Bitkisel Sağlık Ürünleri

Siroz(cirhosis)   Evreleri


Siroz(cirhosis)   Evreleri vede merak ettikleriniz

 

Siroz(cirhosis) Tedavi(iyileþtirme) sine Yardımcı % 100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

Siroz(cirhosis)   Evreleri , Siroz(cirhosis) İçin ,siroz sebep leri ,siroz hastalığının Tedavi(iyileþtirme) si ,siroz hastalığının Tedavi(iyileþtirme) yöntemleri ,siroz hastalığının bitkisel(doðal) Tedavi(iyileþtirme) yolları hakkında veri ler aşağıdaki makalemizde yer almaktadır .siroz hastalığı vede bu hastalıkla alakalý tüm bilmek istediklerinizi aşağıdaki yazýmýzda bulabilirsiniz .

 

 


Karaciğer Yetmezliği :

Karaciğerin büyük 1 kısmının tamir edilemeyecek şekilde hasara uğrayıp; artık görevlerini yapamaz duruma gelmesidir .

Yaş:
Tüm yaşlarda görülebilir .

Cinsiyet: Görülmesi açısından kadın-erkek türü yet farkı yoktur .


Risk faktörleri:

    İlaç Zehirlenmeleri; Parasetamol , Siprofloksasin , Doksisiklin , Eritromisin , INAH , Nitrofurantoin , Halotan , Statinler , Siklofosfamid , Metotreksat , Propiltiourasil gibi ,
    Akut Viral Hepatitler ( Hepatit(hepatitis) Virüsleri , Adenovirüs , EBV , CMV) ,
    Wilson Hastalığı ,
    Hepatosellüler Karsinom yada Metastatik Karsinom ,
    Mantar Zehirlenmeleri ,
    Kokain Gibi Uyuşturucu Alımı ,
    Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileþtirme) ler (Ginseng , Chapparal Veya Pennyroyal Yağı) ,
    Gebeliğin Yağlı Karaciğeri ,
    Siroz(cirhosis) un Son Evresi ,
    Reye Sendromu ,
    Budd Chiari Sendromu

Karaciğer kafigelmez liğine sebep olabilen risk faktörlerinden yalnızca 1 kaçıdır .

%15 Rahatsýzkiþide hastalığın sebebi tüm çabalara rağmen saptanamamaktadır .

emare vede bulgular:

Başlangıç emare vede bulguları pek çok Hal vede hastalıkta da görülebilen özgün olmayan emare lerdir . Bu sebep le karaciğer kafigelmez liğinin tanınması bu aşamada güç meydana gelebilir .

Erken emare ler;
bulantı , iştah kaybı , yorgunluk vede ishal(diyare) dir . Ancak karaciğer kafigelmez liği ile ilişkili emare ler daha da ciddileşince sarılık , zor olmayan kanama , karında şişlik , bilinç bulanıklığı , uykuya eğilim vede koma görülebilir .

Tanı:

Karaciğer kafigelmez liği tanısında sarılık , asit , kanamaya eğilim vede ensefalopati (bilinç bulanıklığı) gibi klinik bulgular büyük önem taşımaktadır .

Kan biyokimyasal tetkiklerinde karaciğer fonksiyonlarının önümüzdeki C°de bozulduğu tespit edilebilir .

Tedavi(iyileþtirme) :

Yaşamı tehdit eden 1 Hal olup; acil tıbbi yardım gerektirir . Genellikle yıllar içinde zamanla oluşurken; 48 saat gibi kısa 1 süre içinde akut ollaraak da gelişebilir . Bu dönemde rahatsýzkiþiye karaciğer naklinin yapılabileceği olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır . Bu sebep le tanının erken konulması vede hastanın erken dönemde karaciğere spesifik (özgü) 1 üniteye nakli önemlidir . Mantar yada parasetomol zehirlenmeleri için özgün Tedavi(iyileþtirme) lüzumlu dir .

Ensefalopatinin Tedavi(iyileþtirme) sinde laktuloz vede uygun antibiyotik verilir . Hemodiyaliz gerektirecek C°de Rahatsýzkiþide böbrek kafigelmez liği gelişebilir . Pıhtılaşma bozuklukları için taze donmuş plazma vede kan pulcuğu (trombosit) transfüzyonu verilmektedir . Özellikle glikoz vede diğer biyokimyasal parametreler izlenmeli , hipoglisemi riskine karşı her vakit tetikte olunmalıdır . Uygun organ bulunduğunda karaciğer nakli hayat kurtarıcı meydana gelebilir .

ETİKETLER: siroz evreleri , Siroz(cirhosis) (cirhosis) Tedavi(iyileþtirme) si , Siroz(cirhosis) (cirhosis) bitkisel(doðal) Tedavi(iyileþtirme) , Siroz(cirhosis) (cirhosis) karaciğer , Siroz(cirhosis) (cirhosis) karaciğer kafigelmez liği , Siroz(cirhosis) (cirhosis) nedir


Siroz


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp