Bitkisel Sağlık Ürünleri
Tedavi

Karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si


Karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si icin neler yapılmalı ? Sorusuna Yanit ollaraak karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır .


Karaciğer iltihabı


Karaciğer iltihabı , diğerbir deyişle hepatit , ciddi 1 Rahatsızlık tır amma hastaların durumları çeşitli testlerle yakından izlenebilir vede çoğu , doktor tavsiye lerine uyma koşuluyla tam anlamıyla iyileşir . Karaciğer iltihabı yada Hepatit(hepatitis) (aslında emare adı olmasına zıtlık , halk arasında 'sarılık' da denir) oldukça bulaşıcı oluşan 1 virüs hastalığıdır . Virüs kan , dışkı vede tükürükle yayılır . Her yaştaki insanı etkileyen 1 Rahatsızlık olmasına zıtlık , gençlerde vede virüs bulaşmış maddelerle uğraşmayı gerektiren mesleklerde çalışanlar arasında daha sık görülür .

Sebep leri

Hastalığa eden oluşan farkli 2 virüs mevuttur . Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) (eskiden 'bulaşıcı hepatit' yada 'sarılık' denirdi) vede Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsüyle meydana gelen hepatite "serum hepatiti" de denir . Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) umumiyetle su vede gıdalar le bulaşır , amma kanla geçtiği de olur . Rahatsızlık , ylanızca kuluçka dönemi sırasında bulaşıcıdır , taşıyıcılar hastalığı bulaştırmazlar . Kalabalık vede sağlık kaidelerine uygun olmayan yerlerde vakit zaman salgınlar görülür . Temizlik koşulları kafigelmeyecek se , okullarda vede farkli kurumlarda da salgınlar meydana gelebilir .

Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) 'nin uzun 1 kuluçka dönemi mevuttur . Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) ile özdeş yollardan bulaşabilmesine zıtlık , daha çook kanla geçer . Hastanelerde alınan sıkı tedbir lere karşın kan vede plazma aktarımı neticesinde vede derilatına yapılan iğnelerle bulaşır . Mikroplu dövme iğneleriyle vede tıraş bıçaklarıyla bulaşmalar da bilinmektedir . Eroin bağımlılarının yüzde 40'ı B virüsü taşıyıcısıdır .

Virüs , plasentadan anne karnındaki dölüte de geçebilir . Erkek eşcinsellerin çoğunun taşıyıcı olduğu anlaşıldığından Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) virüsünün cinsel ilişkiyle de bulaştığı sanılmaktadır . Hastalığa yakalanma tehlikesine hususiyetle Aleni oluşan 1 grup da hastane personelidir . Hususiyetle ameliyathanelerde vede böbrek diyaliz biriminde çalışanlar risk altındadır amma virüs , dişçiler icin de mesele yaratır .

emare ler

A yada B virüsüyle oluşan Rahatsızlık ların çoğu hafif , hatta bazen farkına varılmadan geçer . Ancak 2 virüs de kanda , kan tahlilleriyle anlaşılan kimyasal "kanıtlar" bırakırlar . Rahatsızlık safra akışını maniolacak kadar şiddetliyse , sarılık ortaya çıkar , diğerbir deyişle eri vede gözakı sararır . Sarılığın sebebi , karaciğer tarafından yapılan safra boyasının bağırsakla atılacağına kan dolaşımına karışmasıdır .

Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) 'ya bağlı karaciğer iltihabında sarılık oldukça ivedi ortaya çıkar amma sebep Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) ise daha yavaş meydana gelir . Çoğunlukla hastalar , önce kendilerini üzücü pay derler; halsizlik , bulantı vede sigara(tütün mamülleri)ya isteksizlik görülür . Karnan üst kısmının sağ neşriyat da ağrı olur . Eklem(joint) lerde Romatizma(rheumatism) benzeri ağrı vede döküntü meydana gelebilir . Sarılığın en bariz olduğu dönemde hastalar sık sık kusarlar vede kendilerini çook halsiz pay derler . Sarılık umumiyetle 15 günden aşırı sürmez , iyileşme ise takriben 6 hafta içinde olur .

Bazı durumlarda Rahatsızlık geçmez vede kronik karaciğer iltihabına dönüşüp Siroz(cirhosis) (cirhosis) la (karaciğer hücreleri tahrip olur vede yerlerini bağ dokusu alarak karaciğeri yavaş yavaş tesiri z hale getirir) netice lanabilir . Tipik emare leri bulunduğunda karaciğer iltihabı teşhisi güç değildir amma çeşitli kan tahlilleriyle teşhisin kati leştirilmesi gereklidir .

Tanı icin yapılan tahlillerden biri , kanın pıhtılaşma zaman sinin ölçülmesidir . Kanın pıhtılaşması icin lüzumlu oluşan K vitamini karaciğerde yapılır vede ciddi karaciğer hastalığı oluşan insanların kanı gerektiği gibi pıhtılaşmaz . Tanıda kuşkuya düşülürse , karaciğer biyopsisi yapılır . Karaciğerden bölgesel anesaaai altında küçük 1 parça alınıp incelenir .

Hastalığa sebep oluşan virüsün A mı , yoksa B virüsü mü meydana geldiğinde n kanıtlanması daha zordur . Üstelik son vakitler da ne A ne de B tipi virüse bağlı oluşan 1 karaciğer iltihabı daha ortaya çıkarılmış vede "C virüsü" adı verilmiştir .

Tedavi(iyileştirme)

Siroz(cirhosis) un en sık rastlanan sebebi son yıllarda alkolizme bağlı karaciğer Rahatsızlık larındaki artıştan önce virüsle meydana gelen karaciğer iltihabıydı . Kanında virüs taşıyan hastalar enfeksiyon kaynağı olurlar vede herhangi 1 sebep le hastaneye yattıklarında çeşitli sorunlara yol açarlar . Ama karaciğer iltihabı geçirenlerin hepsi taşıyıcı değildir; henüz bilinmeyen sebep lerden ötürü bazı hastalar tam ollaraak iyileşirler .

Genel durumu üzücü olanlar , anne adayları , şeker hastaları vede yaşlılar dışında , karaciğer iltihabı geçirenlerin hastaneye yatması gerekmez . Karaciğer iltihabı sırasında vede iyileşirken , karaciğer hücreleri her tür ilaca hassas dır vede bu sırada ilaç kullanmaktan kaçınmak gereklidir . Evde yada hastanede Tedavi(iyileştirme) sırasında , bulaşma olası lığını azaltmak icin farklı yemek kapları kullanılmalı vede şahsi temizliğe daha aşırı itina gösterilmelidir . Mutlak yatak istirahatinin önemi münakaşa lıdır . Bazı doktorlar , rahatsızkişinin , sarılık olduğu zaman boyunca dinlenmesiyle , sonradan ortaya çıkabilecek üzücü netice ların (siroz vede kronik karaciğer iltihabı gibi) önüne geçilebileceği kanısındadırlar .

Gıda konusunda kati 1 kısıtlama yoktur amma rahatsızkişinin itinalı gıdaalımı sine dikkat edilmelidir . Ancak gıdalar in iştah açıcı olmasına çalışılmalı vede alkol katiyetle bırakılmalıdır . Hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olanlara vede salgın halinde , korunmak icin gammaglobülin iğneleri yaptırılabilir . Bu iğneler hususiyetle Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) 'ya karşı tesirli dir; Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) icin özdeş C°de koruyucu değildir . Karaciğer Enfeksiyon larının çoğu hafif geçer , evde bakılabilir vede tümüyle iyileşir . Karaciğer iltihabı yineleyebilir amma özdeş virüs sebebi yle yinelemesine az rastlanılır . Taşıyıcı olanlar içinse hastalığın 1 zaman sonra ortaya çıkması olası dır . Karaciğer iltihabı geçirenler icin en önemlisi , alkolü bırakmaktır .


Etiketler: karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si , karaciğer Enfeksiyon lanması , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si için , karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si hakkında , karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si nedir , karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si neşekilde olur , karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si icin bitkiler , karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si icin bitkilse kür , karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si icin şifalı bitki , karaciğer Enfeksiyon lanması Tedavi(iyileştirme) si vede tedbir ler

Tedavi

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp