Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Çocuklarda Saç Dökülmesi

Çocuklarda Saç Dökülmesi Hakkında Veri ler

 

 

 Çocuklarda Saç Dökülmesi Çocuk Kelliği Özellikle Çocuklarda Görülen vede Kafanın Saçlı Derisinde Meydana Gelen Bulaşıcı Bir Hastalıktır . Çocuklarda Saç Dökülmesi , Çocuklarda görülebilen çok önemli 1 başka hastalık da halk arasında " Saç Yola " adı ile malum "Trikotilomani" dir .  Merak ettikleriniz için yazımız okuyunuz .

 

 

 Çocuklarda Saç Dökülmesi

 

 Aşırı üzüntü , sinirsel gerginlik , kötü gıdaalımı , kansızlık vede saça lüzumlu bakımın gösterilmemesi neticesi saçlar zamanından önce dökülebilir . Dazlaklık ayrıca bazı hastalıklar sebebi yle de meydana gelebilir , örneğin , verem yada aşırı terleme üstderiyi zayıf düşürerek kafanın saçlı derisine daha az kan gitmesine yol açar .

 

Kafkas soyundan erkeklerde , özellikle doğu Avrupalılarda dazlaklık çok yaygındır . Zencilerde vede Moğollarda ise çok az rastlanır . Erkeklerin çoğunda vede bazı kadınlarda yaş ilerledikçe saç seyrekleşir . Doğal saç dökülmesinin ilk emare leri orta yaşta baş gösterir . Bu sebep le halk arasında saçın azalması gençliğin bitirilmesinin 1 simgesi ollaraak kabul edilir . Çok eski çağlardan beri yeniden saç çıkmasını sağlamak amacıyla birçok ilaçlar kullanılmıştır . Ancak bugüne kadar başarılı 1 ilaç yada yöntem bulunamamıştır . Ancak günümüzde saç nakli ameliyatları uygulanmaktadır .

 

Başın çok saçlı 1 bölümünden alınan saçlar , dazlak bölgelere ekilmesinde umumiyetle başarılı sonuçlar elde edilmektedir . Ne mevcut ki nakledilen saçların doğal 1 görünümde çıkmasını sağlamak çok güçtür . Bir insandan başka 1 insana saç nakli yapılması halinde ise vücut yabancı saçı reddetmektedir . Alopecia areata diye adlandırılan saç dökülmesinde , saçlar kafada yuvarlak(oval) yada oval saçsız bölgeler meydana getirerek dökülürler . Kötü gıdaalımı , saçların dinlenme döneminin uzun sürmesi , hormon dengesizliği , kafigelmeyecek kan dolaşımı vede aşırı zihinsel yorgunluk yada üzüntü gibi sinirsel bozukluklar bu tür dökülmeye yol açan sebep lerdir .

 

Kendinden küçük kardeşine gösterilen ilgiyi kıskanan 1 çocuğun kafasının 1 bölümünde , aşırı kıskançlık neticesi saçların döküldüğü görülmüştür . Psikolojik sebep lerle saç dökülmesi sinirsel Tedavi(iyileştirme) ile önlenebilir . Yüzü vede enseyi çevreleyen saçın bu uçlarda çizgi halinde dökülmesi hilal hücreli kansızlığın 1 emare sidir vede umumiyetle zencilerde görülür . Bazen dökülme belirli 1 sebep e bağlı olmaksızın oluşur vede ilaçla kısa zamanda Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Yeniden çıkan saçlar yumuşak vede umumiyetle beyazdır . Zamanla olaðan renkte saç çıkmaya başlar .

 

Çok az rastlanmakla 1 arada bazı çocuklarda doğuştan saçsızlık görülür . Bu halde kalıtsal 1 etkenin rol oynadığı sanılmaktadır . Bu çocuklar tümüyle saçsız ollaraak doğarlar yada bütün çocuklar gibi başları ince vede yumuşak 1 kıl örtüsü ile kaplı olduğu halde bu kılların yerini zamanla alması gereken saçlar çıkmaz . Bu çocukların kirpik vede kaşları da olmayabilir vede ergenliðe geçiþ çağında , türü yet kılları gelişmeyebilir . Geçici yada sürekli dökülmeye yol açan bazı başka sebep ler arasında foliküllerin zedelenmesi neticesini doğuran çarpmalar , yanıklar , uzun süre morötesi ışınlarının , hastalıkların vede yangıların tesiri altında kalmak sayılabilir .

Çocuk kelliği , özellikle çocuklarda görülen vede kafanın saçlı derisinde meydana gelen bulaşıcı 1 hastalıktır . Saçlar küçük halkalar halinde dökülür vede dökülen yerlerde gri renkte pullar , kabuklar oluşur . Hastalığa saçta yada deride yaşayan 1 mantar türü yol açar . Hastalık , tarak , fırça , şapka yada başörtüsü aracılığı ile bulaşır . Kedi vede köpekler de bu hastalığı taşıyarak yayarlar . Kelliğin Tedavi(iyileştirme) sinde ağızdan alınan antibiyotikler uygulanır . Antibiyotik kana karışarak deri , saç vede tırnaktaki keratin maddesi tarafından soğurulur . Antibiyotikler keratini yangılanmaya karşı koruyarak hastalığın geçmesini sağlarlar . Yeni çıkan saçların hastalanmaması için kafadaki tüm saçlar kesilir .

 

Kafanın saçlı derisinde görülen 1 başka bulaşıcı hastalık da kelliktir . Kellikte saç folikülerinin çevresinde sarı kabuklar meydana gelir . Kellik bütün kafayı yada sadece 1 bölgeyi etkileyebilir . Bu bulaşıcı hastalık doğrudan doğruya temasla yada fırça vede taraklar aracılığıyla bulaşır .

 

Deride oluşan yangılanmalar , örneğin dermatit kafanın saçlı derisini de etkileyebilir . Stafilokok yada streptokokların yol açtığı 1 dermatit türü oluþan impetigo contogiosa kafanın saçlı derisinin tümünü etkileyerek birkaç kat kabuk bağlanmasına yol açar . Yangılanmanın ağırlığına göre hastalık geçici yada sürekli saç dökülmesi ile sonuçlanır . Kafanın saçlı derisine , doğrudan doğruya yada dolaylı ollaraak uygulanan tahriş edici 1 madde dermatite yol açar . Dermatitin ilk emare leri yangılanma vede derinin duyarlılık kazanarak acımasıdır . Dermatite yol açan sebep ortadan kaldırıldığı halde hastalık geçmezse tek çare kafadaki saçların tümünü kesmektir .

Özellikle kafanın saçlı derisinin arka bölümünde oluşan kan çıbanları saç folikülünde stafilokokların yol açtığı yangılardır . Başta görülen kan çıbanları , vücudun herhangi 1 yerinde , kıl köklerinin yangılanması neticesi oluşabilir , ilk kez küçük kırmızı 1 kabarcık ollaraak beliren çıbanın çevresindeki deri gittikçe duyarlılaşır vede irin oluşur . Şirpençe de kan çıbanı gibi stafilokokların yol açtığı 1 yangıdır; fakat şirpençe çıbandan daha geniş 1 alanı kaplar vede özellikle ensede meydana gelir .

 

Kafanın saçlı derisinde oluşan dermatitlerin bazılarına sinirsel sebep ler yol açar . Bazı kişiler üzüntülerinden yada sinirsel gerilimden kurtulmak amacıyla sürekli ollaraak başlarını kaşırlar . Kaşıma bilinç dışı 1 davranış da meydana gelebilir . Bazı hastalar başlarının böceklerle dolu olduğuna inanırlar vede bu korkuları , giderek 1 fobi halini alır . Bu fobi umumiyetle 1 tür uyuşturucu madde alışkanlığının emare sidir . Psikanaliz ile hastanın fobisi giderilebilir .

 

 

Etiketler: kellik çözümü , kellik ilacı , kellik ilaçları , kellik Tedavi(iyileştirme) si , kellik tarihe karışıyor , kellik bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) , kellik kök hücre , kellik nedir , kadınlarda kellik , kellik sebep leri , kellik sarımsak , kellik spreyi , kellik Meselesi , kadınlarda kellik Tedavi(iyileştirme) si , kellik tarih oluyor , saç dökülmesi çözüm , saç dökülmesi sebep leri , saç dökülmesi sebep leri , saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) , saç dökülmesi sebebi , saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) si , saç dökülmesi bitkisel(doðal) çözüm , saç dökülmesi bitkisel , saç dökülmesi bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) , saç dökülmesi , saç dökülmesi önlemek , saç dökülmesi mani lemek , saç dökülmesi , saç dökülmesi , saç dökülmesi için , saç dökülmesi , saç dökülmesi şampuan , şampuan saç dökülmesi , saç dökülmesi şampuanı , saç dökülmesi önleme , ibrahim saraçoğlu saç dökülmesi , saraçoğlu saç dökülmesi , suna dumankaya saç dökülmesi , kadın saç dökülmesi , saç dökülmesi nasıl önlenir , kadınlarda saç dökülmesi , saç dökülmesi nasıl mani lenir , saç dökülmesi kati çözüm , kadında saç dökülmesi , saç dökülmesi çözümleri , erkek saç dökülmesi , saç dökülmesi sarımsak , saç dökülmesi doktor , sarımsak saç dökülmesi , saç dökülmesi ilaç , saç dökülmesi ilaçları , bebeklerde saç dökülmesi , bayanlarda saç dökülmesi , çocuklarda saç dökülmesi , saç dökülmesi vitamin , doğum sonrası saç dökülmesi , doğumdan sonra saç dökülmesi , saç dökülmesi ilacı , bayan saç dökülmesi , ozoderm saç dökülmesi , erkeklerde saç dökülmesi , leyla saç dökülmesi , leyla çabuk saç dökülmesi , saç dökülmesi için şampuan , saç dökülmesi için bitkisel(doðal) çözümler , erkek tipi saç dökülmesi , saç dökülmesi için bitkisel(doðal) çözüm saç dökülmesi en iyi şampuan , saç dökülmesi önleyici şampuan , saç dökülmesi için şampuanlar , aşırı saç dökülmesi , genetik saç dökülmesi , saç dökülmesi şampuanları , kadınlarda saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) si , saç dökülmesi için maske , saç dökülmesi bakım , kemoterapi saç dökülmesi , mevsimsel saç dökülmesi , bitki takat saç dökülmesi , hülya leyla çabuk saç dökülmesi , leyla hülya çabuk saç dökülmesi , erkeklerde saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) si saç dökülmesi forum , saç derisi dökülmesi , stres saç dökülmesi , stresten saç dökülmesi , saç dökülmesi bakımı , gebe likte saç dökülmesi , saç dökülmesi serum , ömer coşkun saç dökülmesi , ender saraç saç dökülmesi , saç dökülmesi ürünleri , kerastase saç dökülmesi , kadın tipi saç dökülmesi , dermatoloji saç dökülmesi , bayanlarda saç dökülmesi Tedavi(iyileştirme) s , saç dökülmesi sebep olur , bioxcin saç dökülmesi , saç dökülmesi bioxcin , saç dökülmesi için ilaç ,

 

 

 

 

 

 

 


Saç Bakımı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp