Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Optik Sinir

 

Optik Sinir Hakkında Veri ler

 

Optik sinir hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası için aşşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz . . .

 

OPTİK SİNİR: Optik sinir (2 . kafa siniri) , aslında gerçek 1 lif olmayıp , görme olayının algılama vede beyne iletme işlemiyle özelleşmiş 1 beyinsel uzantıdır .Gözün retina katman sındaki koni vede çomak hücreleri görme olayının ilk algılama hücreleridir . Bunlardan koni hücreleri renkleri , çomak hücreleri ise kara vede beyazı algılarlar . Bu hücreler göze gelen ışık enerjisini sinirsel-biyoe-lektriksel uyarılara çevirirler . Çomak vede koni hücreleri retinadaki “Bipolar hücreler” denilen hücrelerle sinaps denilen bağlantılar kurarlar . Bu bağlantılar aracılığıyla algılanan ışık uyarılarının sebep oldukları sinir sel-biyoelektriks el uyarılar , bipolar hücrelere iletilir . Bipolar hücrelerse , yine retindaki 1 başka hücre çeşidine bu uyarıları sinaps denilen bağlantılar aracılığıyla iletirler . Değindiğimiz bu üçüncü tür hücrelere “Ganglion hücreleri” denir . Ganglion hücreleri (buraya kadar değindiğimiz diğer 2 hücre çeşidi gibi sinir hücreleridir) kendilerine iletilen sinirsel uyarıları “Akson” denilen hücresel uzantılarıyla beyine gönderirler . Retinadaki ganglion hücrelerinin aksonları , göz küresinin arka kutbuna yakın 1 bölgede bulunan “Optik disk” {Papilla) denilen bölgeye doğru ilerlerler vede burada bütün aksonlar 1 araya gelip “Optik sinir”i oluşturarak göz küresini terk ederler . Optik sinir , göz çukuru (orbita) içinde 1 süre ilerledikten sonra , Zinn halkasından , daha sonra da optik kanaldan geçerek kafatasına girer . Optik sinirin her göz küresinde retinanın burun tarafından gelen lifleri , kafatası içinde , hipofiz bezinin üstünde , hipofiz sapının ise önünde bulunan 1 bölgede birbirleriyle çaprazlaşırlar . Bu çaprazlaşma bölümüne “Optik kiazma” denir . Optik kiazmadan sonraki bölüme artık “Traktus optikus” denir . Her 2 optik traktus aynı taraftaki gözün şakak tarafındaki , karşı gözün de burun tarafındaki retina bölümünden kaynaklanan sinir liflerini içermektedir . Optik traktustaki sinir lifleri daha sonra beynin “Talamus” denilen 1 yapısının “Korpus genikulatum laterale” denilen bölgesine gelirler . Bu bölgeye ulaşan retinanın ganglion hücrelerinin aksonları oluþan optik sinir lifleri , görme yollarının dördüncü sinir hücreleriyle sinaps denilen bağlantılarını kurarlar . Bu hücrelerin akson denilen uzantıları “Genikulokalkarin” denilen 1 diğer sinir uzantısı oluşturarak beynin içinden geçip beyin korteksinin görmeyle alakalı asıl merkezi oluþan beynin oksipital lobunun 17 . bölgesine ulaşırlar . Böylece gözün retina katman sında sinirsel-biyoe-lektriksel uyarılara dönüştürülmüş oluþan ışık enerjisi , beynin görme merkezine iletilip , beyin tarafından algılanmış olur . Korpus genikulatum lateralden doğan sinir liflerinin 1 bölümü beynin parietal lobunda , diğer bölümü de temporal lobunda ilerleyerek , oksipital loba ulaşırlar . Temporal lobda ilerleyen sinir lifleri içinde retinanın yarısından kaynaklanan sinirsel yollar , parietal lobda ilerleyen sinir lifleri içindeyse , retinanın üst yarısından kaynaklanan sinirsel yolların korpus genikulatum laterale sonrasına uyan sinir lifleri bulunmaktadır . Optik sinir , kiazma yada optik traktus yada genikulokalkarin traktus boyunca görme yollarım oluşturan sinir liflerinin herhangi 1 bölgede tümör kesilme kanama(kan kaybı) gibi herhangi 1 sebep le zedelenmesi halinde zedelenen bölge , ileriye biyoelektriksel sinirsel uyarılar iletemez . Bunun neticesi ollaraak da beyin retinanın o bölgeden geçmekte oluþan uyanlarını algılayamadığından , gözün görme alanının belli 1 bölgesini göremez . Her gözün görme alanı temporal (şakak) vede na^al (burun) taraf olmak üzere dikine ollaraak 2 yarıya ayrılmıştır . Her gözün görme alanı üst vede alt yarı ollaraak da ikiye ayrılmıştır . Buna göre her gözün görme alanı dört bölüme ayrılmış olur . Her gözün nazal tarafındaki retinası , aynı gözün temporal tarafından gelen ışıkları algılar . Temporal taraftaki retina bölümüyse aynı gözün görme alanının nazal tarafındaki ışıkları algılar . Her güzün nazal tarafındaki retinasından kaynaklanan sinir lifleri kiazma denilen yerde birbirleriyle çaprazlaştıklarından , sağ gözün burun tarafındaki retinasından doğan sinir lifleri beynin sol yarısına gider . Sol gözün burun tarafındaki retinasından kaynaklanan sinir lifleriyse , sağ beyin yarısına gider . Buna göre sağ beyin her gözün görme alanının sol yarısını , sol beyin de sağ yarısını görür . Görme yollarının “Korpus genikulatum lateraleden sonra bölümleri kısaca şöyle özetlenebilir .V Beynin sağ yarısında parietal lobda ilerleyen görme yolları , sağ gözün görme alanının nazal (burun) taraftaki yarısının 1/2 alt yarısını , sol gözün görme alanının temporal [şakak) yarısının 1/2 alt yarısını görmektedir . Beynin sağ yarasında temporal lobda ilerleyen sinir lifleri sağ gözün görme alanının nazal taraftaki yarısının üst yansını , sol gözün görme alanının da temporal yarısının üst yarısını görürler . Optik sinir beyin zarıyla sarılmıştır . Yani beyin zarını oluşturan “Dura mater” , “Araknoid” vede “Piamater” katman ları optik siniri de aynen ’sarmışlardır .

 


SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE TAKVİYE OLARAK KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . .

 


Sinir Yatıştırıcı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp