Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Rahimde Sıvı

 

Rahimde Sıvı hakkında öncelikle bilinmesi gerekenler;

 

Rahimde sebep sıvı bulunur , rahimde sıvı olmamasının riskleri yada rahimde sıvı olmasının riskleri nelerdir konu hakkında tüm merak ettikleriniz vede teferruat lı veri ler  bu yazımızda yer almaktadır . .

 

Sitemizde bulunan RAHİM KİSTİ Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek vede veri almak için tıklayınız . . .  

 

Genç olsun , yaşlı olsun pekçok kadının sıklıkla yaşadığı korkulardan birisi yumurtalıklarında kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) olmasıdır .Gerçekten de düzenli kontrollere gidildiği taktirde hemen hemen her kadında hayatının 1 döneminde yumurtalıklarında kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) saptanabilir . Çoğu vakit herhangi 1 Tedavi(iyileştirme) dahi gerektirmeyen bu lezyonlar büyük olasılıkla hiçbir emare de vermezler . Genelde masum olmalarına rağmen halk arasında çok korkulacak 1 hastalık ollaraak malum over(overy) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) hep aynı türde değildir .


Yumurtalık organı doku ollaraak çok değişik türde hücreleri bünyesinde barındırır . Kişinin embryonik döneminden başlayarak mevcut oluþan vede değişim gösteren hücrelerde dahil olmak üzere birçok hormonun tesiri altında oluþan hücre türleri , yumurtalıkları diğer organlardan farklı kılar . Bu değişik türde hücreler çeşitli faktörlerin tesiri ile büyüyebilir vede kistleşebilirler . Kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içerdikleri hücre türüne bağlı ollaraak hormon yada benzeri maddeler salgılayabilirler .

 

Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) Nedir ?

Kabaca anlatım etmek gereklidir se kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) etrafı kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) duvarı adı verilen vede etrafındaki dokulardan farklı 1 doku ile çevrili , sıvı içeren kitlelerdir . İnsan vücüdunda hiçbir madde statik değildir . Bütün hücreler sürekli ölür vede yerlerine aynı türde yenileri yapılır . Yine bütün hücreler değişik miktar vede yapılarda sıvı salgılarlar . Hücreler arasında bulunan sıvıların 1 kısmı kan dolaşımından gelirken 1 kısmı da hücrelerin kendileri tarafından yapılır . Bu sıvılar sürekli absorbe edilir vede yeniden yapılır .

 

Bu absorbsiyon vede üretim aşamalarındaki 1 dengesizlik yada başka 1 sebep den dolayı sıvının aşırı birikmesine ödem denir . Eğer sıvılar farklı 1 doku tarafından çevrelenir vede sıvı alışverişi mani lenirse ortaya çıkan lezyonun adı kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) olur . Vücutta bulunan hemen hemen bütün dokularda kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) ortaya çıkabilir fakat yumurtalık dışındaki organların kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) çok daha çabuk vede zor olmayan emare verebilir . Bunun sebebi diğer organlarda meydana gelen kistlerin bu organların fonksiyonlarını bozmalarıdır . Yumurtalık kistlerinin 1 kısmı da bu şekilde fonksiyon bozukluğu yaratarak emare verirken çok büyük 1 bölümü de ne fonksiyonlarda 1 kayba sebep olur ne de uzunca 1 süre emare verir .


Over(overy) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) oluş biçimine göre de neoplastik diðerbir deyiþle tümorla yada fonksiyonel ollaraak da 2 bölümde incelenir .

 

emare leri

Over(overy) diðerbir deyiþle yumurtalık kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) kabaca habis vede selim basliklari altinda incelenebilirler . En sık görülen iyi huylu over(overy) kistleridir .Yumurtalıklar diğer organlara göre emare verme açısından daha fakirdirler . Çoğu kez 1 şikayet yaratmazlar vede rutin kontroller esnasında fark edilirler . En sık verdikleri emare adet düzensizlikleri , karında şişlik , karın ağısı , sindirim sitemi bozuklukları , idrar yolu şikayetleri gibi özgün olmayan emare lerdir . Over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) dışında pekçok Hal da benzeri şikayetler yarattığından , bu tür yakınmaları oluþan kişiler umumiyen durumlarını önemsemezler . Çok aþırı büyümeyen 1 over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) karın boşluğu içerisinde kendine rahatlıkla yer bulabileceği için şişlik yapmaz . Benzer şekilde hormon salgısı yapmayan kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) de adet düzensizliği yaratmaz .
Ağrı over(overy) kistlerinde çok nadir ollaraak görülür . Eğer ağrı varsa bu kitlenin Enfeksiyon landığını yada endometriozis olabileceğini gösterir . Nadiren kistlerin kendi etrafında dönmesi (torsiyon) yada patlaması (rüptür) şidetli ağrı vede akut karın tablosuna yol açabilir . Kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) mesaneye baskı yaparak sık idrara çıkma , rektuma bası yaparak da kabızlığa yada dışkı yaparken ağrıya sebep meydana gelebilir ler . Vakit vakit da iştahsızlık , kilo kaybı , hafifi bulantı gibi sindirim sistemi yakınmaları meydana gelebilir .


Akılda tutulması gereken nokta kistlerin çok farklı türlerinin olduğu vede yarattığı şikayetlerin kistin türüne bağlı olabileceğidir .

 

Teşhis

Genelde rutin muayene yada başka 1 sebepten dolayı yapılan muayene vede ultrasonografide saptanırlar . Muayenede hastanın yaşı , kitlenin büyüklüğü , şekli , saf kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) yada solid yapıda oluşu , etrafa yapışık olup olmadığı , hassasiyet olup olmadığı , Önemlidir . Ultrasonografide saf kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) görünümünde oluþan vede 5-6 santimden küçük çapta oluþan kistlerin iyi huylu vede fonksiyonel olma olasılığı yüksektir .Ayrıca tanıda hastanın vede kitlenin durumuna göre tomografi , manyetik rezonan hormon tetkikleri vede kanda tümör belirteçleri incelenir vede Tedavi(iyileştirme) için 1 karara varılır .

 

Kistler

İnklüzyon kisti

Sıklıkla rahim(uterus) ameliyatı esnasında rastlanan fonksiyonel olmayan 1 kisittir .Çoğu mikroskopik boyuttadır . Hiçbir emare vermez vede ultrasonda da fark edilemez . Muhtemelen her yumurtlamadan sonra yumurtalık cidarının bütünlüğünün bozulmasını takiben iyileşme döneminde doku içerisinde germinal epitel adı verilen hücre türünün hapsolmasından kaynaklanmaktadır . Bazı araştırmacılar bu kistciklerin uzun dönemde habis değişime uğrayabileceğini vede over(overy) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin öncülü olabileceğini iddia etmektedirler .

 

Follikül kisti

Gençlerde en sık rastlanan kistlerin başında gelir . Gelişen yumurta hücresinin çatlamaması vede büyümeye Daimi etmesi sebebi ile olduğu düşünülmektedir . . Büyüklükleri umumiyen 2-3 cm dir , çok nadiren 4 cm yi aşar . Oldukça gergin vede içinde berrak sıvı içeren kistlerdir . Herhangi 1 komplikasyon yaratmazlar .


Sebep i tam bilinmektedir fakat kabul edilen bazı teoriler vardır . Kronik pelvik iltihabı gibi overlere giden kan miktarının arttığı durumlarda , buna bağlı ollaraak folliküllere ulaşan hormon miktarlarının olaðandan aþırı olması sebebi ile gelişebileceği Ä°lim çevrelerinde en aþırı kabul gören oluş mekanizmasıdır . Yapılan deneylerde konjesyon ollaraak adlandırılan bu aþırı kan akımının follükül aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir .
Başka 1 olası sebep ise yüksek dozda gonadotropinlerin varlığında (beyinden salgılanan vede overlerde yumurta hücresi gelişimini uyaran hormonlar) overlerin olması gerekenden aþırı uyarılması neticesinde ortaya çıktıklarıdır .Bu teorinin destekcisi kısırlık Tedavi(iyileştirme) si esnasında yumurtlamayı teşvik edici ajan(gimen) kullanan kadınlarda follikül kistlerinin olaðandan aþırı görülmesidir .


Gonadotropin miktarı olaðan sınırlarda olsa dahi bunların salgılanış şekillerinde meydana gelen dengesizlikler de gelişmiş yumurta hücresinin çatlamasını mani leyebilir vede follikül kistine yol açabilir . Gonadotropinlerin salgılanış şeklini bozan pekçok etken olabilsede umumiyen altta yatan 1 sebep bulunamaz .


Başka 1 teoriye göre de yumurtalık etrafındaki yapışıklıklar vede herhangi 1 sebep le yumurtalık duvarının kalınlaşması yumurtlamayı mani leyerek follikül kistine yol açmaktadır . Ancak bu görüş Ä°lim çevrelerinde rağbet görmemektedir .


Follikül kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyen emare vermezler . Patlaması yada kendi etrafında dönmesi vede akut batın tablosu yaratması yok denebilecek kadar azdır . Bazen östrojen hormonu salgılayarak adet düzensizliğine sebep meydana gelebilir . Sıklıkla başka 1 sebep le yapılan ultrason incelemesi esnasında fark edilen follükül kistleri , emare verdiğinde en sık adet gecikmesine sebep olur vede hastalar bu gecikme sebebi ile jinekoloğa müracaat ettiğinde fark edilirler .


Follikül kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyen kendiliğinden kaybolur vede Tedavi(iyileştirme) gerektirmez . Üreme çağındaki kadınlarda saptanan vede 5 cm den küçük kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) takibe alınır . Rahatsızkiþi 1 ay sonra yeniden muayeneye çağırılır . kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) n 1-2 adet dönemi sonrasında kendiliğinden kaybolması beklenir . Bazı vakitler da kistin küçülmesini kolaylaştırmak için doğum kontrol hapları verilebilir . Burada amaç beyinden salgılanan gonadotropinleri baskılayarak overler üzerindeki uyarıyı ortadan kaldırmaktır .


Tedavi(iyileştirme) ye rağmen küçülmeyen yada büyüme gösteren kistlerde ameliyat lüzumlu meydana gelebilir . Bu kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyetle üreme çağındaki genç kadınlarda görüldüğü için ameliyat esnasında yumurtalığa zarar vermeden sadece kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) çıkartılır .

 

Korpus luteum kisti

Normalde her yumurtlamadan sonra yumurta hücresinin atıldığı doku farklılaşır vede korpus luteum adı verilen dokuya dönüşür .Korpus luteumun görevi olası 1 hamilelikte düşük olmadan gebeliğin rahime yerleşmesini sağlayan progesteron adı verilen hormonun plasenta fonskiyonel hale gelene kadar üretilmesidir . Bu doku vakit zaman içinde sıvı birikmesi sebebi ile kistleşebilir . Genelde 3-4 cm büyüklüğündedir . Hormon salgılaması olduğu için adet rötarına yol açabilir . Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içine kanama(kan kaybı) olursa kasıklarda ağrı görülebilir . Bazen patlayıp karın içine kanamaya yol açabilir . Bu halde dış gebelik ile karıştırılabilir .


Herhangi 1 komplikasyon gelişmediği durumlarda Tedavi(iyileştirme) gerektirmez . Kendiliğinden kaybolur .

 

Teka-lutein kisti

Aşırı hormon salgısına bağlı ollaraak ortaya çıkar . hemen hemen her vakit çift taraflıdır vede 20 cm kadar büyük meydana gelebilir ler . Sıklıkla kısırlık Tedavi(iyileştirme) si alanlarda görülür . Tedavi(iyileştirme) de yaatak istirahati vede izleme(takip) gereklidir . Bazı zanamlara cerrahi tedevi lüzumlu meydana gelebilir .
Gebelik Luteoması
Gebelik esnasınd görülen solid yapıda 1 kitledir . Bazen 20 cm kadar büyüyebilir . Hastaların 4′te birinde aþırı miktarda salınan erkeklik hormonuna bağlı ollaraak tüylenmede artış saptanbilir . Gebelik sona erdiğinde kendiliğinden geriler . Ancak diğer tümürlerden ayrımının yapılması gereklidir .

 

Tümörler

Seröz Kistadenom
Yumurtalıkta en sık görülen tümörlerdir . En sık üreme çağındaki kadınlarda görülürler vede kendiliğinden kaybolmazlar . Çift taraflı meydana gelebilir ler . %30 etraf ında habis 1 hastalığa dönebilirler .
Yumurtalığın yüzeyini oluşturan epitel hücrelerinden köken alırlar .Tek yada aniden aþırı sayıda meydana gelebilir ler . Berrak 1 sıvı içerirler . Büyüklükleri 5-15 cm arasında değişir . Her 2 overde de olması halinde habislik potansiyeli yüksektir . İçerisinde sıvı dışında solid yapıların da olması habislik potansiyelini arttırır .


Oluş sebebi tam ollaraak bilinmeyen seröz kistadenomlara özgü 1 bulgu yoktur . Genelde yakınma yaratmaz , emare vermez . Jinekolojik muayene esnasında yada ultrasonda tesadüfen teşhis edilir . İçerisinde kalsifikasyon olur ise röntgen filminde görülebilir . Nadiren Rahatsızkiþi karnında yavaş gelişen 1 şişlik sebebi ile jinekoloğa müracaat edebilir .
Tedavi(iyileştirme) si cerrahidir . Cerrahi esnasında eğer kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) tek taraflı ise vede habis görüntüsü vermiyor ise yumurtalık bırakılıp tek taraflı alınabilir . Bizim tercihimiz operasyon esnasında alınan kistin o anda patolojik incelemeye tabi tutulması (buna frozen adı verilir) vede neticesine göre operasyonun seyrine Daimi edilmesidir .

 

Müsinöz Kistadenom

İyi huylu yumurtalık tümörlerinin %25 kadarı müsinöz kistadenomlardır . Çift taraflı olma olasılıkları seröz kistadenomlara göre daha düşüktür vede habaset olasılığı azdır . Oluş mekanizması tam ollaraak bilimemekle 1 arada en çok kabul gören kuram yumurtalıkların üzerini örten epitel hücrelerinin şekil değiştirerek rahim(uterus) ağzının içini (serviks) döşeyen epitele dönmesi vede tıpkı rahim(uterus) ağzında olduğu türde salgılamada bulunmasıdır . Başka 1 teoriye göre de embryonik dönemde barsakları oluşturan hücrelerin kalıntılarından köken almaktadır .
İnsanda görülen en büyük kistik yapılardır . Genelde 15-30 cm boyutlarında meydana gelebilir ler fakat 60 cm ye kadar büyümüş oluþan müsinöz kistadenomlar literatürde mevcuttur . Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyetle içindeki ince zarlar ile pekçok odacığa bölünmüştür .Bu zarlara septa adı verilir . kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) n içerisinde berrak fakat akışkan olmayan sümüğümsü 1 sıvı bulunur .


Klinik ollaraak umumiyen emare vermezler . Adet düzensizliği yaratmazlar , fakat boyutları çok büyük olduğu için karında şişlik vede bası bulguları olur . Sık idrara çıkma yada kabızlık müsinöz kistadenomlarda sık rastlanılan yakınmalardır . Çok büyük oldukları için rüptüre olma olasılıkları (patlama) yüksektir . Böyle 1 Hal söz konusu olduğunda kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içinden yayılan sıvı karın boşluğuna yayılır vede hücreler burda da yaşamaya Daimi ederek salgılarını sürdürür . Karnın içi yavaş yavaş jel gibi 1 sıvı ile dolar . Biolojik ollaraak habis olmamasına rağmen davranış ollaraak habis 1 hadise oluþan bu tabloya pseudomiksoma peritonei adı verilir . Karın ağrısı , bulantı , kusma vede şiddetli karın şişliği olur . Sonuçta Rahatsızkiþide gıdaalımı bozukluğu ortaya çıkar . Kronik 1 hastlıktır vede nihai Tedavi(iyileştirme) si maalesef mevcut değildir .
Müsinöz kistadenomların Tedavi(iyileştirme) sinde tek yol cerrahidir . Üreme çağındaki kadınlarda çok nadiren görüldüğü için eğer tek taraflı ise sadece kistin yada o taraftaki overin çıkartılması lüzumlu meydana gelirken ailesini tamamlamış önümüzdeki yaştaki kadınlarda rahim(uterus) vede yumurtalıkların 1 arada çıkartılması tercih ettiğimiz yöntemdir . .

 

Endometrioma

Rahimin içini döşeyen endometrium adı verilen zar katman sının yumurtalıklarda bulunması vede her adet döneminde kanayarak kistleşmesi neticesi oluşur . Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içi çukulata kıvamında 1 sıvı ile doludur vede bu sebep le çukulata kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) de denir . Genelde etrafa yaışıklıklar gösterir . Hastalar doktora kısırlık , ağrılı adet görme , ilişki esnasında ağrı vede aþırı miktarda adet görme şikayeti ile başvururlar . Tedavi(iyileştirme) si endometriozis bölümünde anlatılmıştır .

 

Dermoid kist

20 yaşından küçük bayanlarda en sık görülen tümördür . %10 vakada 2 taraflı meydana gelebilir . Embryonel dönemde meydana gelen olaylardan kaynaklanır . Kitlenin içinde saç , deri , diş , kıkırdak parçaları , kemik , sinir hücreleri gibi her türlü doku görülebilir . Şikayet ollaraak karın ağrısı yapabilir . Kendi etrafında dönüp akut batın tablossuna sebep meydana gelebilir . Bazen kısırlığa yol açabilir . Tedavi(iyileştirme) si cerrahidir .


Rahim Kisti

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp