Bitkisel Sağlık Ürünleri
Rahim Kisti

Kadınlarda Rahim(uterus) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle)

 

Kadınlarda Rahim(uterus) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) hakkında öncelikle bilinmesi gerekenler ,

 

Kadınlarda rahim(uterus) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) sebep meydana gelir , rahimde kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) oluşumunu tedbir ek icin neler yapılmalıdır , rahim(uterus) kistlerinin emare leri vede Tedavi(iyileştirme) metod leri hakkında tüm merak ettikleriniz vede teferruatlı veri ler bu yazımızda yer almaktadır . . 

 

Sitemizde bulunan RAHİM KİSTİ Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluşan %100 bitkisel(doğal) ürünlerimizi görmek vede veri almak icin tıklayınız . . .    

 

Kadınların pek çoğunun sıklıkla yaşadığı korkulardan biri de yumurtalık(rahim içi) larda kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) olmasıdır . Hemen hemen her kadında hayatının 1 döneminde yumurtalık(rahim içi) larında kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) saptanabilir . Bu kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyetle bulgu vermezler vede Tedavi(iyileştirme) dahi gerektirmezler . Genelde masum olmalarına rağmen halk arasında çook korkulacak 1 Rahatsızlık oluşan over(overy) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) hep özdeş türde değildir . Çook farkli türde hücre barındıran yumurtalık(rahim içi) organı dokusu , embriyonik dönemden başlayarak 1 çook hormonun tesiri altındadır . Bu değişiklik türden hücreler çeşitli etkenler in tesiri ile büyüyebilir vede kistleşebilir . Kistlerin içerdikleri hücre türüne bağlı ollaraak hormon yada benzeri maddeler salgılayabilir .

     Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) nedir ?


     Kabaca anlatım etmek gereklidir se kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) etrafı kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) duvarı adı verilen vede etrafındaki dokulardan başkaca 1 doku ile çevrili , likit içeren kitlelerdir . İnsan bedeni nda hiiç 1 madde statik değildir . Bütün hücreler Daima ölür(sona erer) vede yerlerine özdeş türde yenileri yapılır . Yine bütün hücreler farkli miktar vede yapılarda likit salgılarlar . Hücreler arasında bulunan sıvıların 1 kısmı kan dolaşımından gelirken 1 kısmı da hücrelerin kendileri tarafından yapılır . Bu sıvılar Daima absorbe edilir vede yeniden yapılır . Bu absorbsiyon vede üretim aşamalarındaki 1 dengesizlik yada farkli 1 sebep den dolayı sıvının aşırı birikmesine ödem denir .

 

Eğer sıvılar başkaca 1 doku tarafından çevrelenir vede likit alışverişi mani lenirse ortaya çıkan oluşumun adı kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) olur . Beden ta bulunan hemen hemen bütün dokularda kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) ortaya çıkabilir fakat yumurtalık(rahim içi) dışındaki organların kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) çook daha ivedi vede zor olmayan emare verebilir . Bunun sebebi başka organlarda meydana gelen kistlerin bu organların fonksiyonlarını bozmalarıdır . Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) kistlerinin 1 kısmı da bu biçim de fonksiyon bozukluğu yaratarak emare verirken çook büyük 1 Departmanı de ne fonksiyonlarda 1 kayba sebep olur ne de uzunca 1 zaman emare verir .

     Over(overy) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) oluş biçimine göre de neoplastik diğerbir deyişle tümöral yada fonksiyonel ollaraak da 2 Depertmanında incelenir .

     Sebep leri :


     En sık sebep hormonal düzensizliklerdir . Normalde her adet döneminde overler içinde yumurta hücresini taşıyan vede boyutları 3 cm'ye kadar ulaşabilen folekül adını verdiğimiz 1 kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) meydana gelir . Sonra bunun çatlaması ile yumurta açığa çıkar . Kadın gebe kalmaz ise bu dönemden 14 gün sonra kadın adet görür . Ancak hormonal düzensizliklerde bu yumurta taşıyan kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) ya çatlamaz , ya sabit kalır yada büyümeye Daimi ederek bizim zor olmayan kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) yada folekül kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) dediğimiz kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) meydana gelir lar . Geçirilmiş over(overy) Enfeksiyon ları , çook aşırı ışınım a maruz kalma da over(overy) kistine sebep meydana gelebilir .

     Kimlerde gözükür:


     Over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) hususiyetle adet gören kadınlarda görülür . Adet dönemi başlamayan genç kızlarda yada menopozdaki kadınlarda çok nadir görülür . Ailesinde over(overy) (yumurtalık) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , rahim(uterus) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i bulunan kadınlar da riskli gruba girer .

     Ne gibi emare ler verir ?


     Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) kistlerini kabaca habis vede selim antet ları altında incelenebilir . En sık görülen iyi huylu over(overy) kistlerdir . Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) başka organlara göre emare verme açısından daha fakirdir . ekseriyetle 1 şikayet yaratmazlar vede rutin kontroller esnasında fark edilirler . En sık verdikleri emare ler
     adet (regl)düzensizliği
     Karında şişkinlik
     Karın ağrısı
     Sindirim sistem , bozuklukları
     İdrar yolu şikayetleri

     Over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) dışında pek çook Hal da benzeri şikayetler yarattığından , bu tür yakınmaları oluşan kişiler umumiyen durumlarını önemsemezler . Çook aşırı büyümeyen 1 over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) karın boşluğu dahilinde kendine rahatlıkla yer bulabileceği icin şişlik yapmaz . Benzer biçim de hormon salgısı yapmayan kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) de Düzensiz (Regl) Adet yaratmaz .

     Ağrı over(overy) kistlerinde çok nadir ollaraak görülür . Eğer ağrı varsa bu kitlenin Enfeksiyon landığını yada endometriozis olabileceğini gösterir . Nadiren kistlerin kendi etrafında dönmesi (torsiyon) yada patlaması (rüptür) şiddetli ağrı vede akut karın tablosuna yol açabilir . Kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) mesaneye baskı yaparak sık idrara çıkma , rektuma bası yaparak da kabızlığa yada dışkı yaparken ağrıya sebep meydana gelebilir ler . Vakit vakit da iştahsızlık , kilo zayii , hafifi bulantı gibi sindirim sistemi yakınmaları meydana gelebilir .

     Akılda tutulması gereken nokta kistlerin çook başkaca türlerinin olduğu vede yarattığı şikayetlerin kistin türüne bağlı olabileceğidir .

     Over(overy) ( Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) ) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) nelerdir ?


     1-İnklüzyon kisti

     Sıklıkla rahim(uterus) ameliyatı esnasında rastlanan fonksiyonel olmayan 1 kisttir . Çoğu mikroskopik boyuttadır . Hiçbir emare vermez vede ultrasonda da fark edilemez . Muhtemelen her yumurtlamadan sonra yumurtalık(rahim içi) cidarının bütünlüğünün bozulmasını takiben iyileşme döneminde doku dahilinde germinal epitel adı verilen hücre türünün hapsolmasından kaynaklanmaktadır . Bazı araştırmacılar bu kistciklerin uzun dönemde habis değişime uğrayabileceğini vede over(overy) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin öncülü olabileceğini iddia etmektedirler .

     2-Follikül kisti

     Gençlerde en sık rastlanan kistlerin başında gelir . Gelişen yumurta hücresinin çatlamaması vede büyümeye Daimi etmesi sebebi ile olduğu düşünülmektedir . . Büyüklükleri umumiyen 2-3 cm dir , çok nadiren 4 cm yi aşar . Oldukça gergin vede içinde berrak likit içeren kistlerdir . Herhangi 1 komplikasyon yaratmazlar .

     Sebep i tam bilinmektedir fakat kabul edilen bazı teoriler mevuttur . Kronik pelvik iltihabı gibi overlere giden kan miktarının arttığı durumlarda , buna bağlı ollaraak folliküllere ulaşan hormon miktarlarının olağandan aşırı olması sebebi ile gelişebileceği İlim çevrelerinde en aşırı kabul gören oluş mekanizmasıdır . Yapılan deneylerde konjesyon ollaraak adlandırılan bu aşırı kan akımının follükül aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir .

     Başka 1 olası sebep ise yüksek dozda gonadotropinlerin varlığında (beyinden salgılanan vede overlerde yumurta hücresi gelişimini uyaran hormonlar) overlerin olması gerekenden aşırı uyarılması neticesinde ortaya çıktıklarıdır . Bu teorinin destekçisi kısırlık(infertilite) Tedavi(iyileştirme) si esnasında yumurtlamayı teşvik edici ajan(gimen) kullanan kadınlarda follikül kistlerinin olağandan aşırı görülmesidir .

     Gonadotropin miktarı olağan sınırlarda olsa dahi bunların salgılanış biçim lerinde meydana gelen dengesizlikler de gelişmiş yumurta hücresinin çatlamasını mani leyebilir vede follikül kistine yol açabilir . Gonadotropinlerin salgılanış biçimi ni bozan pek çook etken olabilse de umumiyen altta yatan 1 sebep bulunamaz .

     Başka 1 teoriye göre de yumurtalık(rahim içi) etrafındaki yapışıklıklar vede herhangi 1 sebep le yumurtalık(rahim içi) duvarının kalınlaşması yumurtlamayı mani leyerek follikül kistine yol açmaktadır . Ancak bu görüş İlim çevrelerinde rağbet görmemektedir .

     Follikül kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyen emare vermezler . Patlaması yada kendi etrafında dönmesi vede akut Doğu(şark) n tablosu yaratması yok denebilecek kadar azdır . Bazen östrojen hormonu salgılayarak Düzensiz (Regl) Adet ne sebep meydana gelebilir . Sıklıkla farkli 1 sebep le yapılan ultrason incelemesi esnasında fark edilen follükül kistleri , emare verdiğinde en sık adet gecikmesine sebep olur vede hastalar bu gecikme sebebi ile jinekoloğa müracaat ettiğinde fark edilirler .

     Follikül kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyen kendiliğinden kaybolur vede Tedavi(iyileştirme) gerektirmez . Üreme(eşey) çağındaki kadınlarda saptanan vede 5 cm den küçük kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) takibe alınır . Rahatsızkişi 1 ay sonra yeniden muayeneye çağırılır . kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) n 1-2 adet dönemi sonrasında kendiliğinden kaybolması beklenir . Bazı vakitler da kistin küçülmesini kolaylaştırmak icin Doğu(şark) (garp) m kontrol hapları verilebilir . Burada gaye beyinden salgılanan gonadotropinleri baskılayarak overler üzerindeki uyarıyı ortadan kaldırmaktır .

     Tedavi(iyileştirme) ye rağmen küçülmeyen yada büyüme gösteren kistlerde ameliyat lüzumlu meydana gelebilir . Bu kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyetle üreme(eşey) çağındaki genç kadınlarda görüldüğü icin ameliyat esnasında yumurtalığa zarar vermeden sadece kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) çıkartılır .

     3-Korpus luteum kisti

     Normalde her yumurtlamadan sonra yumurta hücresinin atıldığı doku çeşitli laşır vede korpus luteum adı verilen dokuya dönüşür . Korpus luteumun vazife i olası 1 hamilelikte düşük olmadan gebeliğin rahime yerleşmesini sağlayan progesteron adı verilen hormonun plasenta fonskiyonel hale gelene kadar üretilmesidir . Bu doku vakit zaman içinde likit birikmesi sebebi ile kistleşebilir . Genelde 3-4 cm büyüklüğündedir . Hormon salgılaması olduğu icin adet rötarına yol açabilir . Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içine kanama(kan kaybı) olursa kasıklarda ağrı görülebilir . Bazen patlayıp karın içine kanamaya yol açabilir . Bu halde dış gebelik ile karıştırılabilir .

     Herhangi 1 komplikasyon gelişmediği durumlarda Tedavi(iyileştirme) gerektirmez . Kendiliğinden kaybolur .

     4-Teka-lutein kisti

     Aşırı hormon salgısına bağlı ollaraak ortaya çıkar . hemen hemen her vakit çift taraflıdır vede 20 cm kadar büyük meydana gelebilir ler . Sıklıkla kısırlık(infertilite) Tedavi(iyileştirme) si alanlarda görülür . Tedavi(iyileştirme) de yatak istirahatı vede izleme(takip) gereklidir . Bazı vakitler da cerrahi Tedavi(iyileştirme) lüzumlu meydana gelebilir .

     5-Gebelik Luteoması

     Gebelik esnasında görülen solid yapıda 1 kitledir . Bazen 20 cm kadar büyüyebilir . Hastaların 4'te birinde aşırı miktarda salınan erkeklik hormonuna bağlı ollaraak tüylenmede artış saptanabilir . Gebelik sona erdiğinde kendiliğinden geriler . Ancak başka tümürlerden farklı mının yapılması gereklidir .

     Neşekilde teşhis konulur ?


     Genelde rutin muayene yada farkli 1 sebepten dolayı yapılan muayene vede ultrasonografide saptanırlar . Muayenede rahatsızkişinin yaşı , kitlenin büyüklüğü , biçimi , saf kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) yada solid yapıda oluşu , etrafa yapışık olup olmadığı , hassasiyet olup olmadığı , Önemlidir . Ultrasonografide saf kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) görünümünde oluşan vede 5-6 santimden küçük çapta oluşan kistlerin iyi huylu vede fonksiyonel olma olası lığı yüksektir . Ayrıca teşhisde rahatsızkişinin vede kitlenin durumuna göre tomografi , manyetik rezonans hormon tetkikleri vede kanda tümör belirteçleri incelenir vede Tedavi(iyileştirme) icin 1 karara varılır .

     Kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) üzücü huylu mudur ? Çocuk sahibi olamama sebebi meydana gelebilir ler mi ? Kistle 1 arada gebelik oluşabilir mi ?

     Çoğu over(overy) kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) iyi huyludur (yüzde 80-85) vede umumiyetle 20-44 yaş arası kadınlarda görülür . Tek taraflı , mobil (hareketli) vede düzgün yüzeyli oluşan kitleler iyi huylu iken; 2 taraflı , katı , yapışık , itinasız yüzeyli vede ivedilikle büyüme eğiliminde oluşan kitleler ise büyük olası lıkla üzücü huyludur . Hususiyetle muayene vede ultrasonda elde edilen bulgular , farklı ca bazı kan tahlilleri ayırıcı teşhisde bize yardımcı olur . Kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) her vakit infertilite(kısırlık) (kısırlık) sebebi değildir . Eğer oluşum sebep leri hormonal düzensizlik ise infertilite(kısırlık) görülebilir . Over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) ile gebelik oluşabileceği gibi gebelik de over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) meydana gelir . İlk gebelik aylarında gebeliğin devamı icin lüzumlu hormonları salgılayan vede boyutları bazen 8-10 cm'ye ulaşabilen 1 kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) meydana gelir . Ancak gebelik ilerledikçe umumiyen küçülür yada kaybolur . İzleme(takip) etmek gereklidir .

     Kistlerin teşhisi icin hangi metod ler kullanılır ?


     kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) n teşhisi icin muayene vede ultrason yeterli olur . Ancak türü hakkında veri sahibi olmak icin bazı kan testleri gerekebilir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi şüphesinde önümüzdeki radyolojik tetkiklere başvurulur .

     Tedavi(iyileştirme) metod leri nelerdir ?


     Over(overy) kistinin Tedavi(iyileştirme) si türü ne göre değişir . Sık gözlenen zor olmayan kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) icin umumiyen izleme(takip) tercih edilir . Bu esnada Doğu(şark) (garp) m kontrol hapları kullanmak da kistlerin küçülmesine yardımcı olur . Doğu(şark) (garp) m kontrol hapları yumurtalık(rahim içi) ların çalışmasını durdurarak mevcut kistlerin beden tarafından emilmesine yardımcı olur . İltihabi kistlerde itinalı antibiyotik Tedavi(iyileştirme) si gereklidir . Ancak 8-10 cm'yi geçen yada daha küçük olduğu halde 3-4 aylık takiple de Daima büyüyen , ultrason vede kan testlerinde üzücü huylu olma olasılık i oluşan kistlerin ameliyat ile alınması gereklidir . Cerrahi teşebbüs , bariz ağrı vede üzücü huylu olma şüphesi bulunan vakalara uygulanmalıdır .

USG'de büyük kistler , çook odalı kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) yada kan akımındaki artma kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi işaretidir . Üzücü huylu kistlerden şüphelenildiğinde Rahatsızkişi hangi yaşta olursa olsun Acilen ameliyat yapılmalıdır . Menopozdan sonra kadınlarda rastlanan kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) daha önemlidir . Bunların üzücü huylu olma olası lığı yüksektir . Ancak menopozdaki kadında rastlantıyla rastlanan 1 kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) küçükse (çapı 5 cm'den küçük) , tek boşluklu vede inci duvarlı ise üzücü huylu olma olası lığı çook düşüktür . Bu kitleler cerrahi Tedavi(iyileştirme) yerine takiple Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .

     Kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) alındıktan sonra tekrarlayabilirler mi ?


     Kistlerin tekrarlaması türü ne göre değişir . Hastayı 6 aylık muayene vede ultrason takibi ile izlemek uygundur .

     Tedavi(iyileştirme) edilmezse yada geciktirilirse rahatsızkişinin karşılaşacağı sorunlar nelerdir ?

     Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) Tedavi(iyileştirme) edilmezse daha da büyüyebilir , belli 1 büyüklükten sonra yırtılarak karın içine kanama(kan kaybı) yapıp rahatsızkişinin hayatını tehlikeye sokabilir . Üzücü huylu ise bedene yayılarak ameliyat edilemez aşamaya gelebilir . 

 


Rahim Kisti

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp