Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

PROSTATIN BELİRTİLERİ NELERDİR ?


Prostatın emare leri nelerdir ? Sorusuna yanıt ollaraak prostat hastalığında diğer hastalıklarda olduğu gibi çeşitli emare leri dikkat çeker vede farkedilen 1 hastalıktır . Bu makalaede sizlere prostatın emare leri hakkında veri ler vede bu emare lerin oluşum sebep leri hakkında veri ler yer alıyor .

Prostatın emare leri Nelerdir ?

1- İdrar emare leri:

İdrar yolları tıkanma derecesine göre emare ler verir . Önceleri idrar çapı azalır vede idrar akımı yavaşlar . Ayakta yada oturarak idrar yaparken Rahatsızkiþi ileriye doğru idrarını yapamaz . İdrar kesik kesik gelir . İdrar damlalar halinde akar . WC ten dönüşte tam rahatlama yoktur . Mesanede hala idrar varmış hissi olur .
İdrar gelmesi için 1 miktar beklenir . İdrar yapma yavaşladığı için idrar yapma süresi uzar . Mesanede idrar kaldığı için idrar varmış gibi olur . Sık sık idrara çıkılır . İdrarda kanamalar meydana gelir . Tabloya Enfeksiyon ta karışırsa şikayetler daha çok artar . Gece idrar kalkmalar olur . Normal insan geceleyin ya idrara çıkmaz yada 1 kez kalkabilir . Fakat prostatı büyüyen Rahatsızkiþide 3 den aþırı gece idrara kalkma olur .

2- Genel emare ler:

İdrarın tam yapılmaması neticesi böbrekler kadar varan 1 idrar durgunluğu vardır . Bu sebep le bele vuran ağrılar meydana gelir . Kanda üre yükseleceği için buna bağlı emare ler gelişir: Bulantı , kusma , uyku hali , kilo kaybı olur .
İdrar kesesi çok şişecek olursa karın alt tarafında şişkin ollaraak ele gelir . Üzerine bastırılırsa idrar kaçırması olur .

3-Laboratuar bulguları:

İdrarda kanama(kan kaybı) yada Enfeksiyon hücreleri görülür . Kanada üre vede kreatinin artmıştır .

4- Rotgen Tetkiki:

Düz böbrek filmi aþırı 1 şey göstermezse de ilaçlı film idrar kesesinin doluluğunu prostatın büyüklüğünü vede hepsinden önemlisi artık idrarı gösterir . Film çekildikten sonra Rahatsızkiþi idrar yaptırılır vede tekrar flim çekilir . Bu son filmde ne kadar idrar kaldığı görülmüş olunur . (Artık idrar)

5- Sistoskopi:

İdrar yolundan sokulan ışıklı 1 aletle idrar kanalına vede mesane içerisine bakılır .

6- Ultrasonografi:

Bu tetkikte prostatın büyüklüğünü vede artık idrarı göstermesi bakımından önemlidir . Aletin makattan sokularak yapılan 1 çeşidi daha vardır ki daha teferruat lı veri verir . Ayrıca prostatın kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ile olaðan büyümesi arasındaki farkı ortaya koyar .


Prostat

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp