Bitkisel Sağlık Ürünleri
Tedavi

Kas Tutulması Tedavi(iyileştirme) si


Kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si icin neler yapılmalı ? Sorusuna Yanit ollaraak kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır .

Kas tutulması


Kısaca "tutulma" diye adlandırdığımız kas tutulması az da olsa hareketleri kısıtlayıp ağrıya sebep olur . Kuşkusuz en iyi yol korunmaktır amma böyle 1 halde karşılaşıldığında ne yapılacağını bilmek de rahatsızlığı azaltmak bakımından avantaj lıdır . Kas tutulması insanı hareketsiz bırakabilen rahatsız edici 1 durumdur .

Sebep leri

En sık görülen vede en az ciddi oluşan tutulma aşağı yukarı herkesin bildiği türden olanıdır: Uzun zaman kullanılmayan 1 kas yorulduğunda yada alışık olmadığı oranda zorlandığında şişip sertleşerek tepki gösterir .

İki tip kas tutulması mevuttur : Egzersiz sırasında meydana gelen ; belli 1 zaman sonra ortaya çıkan . İlk tip artık maddelerin kas dokusunda birikmesi neticesi meydana gelir . Çalışan kas 1 otomobil motoruna benzetilebilir . Yakıta gereksinimi mevuttur vede bu da kan akımıyla gelen yeniden yemeklerden sağlanan Gıda maddeleridir . Gıda oksijenle karışır vede yanarak kas liflerinin kasılarak hareket oluşturabilmesi icin lüzumlu oluşan enerjiyi sağlar . Bu hadiseler sırasında toksik (zehirli) artık maddeler meydana gelir vede bunlar atılmazsa kasta kalarak ağrı vede sertliğe sebep olurlar . Normal ollaraak bu maddeler mesele çıkmadan atılırlar; fakat 2 hususi halde kasta tutulma yapacak kadar birikirler . Birincisi kasın çook yada aşırı yük altında çalıştığı vede artık maddelerin kanın taşıma kapasitesinden daha ivedilikle açığa çıktığı durumdur . İkincisi ise kastaki damar ağının yeterli Gıda maddesi götürüp artık madde atımını gerçekleştirecek kapasitede olmamasından kaynaklanır .

Egzersize bağlı kas tutulması daha sık karşılaşılan 1 durumdur . Kasın bazı liflerinin yada ihtivasındaki vede alanetrafında ki dokuların olabilir dışı kullanım sebebi yle aşırı gerilmesi hatta yırtılması neticesi oluştuğu düşünülmektedir . Kas yada Eklem(joint) zedelenmesi aşırı gerilme yırtılma yada kanama(kan kaybı) vede farkli doku zedelenmelerine sebep oluşan darbelerle oluşabilir . Başka emare lerle 1 arada ortaya çıkan tutulma umumiyetle dokunun kendini onarmasıyla birkaç günde geçer . Ancak bazı durumlarda bu emare yok olmaz . Bunun sebebi ya dokunun kendini onarabilmesi icin yeterli dinlenmenin sağlanamaması yada birbirleri üstünde serbestçe hareket eden doku bölümleri arasında yapışıklıkların olmasıdır .

Her tür Enfeksiyon ta olduğu gibi kas zedelenmesinde de Enfeksiyon lı şiş dokuları koruyan vede rahatlatan 1 likit sızması olur . Bu likit Enfeksiyon azalınca yeniden kan dolaşımına soğurulur . Ama bazı durumlarda kalınlaşıp kıvam kazanarak dokular arasında yapışıklığa sebep olur . Söz konusu bölge hareket ettirilmek istendiğinde de bu yapışıklıklar sebebi yle hareket mani lenir . Dolayısıyla zedelenen kas vede Eklem(joint) ler dinlendirilme müddetinde de belli aralıklarla yavaşça hereket ettirilip yapışıklık oluşması önlenmelidir . Bedenin 1 depertmanının hareketsiz kalmasının gerektiği durumlarda sözgelimi kırıklarda bu mümkündeğildir vede ilk hareket yapılmaya çalışıldığında tutulma sebebi yle çook güçlük çekilir . Bu dikkatli fizik Tedavi(iyileştirme) uygulamalarıyla Tedavi(iyileştirme) edilir . Fizik Tedavi(iyileştirme) den etkilenmeyen baki yapışıklıklarsa farkli Tedavi(iyileştirme) gerektirebilir hatta Umumi anesaaai altında cerrahi teşebbüs le farklı labilirler .

Sertliğin 1 farkli sebebi Eklem(joint) Enfeksiyon ları diğerbir deyişle her tür artrittir . Eklem(joint) tutukluğu hususiyetle romatoit artritte (daha çook küçük Eklem(joint) leri etkileyen artrit türü) kendini gösterir . Genellikle ağrıdan çook parmaklarda tutukluk olur . Osteoartritte ise kalça vede omuz gibi büyük Eklem(joint) ler etkilenir vede önce ağrı olur tutukluk vede hareket güçlüğü daha sonra ortaya çıkar . Eklem(joint) lerdeki tutukluk yaşlılarda büyük mesele yaratabilir . Hareketlerini kısıtlayıp sinirlerini bozar . Çoğunlukla artrit vede Romatizma(rheumatism) ya bağlanır amma umumiyetle Eklem(joint) vede kaslardaki fiziksel etken liğin azalmasının 1 parçasıdır .

Bedenin farkli bölgelerindeki tutulmalar farkli sebep lere bağlıdır . Boyun tutulması aksi 1 hareket cereyanda kalma Enfeksiyon lanarak şişen lenf bezleri yada boyun omurlarındaki 1 Rahatsızlık (servikal spondiloz) ile ortaya çıkar . Sırt tutulmasının çeşitli sebep leri meydana gelebilir vede sıklıkla ağrı ile 1 arada görülür . Kamburluk bel kemiğinin yana doğru eğrilikleri vede lordoz gibi duruş bozuklukları sırt tutulmasına sebep meydana gelebilir . Sırt omurları arasındaki Enfeksiyon da hareketleri kısıtlayarak tutukluk yapabilir . Lumbago yada siyatik gibi sırt Eklem(joint) lerinin hareketlerinin çook ağrılı olduğu durumlarda Eklem(joint) bağlarında vede kaslarda hareketi (dolayısıyla ağrıyı) tedbir eye yarayan spazm vede kasılmalar olur; bu da tutulmaya sebep olur . Omuz kol vede el tutukluğun en sık görüldüğü beden bölgeleridir . Aşırı kullanım burkma artrit uzun zaman rahatsız 1 konumda kalma cereyan yada nem tutulmaya yol açabilir . Yaşlılarda en ufak 1 burkulma yada düşme omuz kenarları ndeki kas kiriş yada bağlarda zedelenme ile Eklem(joint) de sertliğe sebep meydana gelebilir . 'Donmuz omuz'da gittikçe artan ağrı vede sertlik mevuttur . Buna zıtlık Eklem(joint) i hareket ettirmek önemlidir yoksa ağırlaşır vede baki sertlik meydana gelir . Eklem(joint) içine hidrokortizon enjeksiyonu Eklem(joint) in gevşemesine vede iltihabın azalmasına yardımcı meydana gelebilir amma bazen farkli teşebbüs ler de gereklidir .

Dirsek yada el bileğindeki sertliklerin sebebi umumiyetle artrit bazen de kırılmış yada yerinden çıkmış 1 kemik parçasıdır . Parmaklardaki sertlikler ise artrit vede kaza dahil birçok sebep e bağlı meydana gelebilir . Bazen 1 yada daha aşırı kiriş kılıfında Enfeksiyon mevuttur vede hareketler zorlaşıp ağrılı hale gelir . Bacaklarda tutukluk çoğunlukla osteoartritten kaynaklanır . Daha çook kalça vede diz Eklem(joint) leri etkilenir . Dizde tutukluk sebebi yırtık kıkırdak (bu daha çook dizin açıcı lendiği durumlarda söz konusudur) yada kırık kemik parçasıdır .

Ayak bileğinde yada ayakta tutukluk zedelenmeye Tedavi(iyileştirme) edilmemiş burkulmalara rahatsız ayakkabılara ayağın zorlanmasına yada ayak parmaklarını hareket ettiren kirişlerdeki Enfeksiyon lara bağlı meydana gelebilir . Bazen de ayak başparmağında yürümeyi zorlaştıran tutukluk vede ağrı nöbetleri olur . Buna "hallux rigidus" denilir vede sebebi bilinmemekle 1 arada baki tutukluğun önlenmesi icin zamanında Tedavi(iyileştirme) edilmesi gerektiği kati dir . Genellikle doğru uygulanan Tedavi(iyileştirme) yle emare ler kısa zamanda düzelir .

emare ler

Kaslarda şişme sertlik vede hareket ettikçe yaşanan ağrı kas tutulmasının başlıca emare sidir .

Tedavi(iyileştirme)

Tutukluk Tedavi(iyileştirme) sinde avantaj lanılan birçok metod mevuttur . Genellikle birkaç günlük dinlendirme tam 1 iyileşme icin yeterli olmaktadır . Ancak belli aralıklarla yapılacak egzersizlerle söz konusu bölgenin hareket ettirilmesi yapışıklıkların önlenmesi açısından önemlidir . Basit tutulmalar evde yapılanf izik Tedavi(iyileştirme) yle giderilebilir . Isı vede masaj avantaj lıdır . Ayrıca söz konusu bölge olağan e dönene kadar gittikçe dozu artırılan egzersizle hareket ettirilmelidir .

İnatçı vakalarda ek Tedavi(iyileştirme) gereklidir . Hastanelerde kısa dalgalı diyatermi parafin banyoları banyo Tedavi(iyileştirme) si vede masaj gibi fizik Tedavi(iyileştirme) metod leri de uygulanır . Eklem(joint) de vede kirişlerdeki baki tutukluk vede ağrılar bazen bölgesel anesaaaik yada hidrokortizon enjeksiyonları ile giderilir . Böylece bölgedeki spazm vede Enfeksiyon geçirilir . Ama bunlar da kafigelmeyecek kalırsa Eklem(joint) e hareket kapasitesini yok etmek icin ortopedik teşebbüs ler gerekebilir . Eklem(joint) tümüyle harap olmuşsa son çözümyolu Meselesi yapay Eklem(joint) le çözmektir .

Eklem(joint) vede hastalardaki tutulma ilaçla da Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Antienflamatuar ( Enfeksiyon giderici) niteliği dolayısıyla aspirin sertliği vede ağrıyı azaltır; denenmesinde avantaj mevuttur . Günümüzde steroit içermeyen vede çook iyi netice lar veren birçok antienflamatuar ilaç mevuttur . Steroitler yan etkilerini tedbir ek icin daha çook bölgesel ollaraak kullanılmalıdır . Ancak farkli Rahatsızlık lar gibi bunda da önemli oluşan korunmaktır . Orta yaşlarda yapılacak itinalı egzersizler önümüzdeki yaşlarda sertliklerin oluşmasını önler . Ayrıca ısınma hareketleriyle sporun yol açabileceği tutulmalar önlenebilir .Etiketler: kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si , kas tutulması , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si için , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si hakkında , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si nedir , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si neşekilde olur , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si icin bitkiler , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si icin bitkilse kür , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si icin şifalı bitki , kas tutulması Tedavi(iyileştirme) si vede tedbir ler

Tedavi

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp