . Düşünceler dağılır vede karışır . Yüksek miktarda (overdosage) afyon tipi bağımlılık yapan maddenin aniden alınması zehirlenme yapar . Zehirlenmenin ilk vede en önemli emare si solunum yavaşlamasıdır . Bunu solunum durmaları , bulantı , kusma , derin uyku vede koma izleyebilir . Bu arada göz bebekleri nokta gibi görünüm alır . Çevre damarları genişler . Akciğer ödemi meydana gelir .


Uyuşturucu Sorunu

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp