Bitkisel Sağlık Ürünleri
Siroz

Siroz(cirhosis) da Yaşam Süresi

  Siroz(cirhosis) da Yaşam Süresi vede merak  ettikleriniz

 

 

 

Siroz(cirhosis) Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı % 100 Bitkisel(doğal) Ürünlerimizin Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

 

Siroz(cirhosis) da Yaşam Süresi , Siroz(cirhosis) İçin ,siroz sebep leri ,siroz hastalığının Tedavi(iyileştirme) si ,siroz hastalığının Tedavi(iyileştirme) metod leri ,siroz hastalığının bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) yolları hakkında veri ler aşağıdaki makalemizde yer almaktadır .siroz hastalığı vede bu Rahatsızlık la alakalı bütün bilmek istediklerinizi aşağıdaki yazımızda bulabilisiniz .

 


Siroz(cirhosis) ; normal karaciğer hücrelerinin yerine skar (nedbe) dokusunun oluştuğu duruma verilen isimdir , vede bu Hal karaciğerin bütün fonksiyonlarında azalmaya sebep olur . İlerlemiş hastalarda , hasar o kadar ciddidir ki , tek Netice yolu karaciğer naklidir . Siroz(cirhosis) Amerika Birleşik Devletleri deki en sık ölüm sebep leri arasında sekizincidir vede her yıl 25 bin kişinin ölümüne sebep olur . Ve yine binlerce kişinin karaciğerinin olağan fonksiyonları yapma kabiliyetinde yavaş yavaş azalmaya sebep olur .

Siroz(cirhosis) un çook sayıda sebebi mevuttur . Amerika Birleşik Devletleri vede Avrupada , en sık sebep ler; aşırı alkol tüketimi vede kronik Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) virüs enfeksiyonudur .

Alkolik Siroz(cirhosis) (cirhosis) , 10 yada daha aşırı yıl zaman since aşırı alkol tüketimi soucunda meydana gelir . Ancak sosyal içicilerde de (toplumsal hadiselerde (toplantı , eğlence gibi) alkol tüketen kişiler) Siroz(cirhosis) (cirhosis) meydana gelme olası lığı mevuttur . Alkolün karaciğer hücreleirne toksik tesiri mevuttur . Sebep bazı insanların alkolün zararlı etkilerine daha dayanıklı olduğu bilinmemektedir , fakat kadınlar erkeklerden daha az alkol tüketseler de alkolik Siroz(cirhosis) (cirhosis) a yakalanaya daha yatkındırlar .

Kronik Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) enfeksiyonu , karaciğer hücrelerinde inflamasyona sebep olmakta vede neticesinde Siroz(cirhosis) (cirhosis) gelişebilmektedir . Kronik Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) hastası oluşan her 5 kişiden birinde 20 yıldan sonra Siroz(cirhosis) (cirhosis) gelişmektedir . Kronik Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) , benzer biçim de karaciğer hasarı yapmaktadır vede dünyada Siroz(cirhosis) (cirhosis) un en sık sebebi dir . Hepatit-D sadece Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) hastalarında rastlanmaktadır .

Siroz(cirhosis) un daha çok nadir sebep leri arasında karaciğer hücrelerini yada safra kanallarını tutan otoimmün Rahatsızlık lar , ilaçlara bağlı şiddetli yan etki gelişimi , çevresel zehirlere uzun zaman maruz kalma , umumiyen tropikal bölgelerde bulunan bakteri vede parazitler , karaciğer konjesyonu (sıvı birikimi denilebilir) ile 1 arada oluşan kalp kafigelmez liği atakları . Diğer 1 sebep de alkole bağlı olmayan steatohepatittir; bu halde karaciğerde yağlanma vede bunu takiben nedbe dokusu oluşumu meydana gelir .

Nadir görülen bazı kalıtsal Rahatsızlık lar da Siroz(cirhosis) (cirhosis) a sebep meydana gelebilir . Bu Rahatsızlık lar; hemakromatozis (karaciğer vede başka organlarda aşırı demir birikimi) , Wilson hastalığı (anormal miktarda bakır depolanması) , alfa-1 antitiripsin eksikliği (karaciğerdeki hususi 1 Enzim(enzyme) eksikliği) .

emare ler

Erken dönemlerde umumiyen herhangi 1 şikayete rastlanmaz . Ancak karaciğer hücreleri öldükçe , organ likit tutulumunu düzenleyen vede kan pıhtılaşmasını sağlayan proteinleri daha az üretmeye başlar vede bilirübin maddesini işleme kabiliyeti kaybolur . Bunların neticesinde meydana gelen emare vede bulgular şunlardır:
- halsizlik
- iştah zayii
- bulantı vede kusma
- aciz lük
- kilo zayii
- bacakarda vede karında likit birikimi
- artmış kanama(kan kaybı) vede çürükler
- sarılık , deride vede gözlerde sararma
- kaşıntı

Hasar arttıkça , karaciğer kanı temizleyememeye başlar vede birçok ilacı daha az işleyebilir hale gelir , böylece ilaçarın etken liğinde artış meydana gelir . Artan toksik (zehirli) maddeler hususiyetle beyinde birikir . Bunlara bağlı gelişen emare ler:
- ilaçlara hassasiyetin artması
- benliksiz vede davranış değişmeler i , bunalr zihin bulanıklığı , boş bakışlar , unutkanlık , konsantre olamama yada uyku düzensizlikleri ,
- şuur zayii
- koma

Nedbe dokusu oluşumu , özdeş zamanda kan akımını etkiler vede karaciğer toplar damarındaki basınç artar; bu duruma portal Hipertansiyon(yüksek tansiyon) adı verilir . Mide vede yemek borusundaki kan damarları genişler vede beden bu bölgelerde yeni damarlar oluşturarak karaciğere uğramadan kanı geçirmeye çalışır . Bu damarlara Varis(toplar damar genişlemesi) adı verilir vede duvarları daha incedir . Bunlardan herhangi birisi hasara uğrarsa meydana gelen kanama(kan kaybı) saatler dahilinde ölümle netice lanabilir . Eğer kan kusmaya başladı iseniz , hemen acil servise müracaat edin .

Tanı

Doktorunuz olağan 1 anamnez vede fizik muayene yapacaktır . Doktorunuz karaciğerin işlevlerini değerlendirmek gayesi ile çeşitli kan testleri isteyebilir . Karaciğerin veri sayarlı tomografisi , ultrason yada radyoizotop ile karaciğer görüntülenebilir . Siroz(cirhosis) tanısını kati leştirmek icin biyopsi yapılabilir .

Siroz(cirhosis) Daima ilerleyen 1 Rahatsızlık tır , geri döndürülemez yada Tedavi(iyileştirme) edilemez . Ancak meydana gelen hasar vede emare ler Tedavi(iyileştirme) ile durdurulabilir yada yavaşlatılabilir .

Siroz(cirhosis) dan korunmak icin yapılacak en iyi şey aşırı alkol tüketiminden uzak durmaktır . Eğer karaciğerle alakalı herhangi 1 mesele iniz varsa alkolden tamamen uzak durmanız gereklidir . Ayrıca Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) vede C den korunmak , uyuşturucu kullanmamak , teminat siz seksten vede çook eşlilikten kaçınmak korunmada alınacak tedbir ler arasında sayılabilir . Dövme vs yaptıracaksanız kullanılan aletlerin steril meydana geldiğinde n emin olun . Sağlık personeli iseniz hastaların kan örneklerine maruz kalabileceğinizi unutmayın vede bu konuda dikkatli olun . Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) aşısı olun , 3 doz yapılan aşı %90 koruma sağlar .

Tedavi(iyileştirme)

Tedavi(iyileştirme) Siroz(cirhosis) (cirhosis) un sebebi ne vede evresine bağlıdır . Meydana gelen karaciğer hasarı geri döndürülemeyeceğinden , Tedavi(iyileştirme) de gaye hastalığın ilerlemesini durdurmak vede meydana gelebilecek başka komplikasyonları tedbir ektir .

Sebep den bağımsız ollaraak bütün Siroz(cirhosis) (cirhosis) hastaları , alkolden uzak durmalı vede karacieğeri etkileyebilecek ilaçların kullanımı konusunda kontrollü olmalıdırlar (asetaminofen gibi) . Allta yatan hastalığın da Tedavi(iyileştirme) si yapılacağından Tedavi(iyileştirme) protokolleri çeşitlilik gösterebilir .

Tedavi(iyileştirme) nin odak noktası umumiyen komplikasyonlardır . Likit birikmesini tedbir ek icin az tuzlu rejim yada diüretik ilaç kullanımı tavsiye lebilir . Toksik maddelerin bedende n hızlıca atılması icin laksatif (dışkıyı arttırıcı vede kolaylaştırıcı) ilaçlar kullanılabilir . Kaşıntı vede enfeksiyonlara yönelik Tedavi(iyileştirme) verilebilir . Yine portal Hipertansiyon(yüksek tansiyon) icin Tedavi(iyileştirme) düzenlenebilir .

Kanayan varisler çeşitli biçim lerde Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Bunlar arasında damarın bağlanası , balonla sıkıştırılması yada skleroterapi sayılabilir . Skleroterapide , damar içine kimyasal 1 madde verilir vede damarın kuruması sağlanır . Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) matodu nde kan icin yeni-yapay 1 yol yapılır vede varislerdeki kan basıncı ortadan kaldırılır .

Eğer karaciğer hasarı önümüzdeki C°de ise tek Tedavi(iyileştirme) matodu karaciğer naklidir . Nakil yapılan hastaların %80-90 ı yaşamaktadır , vede bağışıklık(immün) sistemini ibaskılayan siklosporin gibi ilaçlar sayesinde yeni karaciğer bağışıklık(immün) sisteminin saldırılarından korunmakta vede yaşam zaman leri uzamaktadır .

Erken dönemde tanı konabilen hastalarda netice son C° Derece başarılıdır . Bu hastaların çoğu uzun yıllar olağan 1 hayat sürmektedirler . Ancak alkol kullanımına son vermeyen alkolik Siroz(cirhosis) (cirhosis) lularda vede ilerlemiş hastalarda netice iyi değildir . Bu hastalarda kanamalar yada beyin fonksiyonlarının zayii neticesi ölüm meydana gelir . Siroz(cirhosis) lu hastalarda enfeksiyon gelişme riski vede böbrek kafigelmez liği gelişme riski artmıştır . 


Siroz


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp