Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kas Tutulması Tedavi(iyileştirme) si


Kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si için neler yapılmalı ? Sorusuna yanıt ollaraak kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır .

Kas tutulması


Kısaca "tutulma" diye adlandırdığımız kas tutulması az da olsa hareketleri kısıtlayıp ağrıya sebep olur . Kuşkusuz en iyi yol korunmaktır amma böyle 1 halde karşılaşıldığında ne yapılacağını bilmek de rahatsızlığı azaltmak bakımından avantaj lıdır . Kas tutulması insanı hareketsiz bırakabilen rahatsız edici 1 durumdur .

Sebep leri

En sık görülen vede en az ciddi oluþan tutulma aşağı yukarı herkesin bildiği türden olanıdır: Uzun süre kullanılmayan 1 kas yorulduğunda yada alışık olmadığı ölçüde zorlandığında şişip sertleşerek tepki gösterir .

İki tip kas tutulması vardır: Egzersiz sırasında oluşan; belli 1 süre sonra ortaya çıkan . İlk tip artık maddelerin kas dokusunda birikmesi neticesi oluşur . Çalışan kas 1 otomobil motoruna benzetilebilir . Yakıta gereksinimi vardır vede bu da kan akımıyla gelen yeniden yemeklerden sağlanan Gıda maddeleridir . Gıda oksijenle karışır vede yanarak kas liflerinin kasılarak hareket oluşturabilmesi için lüzumlu oluþan enerjiyi sağlar . Bu hadiseler sırasında toksik (zehirli) artık maddeler oluşur vede bunlar atılmazsa kasta kalarak ağrı vede sertliğe sebep olurlar . Normal ollaraak bu maddeler mesele çıkmadan atılırlar; fakat 2 özel halde kasta tutulma yapacak kadar birikirler . Birincisi kasın çok yada aşırı yük altında çalıştığı vede artık maddelerin kanın taşıma kapasitesinden daha hızlı açığa çıktığı durumdur . İkincisi ise kastaki damar ağının yeterli Gıda maddesi götürüp artık madde atımını gerçekleştirecek kapasitede olmamasından kaynaklanır .

Egzersize bağlı kas tutulması daha sık karşılaşılan 1 durumdur . Kasın bazı liflerinin yada içindeki vede çevredeki dokuların olağandışı kullanım sebebi yle aşırı gerilmesi hatta yırtılması neticesi oluştuğu düşünülmektedir . Kas yada Eklem(joint) zedelenmesi aşırı gerilme yırtılma yada kanama(kan kaybı) vede başka doku zedelenmelerine sebep oluþan darbelerle oluşabilir . Başka emare lerle 1 arada ortaya çıkan tutulma umumiyetle dokunun kendini onarmasıyla birkaç günde geçer . Ancak bazı durumlarda bu emare yok olmaz . Bunun sebebi ya dokunun kendini onarabilmesi için yeterli dinlenmenin sağlanamaması yada birbirleri üstünde serbestçe hareket eden doku bölümleri arasında yapışıklıkların olmasıdır .

Her tür Enfeksiyon ta olduğu gibi kas zedelenmesinde de Enfeksiyon lı şiş dokuları koruyan vede rahatlatan 1 sıvı sızması olur . Bu sıvı Enfeksiyon azalınca yeniden kan dolaşımına soğurulur . Ama bazı durumlarda kalınlaşıp kıvam kazanarak dokular arasında yapışıklığa sebep olur . Söz konusu bölge hareket ettirilmek istendiğinde de bu yapışıklıklar sebebi yle hareket mani lenir . Dolayısıyla zedelenen kas vede Eklem(joint) ler dinlendirilme süresinde de belli aralıklarla yavaşça hereket ettirilip yapışıklık oluşması önlenmelidir . Bedenin 1 bölümünün hareketsiz kalmasının gerektiği durumlarda sözgelimi kırıklarda bu olanaksızdır vede ilk hareket yapılmaya çalışıldığında tutulma sebebi yle çok güçlük çekilir . Bu dikkatli fizik Tedavi(iyileştirme) uygulamalarıyla Tedavi(iyileştirme) edilir . Fizik Tedavi(iyileştirme) den etkilenmeyen kalıcı yapışıklıklarsa başka Tedavi(iyileştirme) gerektirebilir hatta Umumi anesaaai altında cerrahi girişimle ayrılabilirler .

Sertliğin 1 başka sebebi Eklem(joint) Enfeksiyon ları diðerbir deyiþle her tür artrittir . Eklem(joint) tutukluğu özellikle romatoit artritte (daha çok küçük Eklem(joint) leri etkileyen artrit türü) kendini gösterir . Genellikle ağrıdan çok parmaklarda tutukluk olur . Osteoartritte ise kalça vede omuz gibi büyük Eklem(joint) ler etkilenir vede önce ağrı olur tutukluk vede hareket güçlüğü daha sonra ortaya çıkar . Eklem(joint) lerdeki tutukluk yaşlılarda büyük mesele yaratabilir . Hareketlerini kısıtlayıp sinirlerini bozar . Çoğunlukla artrit vede Romatizma(rheumatism) ya bağlanır amma umumiyetle Eklem(joint) vede kaslardaki fiziksel etken liğin azalmasının 1 parçasıdır .

Bedenin değişik bölgelerindeki tutulmalar değişik sebep lere bağlıdır . Boyun tutulması aksi 1 hareket cereyanda kalma Enfeksiyon lanarak şişen lenf bezleri yada boyun omurlarındaki 1 hastalık (servikal spondiloz) ile ortaya çıkar . Sırt tutulmasının çeşitli sebep leri meydana gelebilir vede sıklıkla ağrı ile 1 arada görülür . Kamburluk bel kemiğinin yana doğru eğrilikleri vede lordoz gibi duruş bozuklukları sırt tutulmasına sebep meydana gelebilir . Sırt omurları arasındaki Enfeksiyon da hareketleri kısıtlayarak tutukluk yapabilir . Lumbago yada siyatik gibi sırt Eklem(joint) lerinin hareketlerinin çok ağrılı olduğu durumlarda Eklem(joint) bağlarında vede kaslarda hareketi (dolayısıyla ağrıyı) önlemeye yarayan spazm vede kasılmalar olur; bu da tutulmaya sebep olur . Omuz kol vede el tutukluğun en sık görüldüğü beden bölgeleridir . Aşırı kullanım burkma artrit uzun süre rahatsız 1 konumda kalma cereyan yada nem tutulmaya yol açabilir . Yaşlılarda en ufak 1 burkulma yada düşme omuz çevresindeki kas kiriş yada bağlarda zedelenme ile Eklem(joint) de sertliğe sebep meydana gelebilir . 'Donmuz omuz'da gittikçe artan ağrı vede sertlik vardır . Buna karşılık Eklem(joint) i hareket ettirmek önemlidir yoksa ağırlaşır vede kalıcı sertlik oluşur . Eklem(joint) içine hidrokortizon enjeksiyonu Eklem(joint) in gevşemesine vede iltihabın azalmasına yardımcı meydana gelebilir amma bazen başka girişimler de gereklidir .

Dirsek yada el bileğindeki sertliklerin sebebi umumiyetle artrit bazen de kırılmış yada yerinden çıkmış 1 kemik parçasıdır . Parmaklardaki sertlikler ise artrit vede kaza dahil birçok sebep e bağlı meydana gelebilir . Bazen 1 yada daha aþırı kiriş kılıfında Enfeksiyon vardır vede hareketler zorlaşıp ağrılı hale gelir . Bacaklarda tutukluk çoğunlukla osteoartritten kaynaklanır . Daha çok kalça vede diz Eklem(joint) leri etkilenir . Dizde tutukluk sebebi yırtık kıkırdak (bu daha çok dizin açıcı lendiği durumlarda söz konusudur) yada kırık kemik parçasıdır .

Ayak bileğinde yada ayakta tutukluk zedelenmeye Tedavi(iyileştirme) edilmemiş burkulmalara rahatsız ayakkabılara ayağın zorlanmasına yada ayak parmaklarını hareket ettiren kirişlerdeki Enfeksiyon lara bağlı meydana gelebilir . Bazen de ayak başparmağında yürümeyi zorlaştıran tutukluk vede ağrı nöbetleri olur . Buna "hallux rigidus" denilir vede sebebi bilinmemekle 1 arada kalıcı tutukluğun önlenmesi için zamanında Tedavi(iyileştirme) edilmesi gerektiği kati dir . Genellikle doğru uygulanan Tedavi(iyileştirme) yle emare ler kısa zamanda düzelir .

emare ler

Kaslarda şişme sertlik vede hareket ettikçe yaşanan ağrı kas tutulmasının başlıca emare sidir .

Tedavi(iyileştirme)

Tutukluk Tedavi(iyileştirme) sinde avantaj lanılan birçok yöntem vardır . Genellikle birkaç günlük dinlendirme tam 1 iyileşme için yeterli olmaktadır . Ancak belli aralıklarla yapılacak egzersizlerle söz konusu bölgenin hareket ettirilmesi yapışıklıkların önlenmesi açısından önemlidir . Basit tutulmalar evde yapılanf izik Tedavi(iyileştirme) yle giderilebilir . Isı vede masaj avantaj lıdır . Ayrıca söz konusu bölge olaðan e dönene kadar gittikçe dozu artırılan egzersizle hareket ettirilmelidir .

İnatçı vakalarda ek Tedavi(iyileştirme) gereklidir . Hastanelerde kısa dalgalı diyatermi parafin banyoları banyo Tedavi(iyileştirme) si vede masaj gibi fizik Tedavi(iyileştirme) yöntemleri de uygulanır . Eklem(joint) de vede kirişlerdeki kalıcı tutukluk vede ağrılar bazen bölgesel anesaaaik yada hidrokortizon enjeksiyonları ile giderilir . Böylece bölgedeki spazm vede Enfeksiyon geçirilir . Ama bunlar da kafigelmeyecek kalırsa Eklem(joint) e hareket kapasitesini yok etmek için ortopedik girişimler gerekebilir . Eklem(joint) tümüyle harap olmuşsa son çare Meselesi yapay Eklem(joint) le çözmektir .

Eklem(joint) vede hastalardaki tutulma ilaçla da Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Antienflamatuar ( Enfeksiyon giderici) özelliği dolayısıyla aspirin sertliği vede ağrıyı azaltır; denenmesinde avantaj vardır . Günümüzde steroit içermeyen vede çok iyi sonuçlar veren birçok antienflamatuar ilaç vardır . Steroitler yan etkilerini önlemek için daha çok bölgesel ollaraak kullanılmalıdır . Ancak başka hastalıklar gibi bunda da önemli oluþan korunmaktır . Orta yaşlarda yapılacak düzenli egzersizler önümüzdeki yaşlarda sertliklerin oluşmasını önler . Ayrıca ısınma hareketleriyle sporun yol açabileceği tutulmalar önlenebilir .Etiketler: kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si , kas tutulması , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si için , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si hakkında , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si nedir , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si nasıl olur , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si için bitkiler , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si için bitkilse kür , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitki , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si vede önlemler

Tedavi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp