Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kolera Hastalığının Tedavi(iyileştirme) si


Kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir ? Sorusuna yanıt ollaraak kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler vede kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır .

TEDAVİ


İki aşamada uygulanan Tedavi(iyileştirme) , yoğun vede hızlı sıvı vede elektrolit kaybının karşı lanmasına dayanır . Birinci aşamada rahatsızkiþiye damar yoluyla mümkün olduğu kadar hızlı 1 biçimde vede büyük miktarlarda sıvı verilmelidir . Bu miktar ye tişkinlerde iliç 15 dakikada 1 litre , ardın dan her 30-45 dakikada 1 litredir . Has tanın vücut sıvıları olaðan e dönünceye değin bu tedavi sürdürülmelidir . Genel likle başarılı 1 sonuç elde etmek İçin yaklaşık 3 saat içinde 5 litreden aþırı sı vı verilmesi gereklidir .Daha sonra Tedavi(iyileştirme) nin ikinci aşama sına geçilir . Bu aşamada Tedavi(iyileştirme) ishal(diyare) kesilİnceye kadar uygulanmalıdır . Bu te davinin amacı , dışkıyla yitirilen sıvıyı karşılamaktır . Sıvı hem damar yoluyla , hem de mide sondasıyla verilebilir . Çok ağır olgularda mide sondasından sıvı verilmesiyle damar yoluyla verilen sıvı miktarı yüzde 80 azaltılabilir .Verilecek sıvıların içeriği çok Önem lidir . Sodyum klorür ve sodyum bikar bonat muhakkak verilmelidir . Potasyum en azından erken evrede pek gerekmeyebilir . Kalsiyum yada magnezyum ise lüzumlu değildir .Hastalığın çocuklardaki gidişi çok ağırdır . Bu sebep le çocuklarda Tedavi(iyileştirme) ye daha çok Özen gösterilmelidir . Verilen sıvının miktarında yada bileşiminde yanlışlık yapılırsa çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir . Sıvı vede elektrolit mikta rı , çocuğun kilosuna , atılan dışkı vede elektrolit miktarına , kandaki asit deği şikliklerine göre dikkatle hesaplanmalı dır .Yetişkin hastalardan farklı ollaraak , çocuklarda potasyumun ağız yoluyla verilmesinin büyük önemi vardır .Sıvı tedavisinde , aşın sıvı yüklen mesini (ödem , akut akciğer ödemi , kon-jestif [kan göllenmesine bağlı] kalp yet mezliği , bilinç bulanıklığı) Önlemek için , çocuk yada yetişkin bütün hastalar dikkatle gözetim altında tutulmalı , boyun toplardamarlarının dolgunluğu de-netlenmeli , kalp vede akciğerler sık sık dinlenmeli , hastanın vücut ağırlığındaki değişmeler izlenmelidir .Tetrasiklinler ile yapılan antibiyotik Tedavi(iyileştirme) si de çok avantaj lıdır . Bu yolla is hal süresi , atılan dışkı miktarı vede çıkarı lan bakteri sayısı azaltılır . Tetrasiklinle-rin ağız yoluyla verilmesi daha uygun dur . Antibiyotik Tedavi(iyileştirme) sine , kusma ön lendikten sonra başlamak gereklidir ; bu da sıvı Tedavi(iyileştirme) sine başladıktan üç saat son rasına denk düşer .Kusma dışında başka 1 hadise bes lenmeyi etkilemediğinden bu konuda aþırı katı davranmak lüzumsuz dir . Gü nümüzde genellikle hastalara ne isterse yemesi önerilmektedir; gerçekten de normal gıdaalımı ye dönebilmek için is halin kesilmesini beklemek çok akılcı değildir .


KORUNMA


Koleradan korunma , kuşkulu olguların bulunması , bunların klinik vede bakteriyolojik ollaraak Rahatsızkiþi olup olmadıklarının kanıtlanması vede hastaların karantina altına alınması önlemlerine dayanır . Hastalar , ancak 24 saat arayla üç kez alman dışkı kültürlerinde mikrop üre-mezse bütünüyle iyileşmiş kabul edile bilir . Koleralılarla ilişkide bulunan kişi ler için karantina süresi beş gündür . Bir kolera olgusu saptandıktan sonra , sebep lere yönelik zincirleme araştırma için bütün olanaklar kullanılmalıc Kolera salgını sonrasında birkaç ay yunca , bölgede görülen bütün ishal(diyare) gulan bakteriyolojik açıdan inceler lidir . Çevre , kullanılan eşyalar vede 02 likle de hastalıkla ilişkili maddeler gun yöntemlerle dezenfekte edilmeli . Besinlerin vede suların kontrol i , sinel le savaş , dışkıların uygun 1 biçü ortadan kaldırılması başta gelen önlelerdir .Hafif , ayakta Tedavi(iyileştirme) edilen hast nn da , olası yayıcı olmalarından Öteki tıpkı ağır olgulardaki gibi karantiı alınmaları çok önemlidir .Ölü kolera mikrobuyla hazırlî vede kas içine verilen aşılar bağışı sağlama yeteneğini çok kısa sürede rir . Kolera salgınlarının sık ortaya çı ğı azgelişmiş kırsal alanlarda geniş san topluluklarını kısa sürelerle aşıte girişimi büyük uygulama zorluklan ratmakta vede yapılan büyük harcama karşın kafigelmeyecek kalmaktadır . Bunun rine zor olmayan biçimde hazırlanan tuz-şeker karbonat karışımlarının riskli bölgede yaygın olarak dağıtılması vede salgı ortaya çıkmasıyla hemen içilecek çimde hazırlanması çok daha tesirli nuçlar vermektedir . Böylece hast etken 1 tedavi uygulanmakta , en dan soğuk devreye girmeden hastane ulaştırılmaları sağlanmaktadır . Düı Sağlık Örgütü de koleranın sık görük ğü bölgelerde bu girişimleri destek mektedir . Öte yandan koleraya çok daha uzun süreli aşıların geliş mesi İçin yoğun çabalar vardır .


Etiketler: kolera Tedavi(iyileştirme) si , kolera , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , kolera tedavisi için , kolera Tedavi(iyileştirme) si hakkında , kolera Tedavi(iyileştirme) si nedir , kolera tedavisi nedir vede sebep leri , kolera Tedavi(iyileştirme) si nedir vede emare leri , kolera Tedavi(iyileştirme) si nedir vede sebep leri , kolera Tedavi(iyileştirme) si nedir vede öneriler , kolera Tedavi(iyileştirme) si nasıl olur , kolera Tedavi(iyileştirme) si için bitkiler , kolera tedavisi mümkünmü , kolera Tedavi(iyileştirme) si varmı , kolera Tedavi(iyileştirme) si tesirli mi , kolera Tedavi(iyileştirme) si için bitkilse kür , kolera Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitki , kolera Tedavi(iyileştirme) si vede önlemler , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si , kolera , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si için , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si hakkında , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir vede sebep leri , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir vede emare leri , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir vede sebep leri , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir vede öneriler , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nasıl olur , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si için bitkiler , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si mümkünmü , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si varmı , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si tesirli mi , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si için bitkilse kür , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitki , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si vede önlemler 

Tedavi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp