Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Siroz(cirhosis) da Yaşam Süresi

  Siroz(cirhosis) da Yaşam Süresi vede merak  ettikleriniz

 

 

 

Siroz(cirhosis) Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı % 100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

 

Siroz(cirhosis) da Yaşam Süresi , Siroz(cirhosis) İçin ,siroz sebep leri ,siroz hastalığının Tedavi(iyileştirme) si ,siroz hastalığının Tedavi(iyileştirme) yöntemleri ,siroz hastalığının bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yolları hakkında veri ler aşağıdaki makalemizde yer almaktadır .siroz hastalığı vede bu hastalıkla alakalı tüm bilmek istediklerinizi aşağıdaki yazımızda bulabilisiniz .

 


Siroz(cirhosis) ; normal karaciğer hücrelerinin yerine skar (nedbe) dokusunun oluştuğu duruma verilen isimdir , vede bu Hal karaciğerin tüm fonksiyonlarında azalmaya sebep olur . İlerlemiş hastalarda , hasar o kadar ciddidir ki , tek çözüm yolu karaciğer naklidir . Siroz(cirhosis) Amerika Birleþik Devletleri deki en sık ölüm sebep leri arasında sekizincidir vede her yıl 25 bin kişinin ölümüne sebep olur . Ve yine binlerce kişinin karaciğerinin olaðan fonksiyonları yapma kabiliyetinde yavaş yavaş azalmaya sebep olur .

Siroz(cirhosis) un çok sayıda sebebi vardır . Amerika Birleþik Devletleri vede Avrupada , en sık sebep ler; aşırı alkol tüketimi vede kronik Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) virüs enfeksiyonudur .

Alkolik Siroz(cirhosis) (cirhosis) , 10 yada daha aþırı yıl süresince aşırı alkol tüketimi soucunda meydana gelir . Ancak sosyal içicilerde de (toplumsal hadiselerde (toplantı , eğlence gibi) alkol tüketen kişiler) Siroz(cirhosis) (cirhosis) meydana gelme olasılığı vardır . Alkolün karaciğer hücreleirne toksik tesiri vardır . Sebep bazı insanların alkolün zararlı etkilerine daha dayanıklı olduğu bilinmemektedir , fakat kadınlar erkeklerden daha az alkol tüketseler de alkolik Siroz(cirhosis) (cirhosis) a yakalanaya daha yatkındırlar .

Kronik Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) enfeksiyonu , karaciğer hücrelerinde inflamasyona sebep olmakta vede sonuçta Siroz(cirhosis) (cirhosis) gelişebilmektedir . Kronik Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) hastası oluþan her 5 kişiden birinde 20 yıldan sonra Siroz(cirhosis) (cirhosis) gelişmektedir . Kronik Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) , benzer şekilde karaciğer hasarı yapmaktadır vede dünyada Siroz(cirhosis) (cirhosis) un en sık sebebi dir . Hepatit-D sadece Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) hastalarında rastlanmaktadır .

Siroz(cirhosis) un daha çok nadir sebep leri arasında karaciğer hücrelerini yada safra kanallarını tutan otoimmün hastalıklar , ilaçlara bağlı şiddetli yan etki gelişimi , çevresel zehirlere uzun süre maruz kalma , umumiyen tropikal bölgelerde bulunan bakteri vede parazitler , karaciğer konjesyonu (sıvı birikimi denilebilir) ile 1 arada oluþan kalp kafigelmez liği atakları . Diğer 1 sebep de alkole bağlı olmayan steatohepatittir; bu halde karaciğerde yağlanma vede bunu takiben nedbe dokusu oluşumu meydana gelir .

Nadir görülen bazı kalıtsal hastalıklar da Siroz(cirhosis) (cirhosis) a sebep meydana gelebilir . Bu hastalıklar; hemakromatozis (karaciğer vede diğer organlarda aşırı demir birikimi) , Wilson hastalığı (anormal miktarda bakır depolanması) , alfa-1 antitiripsin eksikliği (karaciğerdeki özel 1 Enzim(enzyme) eksikliği) .

emare ler

Erken dönemlerde umumiyen herhangi 1 şikayete rastlanmaz . Ancak karaciğer hücreleri öldükçe , organ sıvı tutulumunu düzenleyen vede kan pıhtılaşmasını sağlayan proteinleri daha az üretmeye başlar vede bilirübin maddesini işleme kabiliyeti kaybolur . Bunların neticesinde meydana gelen emare vede bulgular şunlardır:
- halsizlik
- iştah kaybı
- bulantı vede kusma
- güçsüzlük
- kilo kaybı
- bacakarda vede karında sıvı birikimi
- artmış kanama(kan kaybı) vede çürükler
- sarılık , deride vede gözlerde sararma
- kaşıntı

Hasar arttıkça , karaciğer kanı temizleyememeye başlar vede birçok ilacı daha az işleyebilir hale gelir , böylece ilaçarın etken liğinde artış meydana gelir . Artan toksik (zehirli) maddeler özellikle beyinde birikir . Bunlara bağlı gelişen emare ler:
- ilaçlara hassasiyetin artması
- kişilik vede davranış değişiklikleri , bunalr zihin bulanıklığı , boş bakışlar , unutkanlık , konsantre olamama yada uyku düzensizlikleri ,
- şuur kaybı
- koma

Nedbe dokusu oluşumu , aynı zamanda kan akımını etkiler vede karaciğer toplar damarındaki basınç artar; bu duruma portal Hipertansiyon(yüksek tansiyon) adı verilir . Mide vede yemek borusundaki kan damarları genişler vede vücut bu bölgelerde yeni damarlar oluşturarak karaciğere uğramadan kanı geçirmeye çalışır . Bu damarlara Varis(toplar damar geniþlemesi) adı verilir vede duvarları daha incedir . Bunlardan herhangi birisi hasara uğrarsa meydana gelen kanama(kan kaybı) saatler içerisinde ölümle sonuçlanabilir . Eğer kan kusmaya başladı iseniz , hemen acil servise müracaat edin .

Tanı

Doktorunuz olaðan 1 anamnez vede fizik muayene yapacaktır . Doktorunuz karaciğerin işlevlerini değerlendirmek amacı ile çeşitli kan testleri isteyebilir . Karaciğerin veri sayarlı tomografisi , ultrason yada radyoizotop ile karaciğer görüntülenebilir . Siroz(cirhosis) tanısını kati leştirmek için biyopsi yapılabilir .

Siroz(cirhosis) sürekli ilerleyen 1 hastalıktır , geri döndürülemez yada Tedavi(iyileştirme) edilemez . Ancak meydana gelen hasar vede emare ler Tedavi(iyileştirme) ile durdurulabilir yada yavaşlatılabilir .

Siroz(cirhosis) dan korunmak için yapılacak en iyi şey aşırı alkol tüketiminden uzak durmaktır . Eğer karaciğerle alakalı herhangi 1 mesele iniz varsa alkolden tamamen uzak durmanız gereklidir . Ayrıca Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) vede C den korunmak , uyuşturucu kullanmamak , güvensiz seksten vede çok eşlilikten kaçınmak korunmada alınacak önlemler arasında sayılabilir . Dövme vs yaptıracaksanız kullanılan aletlerin steril olduğundan emin olun . Sağlık personeli iseniz hastaların kan örneklerine maruz kalabileceğinizi unutmayın vede bu konuda dikkatli olun . Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) aşısı olun , 3 doz yapılan aşı %90 koruma sağlar .

Tedavi(iyileştirme)

Tedavi(iyileştirme) Siroz(cirhosis) (cirhosis) un sebebi ne vede evresine bağlıdır . Meydana gelen karaciğer hasarı geri döndürülemeyeceğinden , Tedavi(iyileştirme) de amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak vede meydana gelebilecek diğer komplikasyonları önlemektir .

Sebep den bağımsız ollaraak tüm Siroz(cirhosis) (cirhosis) hastaları , alkolden uzak durmalı vede karacieğeri etkileyebilecek ilaçların kullanımı konusunda kontrollü olmalıdırlar (asetaminofen gibi) . Allta yatan hastalığın da Tedavi(iyileştirme) si yapılacağından Tedavi(iyileştirme) protokolleri farklılık gösterebilir .

Tedavi(iyileştirme) nin odak noktası umumiyen komplikasyonlardır . Sıvı birikmesini önlemek için az tuzlu rejim yada diüretik ilaç kullanımı önerilebilir . Toksik maddelerin vücuttan hızlıca atılması için laksatif (dışkıyı arttırıcı vede kolaylaştırıcı) ilaçlar kullanılabilir . Kaşıntı vede enfeksiyonlara yönelik Tedavi(iyileştirme) verilebilir . Yine portal Hipertansiyon(yüksek tansiyon) için Tedavi(iyileştirme) düzenlenebilir .

Kanayan varisler çeşitli şekillerde Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Bunlar arasında damarın bağlanası , balonla sıkıştırılması yada skleroterapi sayılabilir . Skleroterapide , damar içine kimyasal 1 madde verilir vede damarın kuruması sağlanır . Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) yönteminde kan için yeni-yapay 1 yol yapılır vede varislerdeki kan basıncı ortadan kaldırılır .

Eğer karaciğer hasarı önümüzdeki C°de ise tek Tedavi(iyileştirme) yöntemi karaciğer naklidir . Nakil yapılan hastaların %80-90 ı yaşamaktadır , vede bağışıklık sistemini ibaskılayan siklosporin gibi ilaçlar sayesinde yeni karaciğer bağışıklık sisteminin saldırılarından korunmakta vede yaşam süreleri uzamaktadır .

Erken dönemde tanı konabilen hastalarda sonuç son C° Derece başarılıdır . Bu hastaların çoğu uzun yıllar olaðan 1 hayat sürmektedirler . Ancak alkol kullanımına son vermeyen alkolik Siroz(cirhosis) (cirhosis) lularda vede ilerlemiş hastalarda sonuç iyi değildir . Bu hastalarda kanamalar yada beyin fonksiyonlarının kaybı neticesi ölüm meydana gelir . Siroz(cirhosis) lu hastalarda enfeksiyon gelişme riski vede böbrek kafigelmez liği gelişme riski artmıştır . 


Siroz


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp