Bitkisel Sağlık Ürünleri
Myom

Myom Nüvesi

 

      Myom Nüvesi , Her 4 - 5 kadından 1 adedinde görülen myomlar çoğunlukla aniden aşırı sayıda olur . Myom nüvesi hakkında geniş veri vede Tedavi(iyileştirme) leri yazımızda bulabilirsiniz .


Myom / Miyom Nedir ?

Miyomlar rahim(uterus) vede rahim(uterus) ağzında görülebilen , düz kas dokusundan gelişen selim (iyi huylu , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmayan) tümöral yapılardır . Sıklıkla ur ollaraak tanımlanır . Literatürde farkli adlarla tanımlanırlar: Leiomiyoma , fibromiyoma , miyoma , leiomyofibroma , fibroleiomiyoma vede fibroid . En sık leiomiyoma ollaraak adlandırılır .

Büyüklükleri toplu iğne başından karpuz büyüklüğüne kadar değişkenlik gösterir . Genellikle çook yavaş büyürler .
Tek 1 adet olabileceği gibi sayılamayacak kadar çook da meydana gelebilir . Her 1 miyom kitlesine miyom çekirdeği (nüvesi) adı verilir . Genelde aniden aşırı sayıda olma eğilimindedir . Bazen tek 1 miyom nüvesi bariz C°de büyüyebilir vede çook büyük boyutlara ulaşabilir . Bu gibi hastalarda da büyük olası lıkla 1 kaç mm lik bile olsa farkli miyom nüveleri de mevcuttur .

Hemen her vakit iyi huylu olması vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönme olası lığının gözardı edilecek kadar düşük olması en önemli hususi liğidir . Hastaların %75'i kendisinde miyom meydana geldiğinde n dahi habersizdir . Görülme oranı %20-25’dir . Büyüklüklerinin çook değişken olması sebebi ile bu oranın aslında gerçeği yansıtmadığı , dikkatli 1 inceleme yapılacak olursa miyom görülme sıklığının daha yüksek olduğu bilinmektedir .
Miyomlar sıklıkla 30-40 yaşları arasında ortaya çıkar vede hormon Tedavi(iyileştirme) si almayanlarda menopoz sonrası küçülür . Ergenlik öncesi görülmesi son C° Derece nadirdir .

Miyom Çeşitleri Nelerdir ?

Miyomlar bulundukları bölgeye (lokalizasyonlarına) bağlı ollaraak farkli türde şikayetler yaratırlar . Bu sebep le de rahimde yerleştikleri yerlere göre sınıflandırılırlar . Bir kadında bu 4 çeşit miyomun biri yada hepsi mevcut meydana gelebilir . Kadınlarda aniden aşırı çeşit miyomun olması umumiyen rastlanılan 1 Hal olup semptomlara hangi miyomun yol açtığını anlamak güç meydana gelebilir . Bir tek görünebilen miyomu oluşan 1 kadının , Tedavi(iyileştirme) konusunda konuşurken aniden aşırı miyoma sahip olduğunu düşünmesi uygun olacaktır .

Miyomunuz olduğunu düşünüyorsanız yada miyomlarla alakalı herhangi 1 emare yada semptom yaşıyorsanız semptomlarınıza yol açan herhangi 1 farkli komplikasyonun önüne geçebilmek icin en kısa zamanda lütfen doktorunuza yada 1 kadın Doğu(şark) (garp) m mütehassızı na danışınız . Miyom çeşitlerini bilmek vede semptomları anlamak doğru miyom Tedavi(iyileştirme) sini seçebilmeniz icin size yardımcı olacaktır .

1 - Submukozal Miyomlar (rahmin iç katman sında):
Miyomlar arasında en az rastlanan tür miyomlardır . Bu tür Miyomlar uterin kavitesinin hemen altındaki katmanda oluşup gelişirler . Büyük submukozal miyomlar uterus kavitesinin genişlemesine yol açarak kordon tüplerinin tıkanmasına sebep olup gebe likle alakalı 1 takım komplikasyonlara sebep meydana gelebilir ler .

Bazı Miyomlar hiiç 1 semptoma yol açmazken bazıları çook ciddi semptomatik meydana gelebilir . Submukozal miyomlar ile 1 arada ortaya çıkan semptomlar çook ağır yada aşırı kanama(kan kaybı) vede menstürel devrelerin uzamasını beraber sinde getirir . Bu semptomlar pıhtılaşma mesele i vede Daima kanamaya yol açarak günlük hayatta rahatsızlık verebilir . Tedavi(iyileştirme) edilmemiş , uzun zaman n yada aşırı miktarda oluşan kanama , halsizlik yada anemi(kansızlık) gibi önümüzdeki vakitler da kan nakline ihtiyaç duyulabilmesine bile sebep olabilecek daha büyük vede komplike mesele lere yol açabilir .

Submukozal miyomlar kanama(kan kaybı) vede gebe kalamama (infertilite) gibi sorunlara en sık sebep oluşan miyomlardır .
Submukozal miyomlar bazen önümüzdeki C°de büyüyerek rahim(uterus) ağzından vajen içine doğru sarkabilirler ki bunlar da vajene doğmuş miyom ollaraak adlandırılırlar . Bu miyomlarda Ülser(mide yarası) asyon(doku zayii ) vede akıntı şikayetleri ortaya çıkmaktadır vede enfeksiyon eğilimleri daha yüksektir . Bazen çook şiddetli kanamalar yapabilmektedirler .

2 - İntramüral Miyomlar(rahmin orta katman sında):
İntramüral Miyomlar tipik ollaraak uterin duvarı dahilinde gelişir vede bu noktadan büyür . Mevzubahis miyomlar başka tür miyomlar arasında en yaygın olanlardandır . İntramüral Miyom büyüdüğünde uterusun olağan dan daha büyük olduğu hissini verir vede bu Hal bazı vakitler da kilo alma yada gebe likle karıştırılabilir . Bu tür miyomlar özdeş zamanda “çoklu semptomlara”da yol açabilir . İntramüral miyomlar ile 1 arada görünen semptomların bazıları , menstürel devrelerin uzamasına yol açan aşırı menstürel kanamalara vede pıhtılaşma sorunları ile miyomun büyümesine bağlı ollaraak çevre organlara yapılan ek baskıdan kaynaklanan pelvik ağrısına vede neticesinde sık idrara çıkma vede baskıya yol açabilir .

3 - Subserozal Miyomlar(rahmin dış katman sında):
Uterusun dış kısmında vede uterin duvarının üzerinde gelişirler . Bu tip miyomlar dışa doğru gelişmeye vede büyümeye Daimi ederler . Genellikle muayene esnasında rastlantıyla tespit edilir . Subserozal miyomun büyümesi alanetrafında ki organlar üzerinde ilave baskı yaratır . Bu sebep le semptomları umumiyen aşırı menstürel kanama(kan kaybı) yada 1 kadının tipik menstürel akıntı interferansı biçimi nde olmaz . Ancak bu tip tümörler pelvik ağrısı vede baskısına yol açarlar . Miyomların sertlik vede şiddetleri ile bulundukları lokasyona bağlı ollaraak ağrı vede baskının yanısıra farkli komplikasyonlarda görünebilir . Bunlar umumiyetle rahime ince yada kalın 1 sapla bağlı ollaraak , rahimden farklı 1 kitle görünümündedirler .


Submukozal , intramüral vede subserozal miyomları da içeren farkli tür miyomlar arasında saplı miyomlar da yer almaktadır .

Saplı Miyomlar 1 sap üzerinde büyür vede neticesinde saplı submukozal miyomlara yada saplı subserosal miyomlara dönüşür . Bu miyomlar uterus dahilinde büyür vede özdeş zamanda uterus duvarı dışında da büyümeye eğilimlidirler . Saplı miyomlar ile 1 arada görünen semptomlar , bazen miyomsapın üzerinde dönmesinden dolayı ağrı vede baskıya yol açabilirler . Eğer miyom kendi etrafında dönerse sapı diğerbir deyişle dolayısı ile kan bağlantısı da bozulur vede miyom nüvesinde " yozlaşma " meydana gelir . Eğer miyomun sapı geniş 1 tabana oturmuş ise buna “sessile tipte miyom” adı verilir .

35-54 yaş arasındaki kadınların miyomlar ile karşılaşma riski potansiyel ollaraak yüksektir . Konu miyomlar meydana geldiğinde , ne olduklarını vede semptomlarının neler olduğu anlamak en uygun Tedavi(iyileştirme) seçeneğine karar verebilmek açısından önemlidir .

Miyomu oluşan kadınların karşılaşabileceği pek çook farkli semptom mevcuttur . Bazı vakalarda da hbir semptoma rastlanılmayabilir . Miyomun büyüklüğüne vede lokasyonuna bağlı ollaraak , semptomlar kişinin günlük aktivitesini sürdürme kabiliyetini etkileyebilecek düzeyde şiddetli olabilmektedir . Bununlbirlikte miyomu oluşan 1 çook kadın hala günlük işlerine uygulamaya hayat standartlarında herhangi 1 değişme olmadan Daimi edebilmektedirler .
Miyomlar hormonal etkiye hassas olduklarından , miyom semptomları menstrüasyon’a benzer biçim de umumiyetle periyodiktir . Östrojen seviyesindeki yükselme çoğu miyomun büyümesine özdeş zamanda dasemptomların artmasına sebep olmaktadır . Aşağıda miyomlar ile alakalı en sık rastlanan semptomların 1 listesi yer almaktadır .

Kadınların menstrüel devreleri umumiyetle 4-5 gün sürüp her 28 her gün 1 olmakta vede kişinin günlük faaliyetlerine mani teşkil etmemektedir . Periyotlar itinasız yada rahatsız verici de olsa umumiyetle kadının günlük hayatına etki etmektedir .

Aşırı menstürel kanama(kan kaybı) miyomların en sık görünen semptomlarından biridir . İntramüral vede submukozal miyom türlerinde yaygın ollaraak görülüp en aşırı kanamaya submukozal miyomlar sebep olmaktadır . Yerleştiği yer rahmin iç kısmına yaklaştıkça kanama(kan kaybı) miktarı artar . Semptomlardan kaynaklanan pıhtılaşma mesele i , adet dönemlerinin şiddetli , ağrılı vede uzun geçmesi gibi sıkıntılar meydana gelir . Uzun zaman n anormal uterin kanamaları zamanla kansızlık vede kansızlıktan kaynaklanan halsizlik , baş dönmesi , nefes darlığı , çarpıntı , baş ağrısı gibi ciddi yan etkilere yol açabilir . Bununla 1 arada kadının aşırı menstürel kanama(kan kaybı) yaşaması potansiyel ollaraak daha ciddi sorunlara sebep olabilmektedir .

Miyomlar itinasız adet kanama(metroraji) , adet görememe(amenore) , seyrek adet görme (oligomenore) , sık adet görme(polimenore) , aşırı kanamalı yada uzun zaman li adet görme(hipermenore yada menoraji) vede az kanama(kan kaybı) yada kısa zaman li adet görme (hipomenore) gibi semptomlara da sebeb olabilmektedir .

Miyomda ağrı çook sık görülmez . Genellikle miyom yozlaşma larına bağlı ollaraak ortaya çıkar . Eğer miyom saplı ise uterus kontraksiyonlarına yol açarak ağrıya sebep olurlar . Ayrıca sap kendi etrafında döner yada miyom infekte olursa ağrı ortaya çıkar . önümüzdeki C°de büyümüş miyomlar pelvik sinirlerine baskı yaparak bel vede bacaklara vuran ağrıya yol açabilirler . Bazen ağrının sebebi miyoma eşlik eden başka lezyonlardır(Adenomiyoz , Endometriyoz gibi) .

Adenomiyoz , dış uterin duvarını (endometriyum) oluşturan dokunun , uterin duvarının vede destekleyici vasküler dokunun (miyometriyum) orta katmanında büyümesi neticesinde ortaya çıkar . Tipik ollaraak dış uterin katmanı , adezyon oluşmasına mani olur . Ancak , miyom geliştiğinde vede büyümeye başladığında adezyon ortaya çıkar vede bu Hal bazen çook aşırı ağrıya sebep meydana gelebilir .

Endometriyoz ise endometiryal dokunun uterusun dış tarafında bulunması halinde ortaya çıkar vede bu da 1 farkli ağrılı vede rahatsızlık verici miyom semptomu meydana gelebilir . Bu halde da miyomun doğru biçim de teşhis edilmesi vede mevzubahis semptomların belirlenmesi icin tam 1 jinokolojik muayene lüzumlu dir .

Bası semptomları rektum vede mesane gibi komşu iç organlar üzerindeki basıdan kaynaklanabilir .Servikse yerleşmiş miyomlar serosanguinoz (Serum vede kandan oluşmuş) vajinal akıntı , kanam vede disparöni(ağrılı yada güç cinsel temas) meydana gelir lar .

Mesane’ye (idrar torbası) bası yapan miyomlar bu organ üzerinde ilave 1 baskı oluşturduğu icin idrara çıkma sıklığı vede aciliyeti artar . Bu Hal sadece çook aşırı ağrıya vede rahatsızlığa yol açmaz özdeş zamanda kişinin günlük faaliyetlerine Daimi etmesini de mani ler . Miyomlar üretra (idrar yolu) vede mesane boynuna yakın konumda ise akut üriner retansiyon(idrar yapamama) vede overflow inkontinans (idrar kaçırma) oluşturabilirler . Böbrekte baki 1 hasar oluşmadığı zaman ce basıyı yapan kitleyi ortadan kaldırmakla anatomik bütünlük tekrar sağlanır vede semptomlar kaybolur .
Miyomların büyümesinin 1 farkli olası tesiri ise bağırsaklar üzerine fazladan baskı oluşturmasıdır . Bu halde bağırsak hareketleri güçleşir hemorid (basur) , Kabızlık vede / yada karın gerginliği oluşabilir .

Miyom Komplikasyonları

Birçok miyom emare vermezken bazı durumlarda meydana gelen komplikasyonlar sayesinde teşhis konulmaktadır .
Sap üzerinde dönme (Torsiyon): Hususiyetle saplı miyomların sapı etrafında dönmesi vede sapının sıkışması neticesi kanlanması bozulur . Önce venöz , sonra arteryel dolaşım tıkanır vede damar dışına sızıntı olur . Bu Hal ağrıya sebep olur .

Enfeksiyon: Nadiren görülen 1 durumdur . Ülser(mide yarası) e olup enfekte meydana gelebilir . Ağrı vede kanama(kan kaybı) yapar .
Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüşüm: Miyomlu kadınları en çook meraklandıran Hal miyomun kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüp dönmeyeceğidir . Miyomlu kadınların %0 . 5'inde önümüzdeki dönemlerde leiomyosarkom denilen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türü görülür . Ancak pek çook araştırmacı bunun mevcut oluşan miyomlardan köken almadığını , kendi başına vede başkaları nden bağımsız ollaraak geliştiğini önümüzdeki sürmektedirler . Eğer varlığı malum miyom ivedilikle büyümeye başlarsa , ağrı vede alev görülüyorsa teferruatlı incelenmesi gereklidir . Menopozdan sonra büyüyen miyomlar bu açıdan riskli meydana gelebilir .

Karında likit birikimi Asit (Psödo Meigs sendromu): Hususiyetle saplı subserozal miyomların karın zarını rahatsız etmesi ile karın boşluğunda likit birikimi olur . Nadiren görülür .
Karın içi kanama: Nadiren görülür . Miyomun üzerindeki damarlardan birinin yırtılması neticesi kanama(kan kaybı) olmasıdır .
Rahimin ters-yüz olması (İnversiyon): Saplı submukozal miyomun rahimi aşağıya doğru çekmesine bağlı ollaraak rahimin eldiven parmağı gibi tersyüz olmasıdır . Çook şiddetli sancı sebebidir . Ancak bu Hal gelişmeden evvel rahatsızkişinin şiddetli kanama(kan kaybı) şikayetlerinin olabileceği unutulmamalıdır . Tehlikeli fakat çok nadir görülen 1 durumdur .

Değişerek bozulması (Dejenerasyon): Miyomun olağan hücre yapısının değişikliğe uğramasıdır . Dejenerasyonun sebebi miyomun gıdaalımı kafigelmeyecek liğidir . Yapısal bozukluk oluşan miyom ağrılı , hassas , muşak vede daha büyük olur . Dejeneratif değişmeler şu biçim de sıralanabilir;

Atrofi yozlaşma : Menopoz yada bazen gebelik sonrasında miyom küçülür . Mikroskopik miyom görünümü kaybolur . Klinik emare ler de buna paralel ollaraak kaybolur .
Hiyalen yozlaşma : En sık görülen miyom yozlaşma udur . Değişim önce fibroz dokuda olur . Makroskopik ollaraak sarı-beyaz alanlar görülür . Mikroskopik ollaraak dokuda eozinofilik madde birikir .
kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) k yozlaşma : Hyalinize oluşan miyom sıvılaşırsa(likafiye) olursa bu bölgelerde kistik boşluklar meydana gelir .

Kalsifikasyon: Hususiyetle subseröz miyomlarda meydana gelir . Sebep i gıdaalımı kafigelmeyecek liğidir . Dokuda kalsiyum karbonat vede kalsiyum fosfat çöker .

Septik yozlaşma : Beslenme kafigelmeyecek liği neticesinde miyom ortasında nekroz vede sonradan infeksiyon gelişir . Ağrı alev vede hassasiyet mevuttur .

Kırmızı yozlaşma (karneöz yozlaşma ): Bu tip yozlaşma gebelik vede lohus (puerperium) dönemine hususi dir . İkinci 3 aylık dönemde(trimesterde) miyom akut ollaraak büyür vede ağrılı hale gelir . Kusma , halsizlik vede alev olur . Sebep i gıdaalımı kafigelmeyecek liği neticesi gelişen subakut nekroz’dur . Dokuya kırmızı rengi veren venöz trombozlar , intersitisyel kanamalar vede hemolize oluşan hemoglabindir . Hemolizin sebebi nekroz sırasında meydana gelen lipod etken üdür . Kendi kendini sınırlar vede hususi 1 teşebbüs gerektirmez . İstirahat vede aneljezik kafidir .

Miksomaöz (yağlı) yozlaşma : Nadir rastlanır . Asemptomatiktir vede umumiyetle hiyalen yozlaşma u izler .

Miyom vede Kısırlık
Miyomların kısırlığa neşekilde yol açabildiklerine ait birçok öngörü öne sürülmüştür;

Miyomlar rahim(uterus) içini döşeyen katman nın gelişmesini mani ler . Endometrial dokunun gelişememesembriyo’nun rahme tutunmasını zorlaştırarak gebeliği önler vede düşüklere sebep meydana gelebilir .

Miyom çook büyük boyutlara ulaştığında yumurtalık(rahim içi) kanallarının ihtivasındaki hareketi de zorlaştırarak
dış gebeliğe sebep meydana gelebilir .

Serviksin (rahim ağzının) pozisyonunu bozarak spermin ilerlemesini vede döllenmeyi mani leyerek    gebeliği önleyebilir .

Rahimde biçim bozukluklarına yol açarak döllenmeyi mani leyebilir .

Gebelik sırasında artan östrojen düzeyleri küçük miyomların büyümesine yol açarak düşüklere vede erken Doğu(şark) (garp) ma yol açabilir .

kısırlık(infertilite) etyolojisinde miyomlar bütün vakaların %5-10’unu etkilemektedir . Ancak başka eşlik eden kısırlık(infertilite) sebep leri dışlandığında tek başına miyomlar kısırlık(infertilite) vakalarının sadece %2-3’ünden yetkilidir .

Miyom vede Gebelik

Gebelikte miyom görülme oranı merkezlere göre çeşitlilik göstermekle 1 arada % 0 .3 - % 7 .2 arasında değişmektedir . Hem gebeliğin miyom üzerinde hem de miyomun gebelik üzerinde etkileri söz konusudur .

Yapılmış araştırmalar miyomu oluşan gebelerde düşük , erken Doğu(şark) (garp) m , plasentanın erken farklı lması , bebeğin rahim(uterus) içinde anormal pozisyonda durması , plasentanın erken farklı lması gibi istenmeyen durumlara biraz daha aşırı rastlandığını göstermektedir . Bu istenmeyen durumların görülüp görülmemesini miyomların büyüklüğü , sayısı vede yerleşim yeri belirler . Miyomların çook sayıda olması vede submukozal miyomların olması halinde bu olumsuzlukların görülme olasılık i en yüksektir .Miyomların gebelik sırasında sebep olabildiği 1 mesele 16-20 gebelik haftaları arasında görülebilen bölgesel ize şiddetli ağrılardır . Bu ağrılar umumiyetle ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilmektedir .

Çoğu gebede , miyomlar gebeliğin gidişatını menfii etkilemezler . Eskiden miyomların gebelik sırasında ivedilikle büyüdükleri kabul edilirdi amma son vakitler da yapılan çalışmalar bunun doğru olmadığını göstermektedir . Çoğu miyom gebelik zaman since özdeş büyüklükte kalır , büyüme gösterebilen az sayıdaki miyomlar ise bu büyümeyi umumiyetle gebeliğin ilk 3 ayında gösterirler .

Risk Etken leri vede Sebep leri Nelerdir ?
Klinik literatürde bütün kadın nüfusunun takriben %20-40’ında miyom olduğu tahmin edilmektedir . Söz konusu oranın yüksekliği bütün kadınların miyomler , olası semptomları vede miyom Tedavi(iyileştirme) si seçenekleri ile alakalı veri sahibi olmasının önemini ortaya koymaktadır .

Miyomlar kadın üreme(eşey) sistemi dahilinde en sık rastlanılan tümörler olup bütün kadınların bu tümörlere
yakalanma riski mevcuttur . En önemli risk etkenler i;

Siyah ırk

Nulliparite (hiç Doğu(şark) (garp) m yapmamış olmak)

Genetik yakınlık

Obezite

Miyomların sebep oluştuğu bilinmemektedir . Değişik teoriler söz konusudur;

Genetik değişmeler : Pek çook miyomdaki hücreler incelendiğinde rahim(uterus) düz kasını ilgilendiren genlerde bazı kodlama değişiklileri gözlenmektedir .

Diğer etkenler : İnsülin benzeri büyüme etken ü gibi 1 takım maddeler miyom büyümesini etkileyebilmektedir .

Hormonlar: Östrojen vede progesteron rahmi gebeliğe amade layan 2 kadınlık hormonudur . Miyom dokusu incelendiğinde , miyom dokusundaki hücrelerde östrojen reseptörlerinin olağan rahim(uterus) kası hücrelerinden daha aşırı olduğu tespit edilmektedir .

Ancak miyom gelişimi ile hormonların bağlantısı olduğunu gösteren ispatlar mevuttur ;

Ergenlik öncesi miyom gelişişmi çook nadirdir .

En sık rastlandığı dönem yumurtlamanın bozulduğu , östrojen üretiminin karşılanmadığı menopoz öncesi 40’lı yaşlardır .

Menopozdan sonra miyomların büyümeleri durur yada geriler .

Miyomlara östrojen fazlalığına bağlı ollaraak gelişen başka Rahatsızlık lar diğerbir deyişle yumurtlama bozuklukları , hiperplazi (rahim iç duvarının kalınlaşması) vede polipler eşlik eder .

Miyomlar kadınlık hormonlarından progesteronun yüksek olduğu gebelik döneminde ivedilikle büyürler .

Kadınlık hormonlarını baskılayan vede adeta menopoza benzer Hal yaratan ilaçlar miyomları küçültür .

Tanı Metod leri Nelerdir ?

Görüntüleme Metod leri

Ultrasonografi: Ağrısız vede acısız oluşan bu metod karın üstünden yada rahim(vajina) içine sokulan 1 aparat (cihaz) yardımıyla , eko denilen ses dalgalarını kullanarak çalışan 1 tanı vasıtası dır . Miyom nodülü miyometriumdan başkaca eko veren 1 lezyon ollaraak basitce tanınır . Vajinal yolla yapılan ultrason incelemesi daha teferruatlı veri ler verebilmektedir . Yapılan incelemeler neticesinde miyomlar görüntülenir , yerleri vede büyüklükleri tespit edilir . Ancak miyomlar 1 cm'den küçük yada çook büyük ise ultrasonla inceleme sağlıklı netice vermeyebilir .

Veri sayarlı Tomografi (BT) & Magnetik Rezonans (MR): BT ile rahmin 3 boyutlu görüntüsü elde edilebilir , MR ile de miyomun büyüklüğü vede yeri belirlenir . Yüksek maliyetleri sebebi yle çok nadiren kullanılırlar .

Histerosalpingografi(HSG- Rahim(uterus) Filmi): Röntgen ışınlarını geçirmeyen 1 ilacın rahim(uterus) içine verilmesi sırasında çekilen röntgen incelemesidir . Rahim(uterus) vede tüplerdeki anormalliklerin tanısına olanak veren bu metod ile miyomların da teşhisi konur .

Hususi İncelemeler

Histeroskopi: Submukozal miyomların tanı vede Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bu incelemede histeroskop denen teleskopik cihaz ile rahim(vajina) vede rahim(uterus) boynu aşılarak rahim(uterus) içine doğru sokularak değerlendirme yapılır . bölgesel anestezi altında uygulanabilen bu metod ile aynzamanda miyomlar çıkartılabilir .

Laparoskopi: Miyomların ayırıcı teşhisi icin kullanılabilir . Laparoskop adı verilen cihazla karından yapılan ufak 1 kesiyle teleskopik denilen cihaz ile girilerek pekvik yapıların incelenmesi esasına dayanır . Genel anestezi altında yapılan işlem esnasında histeroskopide uygulanabilir .

SİS (Salin İnfüzyon Sonografi): Uterin kavite içine likit enjekte edilerek şişme sağlanması prensibine dayalı , submukozal miyomların tanısında kullanılabilen 1 metoddur . Salin , uterin kavitenin gösterilmesi açısından mükemmel 1 ajan(gimen) dır .

Dilatasyon küretaj(D&C): “Dilatasyon” rahim(uterus) ağzının genişletilmesi manasında kullanılır . Rahim(uterus) ağzının genişletilmesi rahim(uterus) içerisine küretajı yapmak icin lüzumlu aletleri (küret yada aspiratör) sokabilmek icin lüzumlu dir . Hususiyetle kanayan miyomlarda .

Tedavi(iyileştirme) Metod leri

Gözlem

Medikal Tedavi(iyileştirme)
+ GnRH Analogları
+ Androjenler
+ Progestinler

Cerrahi Tedavi(iyileştirme)
+ Miyomektomi
    - Abdominal Miyomektomi
    - Laparoskopik Miyomektomi
    - Histereskopik Miyomektomi
+ Histerektomi

Odaklanmış Ultrason Cerrahisi

Uterin Fibroid Embolizasyon .


Etiketler; myom , miyom , kadin sağliği merkezi , miyom nedir , miyom ameliyatı , myom ameliyatı , myom Tedavi(iyileştirme) si , myom nedir , miyom ameliyatları , myomlarMyom


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp