Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Rahim(uterus) Kalınlığı Nedir

 

Rahim(uterus) Kalınlığı Nedir hakkında öncelikle bilinmesi gerekenler;

 

Rahim(uterus) kalınlığı nedir , rahim(uterus) kalınlaşması Tedavi(iyileştirme) edilmezse ne gibi tehlikeler doğurur , rahim(uterus) kalınlaşmasının emare leri vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri hakkında tüm merak ettikleriniz vede teferruat lı veri ler  bu yazımızda yer almaktadır . . .   

 

Sitemizde bulunan RAHİM KALINLAŞMASI Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek vede veri almak için tıklayınız . . .     

 

Endometrial hiperplazi adı verilen Hal aþırı östrojen (kadınlık hormonu) aktivitesine bağlı ollaraak endometriumu (rahim iç zarını) oluşturan hücrelerin olaðandan aþırı büyüdüğü 1 durumdur . Halk arasında rahim(uterus) zarında kalınlaşma ollaraak da söylenir . Hiperplazi sözcük anlamı ollaraak hücre sayısında artış demektir . Bunun sebebi umumiyetle progesteron hormonu ile karşılanmamış östrojen hormonu aktivitesidir . Bunun en önemli sebebi ise yumurtlamanın olmamasıdır . Yumurtlamanın olmamasının malum en tipik sebebi ise polikistik over(overy) hastalığıdır . Ayrıca dolaşımdaki östrojenin aþırı olduğu şişmanlık , karaciğer hastalığı , östrojen salgılayan tümörler gibi faktörlerin varlığında da endometrial hiperplazi daha sık görülür .emare leri Nelerdir ?


Endometrial hiperplazi progesteron ile karşılanmamış östrojen uyarısının 1 neticesi olduğundan bu endometrium kalınlaşır vede kolaylıkla dökülemez , diðerbir deyiþle Rahatsızkiþide adet kanaması gecikir . Bu tür vakalarda en sık görülen bulgu uzun süreli adet gecikmesini izleme(takip) eden aþırı kanamalardır . Bunun dışında düzensiz ollaraak adlandırılan ara kanamalarla 1 arada adet kanamasının uzun sürmesi ikinci sıklıkta görülen emare dir . Bazı hastalarda ise hiçbir anormal emare olmaz . Tanı başka 1 sebep le yapılan biyopsi yada ameliyat sonrası tesadüfen konur .Kaç Çeşit Endometrial Hiperplazi Vardır ?


Günümüzde kabul edilen sınıflama 1985 yılında Dünya Saðlık Örgütü (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından önerilen sınıflamadır . Sınıflamada esas ollaraak hiperplazide yer alan hücrelerin durumları esas alınır . Bu sınıflamaya göre endometrial hiperplazi ilk önce zor olmayan vede kompleks ollaraak ikiye ayrılır . Bunlar da kendi aralarında atipili vede atipisiz ollaraak tekrar ikiye ayrılırlar . Bütün bu tanımlamalar hücre yapısına göre değerlendirmelerdir . Ultrason yada muayene ile anlaşılmaları mümkün değildir . Atipili hiperplazilerde biz hekimler oldukça tedirgin oluruz çünkü hücresel ollaraak tipik görünümden uzaklaşılması diðerbir deyiþle değişik görünümlü hücrelerin görülmeye başlanması kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e doğru 1 kayma olabileceğinin emare si sayılır . Atipisiz hiperplazilerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüşüm oranı % 1-3 arasında iken , atipi varlığında bu olasılık %8-29 arasında olmaktadır . Yani atipili hiperplazi 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi öncesi durumdur . Eğer Rahatsızkiþi menopoz sonrası dönemde ise kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüşüm olasılığı üreme çağındaki kadınlara göre daha aþırı bulunmaktadır . Atipisiz hiperplazide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüşme süreci 10 , atipili hiperplazide ise vasati ollaraak 3-4 yıl kadar sürmektedir .Tanı Nasıl Konur ?


Endometrial hiperplazinin kati tanısı yalnızca rahim(uterus) içi örneği alınarak diðerbir deyiþle kürtaj yapılarak vede bunun patolojik incelemesi ile konabilir . Yani bu tanı klinik 1 tablo değil patolojik 1 tanıdır . Ayrıca transvajinal ultrasonografi ile de rahim(uterus) iç katman sının kalınlığı ölçülerek o gün için olması gerekenden daha aþırı 1 kalınlık saptanırsa endometrial hiperplaziden şüphelenilir .Tedavi(iyileştirme) Nedir ?


Atipili yada atipisiz olsun her tür hiperplazinin diðerbir deyiþle rahim(uterus) iç zarı kalınlaşmasının Tedavi(iyileştirme) si gereklidir .Endometrial hiperplazide şişmanlık risk faktörü olduğundan kişi kilo vermeye yönlendirilmelidir .Eğer hiperplazi polikistik over(overy) gibi yumurtlama bozukluğuna bağlı ise altta yatan sebebin giderilmesi Meselesi çözebilir . Tedavi(iyileştirme) de en önemli konu kişinin izleme(takip) edilmesidir . Yani Tedavi(iyileştirme) sonrası kontrol amaçlı örnek muhakkak alınmalı vede hastalığın gidişatı tespit edilmelidir . Gerilemeyen vakalarda ise muhakkak cerrahi Tedavi(iyileştirme) düşünülmelidir . Kati Tedavi(iyileştirme) , hiperplazinin tipi vede hastanın yaşına göre planlanır . Atipisiz hiperplazilerde eğer kadın üreme çağında ise tıbbi Tedavi(iyileştirme) tercih edilir .

 

Bu hastalarda tanı amaçlı yapılan kürtaj aynı zamanda Tedavi(iyileştirme) de sağlayabilir . Kürtaj vede 3-6 aylık ilaç Tedavi(iyileştirme) sine diðerbir deyiþle t % 90 etraf ındadır . Tıbbi Tedavi(iyileştirme) ollaraak ise eksik oluþan progesteron hormonu verilerek bu değişikliğin geriye gönmesi amaçlanır .Menopoz sonrası dönemde ise rahim(uterus) alınması en uygun Tedavi(iyileştirme) seçeneğidir . Atipili hiperplazi menopoz sonrası dönemde yada menopoza yakın yaşlarda saptandığında ise çok aþırı vakit kaybetmeden cerrahi uygulanması gereklidir . Çocuk isteyen fakat atipili hiperplazi saptanan kadınlarda ise verilecek karar çok iyi düşünmeyi gerektirir . Bunlarda yüksek doz ilaç Tedavi(iyileştirme) si yakın izleme(takip) altında denenebilir . Ancak doğumu takiben yine rahimin alınması gündeme gelebilir .
 


Rahim Kisti

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp