Bitkisel Sağlık Ürünleri

Felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si


Felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si için neler yapılmalı ? Sorusuna yanıt ollaraak felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si için şifalı bitkiler vede felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazýda yer almaktadır . 

Felç Tedavi(iyileþtirme) si

 Felç Tedavi(iyileþtirme) sinin % 100 olumlu sonuçlanabilmesi için tüm yapılması gerekenler . Tüm teferruat lı Tedavi(iyileþtirme) yöntemlerine aşağıdaki yazýda ulaşabilirsiniz

 

Felç hastalığının Tedavi(iyileþtirme) si gerçekten de zamanında müdahale edildiği takdirde çok çabuk vede hızlı bir şekilde diðerbir deyiþle t verir .  Fakat uzun vakit geçtikten sonra Tedavi(iyileþtirme) ye cevap verme de zorlaşmaktadır . Bu yüzden böyle 1 hadise ile karşılaştığınızda ilk yapılması gereken geç kalmamaktır . İlk 6 ay içinde yapılacak müdahaleler çok önemlidir .

 Günümüzdeki felç Tedavi(iyileþtirme) leri nelerdir ?

 • Cerrahi operasyon
 • İlaçlı Tedavi(iyileþtirme) kanı inceltme yöntemi
 • Fizik Tedavi(iyileþtirme)
 • Kaplıca Tedavi(iyileþtirme) si
 • Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileþtirme)
 • Akupunktur Tedavi(iyileþtirme) si
 • Oksijen Tedavi(iyileþtirme) si
 • Ozon Tedavi(iyileþtirme) si

 

Yukarda saydıklarımız felç tedavisi yöntemleridir . Burada en önemli Tedavi(iyileþtirme) yöntemi kişinin kendi iradesidir .

 

Tedavi(iyileþtirme) nin aslı kişinin kendisi vede yakınıdır burada Rahatsýzkiþi yakınına çok iş düşmektedir Rahatsýzkiþi egzersizleri eksiksiz yapar ise mesele da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır .

 

Sorunun ne olduğu ortaya koyduktan sonra Meselesi da çözmek çok kolay olur .

 

Yukarıda saydığımız Tedavi(iyileþtirme) yöntemlerini size kısa vede öz ollaraak anlatmaya çalışacağız

 

Burada anlatmak istediğimiz felç hastalığına şayet yakalanırsak; bu Hal ile karşılaştıktan sonra yeniden hayata dönmek için nasıl 1 felç Tedavi(iyileþtirme) si yöntemi uygulanır .

 

Cerrahi Operasyon

Felç Tedavi(iyileþtirme) lerinde ilk yapılan işlemlerden biri cerrahi operasyondur . Gerekli görüldüğü takdirde damarın açılması için cerrahi operasyon gereklidir . Cerrahi operasyon ardından ilaç Tedavi(iyileþtirme) si vede fizik Tedavi(iyileþtirme) si ile Rahatsýzkiþi eski sağlığına kavuşabilmektedir .

 

İlaçlı Tedavi(iyileþtirme)

İlaçlı Tedavi(iyileþtirme) ekseriyetle kullanılan felç Tedavi(iyileþtirme) si yöntemidir . İlaçlı Tedavi(iyileþtirme) nin kullanıldığı yerler de aşağıdaki gibidir;

 • Ameliyat gerektirmeyen durumlarda
 • Ameliyat sonrası Tedavi(iyileþtirme) de
 • Ameliyat imkânı bulunmayan durumlarda uygulanmakta

 

Fizik Tedavi(iyileþtirme) si

Fizik Tedavi(iyileþtirme) si lüzumlu görülür ise  felç hastalarına uygulanan 1 tedavi yöntemidir zira egzersizlerin  düzenli ollaraak yapılması için fizik Tedavi(iyileþtirme) mutlak suretle lüzumlu dir .  Fizik Tedavi(iyileþtirme) yi kişi tek başına başlangıç için yapamaz .

Daha sonra mütehassýz kontrol vede plan içinde uygulanır vede başarılı sonuçlar alınabilmektedir .

 

Alternatif Tedavi(iyileþtirme) ler:

 • Kaplıca Tedavi(iyileþtirme) si
 • Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileþtirme)
 • Akupunktur Tedavi(iyileþtirme) si
 • Oksijen Tedavi(iyileþtirme) si
 • Ozon Tedavi(iyileþtirme) si

 

Yukarıda saydığımız Tedavi(iyileþtirme) ler de felç Tedavi(iyileþtirme) si için yardımcı Tedavi(iyileþtirme) ler ollaraak uygulanabilir vede bu yardımcı Tedavi(iyileþtirme) lerden çok başarılı sonuçlar alınmaktadır .

 

Bu Tedavi(iyileþtirme) ler çoğunlukla modern tıbbın çaresiz kaldığı durumlarda denendiği için de yük ağır oluyor bu yüzden Modern Tıp ile Alternatif Tıpın 1 arada denenmesi felç Tedavi(iyileþtirme) si için çok önemlidir .

 

Burada önemli oluþan tek şey insan sağlığıdır .

 

felcin % 100 bitkisel(doðal) Tedavi(iyileþtirme) si vede ürünler hakkında veri içintıklayınız

Felç Tedavi(iyileþtirme) sinde Yeni Umut: Nogo


Gözalıcı başarılarına karşın tıp ilimin in çare bulamadığı 1 sorun , omurilik yaralanmalarının yol açtığı felç . Gerçi felçli hastaları kısmen de olsa iyileştirebilmek için mekanik elektronik düzenekler geliştirilmiş bulunuyor . Hatta bunlarla biyolojik araçları birleştiren “biyonik çözümler” de tasarım vede deney aşamasında .

Omurilik Tedavi(iyileþtirme) si için Yeni Umut

omurilik haritası

Son yıllarda değişik ülkelerde hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar , omurilik yaralanmalarının Tedavi(iyileþtirme) si için alternatifler sunuyor . Ýlim adamları , omurilik sinirlerinin zedelenmesi , umumiyetle kırılan omurganın omuriliği ezmesi neticesi oluşan omurilik yaralanmalarının doğasını vede sinir sisteminin bu yaralanmaya tepkisini anlamaya çalışıyorlar .


 

 

 

Felç Nedir ?

inme vede kalp krizi

 

 

Felç , sinirlerin ya da kasların bozukluğundan önümüzdeki gelen hareketsizlik yada hareket azalması . Felcin aşırı halinde hasta , vücudunun 1 yarısını yada tamamını oynatamadığı gibi , tam 1 bilinçsizlik de gösterir; yanı sıra duyu eksikliği de vardır . Ağır olgularda Rahatsýzkiþi en çok kırksekiz saat yaşar . Bir süre bilinçsiz vede hareketsiz kaldıktan sonra yavaş yavaş iyileşen olgular da vardır

 

Felç geçiren Rahatsýzkiþi için ilk altı saat altın değerinde !

felç vede inme

Konuşma bozukluğu , kollarda vede bacaklarda geçici hissizlik , görme kaybı gibi emare ler gösteren felç , acil Tedavi(iyileþtirme) gerektiriyor . İlk 6-8 saat içinde müdahale edilebilen vede beyin dokusuna tekrar kan gitmesi sağlanabilen hastalarda , felç tamamen yada çok az hasarla düzeliyor

Felç geçiren Rahatsýzkiþi için ilk altı saat altın değerinde !

Konuşma bozukluğu , kollarda vede bacaklarda geçici hissizlik , görme kaybı gibi emare ler gösteren felç , acil Tedavi(iyileþtirme) gerektiriyor . İlk 6-8 saat içinde müdahale edilebilen vede beyin dokusuna tekrar kan gitmesi sağlanabilen hastalarda , felç tamamen yada çok az hasarla düzeliyor

 

Felcin öncü emare ler gösterdiğini vurgulayan mütehassýz lar , bu yakınmaların önemsenmemesi halinde , beyin tıkanma riskinin yüksek olduğunu vurguluyorlar . Konuşma bozukluğu , bacaklarda , ellerde , kollarda geçici kuvvetsizlik , hissizlik gibi yakınmaları oluþan kişilerin muhakkak incelenmesi gerektiğine değinen mütehassýz lar , duruma göre uygulanan Tedavi(iyileþtirme) ile kalıcı hasarların önlendiğini emare yorlar . Konuyla alakalý sorularımızı , İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Ýlim Dalı Başkanı Prof . Dr . Özenç Minareci yanıtladı…

 

İnme sebep olur ?
İnme beyin fonksiyonunun ani kaybıdır . Bu kayıp beyin kanamasına bağlı olabileceği gibi , beyin damarlarındaki tıkanmaya da bağlı meydana gelebilir . Kati vede en pratik ayrım veri sayarlı tomografi (BT) ile yapılır . Kanama(kan kaybý) saptanmaması halinde , inmenin damar tıkanıklığına bağlı olduğu düşünülür .

 

 

İnme hep felçle mi kendini gösterir ? Tedavi(iyileþtirme) edilebilir mi ?
Evet , vücudun 1 yada daha aþýrý uzvunun hareket ettirilememesi , konuşma bozukluğu , hafıza kaybı , görme bozukluğu gibi belirtileri vardır . İnme tablosunu hastalara daha iyi anlatabilmek için beyin krizi tanımını kullanırız . Tedavi(iyileþtirme) sinde de çok acil 1 kriz yönetimi uygulamak gereklidir . Damar tıkanıklığına bağlı oluþan inme-beyin krizinde damarı tıkanan beyin dokusuna ilk altı yada 8 saat içinde yeniden , kan gitmesini sağlayabilirsek , hastanın felci tamamen yada tama yakın düzelebilir . Ancak bu süre içinde lüzumlu Tedavi(iyileþtirme) nin yapılmaması halinde , damarı tıkanan beyin dokusu vede çevresi canlılığını kaybedeceğinden , bu hastanın tekrar düzelmesi imkânsız olur . Sonuçta hasta ya ömür boyu sakat kalır yada kaybedilir .

 

Anında müdahale edilemezse sonradan hiçbir Tedavi(iyileþtirme) şansı yok mudur ?
Kaybedilen dokuyu geri kazandıracak başka 1 Tedavi(iyileþtirme) yöntemi yoktur . Ancak fizyoterapi gibi yöntemlerle kısmi 1 düzelme sağlanabilir .

 

İnme geçiren kişinin beyin dokusuna nasıl tekrar kan gitmesi sağlanır , ameliyat şart mıdır ?
Beyin damarının tıkanması çoğu kez 1 pıhtı yüzünden oluşur . Yapılan MR incelemesinde beynin hangi bölgesinin zarar gördüğü vede çevresindeki dolaşım bozukluğu değerlendirilir . Eğer hastanın tıkalı damarının açılmasından avantaj göreceğine karar verilirse , acilen anjiyo yapılarak hangi damarın tıkanmış olduğu saptanır . Pıhtıya kadar anjiyo ile ulaşılır vede bu pıhtıyı eritecek ilaç verilerek , damarın yeniden açılması sağlanabilir . Bunun için ameliyata lüzum yoktur . Ancak her şey zamanla yarışılarak yapılır , hiç geç kalınmaması gereklidir . Bazen işlem sırasında bile hastanın düzeldiğini gözleyebiliriz . Rahatsýzkiþi birkaç gün gözetim altında tutulduktan sonra olaðan hayatını sürdürebilir . İnme geçiren kişi , durumuna göre ya tamamen düzeliyor yada müdahale edilmediği takdirde ciddi 1 sakatlıkla karşı karşıya kalabiliyor . İnme tablosu bazen çok hafif 1 sorunla da atlatılabilir .

 

İnme sık görülen 1 hastalık mı ?
İnmenin görülme sıklığı yaklaşık ollaraak yüz binde 120 kişidir . Daha çok önümüzdeki yaş hastalığıdır . Ancak ana sebebi damar sertliği olduğu için , damar sertliğine sebep oluþan her tablo inme riskini direkt ollaraak etkiler . Erkeklerde biraz daha sık görülür . Kalp damar hastaları bu hastalığın adaylarındandır . Hipertansiyon(yüksek tansiyon) (yüksek tansiyon) , Diabet(þeker hastalýðý) (şeker hastalığı) , kolesterol yüksekliği riski artırır .

 

Hastalığın emare leri mevcut mı ?
Beyin krizi dediğimiz bu tablonun umumiyetle öncü emare leri vardır . Bu dönemde hastanın uygun 1 Tedavi(iyileþtirme) alması halinde beyin krizi önlenebilir . Öncü emare ler bizim geçici ‘istemik atak’ diye tanımladığımız bulgulardır . Bunlar arasında en sık görülenleri; elde , kolda yada bacakta geçici hissizlik yada kuvvetsizlik , geçici hafıza kaybı yada konuşamama , geçici görme kaybı , geçici yüz felci gibi tablolardır . Kişi bu yakınmaları önemsemezse , beyin tıkanma riski yüksektir . Bu yakınmaları oluþan kişilerin muhakkak incelenmesi lüzumlu dir . Bu inceleme netiticesinde beyin damarlarında 1 daralma saptanması halinde ya ilaç Tedavi(iyileþtirme) si yapılır , kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır yada anjiyo yada cerrahi yöntemle daralan damarın tekrar açılması sağlanır . Hangi yöntemin daha tesirli olacağını , hastanın durumuna göre seçilir .

 

Felcin % 100 bitkisel(doðal) Tedavi(iyileþtirme) si hakkında veri için tıklayınız

 

 

Etiketler: felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si , felçli hasta , Tedavi(iyileþtirme) , Tedavi(iyileþtirme) si , felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si için , felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si hakkında , felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si nedir , felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si nasıl olur , felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si için bitkiler , felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si için bitkilse kür , felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si için şifalı bitki , felçli Rahatsýzkiþi Tedavi(iyileþtirme) si vede önlemler

 Tedavi

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp