Bitkisel Sağlık Ürünleri
Saç Bakımı

Çocuklarda Saç Dökülmesi

Çocuklarda Saç Dökülmesi Hakkında Veri ler

 

 

 Çocuklarda Saç Dökülmesi Çocuk Kelliği Hususiyetle Çocuklarda Görülen vede Kafanın Saçlı Derisinde Meydana Gelen Bulaşıcı Bir Rahatsızlık tır . Çocuklarda Saç Dökülmesi , Çocuklarda görülebilen çook önemli 1 farkli Rahatsızlık da halk arasında " Saç Yola " adı ile malum "Trikotilomani" dir .  Merak ettikleriniz icin yazımız okuyunuz .

 

 

 Çocuklarda Saç Dökülmesi

 

 Aşırı üzüntü , sinirsel gerginlik , üzücü gıdaalımı , kansızlık vede saça lüzumlu bakımın gösterilmemesi neticesi saçlar zamanından önce dökülebilir . Dazlaklık farklı ca bazı Rahatsızlık lar sebebi yle de meydana gelebilir , örneğin , verem yada aşırı terleme (hiperhidroz) üstderiyi zayıf düşürerek kafanın saçlı derisine daha az kan gitmesine yol açar .

 

Kafkas soyundan erkeklerde , hususiyetle Doğu(şark) (garp) Avrupalılarda dazlaklık çook yaygındır . Zencilerde vede Moğollarda ise çook az rastlanır . Erkeklerin fazlasında vede bazı kadınlarda yaş ilerledikçe saç seyrekleşir . Natural saç dökülmesinin ilk emare leri orta yaşta baş gösterir . Bu sebep le halk arasında saçın azalması gençliğin bitirilmesinin 1 simgesi ollaraak kabul edilir . Çook eski çağlardan beri yeniden saç çıkmasını sağlamak gayesi yla birçok ilaçlar kullanılmıştır . Ancak bugüne kadar başarılı 1 ilaç yada metod bulunamamıştır . Ancak günümüzde saç nakli ameliyatları uygulanmaktadır .

 

Başın çook saçlı 1 depertmanından alınan saçlar , dazlak bölgelere ekilmesinde umumiyetle başarılı netice lar elde edilmektedir . Ne mevcut ki nakledilen saçların natural 1 görünümde çıkmasını sağlamak çook güçtür . Bir insandan farkli 1 insana saç nakli yapılması halinde ise beden yabancı saçı reddetmektedir . Alopecia areata diye adlandırılan saç dökülmesinde , saçlar kafada yuvarlak(oval) yada oval saçsız bölgeler meydana getirerek dökülürler . Üzücü gıdaalımı , saçların dinlenme döneminin uzun sürmesi , hormon dengesizliği , kafigelmeyecek kan dolaşımı vede aşırı zihinsel yorgunluk yada tasa gibi sinirsel bozukluklar bu tür dökülmeye yol açan sebep lerdir .

 

Kendinden küçük kardeşine gösterilen ilgiyi kıskanan 1 çocuğun kafasının 1 bölümünde , aşırı kıskançlık neticesi saçların döküldüğü görülmüştür . Psikolojik sebep lerle saç dökülmesi sinirsel Tedavi(iyileştirme) ile önlenebilir . Yüzü vede enseyi çevreleyen saçın bu uçlarda çizgi halinde dökülmesi hilal hücreli kansızlığın 1 emare sidir vede umumiyetle zencilerde görülür . Bazen dökülme belirli 1 sebep e bağlı olmaksızın meydana gelir vede ilaçla kısa zamanda Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Yeniden çıkan saçlar yumuşak vede umumiyetle beyazdır . Zamanla olağan renkte saç çıkmaya başlar .

 

Çook az rastlanmakla 1 arada bazı çocuklarda Doğu(şark) (garp) ştan saçsızlık görülür . Bu halde kalıtsal 1 etkenin rol oynadığı sanılmaktadır . Bu çocuklar tümüyle saçsız ollaraak doğarlar yada bütün çocuklar gibi başları ince vede yumuşak 1 kıl örtüsü ile kaplı olduğu halde bu kılların yerini zamanla alması gereken saçlar çıkmaz . Bu çocukların kirpik vede kaşları da olmayabilir vede ergenliğe geçiş çağında , türü yet kılları gelişmeyebilir . Geçici yada Daima dökülmeye yol açan bazı farkli sebep ler arasında foliküllerin zedelenmesi neticesini Doğu(şark) (garp) ran çarpmalar , yanıklar , uzun zaman morötesi ışınlarının , Rahatsızlık ların vede yangıların tesiri altında kalmak sayılabilir .

Çocuk kelliği , hususiyetle çocuklarda görülen vede kafanın saçlı derisinde meydana gelen bulaşıcı 1 Rahatsızlık tır . Saçlar küçük halkalar halinde dökülür vede dökülen yerlerde gri renkte pullar , kabuklar meydana gelir . Hastalığa saçta yada deride yaşayan 1 mantar türü yol açar . Rahatsızlık , tarak , fırça , şapka yada başörtüsü vasıtası lığı ile bulaşır . Kedi vede köpekler de bu hastalığı taşıyarak yayarlar . Kelliğin Tedavi(iyileştirme) sinde ağızdan alınan antibiyotikler uygulanır . Antibiyotik kana karışarak deri , saç vede tırnaktaki keratin maddesi tarafından soğurulur . Antibiyotikler keratini yangılanmaya karşı koruyarak hastalığın geçmesini sağlarlar . Yeni çıkan saçların hastalanmaması icin kafadaki bütün saçlar kesilir .

 

Kafanın saçlı derisinde görülen 1 farkli bulaşıcı Rahatsızlık da kelliktir . Kellikte saç folikülerinin kenarları nde sarı kabuklar meydana gelir . Kellik bütün kafayı yada sadece 1 bölgeyi etkileyebilir . Bu bulaşıcı Rahatsızlık doğrudan doğruya temasla yada fırça vede taraklar vasıtası lığıyla bulaşır .

 

Deride meydana gelen yangılanmalar , misal ollaraak dermatit kafanın saçlı derisini de etkileyebilir . Stafilokok yada streptokokların yol açtığı 1 dermatit türü oluşan impetigo contogiosa kafanın saçlı derisinin tümünü etkileyerek birkaç kat kabuk bağlanmasına yol açar . Yangılanmanın ağırlığına göre Rahatsızlık geçici yada Daima saç dökülmesi ile netice lanır . Kafanın saçlı derisine , doğrudan doğruya yada dolaylı ollaraak uygulanan tahriş edici 1 madde dermatite yol açar . Dermatitin ilk emare leri yangılanma vede derinin hassasiyet kazanarak acımasıdır . Dermatite yol açan sebep ortadan kaldırıldığı halde Rahatsızlık geçmezse tek çözümyolu kafadaki saçların tümünü kesmektir .

Hususiyetle kafanın saçlı derisinin arka bölümünde meydana gelen kan çıbanları saç folikülünde stafilokokların yol açtığı yangılardır . Başta görülen kan çıbanları , bedeni n herhangi 1 yerinde , kıl köklerinin yangılanması neticesi oluşabilir , ilk kez küçük kırmızı 1 kabarcık ollaraak beliren çıbanın kenarları ndeki deri gittikçe hassas laşır vede irin meydana gelir . Şirpençe de kan çıbanı gibi stafilokokların yol açtığı 1 yangıdır; fakat şirpençe çıbandan daha geniş 1 alanı kaplar vede hususiyetle ensede meydana gelir .

 

Kafanın saçlı derisinde meydana gelen dermatitlerin bazılarına sinirsel sebep ler yol açar . Bazı kişiler üzüntülerinden yada sinirsel gerilimden kurtulmak gayesi yla Daima ollaraak başlarını kaşırlar . Kaşıma İrade dışı 1 davranış da meydana gelebilir . Bazı hastalar başlarının böceklerle dolu olduğuna inanırlar vede bu korkuları , giderek 1 fobi halini alır . Bu fobi umumiyetle 1 tür uyuşturucu madde alışkanlığının emare sidir . Psikanaliz ile rahatsızkişinin fobisi giderilebilir .

 

 

Etiketler: kellik neticesi , kellik ilacı , kellik ilaçları , kellik Tedavi(iyileştirme) si , kellik tarihe karışıyor , kellik bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) , kellik kök hücre , kellik nedir , kadınlarda kellik , kellik sebep leri , kellik sarımsak , kellik spreyi , kellik Meselesi , kadınlarda kellik Tedavi(iyileştirme) si , kellik tarih oluyor , saç dökülmesi çözüm , saç dökülmesi sebep leri , saç dökülmesi sebep leri , saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) , saç dökülmesi sebebi , saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) si , saç dökülmesi bitkisel(doğal) çözüm , saç dökülmesi bitkisel , saç dökülmesi bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) , maranki saç dökülmesi , saç dökülmesi tedbir ek , saç dökülmesi mani lemek , ahmet maranki saç dökülmesi , saç dökülmesi ahmet maranki , saç dökülmesi için , ahmetmaranki saç dökülmesi , saç dökülmesi şampuan , şampuan saç dökülmesi , saç dökülmesi şampuanı , saç dökülmesi tedbir e , ibrahim saraçoğlu saç dökülmesi , saraçoğlu saç dökülmesi , suna dumankaya saç dökülmesi , kadın saç dökülmesi , saç dökülmesi neşekilde önlenir , kadınlarda saç dökülmesi , saç dökülmesi neşekilde mani lenir , saç dökülmesi kati çözüm , kadında saç dökülmesi , saç dökülmesi çözümleri , erkek saç dökülmesi , saç dökülmesi sarımsak , saç dökülmesi doktor , sarımsak saç dökülmesi , saç dökülmesi ilaç , saç dökülmesi ilaçları , bebeklerde saç dökülmesi , bayanlarda saç dökülmesi , çocuklarda saç dökülmesi , saç dökülmesi vitamin , Doğu(şark) (garp) m sonrası saç dökülmesi , Doğu(şark) (garp) mdan sonra saç dökülmesi , saç dökülmesi ilacı , bayan saç dökülmesi , ozoderm saç dökülmesi , erkeklerde saç dökülmesi , leyla saç dökülmesi , leyla ivedi saç dökülmesi , saç dökülmesi icin şampuan , saç dökülmesi icin bitkisel(doğal) çözümler , erkek tipi saç dökülmesi , saç dökülmesi icin bitkisel(doğal) Netice saç dökülmesi en iyi şampuan , saç dökülmesi önleyici şampuan , saç dökülmesi icin şampuanlar , aşırı saç dökülmesi , genetik saç dökülmesi , saç dökülmesi şampuanları , kadınlarda saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) si , saç dökülmesi icin maske , saç dökülmesi bakım , kemoterapi saç dökülmesi , mevsimsel saç dökülmesi , bitki takat saç dökülmesi , hülya leyla ivedi saç dökülmesi , leyla hülya ivedi saç dökülmesi , erkeklerde saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) si saç dökülmesi forum , saç derisi dökülmesi , stres saç dökülmesi , stresten saç dökülmesi , saç dökülmesi bakımı , gebe likte saç dökülmesi , saç dökülmesi serum , ömer coşkun saç dökülmesi , ender saraç saç dökülmesi , saç dökülmesi ürünleri , kerastase saç dökülmesi , kadın tipi saç dökülmesi , dermatoloji saç dökülmesi , bayanlarda saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) s , saç dökülmesi sebep olur , bioxcin saç dökülmesi , saç dökülmesi bioxcin , saç dökülmesi icin ilaç ,

 

 

 

 

 

 

 


Saç Bakımı

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp