Bitkisel Sağlık Ürünleri
Tedavi

 Karaciğer kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) Bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme)Karaciğer kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) Bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme)   , Ülkemizde En Sık Görülen Paraziter kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) k Rahatsızlık tır . Hayvancılığın Hususiyetle Koyun Sığır Yetiştiriciliğin Yaygın Olduğu Bölgelerde Yoğun Olarak Görülmektedir .


Rahatsızlık yapan 1 Echinococcus granulosus adı verilen parazittir .


Nadirde olsa Echinococcus alveolaris dediğimiz parazitte bu hastalığı yapabilir .


Bu parazit etçil memelilerin (köpek v .b .) bağırsaklarında larva yada kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) biçimi nde otçul memelilerin iç organlarında yaşar .


Paraziti taşıyan etçil memeliler dışkılarıyla bu parazitlerin yumurtalarını dışarı atarlar .


İnsanlar infekte olmuş sebze v .s . yiyecekleri yiyerek parazitin yumurtasını alırlar .


Burda otçul memeliler gibi insanlar arakonak vazife i görür .İnsan bağırsağına alınan yumurtalar burda embriyoya dönüşerek kana geçerek karaciğer v .s . organa taşınır . İnsanda kistlerin en aşırı oluştuğu yer karaciğerdir .Bu embriyoların 1 kısmı karaciğerden sistemik kan dolaşımına katılarak akciğer , dalak , böbrek , kemik , beyin v .s . organlara taşınabilir .Parazitler insan bedeni nda çeşitli organlara yerleştikten sonra içi likit vede parazit dolu oluşan kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) meydana gelir lar .


Akciğerde umumiyetle tek kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) bulunur . Akciğerde hidatik kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) bulunan olguların %60 varan oranlarda karaciğerinde de kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) bulunur .


Oluşan kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) üreme(eşey) kabiliyetine sahiptir , kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içeriği başka yerlere yayılarak yeni kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) yaparlar .


Akciğerdeki hidatik kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) yırtılarak akciğer boşluğuna diğerbir deyişle soluk borusuna boşalabilir , beden boşluğuna boşalabilir yada infekte komplike kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) haline dönüşebilir .


Bazı kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) ise kendiliğinden gerileyip yok meydana gelebilir .


Hidatik kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) yavaş büyürler vede herhangi 1 semptom göstermezler .


Hastaların çoğu farkli 1 sebep le yada kontrol gaye lı akciğer filmi çektirdiklerinde tanı alırlar .


Hastaların ¾ ünde kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) akciğerin alt tarafında vede tek olma eğilimindedir .Hidatik kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) çocuklarda erişkinlerden daha aşırı görülür .


Klinik ollaraak tanı konulan kistlerin takriben yarısı akciğerdedir .


Bu kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) bedende sadece kitle tesiri yaparlar .


Olguların yarısında basıya bağlı öksürük görülür , daha az 1 Rahatsızkişi grubunda nefes darlığı vede göğüs ağrısıda bulunabilir .


Akciğerdeki lezyon 1-20 cm arasında meydana gelebilir .


Etiketler: Tedavi(iyileştirme) ol , bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) , bitkisel(doğal) , bitkiseller , bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) nin sağlığı , Rahatsızlık lara bitkisel(doğal) çözümler , Tedavi(iyileştirme) bitkisel(doğal) ,  Bitkisel(doğal) karaciğer kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) Tedavi(iyileştirme) si , karaciğer kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) .

 

 

 


Tedavi

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp