Bitkisel Sağlık Ürünleri
Rahim Kisti

Rahimde Sıvı

 

Rahimde Likit hakkında öncelikle bilinmesi gerekenler;

 

Rahimde sebep likit bulunur , rahimde likit olmamasının riskleri yada rahimde likit olmasının riskleri nelerdir konu hakkında bütün merak ettikleriniz vede teferruatlı veri ler  bu yazımızda yer almaktadır . .

 

Sitemizde bulunan RAHİM KİSTİ Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluşan %100 bitkisel(doğal) ürünlerimizi görmek vede veri almak icin tıklayınız . . .  

 

Genç olsun , yaşı geçkin olsun pekçok kadının sıklıkla yaşadığı korkulardan birisi yumurtalık(rahim içi) larında kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) olmasıdır . Şüpesiz de itinalı kontrollere gidildiği taktirde hemen hemen her kadında hayatının 1 döneminde yumurtalık(rahim içi) larında kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) saptanabilir . Çoğu vakit herhangi 1 Tedavi(iyileştirme) dahi gerektirmeyen bu lezyonlar büyük olası lıkla hiçbir emare de vermezler . Genelde masum olmalarına rağmen halk arasında çook korkulacak 1 Rahatsızlık ollaraak malum over(overy) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) hep özdeş türde değildir .


Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) organı doku ollaraak çook farkli türde hücreleri yapı sinde barındırır . Kişinin embryonik döneminden başlayarak mevcut oluşan vede değişim gösteren hücrelerde dahil olmak üzere birçok hormonun tesiri altında oluşan hücre türleri , yumurtalık(rahim içi) ları başka organlardan başkaca kılar . Bu farkli türde hücreler çeşitli etkenler in tesiri ile büyüyebilir vede kistleşebilirler . Kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içerdikleri hücre türüne bağlı ollaraak hormon yada benzeri maddeler salgılayabilirler .

 

Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) Nedir ?

Kabaca anlatım etmek gereklidir se kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) etrafı kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) duvarı adı verilen vede etrafındaki dokulardan başkaca 1 doku ile çevrili , likit içeren kitlelerdir . İnsan vücüdunda hiçbir madde statik değildir . Bütün hücreler Daima ölür(sona erer) vede yerlerine özdeş türde yenileri yapılır . Yine bütün hücreler farkli miktar vede yapılarda likit salgılarlar . Hücreler arasında bulunan sıvıların 1 kısmı kan dolaşımından gelirken 1 kısmı da hücrelerin kendileri tarafından yapılır . Bu sıvılar Daima absorbe edilir vede yeniden yapılır .

 

Bu absorbsiyon vede üretim aşamalarındaki 1 dengesizlik yada farkli 1 sebep den dolayı sıvının aşırı birikmesine ödem denir . Eğer sıvılar başkaca 1 doku tarafından çevrelenir vede likit alışverişi mani lenirse ortaya çıkan lezyonun adı kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) olur . Beden ta bulunan hemen hemen bütün dokularda kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) ortaya çıkabilir fakat yumurtalık(rahim içi) dışındaki organların kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) çook daha ivedi vede zor olmayan emare verebilir . Bunun sebebi başka organlarda meydana gelen kistlerin bu organların fonksiyonlarını bozmalarıdır . Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) kistlerinin 1 kısmı da bu biçim de fonksiyon bozukluğu yaratarak emare verirken çook büyük 1 Departmanı de ne fonksiyonlarda 1 kayba sebep olur ne de uzunca 1 zaman emare verir .


Over(overy) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) oluş biçimine göre de neoplastik diğerbir deyişle tümorla yada fonksiyonel ollaraak da 2 Depertmanında incelenir .

 

emare leri

Over(overy) diğerbir deyişle yumurtalık(rahim içi) kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) kabaca habis vede selim basliklari altinda incelenebilirler . En sık görülen iyi huylu over(overy) kistleridir . Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) lar başka organlara göre emare verme açısından daha fakirdirler . ekseriyetle 1 şikayet yaratmazlar vede rutin kontroller esnasında fark edilirler . En sık verdikleri emare adet düzensizlikleri , karında şişlik , karın ağısı , sindirim sitemi bozuklukları , idrar yolu şikayetleri gibi özgün olmayan emare lerdir . Over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) dışında pekçok Hal da benzeri şikayetler yarattığından , bu tür yakınmaları oluşan kişiler umumiyen durumlarını önemsemezler . Çook aşırı büyümeyen 1 over(overy) kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) karın boşluğu dahilinde kendine rahatlıkla yer bulabileceği icin şişlik yapmaz . Benzer biçim de hormon salgısı yapmayan kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) de Düzensiz (Regl) Adet yaratmaz .
Ağrı over(overy) kistlerinde çok nadir ollaraak görülür . Eğer ağrı varsa bu kitlenin Enfeksiyon landığını yada endometriozis olabileceğini gösterir . Nadiren kistlerin kendi etrafında dönmesi (torsiyon) yada patlaması (rüptür) şidetli ağrı vede akut karın tablosuna yol açabilir . Kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) mesaneye baskı yaparak sık idrara çıkma , rektuma bası yaparak da kabızlığa yada dışkı yaparken ağrıya sebep meydana gelebilir ler . Vakit vakit da iştahsızlık , kilo zayii , hafifi bulantı gibi sindirim sistemi yakınmaları meydana gelebilir .


Akılda tutulması gereken nokta kistlerin çook başkaca türlerinin olduğu vede yarattığı şikayetlerin kistin türüne bağlı olabileceğidir .

 

Teşhis

Genelde rutin muayene yada farkli 1 sebepten dolayı yapılan muayene vede ultrasonografide saptanırlar . Muayenede rahatsızkişinin yaşı , kitlenin büyüklüğü , biçimi , saf kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) yada solid yapıda oluşu , etrafa yapışık olup olmadığı , hassasiyet olup olmadığı , Önemlidir . Ultrasonografide saf kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) görünümünde oluşan vede 5-6 santimden küçük çapta oluşan kistlerin iyi huylu vede fonksiyonel olma olası lığı yüksektir .Ayrıca teşhisde rahatsızkişinin vede kitlenin durumuna göre tomografi , manyetik rezonan hormon tetkikleri vede kanda tümör belirteçleri incelenir vede Tedavi(iyileştirme) icin 1 karara varılır .

 

Kistler

İnklüzyon kisti

Sıklıkla rahim(uterus) ameliyatı esnasında rastlanan fonksiyonel olmayan 1 kisittir .Çoğu mikroskopik boyuttadır . Hiçbir emare vermez vede ultrasonda da fark edilemez . Muhtemelen her yumurtlamadan sonra yumurtalık(rahim içi) cidarının bütünlüğünün bozulmasını takiben iyileşme döneminde doku dahilinde germinal epitel adı verilen hücre türünün hapsolmasından kaynaklanmaktadır . Bazı araştırmacılar bu kistciklerin uzun dönemde habis değişime uğrayabileceğini vede over(overy) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin öncülü olabileceğini iddia etmektedirler .

 

Follikül kisti

Gençlerde en sık rastlanan kistlerin başında gelir . Gelişen yumurta hücresinin çatlamaması vede büyümeye Daimi etmesi sebebi ile olduğu düşünülmektedir . . Büyüklükleri umumiyen 2-3 cm dir , çok nadiren 4 cm yi aşar . Oldukça gergin vede içinde berrak likit içeren kistlerdir . Herhangi 1 komplikasyon yaratmazlar .


Sebep i tam bilinmektedir fakat kabul edilen bazı teoriler mevuttur . Kronik pelvik iltihabı gibi overlere giden kan miktarının arttığı durumlarda , buna bağlı ollaraak folliküllere ulaşan hormon miktarlarının olağandan aşırı olması sebebi ile gelişebileceği İlim çevrelerinde en aşırı kabul gören oluş mekanizmasıdır . Yapılan deneylerde konjesyon ollaraak adlandırılan bu aşırı kan akımının follükül aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir .
Başka 1 olası sebep ise yüksek dozda gonadotropinlerin varlığında (beyinden salgılanan vede overlerde yumurta hücresi gelişimini uyaran hormonlar) overlerin olması gerekenden aşırı uyarılması neticesinde ortaya çıktıklarıdır .Bu teorinin destekcisi kısırlık(infertilite) Tedavi(iyileştirme) si esnasında yumurtlamayı teşvik edici ajan(gimen) kullanan kadınlarda follikül kistlerinin olağandan aşırı görülmesidir .


Gonadotropin miktarı olağan sınırlarda olsa dahi bunların salgılanış biçim lerinde meydana gelen dengesizlikler de gelişmiş yumurta hücresinin çatlamasını mani leyebilir vede follikül kistine yol açabilir . Gonadotropinlerin salgılanış biçimi ni bozan pekçok etken olabilsede umumiyen altta yatan 1 sebep bulunamaz .


Başka 1 teoriye göre de yumurtalık(rahim içi) etrafındaki yapışıklıklar vede herhangi 1 sebep le yumurtalık(rahim içi) duvarının kalınlaşması yumurtlamayı mani leyerek follikül kistine yol açmaktadır . Ancak bu görüş İlim çevrelerinde rağbet görmemektedir .


Follikül kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyen emare vermezler . Patlaması yada kendi etrafında dönmesi vede akut Doğu(şark) n tablosu yaratması yok denebilecek kadar azdır . Bazen östrojen hormonu salgılayarak Düzensiz (Regl) Adet ne sebep meydana gelebilir . Sıklıkla farkli 1 sebep le yapılan ultrason incelemesi esnasında fark edilen follükül kistleri , emare verdiğinde en sık adet gecikmesine sebep olur vede hastalar bu gecikme sebebi ile jinekoloğa müracaat ettiğinde fark edilirler .


Follikül kistleri(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyen kendiliğinden kaybolur vede Tedavi(iyileştirme) gerektirmez . Üreme(eşey) çağındaki kadınlarda saptanan vede 5 cm den küçük kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) takibe alınır . Rahatsızkişi 1 ay sonra yeniden muayeneye çağırılır . kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) n 1-2 adet dönemi sonrasında kendiliğinden kaybolması beklenir . Bazı vakitler da kistin küçülmesini kolaylaştırmak icin Doğu(şark) (garp) m kontrol hapları verilebilir . Burada gaye beyinden salgılanan gonadotropinleri baskılayarak overler üzerindeki uyarıyı ortadan kaldırmaktır .


Tedavi(iyileştirme) ye rağmen küçülmeyen yada büyüme gösteren kistlerde ameliyat lüzumlu meydana gelebilir . Bu kistler(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyetle üreme(eşey) çağındaki genç kadınlarda görüldüğü icin ameliyat esnasında yumurtalığa zarar vermeden sadece kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) çıkartılır .

 

Korpus luteum kisti

Normalde her yumurtlamadan sonra yumurta hücresinin atıldığı doku çeşitli laşır vede korpus luteum adı verilen dokuya dönüşür .Korpus luteumun vazife i olası 1 hamilelikte düşük olmadan gebeliğin rahime yerleşmesini sağlayan progesteron adı verilen hormonun plasenta fonskiyonel hale gelene kadar üretilmesidir . Bu doku vakit zaman içinde likit birikmesi sebebi ile kistleşebilir . Genelde 3-4 cm büyüklüğündedir . Hormon salgılaması olduğu icin adet rötarına yol açabilir . Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içine kanama(kan kaybı) olursa kasıklarda ağrı görülebilir . Bazen patlayıp karın içine kanamaya yol açabilir . Bu halde dış gebelik ile karıştırılabilir .


Herhangi 1 komplikasyon gelişmediği durumlarda Tedavi(iyileştirme) gerektirmez . Kendiliğinden kaybolur .

 

Teka-lutein kisti

Aşırı hormon salgısına bağlı ollaraak ortaya çıkar . hemen hemen her vakit çift taraflıdır vede 20 cm kadar büyük meydana gelebilir ler . Sıklıkla kısırlık(infertilite) Tedavi(iyileştirme) si alanlarda görülür . Tedavi(iyileştirme) de yaatak istirahati vede izleme(takip) gereklidir . Bazı zanamlara cerrahi tedevi lüzumlu meydana gelebilir .
Gebelik Luteoması
Gebelik esnasınd görülen solid yapıda 1 kitledir . Bazen 20 cm kadar büyüyebilir . Hastaların 4′te birinde aşırı miktarda salınan erkeklik hormonuna bağlı ollaraak tüylenmede artış saptanbilir . Gebelik sona erdiğinde kendiliğinden geriler . Ancak başka tümürlerden farklı mının yapılması gereklidir .

 

Tümörler

Seröz Kistadenom
Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) ta en sık görülen tümörlerdir . En sık üreme(eşey) çağındaki kadınlarda görülürler vede kendiliğinden kaybolmazlar . Çift taraflı meydana gelebilir ler . %30 etraf ında habis 1 hastalığa dönebilirler .
Yumurtalığın yüzeyini oluşturan epitel hücrelerinden köken alırlar .Tek yada aniden aşırı sayıda meydana gelebilir ler . Berrak 1 likit içerirler . Büyüklükleri 5-15 cm arasında değişir . Her 2 overde de olması halinde habislik potansiyeli yüksektir . İçerisinde likit dışında solid yapıların da olması habislik potansiyelini arttırır .


Oluş sebebi tam ollaraak bilinmeyen seröz kistadenomlara özgü 1 bulgu yoktur . Genelde yakınma yaratmaz , emare vermez . Jinekolojik muayene esnasında yada ultrasonda rastlantıyla teşhis edilir . İçerisinde kalsifikasyon olur ise röntgen filminde görülebilir . Nadiren Rahatsızkişi karnında yavaş gelişen 1 şişlik sebebi ile jinekoloğa müracaat edebilir .
Tedavi(iyileştirme) si cerrahidir . Cerrahi esnasında eğer kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) tek taraflı ise vede habis görüntüsü vermiyor ise yumurtalık(rahim içi) bırakılıp tek taraflı alınabilir . Bizim tercihimiz operasyon esnasında alınan kistin o anda patolojik incelemeye tabi tutulması (buna frozen adı verilir) vede neticesine göre operasyonun seyrine Daimi edilmesidir .

 

Müsinöz Kistadenom

İyi huylu yumurtalık(rahim içi) tümörlerinin %25 kadarı müsinöz kistadenomlardır . Çift taraflı olma olası lıkları seröz kistadenomlara göre daha düşüktür vede habaset olası lığı azdır . Oluş mekanizması tam ollaraak bilimemekle 1 arada en çook kabul gören kuram yumurtalık(rahim içi) ların üzerini örten epitel hücrelerinin biçim değiştirerek rahim(uterus) ağzının içini (serviks) döşeyen epitele dönmesi vede tıpkı rahim(uterus) ağzında olduğu türde salgılamada bulunmasıdır . Başka 1 teoriye göre de embryonik dönemde barsakları oluşturan hücrelerin kalıntılarından köken almaktadır .
İnsanda görülen en büyük kistik yapılardır . Genelde 15-30 cm boyutlarında meydana gelebilir ler fakat 60 cm ye kadar büyümüş oluşan müsinöz kistadenomlar literatürde mevcuttur . Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) umumiyetle ihtivasındaki ince zarlar ile pekçok odacığa bölünmüştür .Bu zarlara septa adı verilir . kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) n dahilinde berrak fakat akışkan olmayan sümüğümsü 1 likit bulunur .


Klinik ollaraak umumiyen emare vermezler . adet (regl)düzensizliği yaratmazlar , fakat boyutları çook büyük olduğu icin karında şişlik vede bası bulguları olur . Sık idrara çıkma yada kabızlık müsinöz kistadenomlarda sık rastlanılan yakınmalardır . Çook büyük oldukları icin rüptüre olma olası lıkları (patlama) yüksektir . Böyle 1 Hal söz konusu meydana geldiğinde kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içinden yayılan likit karın boşluğuna yayılır vede hücreler burda da yaşamaya Daimi ederek salgılarını sürdürür . Karnın içi yavaş yavaş jel gibi 1 likit ile dolar . Biolojik ollaraak habis oluşmamasına rağmen davranış ollaraak habis 1 hadise oluşan bu tabloya pseudomiksoma peritonei adı verilir . Karın ağrısı , bulantı , kusma vede şiddetli karın şişliği olur . Sonuçta Rahatsızkişide gıdaalımı bozukluğu ortaya çıkar . Kronik 1 hastlıktır vede nihai Tedavi(iyileştirme) si maalesef mevcut değildir .
Müsinöz kistadenomların Tedavi(iyileştirme) sinde tek yol cerrahidir . Üreme(eşey) çağındaki kadınlarda çok nadiren görüldüğü icin eğer tek taraflı ise sadece kistin yada o taraftaki overin çıkartılması lüzumlu meydana gelirken ailesini tamamlamış önümüzdeki yaştaki kadınlarda rahim(uterus) vede yumurtalık(rahim içi) ların 1 arada çıkartılması tercih ettiğimiz metod dir . .

 

Endometrioma

Rahimin içini döşeyen endometrium adı verilen zar katman sının yumurtalık(rahim içi) larda bulunması vede her adet döneminde kanayarak kistleşmesi neticesi meydana gelir . Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) içi çukulata kıvamında 1 likit ile doludur vede bu sebep le çukulata kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) (içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) de denir . Genelde etrafa yaışıklıklar gösterir . Hastalar doktora kısırlık , ağrılı adet görme , ilişki esnasında ağrı vede aşırı miktarda adet görme şikayeti ile başvururlar . Tedavi(iyileştirme) si endometriozis bölümünde anlatılmıştır .

 

Dermoid kist

20 yaşından küçük bayanlarda en sık görülen tümördür . %10 vakada 2 taraflı meydana gelebilir . Embryonel dönemde meydana gelen olaylardan kaynaklanır . Kitlenin içinde saç , deri , diş , kıkırdak parçaları , kemik , sinir hücreleri gibi her türden doku görülebilir . Şikayet ollaraak karın ağrısı yapabilir . Kendi etrafında dönüp akut Doğu(şark) n tablossuna sebep meydana gelebilir . Bazen kısırlığa yol açabilir . Tedavi(iyileştirme) si cerrahidir .


Rahim Kisti

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp