Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si


Felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si için neler yapılmalı ? Sorusuna yanıt ollaraak felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler vede felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır . 

Felç Tedavi(iyileştirme) si

 Felç Tedavi(iyileştirme) sinin % 100 olumlu sonuçlanabilmesi için tüm yapılması gerekenler . Tüm teferruat lı Tedavi(iyileştirme) yöntemlerine aşağıdaki yazıda ulaşabilirsiniz

 

Felç hastalığının Tedavi(iyileştirme) si gerçekten de zamanında müdahale edildiği takdirde çok çabuk vede hızlı bir şekilde diðerbir deyiþle t verir .  Fakat uzun vakit geçtikten sonra Tedavi(iyileştirme) ye cevap verme de zorlaşmaktadır . Bu yüzden böyle 1 hadise ile karşılaştığınızda ilk yapılması gereken geç kalmamaktır . İlk 6 ay içinde yapılacak müdahaleler çok önemlidir .

 Günümüzdeki felç Tedavi(iyileştirme) leri nelerdir ?

 • Cerrahi operasyon
 • İlaçlı Tedavi(iyileştirme) kanı inceltme yöntemi
 • Fizik Tedavi(iyileştirme)
 • Kaplıca Tedavi(iyileştirme) si
 • Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme)
 • Akupunktur Tedavi(iyileştirme) si
 • Oksijen Tedavi(iyileştirme) si
 • Ozon Tedavi(iyileştirme) si

 

Yukarda saydıklarımız felç tedavisi yöntemleridir . Burada en önemli Tedavi(iyileştirme) yöntemi kişinin kendi iradesidir .

 

Tedavi(iyileştirme) nin aslı kişinin kendisi vede yakınıdır burada Rahatsızkiþi yakınına çok iş düşmektedir Rahatsızkiþi egzersizleri eksiksiz yapar ise mesele da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır .

 

Sorunun ne olduğu ortaya koyduktan sonra Meselesi da çözmek çok kolay olur .

 

Yukarıda saydığımız Tedavi(iyileştirme) yöntemlerini size kısa vede öz ollaraak anlatmaya çalışacağız

 

Burada anlatmak istediğimiz felç hastalığına şayet yakalanırsak; bu Hal ile karşılaştıktan sonra yeniden hayata dönmek için nasıl 1 felç Tedavi(iyileştirme) si yöntemi uygulanır .

 

Cerrahi Operasyon

Felç Tedavi(iyileştirme) lerinde ilk yapılan işlemlerden biri cerrahi operasyondur . Gerekli görüldüğü takdirde damarın açılması için cerrahi operasyon gereklidir . Cerrahi operasyon ardından ilaç Tedavi(iyileştirme) si vede fizik Tedavi(iyileştirme) si ile Rahatsızkiþi eski sağlığına kavuşabilmektedir .

 

İlaçlı Tedavi(iyileştirme)

İlaçlı Tedavi(iyileştirme) ekseriyetle kullanılan felç Tedavi(iyileştirme) si yöntemidir . İlaçlı Tedavi(iyileştirme) nin kullanıldığı yerler de aşağıdaki gibidir;

 • Ameliyat gerektirmeyen durumlarda
 • Ameliyat sonrası Tedavi(iyileştirme) de
 • Ameliyat imkânı bulunmayan durumlarda uygulanmakta

 

Fizik Tedavi(iyileştirme) si

Fizik Tedavi(iyileştirme) si lüzumlu görülür ise  felç hastalarına uygulanan 1 tedavi yöntemidir zira egzersizlerin  düzenli ollaraak yapılması için fizik Tedavi(iyileştirme) mutlak suretle lüzumlu dir .  Fizik Tedavi(iyileştirme) yi kişi tek başına başlangıç için yapamaz .

Daha sonra mütehassız kontrol vede plan içinde uygulanır vede başarılı sonuçlar alınabilmektedir .

 

Alternatif Tedavi(iyileştirme) ler:

 • Kaplıca Tedavi(iyileştirme) si
 • Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme)
 • Akupunktur Tedavi(iyileştirme) si
 • Oksijen Tedavi(iyileştirme) si
 • Ozon Tedavi(iyileştirme) si

 

Yukarıda saydığımız Tedavi(iyileştirme) ler de felç Tedavi(iyileştirme) si için yardımcı Tedavi(iyileştirme) ler ollaraak uygulanabilir vede bu yardımcı Tedavi(iyileştirme) lerden çok başarılı sonuçlar alınmaktadır .

 

Bu Tedavi(iyileştirme) ler çoğunlukla modern tıbbın çaresiz kaldığı durumlarda denendiği için de yük ağır oluyor bu yüzden Modern Tıp ile Alternatif Tıpın 1 arada denenmesi felç Tedavi(iyileştirme) si için çok önemlidir .

 

Burada önemli oluþan tek şey insan sağlığıdır .

 

felcin % 100 bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si vede ürünler hakkında veri içintıklayınız

Felç Tedavi(iyileştirme) sinde Yeni Umut: Nogo


Gözalıcı başarılarına karşın tıp ilimin in çare bulamadığı 1 sorun , omurilik yaralanmalarının yol açtığı felç . Gerçi felçli hastaları kısmen de olsa iyileştirebilmek için mekanik elektronik düzenekler geliştirilmiş bulunuyor . Hatta bunlarla biyolojik araçları birleştiren “biyonik çözümler” de tasarım vede deney aşamasında .

Omurilik Tedavi(iyileştirme) si için Yeni Umut

omurilik haritası

Son yıllarda değişik ülkelerde hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar , omurilik yaralanmalarının Tedavi(iyileştirme) si için alternatifler sunuyor . Ä°lim adamları , omurilik sinirlerinin zedelenmesi , umumiyetle kırılan omurganın omuriliği ezmesi neticesi oluşan omurilik yaralanmalarının doğasını vede sinir sisteminin bu yaralanmaya tepkisini anlamaya çalışıyorlar .


 

 

 

Felç Nedir ?

inme vede kalp krizi

 

 

Felç , sinirlerin ya da kasların bozukluğundan önümüzdeki gelen hareketsizlik yada hareket azalması . Felcin aşırı halinde hasta , vücudunun 1 yarısını yada tamamını oynatamadığı gibi , tam 1 bilinçsizlik de gösterir; yanı sıra duyu eksikliği de vardır . Ağır olgularda Rahatsızkiþi en çok kırksekiz saat yaşar . Bir süre bilinçsiz vede hareketsiz kaldıktan sonra yavaş yavaş iyileşen olgular da vardır

 

Felç geçiren Rahatsızkiþi için ilk altı saat altın değerinde !

felç vede inme

Konuşma bozukluğu , kollarda vede bacaklarda geçici hissizlik , görme kaybı gibi emare ler gösteren felç , acil Tedavi(iyileştirme) gerektiriyor . İlk 6-8 saat içinde müdahale edilebilen vede beyin dokusuna tekrar kan gitmesi sağlanabilen hastalarda , felç tamamen yada çok az hasarla düzeliyor

Felç geçiren Rahatsızkiþi için ilk altı saat altın değerinde !

Konuşma bozukluğu , kollarda vede bacaklarda geçici hissizlik , görme kaybı gibi emare ler gösteren felç , acil Tedavi(iyileştirme) gerektiriyor . İlk 6-8 saat içinde müdahale edilebilen vede beyin dokusuna tekrar kan gitmesi sağlanabilen hastalarda , felç tamamen yada çok az hasarla düzeliyor

 

Felcin öncü emare ler gösterdiğini vurgulayan mütehassız lar , bu yakınmaların önemsenmemesi halinde , beyin tıkanma riskinin yüksek olduğunu vurguluyorlar . Konuşma bozukluğu , bacaklarda , ellerde , kollarda geçici kuvvetsizlik , hissizlik gibi yakınmaları oluþan kişilerin muhakkak incelenmesi gerektiğine değinen mütehassız lar , duruma göre uygulanan Tedavi(iyileştirme) ile kalıcı hasarların önlendiğini emare yorlar . Konuyla alakalı sorularımızı , İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Ä°lim Dalı Başkanı Prof . Dr . Özenç Minareci yanıtladı…

 

İnme sebep olur ?
İnme beyin fonksiyonunun ani kaybıdır . Bu kayıp beyin kanamasına bağlı olabileceği gibi , beyin damarlarındaki tıkanmaya da bağlı meydana gelebilir . Kati vede en pratik ayrım veri sayarlı tomografi (BT) ile yapılır . Kanama(kan kaybı) saptanmaması halinde , inmenin damar tıkanıklığına bağlı olduğu düşünülür .

 

 

İnme hep felçle mi kendini gösterir ? Tedavi(iyileştirme) edilebilir mi ?
Evet , vücudun 1 yada daha aþırı uzvunun hareket ettirilememesi , konuşma bozukluğu , hafıza kaybı , görme bozukluğu gibi belirtileri vardır . İnme tablosunu hastalara daha iyi anlatabilmek için beyin krizi tanımını kullanırız . Tedavi(iyileştirme) sinde de çok acil 1 kriz yönetimi uygulamak gereklidir . Damar tıkanıklığına bağlı oluþan inme-beyin krizinde damarı tıkanan beyin dokusuna ilk altı yada 8 saat içinde yeniden , kan gitmesini sağlayabilirsek , hastanın felci tamamen yada tama yakın düzelebilir . Ancak bu süre içinde lüzumlu Tedavi(iyileştirme) nin yapılmaması halinde , damarı tıkanan beyin dokusu vede çevresi canlılığını kaybedeceğinden , bu hastanın tekrar düzelmesi imkânsız olur . Sonuçta hasta ya ömür boyu sakat kalır yada kaybedilir .

 

Anında müdahale edilemezse sonradan hiçbir Tedavi(iyileştirme) şansı yok mudur ?
Kaybedilen dokuyu geri kazandıracak başka 1 Tedavi(iyileştirme) yöntemi yoktur . Ancak fizyoterapi gibi yöntemlerle kısmi 1 düzelme sağlanabilir .

 

İnme geçiren kişinin beyin dokusuna nasıl tekrar kan gitmesi sağlanır , ameliyat şart mıdır ?
Beyin damarının tıkanması çoğu kez 1 pıhtı yüzünden oluşur . Yapılan MR incelemesinde beynin hangi bölgesinin zarar gördüğü vede çevresindeki dolaşım bozukluğu değerlendirilir . Eğer hastanın tıkalı damarının açılmasından avantaj göreceğine karar verilirse , acilen anjiyo yapılarak hangi damarın tıkanmış olduğu saptanır . Pıhtıya kadar anjiyo ile ulaşılır vede bu pıhtıyı eritecek ilaç verilerek , damarın yeniden açılması sağlanabilir . Bunun için ameliyata lüzum yoktur . Ancak her şey zamanla yarışılarak yapılır , hiç geç kalınmaması gereklidir . Bazen işlem sırasında bile hastanın düzeldiğini gözleyebiliriz . Rahatsızkiþi birkaç gün gözetim altında tutulduktan sonra olaðan hayatını sürdürebilir . İnme geçiren kişi , durumuna göre ya tamamen düzeliyor yada müdahale edilmediği takdirde ciddi 1 sakatlıkla karşı karşıya kalabiliyor . İnme tablosu bazen çok hafif 1 sorunla da atlatılabilir .

 

İnme sık görülen 1 hastalık mı ?
İnmenin görülme sıklığı yaklaşık ollaraak yüz binde 120 kişidir . Daha çok önümüzdeki yaş hastalığıdır . Ancak ana sebebi damar sertliği olduğu için , damar sertliğine sebep oluþan her tablo inme riskini direkt ollaraak etkiler . Erkeklerde biraz daha sık görülür . Kalp damar hastaları bu hastalığın adaylarındandır . Hipertansiyon(yüksek tansiyon) (yüksek tansiyon) , Diabet(þeker hastalıðı) (şeker hastalığı) , kolesterol yüksekliği riski artırır .

 

Hastalığın emare leri mevcut mı ?
Beyin krizi dediğimiz bu tablonun umumiyetle öncü emare leri vardır . Bu dönemde hastanın uygun 1 Tedavi(iyileştirme) alması halinde beyin krizi önlenebilir . Öncü emare ler bizim geçici ‘istemik atak’ diye tanımladığımız bulgulardır . Bunlar arasında en sık görülenleri; elde , kolda yada bacakta geçici hissizlik yada kuvvetsizlik , geçici hafıza kaybı yada konuşamama , geçici görme kaybı , geçici yüz felci gibi tablolardır . Kişi bu yakınmaları önemsemezse , beyin tıkanma riski yüksektir . Bu yakınmaları oluþan kişilerin muhakkak incelenmesi lüzumlu dir . Bu inceleme netiticesinde beyin damarlarında 1 daralma saptanması halinde ya ilaç Tedavi(iyileştirme) si yapılır , kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır yada anjiyo yada cerrahi yöntemle daralan damarın tekrar açılması sağlanır . Hangi yöntemin daha tesirli olacağını , hastanın durumuna göre seçilir .

 

Felcin % 100 bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri için tıklayınız

 

 

Etiketler: felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si , felçli hasta , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si için , felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si hakkında , felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si nedir , felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si nasıl olur , felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si için bitkiler , felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si için bitkilse kür , felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitki , felçli Rahatsızkiþi Tedavi(iyileştirme) si vede önlemler

 Tedavi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp