Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Prostat Tedavi(iyileştirme) sinde Kullanılan İlaçlar


Prostat Tedavi(iyileştirme) sinde Kullanılan İlaçlar , Prostatı cerrahi müdahele gerekmeden Tedavi(iyileştirme) görmek istiyorsanız aşağıdaki makalemize göz atabilirsiniz . Prostat Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar tesirli olduğu bilinir . Bu yazıda sizlere prostat Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar hakkında veri ler sunmaktayız . . . İşte prostat Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar ;

BÜYÜMÜŞ PROSTATIMIN İLAÇLA TEDAVİSİ VAR MIDIR ?


Evet . İlaçla Tedavi(iyileştirme) de kullanılan 2 grup ilaç vardır . Bunlardan birinci grup prostat bezinin içindeki idrar yolunun vede idrar torbası boynunun çapını artırarak rahat idrar yapmayı sağlar . Diğer grup ilaç ise prostat büyümesini durduran vede büyümüş prostatı 1 miktar küçülten ilaçlardır .

İLAÇLA TEDAVİ PROSTAT AMELİYATININ YERİNE KULLANILABİLİR Mİ ?


İlaçla Tedavi(iyileştirme) ameliyatın yerini tutmaz . İlaçla Tedavi(iyileştirme) nin tesiri sınırlıdır vede orta C°de büyümüş prostatı olanlarda kullanılabilir .

PROSTAT BÜYÜMESİNİ DURDURAN VE BÜYÜMÜŞ PROSTATI KÜÇÜLTEN İLAÇLAR SÜREKLİ KULLANILSA PROSTATI NORMAL HACMİNE İNDİREBİLİR Mİ ?

Hayır . Prostatı küçülten ilaçlar ilk yılda prostat hacmini en aþırı yüzde yirmi oranında küçültebilir . Bu etki her Rahatsızkiþide aynı değildir . Etki dereceleri yüzde sıfır ile yüzde yirmi arasında değişir .

PROSTAT BEZİNİ KÜÇÜLTEN İLAÇLARIN İLK YILDAN SONRAKİ ETKİNLİKLERİ NASILDIR ?

Prostatın mevcut hacminin daha artmasını önler . Ama prostatı küçültücü tesiri yok denecek kadar azdır . Bu etki teorik ollaraak sıfır kabul edilebilir .

PROSTATI KÜÇÜLTEN İLAÇLARIN DEZAVANTAJLARI VAR MIDIR ?


Evet . Bu grup ilaçlar cinsel isteği azaltır . Yada az da olsa tamamen yok eder . Bu Hal yaşı genç oluþan hastalarda daha çok bariz leşir .

İkinci 1 dezavantajı ise PSA dediğimiz prostat spesifik antijenin kandaki seviyesini azaltmasıdır . PSA prostatın içinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li 1 odak olup olmadığı konusunda bize yol gösterici 1 tümör belirleyicisidir . Prostatı küçülten ilaçlar PSA’nın kandaki seviyelerini azaltarak prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tespit edilmesini güçleştirirler .

Üçüncü 1 dezavantajı ise ilacı bıraktıktan kısa 1 süre sonra prostat eski hacmine yeniden ulaştığı gibi bu sürede büyüyemediği miktar doku da yine aynı

sürede büyümektedir .

PROSTATI KÜÇÜLTEN İLAÇLAR PSA SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYORSA PROSTAT KANSERİ OLUŞMASINI DA ENGELLER Mİ ?


Hayır . Prostatı küçültücü ilaçlar PSA seviyesini azaltır amma prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i oluşmasını yada oluşma olasılık ini azaltmaz . Aksine prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişiyorsa bunun tespit edilmesini güçleştirir . Bu yüzden sizden PSA tetkiki isteyen Üroloji mütehassız ınıza prostatı küçültücü ilaç kullanıp kullanmadığınızı muhakkak söylemeniz gerekmektedir .

PROSTAT İÇİNDEKİ İDRAR YOLLARINI AÇAN İLAÇLAR NE KADAR SÜRE İLE KULLANILMALIDIR ?


Bu gruptaki ilaçlar kullanıldıkları sürece etki ederler . İlaç bırakıldıktan sonra idrar yapma şikayetleri yeniden başlar .

BU İKİ GRUP İLAÇ BERABER KULLANILABİLİR Mİ ? KULLANILIRSA ZARARI OLUR MU ? YADA DAHA FAZLA FAYDA SAĞLANABİLİR Mİ ?


Buna hastanın sağlık durumunu inceledikten vede tetkiklerini yaptırdıktan sonra Üroloji mütehassız ı karar vermelidir .

PROSTAT İÇİNDEKİ İDRAR YOLLARINI AÇAN İLAÇ GRUBUNUN AVANTAJLARI NELERDİR ?


Bu gruptaki ilaçlar prostatı küçültücü ilaç grubuna göre daha çabuk etki ederler . Etken likleri ise prostatı küçültücü ilaçlardan daha fazladır . Ayrıca kanda PSA seviyesini de düşürmezler .

En büyük avantajları ise büyümüş prostatı ile 1 arada hipertansiyonu oluþan Rahatsızkiþi grubunda olmaktadır . Çünkü idrar yollarını açıcı ilaçlar aynı zamanda tansiyonu da düşürürler . Hipertansif Rahatsızkiþi grubunda böylece tek ilaçla 2 hastalık aniden Tedavi(iyileştirme) edilmiş olur . İdrar yollarını açıcı ilaçlar çeşitlidir . Bazıları tansiyonu çok bazıları ise az düşürür . Hangi ilacın hangi Rahatsızkiþide kullanılması gerektiğine Üroloji mütehassız ı karar vermelidir .

İDRAR YOLLARINI AÇICI İLAÇLAR TANSİYONU NORMAL YA DA DÜŞÜK OLAN HASTALARDA TANSİYONU DAHA DA DÜŞÜREBİLİR Mİ ?


Genelde tansiyonu olaðan yada düşük oluþan hastalarda tansiyonu daha da düşürmez . Az 1 Rahatsızkiþi grubunda tansiyonu daha da düşürebilir . Bu yüzden ilaç düşük dozda başlanarak vücut alıştırılır vede yavaş yavaş ilaç dozu artırılarak prostata etki edecek seviyeye getirilir . Bu şekilde Rahatsızkiþi ilacın ani Hipotansiyon(düþük tansiyon) yapıcı tesiri nden korunmuş olur . Bu doz ayarlamasını Üroloji mütehassız ı yapmalıdır . Hastalar kulaktan dolma veri lerle yada başka hastalarla konuşarak onların kullandıkları ilaçları kendi başlarına almamalıdırlar .Etiketler: prostatta kullanılan ilaçlar , prostatta kullanılan şifalı ilaçlar , prostat Tedavi(iyileştirme) sinde , kullanılan şifalı ilaçlar , prostat Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan şifalı ilaçlar , prostat Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan şifalı ilaçlar nelerdir , prostat Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan şifalı ilaçlar hakkında , prostat için kullanılan şifalı ilaçlar hakkında , prostat için kullanılan şifalı ilaçlar nelerdir , kullanılan ilaçlar , prostat Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar

Prostat

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp