Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Anksiyete Bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde Kullanılan İlaçlar


Anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar nelerdir ? Sorusuna yanıt ollaraak ; anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar vede anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır .

Anksiyete bozuklukları yaygın görülen vede önemli yetiyitimine sebep oluþan durumlardır . Anksiyete bozuklukları Tedavi(iyileştirme) sinde bilişsel davranışçı terapi vede ilaç Tedavi(iyileştirme) leri önemli yer tutmaktadır . Bu gözden geçirmede Anksiyete bozuklukları Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlarla alakalı randomize , plasebo kontrollü çalışmalar , açık çalışmalar vede olgu bildirimleri 1990 yılındna 2006 yılına kadar medline kullanılarak taranmıştır . Anksiyete bozuklukarı önceleri anksiyete bozuklukları sadece benzodiazepinlerle Tedavi(iyileştirme) edilmeye çalışılırken , Trisiklik antidepre-sanlardan (TSA) imipramin vede klomipraminin tesirli olduğu gözlenmiştir , sonrasında 5HT1a agonisti Buspironun yaygın ankisyete bozukluğunda tesirli olduğu gösterilmiştir . Serotonin geri alım engelleyicilerinin (SGE) yaygın kullanılmaya başlanmasında sonra TSA ilaçlardan çok daha tesirli biçimde depresyon yanı sıra bütün anksiyete bozukluklarında SGE’lerin yeri olduğu gösterilmiştir . SGE’ler arasında etkililik farkları gözlenmektedir . Serotonerjik noradrenerjik gerialım engelleyicilerinin de (SNGE) SGE’ler kadar tesirli olduğu anlaşılmıştır . Anksiyete bozukluklarında ilaç Tedavi(iyileştirme) leri ile alakalı plasebo kontrollü klinik çalışmaların bulguları özetlenecek olursa: Panik bozuklukta birinci sırada SGE ilaçlar yer alır . Bu grup içinde paroksetin etken liği daha çabuk kendini göstermektedir . İkinci seçenek ollaraak Tedavi(iyileştirme) nin ilk haftalarında SGE vede alprazolam kombinasyonu planlanabilir . Diğer seçenekler arasında venlafaksin , TSA ilaçlar arasında klomipramin vede imipramin sayılabilir . Yaygın anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde buspiron , SGE’ler paroksetin , sitalopram , essitalopram , SNGE’lerden venlafaksin etkinliği kanıtlanmıştır . Antikonvülzan ilaçların panik vede yaygın anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde etken liği destekleyen gözlemler vardır . Sosyal anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde SGE ilaçlar , SNGE’ler arasında venlafaksin , geridönüşlü monoamino oksidaz inhibitörü (MAOI) moklobemid birinci seçenek ollaraak kullanılabilir . Geridönüş-süz MAOI’leri ikinci seçenek ollaraak düşünülmesi gereken ilaçlardır . Sosyal fobide ß blokerler tabloya eşlik eden taşikardi , titreme , terleme gibi otonomik belirtileri önlemede yüksek oranda etken dirler . Performans anksiyetesini kontrolünde yardımcı oalbilir , en sık kullanılanlar propranolol vede atenololdur . Travma sonrası stres bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde SGE’lerin etkinliği kanıtlanmıştır . Mirtazapin , Nefazodon vede venlafaksinin etkinliği ile alakalı kanıtlar vardır . Trisiklik antidepresan(depresyon giderici) lar vede MAOI’leri ikinci vede üçüncü seçenek meydana gelebilir . Β blokerlerin kullanımı vede duygudurum dengeleyicilerle alakalı olgu bildiriþde leri vardır . Obsesif kompulsif bozukluk Tedavi(iyileştirme) sinde SGE ilaçlar kanıtlanmış etken likleri vede yan etkilerinin az oluşu sebebi yle birinci seçenek ollaraak yüksek dozlarda uygulanmalıdır , yanıt alınamayan durumlarda klomipramin tesirli dozlarda kullanılmalıdır . Tedavi(iyileştirme) ye yanıt kafigelmeyecek ise Triptofan , Fenfluramin , Lityum , Pindolol , Buspiron süren Tedavi(iyileştirme) ye eklenebilir . Bunların yanı sıra dopamin antagonistleri , serotonin dopamin antagonistleri , antikonvülzan eklenmesi ile alakalı kanıtlar vardır . Günümüzde anksiyete bozukluklarının Tedavi(iyileştirme) sinde gelişmelere sürmektedir , antikonvülzanların , seçici benzodiazepin agonistlerinin , nöropeptidlerin tesiri araştırılmaktadır .Etiketler: anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) si , anksiyete bozukluğu , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar nelerdir , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar hakkında , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar tesirli mi , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde ilaçlar , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) si hakkında , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) si nedir , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) si nasıl olur , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde bitkiler , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde bitkilsel kür , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı bitki , anksiyete bozukluğu Tedavi(iyileştirme) si vede önlemler , anksiyete Tedavi(iyileştirme) si , anksiyete , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , anksiyete Tedavi(iyileştirme) sinde , anksiyete Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan , anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar , anksiyete Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar nelerdir , anksiyete Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar hakkında , anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar tesirli mi , anksiyete Tedavi(iyileştirme) sinde ilaçlar , anksiyete Tedavi(iyileştirme) si hakkında , anksiyete Tedavi(iyileştirme) si nedir , anksiyete tedavisi nasıl olur , anksiyete Tedavi(iyileştirme) sinde bitkiler , anksiyete tedavisinde bitkilsel kür , anksiyete Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı bitki , anksiyete tedavisi vede önlemler

Tedavi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp