Bitkisel Sağlık Ürünleri

Rahimde Kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) Tedavi(iyileþtirme) si

 

Rahimde Kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) Tedavi(iyileþtirme) si hakkında öncelikle bilinmesi gerekenler;

 

Rahimde kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) sebep olur , rahim(uterus) kistlerinin sebep leri , emare leri vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileþtirme) yöntemleri nelerdir ? Konu hakkında tüm merak ettikleriniz vede teferruat lı veri ler bu yazýmýzda yer almaktadır . .

 

Sitemizde bulunan RAHİM KİSTİ Tedavi(iyileþtirme) sinde tesirli oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek vede veri almak için tıklayınız . . .  

 

Kadınların pek çoğunun sıklıkla yaşadığı korkulardan biri de yumurtalıklarda kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) olmasıdır . Hemen hemen her kadında hayatının 1 döneminde yumurtalıklarında kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) saptanabilir . Bu kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) umumiyetle bulgu vermezler vede Tedavi(iyileþtirme) dahi gerektirmezler . Genelde masum olmalarına rağmen halk arasında çok korkulacak 1 hastalık oluþan over(overy) kistleri(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) hep aynı türde değildir . Çok değişik türde hücre barındıran yumurtalık organı dokusu , embriyonik dönemden başlayarak 1 çok hormonun tesiri altındadır . Bu değişiklik türden hücreler çeşitli faktörlerin tesiri ile büyüyebilir vede kistleşebilir . Kistlerin içerdikleri hücre türüne bağlı ollaraak hormon yada benzeri maddeler salgılayabilir .

Kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) nedir ?


Kabaca anlatým etmek gereklidir se kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) etrafı kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) duvarı adı verilen vede etrafındaki dokulardan farklı 1 doku ile çevrili , sıvı içeren kitlelerdir . İnsan vücudunda hiç 1 madde statik değildir . Bütün hücreler sürekli ölür vede yerlerine aynı türde yenileri yapılır . Yine bütün hücreler değişik miktar vede yapılarda sıvı salgılarlar . Hücreler arasında bulunan sıvıların 1 kısmı kan dolaşımından gelirken 1 kısmı da hücrelerin kendileri tarafından yapılır . Bu sıvılar sürekli absorbe edilir vede yeniden yapılır . Bu absorbsiyon vede üretim aşamalarındaki 1 dengesizlik yada başka 1 sebep den dolayı sıvının aşırı birikmesine ödem denir . Eğer sıvılar farklı 1 doku tarafından çevrelenir vede sıvı alışverişi mani lenirse ortaya çıkan oluşumun adı kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) olur . Vücutta bulunan hemen hemen bütün dokularda kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) ortaya çıkabilir fakat yumurtalık dışındaki organların kistleri(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) çok daha çabuk vede zor olmayan emare verebilir . Bunun sebebi diğer organlarda meydana gelen kistlerin bu organların fonksiyonlarını bozmalarıdır . Yumurtalık kistlerinin 1 kısmı da bu şekilde fonksiyon bozukluğu yaratarak emare verirken çok büyük 1 bölümü de ne fonksiyonlarda 1 kayba sebep olur ne de uzunca 1 süre emare verir .

Over(overy) kistleri(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) oluş biçimine göre de neoplastik diðerbir deyiþle tümöral yada fonksiyonel ollaraak da 2 bölümde incelenir .

Sebep leri :


En sık sebep hormonal düzensizliklerdir . Normalde her adet döneminde overler içinde yumurta hücresini taşıyan vede boyutları 3 cm'ye kadar ulaşabilen folekül adını verdiğimiz 1 kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) oluşur . Sonra bunun çatlaması ile yumurta açığa çıkar . Kadın gebe kalmaz ise bu dönemden 14 gün sonra kadın adet görür . Ancak hormonal düzensizliklerde bu yumurta taşıyan kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) ya çatlamaz , ya sabit kalır yada büyümeye Daimi ederek bizim zor olmayan kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) yada folekül kisti(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) (içerigi sývý kaplý yabancý kitle) dediğimiz kistleri(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) oluştururlar . Geçirilmiş over(overy) Enfeksiyon ları , çok aþýrý ýþýným a maruz kalma da over(overy) kistine sebep meydana gelebilir .

Kimlerde gözükür:

Over(overy) kisti(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) (içerigi sývý kaplý yabancý kitle) özellikle adet gören kadınlarda görülür . Adet dönemi başlamayan genç kızlarda yada menopozdaki kadınlarda çok nadir görülür . Ailesinde over(overy) (yumurtalık) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , rahim(uterus) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i bulunan kadınlar da riskli gruba girer .

Ne gibi emare ler verir ?

Yumurtalık kistlerini kabaca habis vede selim başlıkları altında incelenebilir . En sık görülen iyi huylu over(overy) kistlerdir . Yumurtalık diğer organlara göre emare verme açısından daha fakirdir . Çoğu kez 1 şikayet yaratmazlar vede rutin kontroller esnasında fark edilirler . En sık verdikleri emare ler

- Adet düzensizliği
-Karında şişkinlik
-Karın ağrısı
-Sindirim sistem , bozuklukları
-İdrar yolu şikayetleri

Over(overy) kisti(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) (içerigi sývý kaplý yabancý kitle) dışında pek çok Hal da benzeri şikayetler yarattığından , bu tür yakınmaları oluþan kişiler umumiyen durumlarını önemsemezler . Çok aþýrý büyümeyen 1 over(overy) kisti(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) (içerigi sývý kaplý yabancý kitle) karın boşluğu içerisinde kendine rahatlıkla yer bulabileceği için şişlik yapmaz . Benzer şekilde hormon salgısı yapmayan kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) de adet düzensizliği yaratmaz .

Ağrı over(overy) kistlerinde çok nadir ollaraak görülür . Eğer ağrı varsa bu kitlenin Enfeksiyon landığını yada endometriozis olabileceğini gösterir . Nadiren kistlerin kendi etrafında dönmesi (torsiyon) yada patlaması (rüptür) şiddetli ağrı vede akut karın tablosuna yol açabilir . Kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) mesaneye baskı yaparak sık idrara çıkma , rektuma bası yaparak da kabızlığa yada dışkı yaparken ağrıya sebep meydana gelebilir ler . Vakit vakit da iştahsızlık , kilo kaybı , hafifi bulantı gibi sindirim sistemi yakınmaları meydana gelebilir .

Akılda tutulması gereken nokta kistlerin çok farklı türlerinin olduğu vede yarattığı şikayetlerin kistin türüne bağlı olabileceğidir .

Over(overy) (Yumurtalık) kistleri(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) nelerdir ?

1-İnklüzyon kisti

Sıklıkla rahim(uterus) ameliyatı esnasında rastlanan fonksiyonel olmayan 1 kisttir . Çoğu mikroskopik boyuttadır . Hiçbir emare vermez vede ultrasonda da fark edilemez . Muhtemelen her yumurtlamadan sonra yumurtalık cidarının bütünlüğünün bozulmasını takiben iyileşme döneminde doku içerisinde germinal epitel adı verilen hücre türünün hapsolmasından kaynaklanmaktadır . Bazı araştırmacılar bu kistciklerin uzun dönemde habis değişime uğrayabileceğini vede over(overy) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin öncülü olabileceğini iddia etmektedirler .

2-Follikül kisti

Gençlerde en sık rastlanan kistlerin başında gelir . Gelişen yumurta hücresinin çatlamaması vede büyümeye Daimi etmesi sebebi ile olduğu düşünülmektedir . . Büyüklükleri umumiyen 2-3 cm dir , çok nadiren 4 cm yi aşar . Oldukça gergin vede içinde berrak sıvı içeren kistlerdir . Herhangi 1 komplikasyon yaratmazlar .

Sebep i tam bilinmektedir fakat kabul edilen bazı teoriler vardır . Kronik pelvik iltihabı gibi overlere giden kan miktarının arttığı durumlarda , buna bağlı ollaraak folliküllere ulaşan hormon miktarlarının olaðandan aþýrý olması sebebi ile gelişebileceği Ýlim çevrelerinde en aþýrý kabul gören oluş mekanizmasıdır . Yapılan deneylerde konjesyon ollaraak adlandırılan bu aþýrý kan akımının follükül aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir .

Başka 1 olası sebep ise yüksek dozda gonadotropinlerin varlığında (beyinden salgılanan vede overlerde yumurta hücresi gelişimini uyaran hormonlar) overlerin olması gerekenden aþýrý uyarılması neticesinde ortaya çıktıklarıdır . Bu teorinin destekçisi kısırlık Tedavi(iyileþtirme) si esnasında yumurtlamayı teşvik edici ajan(gimen) kullanan kadınlarda follikül kistlerinin olaðandan aþýrý görülmesidir .

Gonadotropin miktarı olaðan sınırlarda olsa dahi bunların salgılanış şekillerinde meydana gelen dengesizlikler de gelişmiş yumurta hücresinin çatlamasını mani leyebilir vede follikül kistine yol açabilir . Gonadotropinlerin salgılanış şeklini bozan pek çok etken olabilse de umumiyen altta yatan 1 sebep bulunamaz .

Başka 1 teoriye göre de yumurtalık etrafındaki yapışıklıklar vede herhangi 1 sebep le yumurtalık duvarının kalınlaşması yumurtlamayı mani leyerek follikül kistine yol açmaktadır . Ancak bu görüş Ýlim çevrelerinde rağbet görmemektedir .

Follikül kistleri(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) umumiyen emare vermezler . Patlaması yada kendi etrafında dönmesi vede akut batın tablosu yaratması yok denebilecek kadar azdır . Bazen östrojen hormonu salgılayarak adet düzensizliğine sebep meydana gelebilir . Sıklıkla başka 1 sebep le yapılan ultrason incelemesi esnasında fark edilen follükül kistleri , emare verdiğinde en sık adet gecikmesine sebep olur vede hastalar bu gecikme sebebi ile jinekoloğa müracaat ettiğinde fark edilirler .

Follikül kistleri(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) umumiyen kendiliğinden kaybolur vede Tedavi(iyileþtirme) gerektirmez . Üreme çağındaki kadınlarda saptanan vede 5 cm den küçük kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) takibe alınır . Rahatsýzkiþi 1 ay sonra yeniden muayeneye çağırılır . kisti(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) n 1-2 adet dönemi sonrasında kendiliğinden kaybolması beklenir . Bazı vakitler da kistin küçülmesini kolaylaştırmak için doğum kontrol hapları verilebilir . Burada amaç beyinden salgılanan gonadotropinleri baskılayarak overler üzerindeki uyarıyı ortadan kaldırmaktır .

Tedavi(iyileþtirme) ye rağmen küçülmeyen yada büyüme gösteren kistlerde ameliyat lüzumlu meydana gelebilir . Bu kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) umumiyetle üreme çağındaki genç kadınlarda görüldüğü için ameliyat esnasında yumurtalığa zarar vermeden sadece kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) çıkartılır .

3-Korpus luteum kisti

Normalde her yumurtlamadan sonra yumurta hücresinin atıldığı doku farklılaşır vede korpus luteum adı verilen dokuya dönüşür . Korpus luteumun görevi olası 1 hamilelikte düşük olmadan gebeliğin rahime yerleşmesini sağlayan progesteron adı verilen hormonun plasenta fonskiyonel hale gelene kadar üretilmesidir . Bu doku vakit zaman içinde sıvı birikmesi sebebi ile kistleşebilir . Genelde 3-4 cm büyüklüğündedir . Hormon salgılaması olduğu için adet rötarına yol açabilir . Kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) içine kanama(kan kaybý) olursa kasıklarda ağrı görülebilir . Bazen patlayıp karın içine kanamaya yol açabilir . Bu halde dış gebelik ile karıştırılabilir .

Herhangi 1 komplikasyon gelişmediği durumlarda Tedavi(iyileþtirme) gerektirmez . Kendiliğinden kaybolur .

4-Teka-lutein kisti

Aşırı hormon salgısına bağlı ollaraak ortaya çıkar . hemen hemen her vakit çift taraflıdır vede 20 cm kadar büyük meydana gelebilir ler . Sıklıkla kısırlık Tedavi(iyileþtirme) si alanlarda görülür . Tedavi(iyileþtirme) de yatak istirahatı vede izleme(takip) gereklidir . Bazı vakitler da cerrahi Tedavi(iyileþtirme) lüzumlu meydana gelebilir .

5-Gebelik Luteoması

Gebelik esnasında görülen solid yapıda 1 kitledir . Bazen 20 cm kadar büyüyebilir . Hastaların 4'te birinde aþýrý miktarda salınan erkeklik hormonuna bağlı ollaraak tüylenmede artış saptanabilir . Gebelik sona erdiğinde kendiliğinden geriler . Ancak diğer tümürlerden ayrımının yapılması gereklidir .

Nasıl teşhis konulur ?


Genelde rutin muayene yada başka 1 sebepten dolayı yapılan muayene vede ultrasonografide saptanırlar . Muayenede hastanın yaşı , kitlenin büyüklüğü , şekli , saf kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) yada solid yapıda oluşu , etrafa yapışık olup olmadığı , hassasiyet olup olmadığı , Önemlidir . Ultrasonografide saf kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) görünümünde oluþan vede 5-6 santimden küçük çapta oluþan kistlerin iyi huylu vede fonksiyonel olma olasılığı yüksektir . Ayrıca tanıda hastanın vede kitlenin durumuna göre tomografi , manyetik rezonans hormon tetkikleri vede kanda tümör belirteçleri incelenir vede Tedavi(iyileþtirme) için 1 karara varılır .

Kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) kötü huylu mudur ? Çocuk sahibi olamama sebebi meydana gelebilir ler mi ? Kistle 1 arada gebelik oluşabilir mi ?

Çoğu over(overy) kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) iyi huyludur (yüzde 80-85) vede umumiyetle 20-44 yaş arası kadınlarda görülür . Tek taraflı , mobil (hareketli) vede düzgün yüzeyli oluþan kitleler iyi huylu iken; 2 taraflı , katı , yapışık , düzensiz yüzeyli vede hızlı büyüme eğiliminde oluþan kitleler ise büyük olasılıkla kötü huyludur . Özellikle muayene vede ultrasonda elde edilen bulgular , ayrıca bazı kan tahlilleri ayırıcı tanıda bize yardımcı olur . Kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) her vakit infertilite(kýsýrlýk) (kısırlık) sebebi değildir . Eğer oluşum sebep leri hormonal düzensizlik ise infertilite(kýsýrlýk) görülebilir . Over(overy) kisti(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) (içerigi sývý kaplý yabancý kitle) ile gebelik oluşabileceği gibi gebelik de over(overy) kisti(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) (içerigi sývý kaplý yabancý kitle) oluşturur . İlk gebelik aylarında gebeliğin devamı için lüzumlu hormonları salgılayan vede boyutları bazen 8-10 cm'ye ulaşabilen 1 kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) oluşur . Ancak gebelik ilerledikçe umumiyen küçülür yada kaybolur . Ýzleme(takip) etmek gereklidir .

Kistlerin teşhisi için hangi yöntemler kullanılır ?

kisti(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) n tanısı için muayene vede ultrason yeterli olur . Ancak türü hakkında veri sahibi olmak için bazı kan testleri gerekebilir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi şüphesinde önümüzdeki radyolojik tetkiklere başvurulur .

Tedavi(iyileþtirme) yöntemleri nelerdir ?


Over(overy) kistinin Tedavi(iyileþtirme) si türü ne göre değişir . Sık gözlenen zor olmayan kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) için umumiyen izleme(takip) tercih edilir . Bu esnada doğum kontrol hapları kullanmak da kistlerin küçülmesine yardımcı olur . Doğum kontrol hapları yumurtalıkların çalışmasını durdurarak mevcut kistlerin vücut tarafından emilmesine yardımcı olur . İltihabi kistlerde düzenli antibiyotik Tedavi(iyileþtirme) si gereklidir . Ancak 8-10 cm'yi geçen yada daha küçük olduğu halde 3-4 aylık takiple de sürekli büyüyen , ultrason vede kan testlerinde kötü huylu olma olasýlýk i oluþan kistlerin ameliyat ile alınması gereklidir . Cerrahi girişim , bariz ağrı vede kötü huylu olma şüphesi bulunan vakalara uygulanmalıdır . USG'de büyük kistler , çok odalı kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) yada kan akımındaki artma kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi işaretidir . Kötü huylu kistlerden şüphelenildiğinde Rahatsýzkiþi hangi yaşta olursa olsun Acilen ameliyat yapılmalıdır . Menopozdan sonra kadınlarda rastlanan kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) daha önemlidir . Bunların kötü huylu olma olasılığı yüksektir . Ancak menopozdaki kadında tesadüfen rastlanan 1 kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) küçükse (çapı 5 cm'den küçük) , tek boşluklu vede inci duvarlı ise kötü huylu olma olasılığı çok düşüktür . Bu kitleler cerrahi Tedavi(iyileþtirme) yerine takiple Tedavi(iyileþtirme) edilmelidir .

Kistler(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) alındıktan sonra tekrarlayabilirler mi ?


Kistlerin tekrarlaması türü ne göre değişir . Hastayı 6 aylık muayene vede ultrason takibi ile izlemek uygundur .

Tedavi(iyileþtirme) edilmezse yada geciktirilirse hastanın karşılaşacağı sorunlar nelerdir ?

Kist(içerigi sývý kaplý yabancý kitle) Tedavi(iyileþtirme) edilmezse daha da büyüyebilir , belli 1 büyüklükten sonra yırtılarak karın içine kanama(kan kaybý) yapıp hastanın hayatını tehlikeye sokabilir . Kötü huylu ise vücuda yayılarak ameliyat edilemez aşamaya gelebilir .
 


Rahim Kisti

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp