Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Romatizma(rheumatism) Testi

Romatizma(rheumatism) Testi Genel

 

Romatizma(rheumatism) testi hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası için aşşağıdaki makaleye bakabilirsiniz . . . .

 

Testler sebep yapılır ?

Testler (veya araştırmalar) artriti oluþan hastalar üzerinde uygulanır . Testlerin amacı şunlar meydana gelebilir :
- Tanı koymak
- Hastalığınızla alakalı diğer olasılıkları elemek
- Artritinizin ne kadar etkin olduğunu değerlendirmek
- Artritinizin nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek
- En iyi Tedavi(iyileştirme) şeklini belirlemek
- İlaç Tedavi(iyileştirme) sinin tesirli liğini izlemek


Teşhis Neye Dayanılarak Konur

Birçok artrit çeşidi olduğunu bilmekteyiz . Doktorunuz üç grup veri ile artrit tanısını koyacaktır .
- Klinik geçmişiniz: Doktorunuza söyledikleriniz
- Klinik muayene: Doktorunuzun sizi muayene ederek buldukları
- Test sonuçları: Daha ciddi sebep leri elemek için yapılabilir


--------------------------------------------------------------------------------

Ne Tip Testler Vardır ?

Kan Testleri
Birçok test çeşidi vardır vede bunlardan bazıları daha sık kullanılır . Örneğin kan grubunuz araştırılıyorsa doktorunuz sadece bunun üzerinde çalışabilir . Kan umumiyetle kolunuzdaki 1 toplar damardan doktor , hemşire yada flebetomist (kan almak için eğitilmiş kişi) tarafından alınır . Koruyucular içeren farklı şişelerde depolanır daha sonra laboratuvarda çözümleme edilir . Bir şişe kanla umumiyetle 1 grup test yapılabilir vede diğer testler için kullanılamaz .

Bu testlerin sonuçları hemen belli olmayabilir . Bazı testlerin sonuçlarının gelmesi günler hatta haftalar alabilir . Kan sonuçları günden güne fark edebilir bu son C° Derece olaðan dir vede bazı ölçütlerde küçük değişkenler önemli olmayabilir .

Kan testleri tanı koymada , hastalığın yada ilaç yan etkilerinin takibinde avantaj lı meydana gelebilir . Antikorların takibinde bazı kan testleri kullanılabilir . Normal vücut bakterilerle virüslerle yada antijen dediğimiz yabancı maddelerle savaşmak için antikorlar üretir . Fakat otoimmün hastalıklar dediğimiz bazı hastalıklarda , antikorlar vücudun kendi dokularına saldırabilirler . Kanda farklı antikor tiplerinin tespiti , değişik artrit formlarının test edilmesine yardımcı meydana gelebilir .

Kan testlerinden elde edilen en önemli tahliller aşağıda listelenmiştir:


Tam Kan Sayımı (FBC): Bu test , doktorunuzun anemi(kansızlık) yada kansızlığınız (hemoglobin eksikliği) vede akyuvarlarımız (enfeksiyonlarla savaşan hücreler) vede trombosit (kanı pıhtılaştıran hücreler) düzeylerinizin olaðan olup olmadığına karar vermesini sağlar . Artiritli hastaların kan sayımında umumiyetle az sayıda anormallik vardır . Bu Hal çeşitli ilaç Tedavi(iyileştirme) lerine bağlı ollaraak da ortaya çıkabilir .


Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) Bu zor olmayan testle kırmızı kan hücrelerinin tüp içindeki çökme hızlarına bakılır . Bu artritinizin ne kadar enflamasyona sebep olduğunu gösterir vede artrit düzeldikçe bu ölçüm de düzelir . Eritrosit sedimentasyon hızı yaşla artar vede kadınlarda erkeklerden daha yüksek olma eğilimindedir . Örneğin 65 yaşında 1 kadında olaðan lik üst sınırı 35 mm/st’dir . Bazı laboratuarlar , enflamasyon seviyesini ölçmek için , plazma viskozite (PV) yada C-reaktif protein (CRP) gibi farklı metotlar kullanırlar .


Biyokimyasal Profil Bazı kan testleri karaciğer yada böbrek fonksiyonlarınızı gösterir . Bu testler ayrıca tuz derecesini vede kalsiyum düzeylerini de gösterir . Bunların tamamı artritten yada Tedavi(iyileştirme) den etkilenebilir .


Romatoid Faktörü (RF) Bu faktör , Romatoid artritli bazı bireylerde bulunan 1 antikordur . Sadece Romatoid artritli hastalarda bulunmaz . Artriti olmayan vede bu antikoru bulunduran bireyler olabileceği gibi Romatoid Artritli hastaların 1/3’ünde bu antikor bulunmayabilir . Diğer bulgularla 1 arada değerlendirildiğinde avantaj lı 1 testtir . Testin pozitif olması Romatoid Artritinizin olduğu anlamına gelmez . Romatoid faktör miktarı 1 rakamla emare lir . Ankilozon spondilit , reaktif artrit denilen enflamatuar artrit tipinde bu test negatiftir .


Antinükleer Antikorlar (ANA) Bazı artrit türlerinde kanda bu antikorlar bulunur . Bunlar umumiyetle Eklem(joint) ler dışındaki bazı vücut organlarını (böbrekler gibi) etkileyen hastalıklardır . Antinükleer antikorlar , Sjögren sendromu vede skleroderma gibi bağ dokusu hastalıklarında sıklıkla görülürler vede bu test özellikle lupusun (sistemik lupus eritematosus , yada SLE) görüntülenmesi son C° Derece uygundur . Doğru tanı koymaya yardımcı olmak üzere çok sayıda antinükleer antikor mevcuttur .


Ürat Hepimizin kanında ürat bulunmaktadır . Proteinlerin yıkım ürünüdür vede idrarla atılır . Eğer düzeyi yükselirse , özellikle el ayak Eklem(joint) lerinde kristal ollaraak birikebilirler . Bu kristaller gut adı verilen şiddetli enflamasyona sebep olur . Kandaki ürat düzeyi teşhise yardımcı meydana gelebilir vede Tedavi(iyileştirme) ye yanıtı değerlendirmede kullanılabilir .


Diğer Kan Testleri Şu Şu ölçümleri yapmak üzere kullanılan diğer testler:

- Kompleman (lupusta hastalık aktivitesini gösterir)
- İmmünoglobulinler (enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur vede bazı hastalıklarda değişebilir)
- Artiriti tetikleyebilen çeşitli enfeksiyonlara karşı hareket eden antikorlarGenetik Çalışmalar Bazen tanı koymak için genetik çalışmalar yapılması gerekebilir . Örneğin Ankilozon Spondilit hastalığı ile ilişkili olabilecek HLA - B27’nin olup olmadığına bakılabilir . Çoğu vakalarda genetik çalışmalar avantaj lı değildir .

Dikkat: Eğer doktorunuz tarafından , ilaç etkilerinin gözlenebilmesi için 1 takım kan testleri yaptırmanız gerektiği söylendiyse bunları yaptırmanız son C° Derece önemlidir .


Röntgen Filmleri Eklem(joint) vede kemiklerinizin görüntülenmesi için röntgen filmleri en çok kullanılan testlerdendir . Röntgen filmleri hastanenin özel 1 bölümünde (radyoloji) , size vücudunuzun hangi kısmının filminin çekileceğini söyleyen teknisyenler tarafından çekilir . Göğüs hastalıklarının artrit ile bağlantılı olduğu düşünüldüğünden romatoloji bölümlerine gelen hastalardan umumiyetle röntgen filmi istenir .

Filmin çekilmesi için X ışınları vücudunuzdan geçirilerek vede röntgen filminde toplanır . Bu film daha sonra basılır vede izlenir . Standart flimler kemik dışı dokulardaki mesele leri çok nadiren gösterirken ana kemik moleküllerini göstermede özellikle iyidirler . Bunun neticesinde , artrit oluşumunun ilk evresi çok iyi gözlenemeyebilir . Fakat , doktora kemikteki hasar görmüş bölgeler gibi artrit tanısı koymada yardımcı olabilecek öğeleri gösterebilirler .

Normal bireylerde kemiklerin röntgen görüntüsü değişkendir vede yaşla beraber , bu görüntülerde değişiklikler meydana gelebilir . Örneğin , ağrıları olmayan kişilerde bile yaşa bağlı değişiklikler röntgen filmlerinde görülebilir . Sıklıkla Eklem(joint) içinde yada çevresinde şiddetli enflamasyona rağmen röntgen filmleri olaðan meydana gelebilir . Buna ek ollaraak , röntgen filmlerinde anormallik görülürse de bu ağrı , şişlik yada tutukluğun sebebi olmayabilir . Bundan dolayı doktorunuz sadece röntgen filmlerine dayanarak değil fizik , muayene vede diğer testlerle 1 arada değerlendirme yapılacaktır .


Diğer Görüntüleme Yöntemleri
Eklem(joint) yada standart röntgen filmi yanında film çekmek vede röntgen filmi kullanmak için farklı görüntüleme metotları mevcuttur:

Bu film kemiklere şiddetli hasrı göstermektedir .


Artrografi: Röntgen filmini daha ayrıntılı görmek için Eklem(joint) e 1 miktar boya enjekte edilir . Bazen de boya damar içine enjekte edilerek dolaşım değerlendirilebilir (buna arteriyogram yada venogram adı verilir) .


Veri sayarlı Tomografi (CT) Bu yöntem , vücut bölümleri yada ‘dilimlerinin’ görüntülerini kaydeden x-ışınları kullanır . Bu çok sayıda görüntü daha sonra 1 veri sayar aracılığıyla kesitsel resimlere dönüşür . Veri sayarlı tomografi iskeletin ayrıntılı biçimde görüntülenmesini sağlar , amma aynı zamanda sıradan 1 röntgen filminde görülmeyecek kaslar gibi diğer dokuların da görülmesini sağlar .


İzotop Kemik Tarama İzotop gama ışını denilen 1 kimyasal türü yayan kimyasaldır . İzotopun küçük 1 miktarı kana verilir vede kemikler tarafından alınır . Gama ışınları özel 1 kamerayla tutulur vede bu veri kemiğin hangi bölgelerinde enflamasyon olduğunu gösteren 1 görüntü oluşturan veri sayara gönderilir . Verilen ıþınım dozu oldukça azalır vede hızlı 1 şekilde idrarla atılır .


Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Güçlü 1 manyetik alanda yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanır . Radyo dalgaları vücut dokularında su molekülleri ile etkileşir vede geri dönen alarm ler veri sayar ile işlenerek vücut görüntülemesi sağlanır . MRI röntgen filmi ile tespit edilemeyen özellikle kıkırdak tendonlar vede sinirler gibi yumuşak dokuların görüntülenmesini sağlar . MRI sıklıkla yumuşak dokulardaki erken vede küçük bozuklukları tespit etmek için kullanılır . Enflamasyon bulguları da görüntülenir . Özellikle omur vede diz için avantaj lıdır . MRI görüntüleme bireyler arsında farklılık gösterir vede çoğunluğu olaðan dir vede neticesi n isteği yapan doktor tarafından değerlendirilmesi önemlidir .


Dual Enerji X Işını Absorbsiometre (DEXA) Bu görüntüleme yöntemi kemik yoğunluğunu ölçmek için kullanılır vede osteoporozun tanı vede takibinde özellikle özellikle avantaj lıdır .


Ultrason Bu görüntüleme yöntemi vücut içindeki görüntüleri oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır . Eklem(joint) lerin vede tendonların çevresinde sıvı toplanıp toplanmadığını görmek için uygulanan yöntem , osteoporoz riskini belirlemek içinde kullanılmaktadır .


Sinoviyal sıvı çözümleme i

Bütün hareketli Eklem(joint) ler kayganlık için az miktarda sıvı içerirler . Eğer bu artarsa Eklem(joint) şişebilir . Bu sıvının incelenmesi enfeksiyonların yada gutun tespitinde önemli meydana gelebilir muayene için iğne yada şırınga ile Eklem(joint) den sıvı alınır . İğne kemiğe değil kemikler arasındaki Eklem(joint) boşluğuna sokulur . Kan testinden daha aþırı can yakıcı değildir . Sıvının alınması rahatsızlık vede şişliğe de iyi gelir . Sıvı daha sonra laboratuarda incelenir . Rengine vede berraklığına bakılır vede mikroskop altında kan hücreleri , kristal vede bakteri için incelenir .


Biyopsi
Biyopsi vücuttan küçük 1 doku parçasının alınmasıdır; bu doku parçası mikroskop altında incelenebilir . Biyopsi vücuttaki hemen hemen her dokuya yapılabilir vede Umumi yada bölgesel anestezi altında gerçekleştirilebilir . Yalnızca , tanı için muhakkak lüzumlu görüldüğü takdirde yapılır . Bazı artrit türleri vücudun her yerini etkileyebilir . Bunun anlamı doğru tanı koymak uygun Tedavi(iyileştirme) ye başlamak için dokunun mikroskop altında incelenmesi gerektiğidir .


İdrar Testi
İdrar testi tanı koymada vede spesifik ilaç Tedavi(iyileştirme) sini kontrol etmede kullanılır .


Daha Az Kullanılan Testler
Bu testler şunlardır:
Artroskopi Diz gibi 1 Eklem(joint) in içine bakmak için kullanılan 1 tür teleskoptur . Bu muayene , Eklem(joint) i doğrudan değerlendirmek , biyopsi yapmak yada menisküs ameliyatı gibi cerrahi işlemler gerçekleştirmek için kullanılır . Ve gerektiğinde bölgesel yada Umumi anestezi altında gerçekleştirilebilir .

Sinir İletimi Çalışmaları / Elektromiyografi (NSCI/EMG) Bu testler birbirinden farklı olsalar da aynı zamanda yapılırlar . Bu testler , sinir vede kasların doğru çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için kullanılmaktadır . Sinir iletimi çalışmaları uyarıların sinirlerden kaslara iletimini ölçerken , EMG bu uyarılar neticesi kasta oluşan elektiriksel aktiviteyi ölçer .

Elektirokardiyogram (ECG) Kalbin nasıl çalıştığını görmek için kullanılır . Kalp bazı artrit türleri ile Romatizma(rheumatism) lardan etkilenebilir .

Pulmoner Fonksiyon Testleri (PFT) Bu testler akciğerin nasıl çalıştığını gösteren üfleme testleridir . Akciğerler artritin kendisinden vede çok nadiren de uygulanan Tedavi(iyileştirme) den etkilenebilir .
Terimler

Anestezik : Algı azaltıcı ilaç . bölgesel anestezikler ile vücudun belli 1 kısmının algısı azaltılır . Genel anestezik ile hastanın şuuru kapanır .

Antijenler : Vücudun yabancı yada potansiyel ollaraak tehlikeli ollaraak algıladığı maddelerdir . Antijenler vücutta antikor tepkisinin ortaya çıkmasına sebep olur .

Kompleman : Kanda bulunan 1 Enzim(enzyme) sistemidir . Enzim(enzyme) , vücutta biyolojik reaksiyonun ortaya çıkmasına sebep oluþan maddedir . Kompleman basamaklı 1 Enzim(enzyme) sistemidir , bunun anlamı reaksiyonların başlamasını sağlamak üzere farklı Enzim(enzyme) lerle birbiri ardına etkin hale geçiyor olmalarıdır . 19 farklı proteinden oluşan kompleman sistemi yabancı maddelerin yada mikroorganizmaları zararsız hale dönüştürerek amma aynı zamanda enflamasyon oluşmasını sağlayarak vücudun müdafa sisteminde önemli 1 rol oynar . Kan , komplemanın başlıca elemanlarınının ne kadarının kanda bulunduğunu bulmak bulmak için test edilir .

Hemoglobin : Kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunur vede kana rengini veren pigmenti içerir . Oksijenle birleşip ayrışabildiğinden oksijenin vücutta taşınmasına yardım eder .

HLA - B27 ( İnsan lökosit antijeni ) : HLA-B ailesine iliþik HLA genlerinden biridir . HLA-B27 , ankilozan spondilit hastalarında tek belirleyici olmasa da bu halde ki hastaların %95’inde bulunur . Fakat Umumi nüfusun da %8’inde mevcuttur . Reaktif artrit vede psöriyatik artrit gibi diğer hastalıklar da HLA-B27 ile ilişkili meydana gelebilir .

İmmünoglobulinler : Belirli enfeksiyonlara karşı bağışıklıktan yetkili oluþan 1 kan proteini kategorisidir .

Plazma (kan plazması) : İçinde kan hücrelerinin bulunduğu açık renkli 1 sıvıdır . Mineral tuzlar , protein vede eser elementler içerir .

 

ROMATİZMA HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YARDIMCI OLARAK KULLANILAN %100 BİTKİSEL ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . .   


Romatizma

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp