Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Myom Nüvesi

 

      Myom Nüvesi , Her dört - beş kadından 1 adedinde görülen myomlar çoğunlukla aniden aþırı sayıda olur . Myom nüvesi hakkında geniş veri vede Tedavi(iyileştirme) leri yazımızda bulabilirsiniz .


Myom / Miyom Nedir ?

Miyomlar rahim(uterus) vede rahim(uterus) ağzında görülebilen , düz kas dokusundan gelişen selim (iyi huylu , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmayan) tümöral yapılardır . Sıklıkla ur ollaraak tanımlanır . Literatürde değişik adlarla tanımlanırlar: Leiomiyoma , fibromiyoma , miyoma , leiomyofibroma , fibroleiomiyoma vede fibroid . En sık leiomiyoma ollaraak adlandırılır .

Büyüklükleri toplu iğne başından karpuz büyüklüğüne kadar değişkenlik gösterir . Genellikle çok yavaş büyürler .
Tek 1 adet olabileceği gibi sayılamayacak kadar çok da meydana gelebilir . Her 1 miyom kitlesine miyom çekirdeği (nüvesi) adı verilir . Genelde aniden aþırı sayıda olma eğilimindedir . Bazen tek 1 miyom nüvesi bariz C°de büyüyebilir vede çok büyük boyutlara ulaşabilir . Bu gibi hastalarda da büyük olasılıkla 1 kaç mm lik bile olsa başka miyom nüveleri de mevcuttur .

Hemen her vakit iyi huylu olması vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönme olasılığının gözardı edilecek kadar düşük olması en önemli özelliğidir . Hastaların %75'i kendisinde miyom olduğundan dahi habersizdir . Görülme oranı %20-25’dir . Büyüklüklerinin çok değişken olması sebebi ile bu oranın aslında gerçeği yansıtmadığı , dikkatli 1 inceleme yapılacak olursa miyom görülme sıklığının daha yüksek olduğu bilinmektedir .
Miyomlar sıklıkla 30-40 yaşları arasında ortaya çıkar vede hormon Tedavi(iyileştirme) si almayanlarda menopoz sonrası küçülür . Ergenlik öncesi görülmesi son C° Derece nadirdir .

Miyom Çeşitleri Nelerdir ?

Miyomlar bulundukları bölgeye (lokalizasyonlarına) bağlı ollaraak değişik türde şikayetler yaratırlar . Bu sebep le de rahimde yerleştikleri yerlere göre sınıflandırılırlar . Bir kadında bu dört çeşit miyomun biri yada hepsi mevcut meydana gelebilir . Kadınlarda aniden aþırı çeşit miyomun olması umumiyen rastlanılan 1 Hal olup semptomlara hangi miyomun yol açtığını anlamak güç meydana gelebilir . Bir tek görünebilen miyomu oluþan 1 kadının , Tedavi(iyileştirme) konusunda konuşurken aniden aþırı miyoma sahip olduğunu düşünmesi uygun olacaktır .

Miyomunuz olduğunu düşünüyorsanız yada miyomlarla alakalı herhangi 1 emare yada semptom yaşıyorsanız semptomlarınıza yol açan herhangi 1 başka komplikasyonun önüne geçebilmek için en kısa sürede lütfen doktorunuza yada 1 kadın doğum mütehassız ına danışınız . Miyom çeşitlerini bilmek vede semptomları anlamak doğru miyom Tedavi(iyileştirme) sini seçebilmeniz için size yardımcı olacaktır .

1 - Submukozal Miyomlar (rahmin iç katman sında):
Miyomlar arasında en az rastlanan tür miyomlardır . Bu tür Miyomlar uterin kavitesinin hemen altındaki katmanda oluşup gelişirler . Büyük submukozal miyomlar uterus kavitesinin genişlemesine yol açarak kordon tüplerinin tıkanmasına sebep olup gebe likle alakalı 1 takım komplikasyonlara sebep meydana gelebilir ler .

Bazı Miyomlar hiç 1 semptoma yol açmazken bazıları çok ciddi semptomatik meydana gelebilir . Submukozal miyomlar ile 1 arada ortaya çıkan semptomlar çok ağır yada aşırı kanama(kan kaybı) vede menstürel devrelerin uzamasını beraber sinde getirir . Bu semptomlar pıhtılaşma mesele i vede sürekli kanamaya yol açarak günlük hayatta rahatsızlık verebilir . Tedavi(iyileştirme) edilmemiş , uzun süren yada aşırı miktarda oluþan kanama , halsizlik yada anemi(kansızlık) gibi önümüzdeki vakitler da kan nakline ihtiyaç duyulabilmesine bile sebep olabilecek daha büyük vede komplike mesele lere yol açabilir .

Submukozal miyomlar kanama(kan kaybı) vede gebe kalamama (infertilite) gibi sorunlara en sık sebep oluþan miyomlardır .
Submukozal miyomlar bazen önümüzdeki C°de büyüyerek rahim(uterus) ağzından vajen içine doğru sarkabilirler ki bunlar da vajene doğmuş miyom ollaraak adlandırılırlar . Bu miyomlarda ülserasyon(doku kaybı) vede akıntı şikayetleri ortaya çıkmaktadır vede enfeksiyon eğilimleri daha yüksektir . Bazen çok şiddetli kanamalar yapabilmektedirler .

2 - İntramüral Miyomlar(rahmin orta katman sında):
İntramüral Miyomlar tipik ollaraak uterin duvarı içerisinde gelişir vede bu noktadan büyür . Sözkonusu miyomlar diğer tür miyomlar arasında en yaygın olanlardandır . İntramüral Miyom büyüdüğünde uterusun olaðan dan daha büyük olduğu hissini verir vede bu Hal bazı vakitler da kilo alma yada gebe likle karıştırılabilir . Bu tür miyomlar aynı zamanda “çoklu semptomlara”da yol açabilir . İntramüral miyomlar ile 1 arada görünen semptomların bazıları , menstürel devrelerin uzamasına yol açan aşırı menstürel kanamalara vede pıhtılaşma sorunları ile miyomun büyümesine bağlı ollaraak çevre organlara yapılan ek baskıdan kaynaklanan pelvik ağrısına vede neticesinde sık idrara çıkma vede baskıya yol açabilir .

3 - Subserozal Miyomlar(rahmin dış katman sında):
Uterusun dış kısmında vede uterin duvarının üzerinde gelişirler . Bu tip miyomlar dışa doğru gelişmeye vede büyümeye Daimi ederler . Genellikle muayene esnasında tesadüfen tespit edilir . Subserozal miyomun büyümesi çevredeki organlar üzerinde ilave baskı yaratır . Bu sebep le semptomları umumiyen aşırı menstürel kanama(kan kaybı) yada 1 kadının tipik menstürel akıntı interferansı şeklinde olmaz . Ancak bu tip tümörler pelvik ağrısı vede baskısına yol açarlar . Miyomların sertlik vede şiddetleri ile bulundukları lokasyona bağlı ollaraak ağrı vede baskının yanısıra başka komplikasyonlarda görünebilir . Bunlar umumiyetle rahime ince yada kalın 1 sapla bağlı ollaraak , rahimden ayrı 1 kitle görünümündedirler .


Submukozal , intramüral vede subserozal miyomları da içeren değişik tür miyomlar arasında saplı miyomlar da yer almaktadır .

Saplı Miyomlar 1 sap üzerinde büyür vede neticesinde saplı submukozal miyomlara yada saplı subserosal miyomlara dönüşür . Bu miyomlar uterus içerisinde büyür vede aynı zamanda uterus duvarı dışında da büyümeye eğilimlidirler . Saplı miyomlar ile 1 arada görünen semptomlar , bazen miyomsapın üzerinde dönmesinden dolayı ağrı vede baskıya yol açabilirler . Eğer miyom kendi etrafında dönerse sapı diðerbir deyiþle dolayısı ile kan bağlantısı da bozulur vede miyom nüvesinde " yozlaþma " meydana gelir . Eğer miyomun sapı geniş 1 tabana oturmuş ise buna “sessile tipte miyom” adı verilir .

35-54 yaş arasındaki kadınların miyomlar ile karşılaşma riski potansiyel ollaraak yüksektir . Konu miyomlar olduğunda , ne olduklarını vede semptomlarının neler olduğu anlamak en uygun Tedavi(iyileştirme) seçeneğine karar verebilmek açısından önemlidir .

Miyomu oluþan kadınların karşılaşabileceği pek çok değişik semptom mevcuttur . Bazı vakalarda da hbir semptoma rastlanılmayabilir . Miyomun büyüklüğüne vede lokasyonuna bağlı ollaraak , semptomlar kişinin günlük aktivitesini sürdürme kabiliyetini etkileyebilecek düzeyde şiddetli olabilmektedir . Bununlbirlikte miyomu oluþan 1 çok kadın hala günlük işlerine uygulamaya hayat standartlarında herhangi 1 değişme olmadan Daimi edebilmektedirler .
Miyomlar hormonal etkiye hassas olduklarından , miyom semptomları menstrüasyon’a benzer şekilde umumiyetle periyodiktir . Östrojen seviyesindeki yükselme çoğu miyomun büyümesine aynı zamanda dasemptomların artmasına sebep olmaktadır . Aşağıda miyomlar ile alakalı en sık rastlanan semptomların 1 listesi yer almaktadır .

Kadınların menstrüel devreleri umumiyetle 4-5 gün sürüp her 28 günde 1 olmakta vede kişinin günlük faaliyetlerine mani teşkil etmemektedir . Periyotlar düzensiz yada rahatsız verici de olsa umumiyetle kadının günlük hayatına etki etmektedir .

Aşırı menstürel kanama(kan kaybı) miyomların en sık görünen semptomlarından biridir . İntramüral vede submukozal miyom türlerinde yaygın ollaraak görülüp en aþırı kanamaya submukozal miyomlar sebep olmaktadır . Yerleştiği yer rahmin iç kısmına yaklaştıkça kanama(kan kaybı) miktarı artar . Semptomlardan kaynaklanan pıhtılaşma mesele i , adet dönemlerinin şiddetli , ağrılı vede uzun geçmesi gibi sıkıntılar meydana gelir . Uzun süren anormal uterin kanamaları zamanla kansızlık vede kansızlıktan kaynaklanan halsizlik , baş dönmesi , nefes darlığı , çarpıntı , baş ağrısı gibi ciddi yan etkilere yol açabilir . Bununla 1 arada kadının aşırı menstürel kanama(kan kaybı) yaşaması potansiyel ollaraak daha ciddi sorunlara sebep olabilmektedir .

Miyomlar düzensiz adet kanama(metroraji) , adet görememe(amenore) , seyrek adet görme (oligomenore) , sık adet görme(polimenore) , aşırı kanamalı yada uzun süreli adet görme(hipermenore yada menoraji) vede az kanama(kan kaybı) yada kısa süreli adet görme (hipomenore) gibi semptomlara da sebeb olabilmektedir .

Miyomda ağrı çok sık görülmez . Genellikle miyom yozlaþma larına bağlı ollaraak ortaya çıkar . Eğer miyom saplı ise uterus kontraksiyonlarına yol açarak ağrıya sebep olurlar . Ayrıca sap kendi etrafında döner yada miyom infekte olursa ağrı ortaya çıkar . İleri C°de büyümüş miyomlar pelvik sinirlerine baskı yaparak bel vede bacaklara vuran ağrıya yol açabilirler . Bazen ağrının sebebi miyoma eşlik eden diğer lezyonlardır(Adenomiyoz , Endometriyoz gibi) .

Adenomiyoz , dış uterin duvarını (endometriyum) oluşturan dokunun , uterin duvarının vede destekleyici vasküler dokunun (miyometriyum) orta katmanında büyümesi neticesinde ortaya çıkar . Tipik ollaraak dış uterin katmanı , adezyon oluşmasına mani olur . Ancak , miyom geliştiğinde vede büyümeye başladığında adezyon ortaya çıkar vede bu Hal bazen çok aþırı ağrıya sebep meydana gelebilir .

Endometriyoz ise endometiryal dokunun uterusun dış tarafında bulunması halinde ortaya çıkar vede bu da 1 başka ağrılı vede rahatsızlık verici miyom semptomu meydana gelebilir . Bu halde da miyomun doğru şekilde teşhis edilmesi vede sözkonusu semptomların belirlenmesi için tam 1 jinokolojik muayene lüzumlu dir .

Bası semptomları rektum vede mesane gibi komşu iç organlar üzerindeki basıdan kaynaklanabilir .Servikse yerleşmiş miyomlar serosanguinoz (Serum vede kandan oluşmuş) vajinal akıntı , kanam vede disparöni(ağrılı yada güç cinsel temas) oluştururlar .

Mesane’ye (idrar torbası) bası yapan miyomlar bu organ üzerinde ilave 1 baskı oluşturduğu için idrara çıkma sıklığı vede aciliyeti artar . Bu Hal sadece çok aþırı ağrıya vede rahatsızlığa yol açmaz aynı zamanda kişinin günlük faaliyetlerine Daimi etmesini de mani ler . Miyomlar üretra (idrar yolu) vede mesane boynuna yakın konumda ise akut üriner retansiyon(idrar yapamama) vede overflow inkontinans (idrar kaçırma) oluşturabilirler . Böbrekte kalıcı 1 hasar oluşmadığı sürece basıyı yapan kitleyi ortadan kaldırmakla anatomik bütünlük tekrar sağlanır vede semptomlar kaybolur .
Miyomların büyümesinin 1 başka olası tesiri ise bağırsaklar üzerine fazladan baskı oluşturmasıdır . Bu halde bağırsak hareketleri güçleşir hemorid (basur) , Kabızlık vede / yada karın gerginliği oluşabilir .

Miyom Komplikasyonları

Birçok miyom emare vermezken bazı durumlarda oluşan komplikasyonlar sayesinde teşhis konulmaktadır .
Sap üzerinde dönme (Torsiyon): Özellikle saplı miyomların sapı etrafında dönmesi vede sapının sıkışması neticesi kanlanması bozulur . Önce venöz , sonra arteryel dolaşım tıkanır vede damar dışına sızıntı olur . Bu Hal ağrıya sebep olur .

Enfeksiyon: Nadiren görülen 1 durumdur . Ülsere olup enfekte meydana gelebilir . Ağrı vede kanama(kan kaybı) yapar .
Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüşüm: Miyomlu kadınları en çok meraklandıran Hal miyomun kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüp dönmeyeceğidir . Miyomlu kadınların %0 . 5'inde önümüzdeki dönemlerde leiomyosarkom denilen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türü görülür . Ancak pek çok araştırmacı bunun mevcut oluþan miyomlardan köken almadığını , kendi başına vede diğerlerinden bağımsız ollaraak geliştiğini önümüzdeki sürmektedirler . Eğer varlığı malum miyom hızlı büyümeye başlarsa , ağrı vede ateş görülüyorsa teferruat lı incelenmesi gereklidir . Menopozdan sonra büyüyen miyomlar bu açıdan riskli meydana gelebilir .

Karında sıvı birikimi Asit (Psödo Meigs sendromu): Özellikle saplı subserozal miyomların karın zarını rahatsız etmesi ile karın boşluğunda sıvı birikimi olur . Nadiren görülür .
Karın içi kanama: Nadiren görülür . Miyomun üzerindeki damarlardan birinin yırtılması neticesi kanama(kan kaybı) olmasıdır .
Rahimin ters-yüz olması (İnversiyon): Saplı submukozal miyomun rahimi aşağıya doğru çekmesine bağlı ollaraak rahimin eldiven parmağı gibi tersyüz olmasıdır . Çok şiddetli sancı sebebidir . Ancak bu Hal gelişmeden evvel hastanın şiddetli kanama(kan kaybı) şikayetlerinin olabileceği unutulmamalıdır . Tehlikeli fakat çok nadir görülen 1 durumdur .

Değişerek bozulması (Dejenerasyon): Miyomun olaðan hücre yapısının değişikliğe uğramasıdır . Dejenerasyonun sebebi miyomun gıdaalımı kafigelmeyecek liğidir . Yapısal bozukluk oluþan miyom ağrılı , hassas , muşak vede daha büyük olur . Dejeneratif değişiklikler şu şekilde sıralanabilir;

Atrofi yozlaþma : Menopoz yada bazen gebelik sonrasında miyom küçülür . Mikroskopik miyom görünümü kaybolur . Klinik emare ler de buna paralel ollaraak kaybolur .
Hiyalen yozlaþma : En sık görülen miyom yozlaþma udur . Değişim önce fibroz dokuda olur . Makroskopik ollaraak sarı-beyaz alanlar görülür . Mikroskopik ollaraak dokuda eozinofilik madde birikir .
kisti(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) k yozlaþma : Hyalinize oluþan miyom sıvılaşırsa(likafiye) olursa bu bölgelerde kistik boşluklar meydana gelir .

Kalsifikasyon: Özellikle subseröz miyomlarda meydana gelir . Sebep i gıdaalımı kafigelmeyecek liğidir . Dokuda kalsiyum karbonat vede kalsiyum fosfat çöker .

Septik yozlaþma : Beslenme kafigelmeyecek liği neticesinde miyom ortasında nekroz vede sonradan infeksiyon gelişir . Ağrı ateş vede hassasiyet vardır .

Kırmızı yozlaþma (karneöz yozlaþma ): Bu tip yozlaþma gebelik vede lohus (puerperium) dönemine özeldir . İkinci 3 aylık dönemde(trimesterde) miyom akut ollaraak büyür vede ağrılı hale gelir . Kusma , halsizlik vede ateş olur . Sebep i gıdaalımı kafigelmeyecek liği neticesi gelişen subakut nekroz’dur . Dokuya kırmızı rengi veren venöz trombozlar , intersitisyel kanamalar vede hemolize oluþan hemoglabindir . Hemolizin sebebi nekroz sırasında oluşan lipod faktörüdür . Kendi kendini sınırlar vede özel 1 girişim gerektirmez . İstirahat vede aneljezik kafidir .

Miksomaöz (yağlı) yozlaþma : Nadir rastlanır . Asemptomatiktir vede umumiyetle hiyalen yozlaþma u izler .

Miyom vede Kısırlık
Miyomların kısırlığa nasıl yol açabildiklerine ait birçok öngörü öne sürülmüştür;

Miyomlar rahim(uterus) içini döşeyen katman nın gelişmesini mani ler . Endometrial dokunun gelişememesembriyo’nun rahme tutunmasını zorlaştırarak gebeliği önler vede düşüklere sebep meydana gelebilir .

Miyom çok büyük boyutlara ulaştığında yumurtalık kanallarının içindeki hareketi de zorlaştırarak
dış gebeliğe sebep meydana gelebilir .

Serviksin (rahim ağzının) pozisyonunu bozarak spermin ilerlemesini vede döllenmeyi mani leyerek    gebeliği önleyebilir .

Rahimde şekil bozukluklarına yol açarak döllenmeyi mani leyebilir .

Gebelik sırasında artan östrojen düzeyleri küçük miyomların büyümesine yol açarak düşüklere vede erken doğuma yol açabilir .

Kısırlık etyolojisinde miyomlar tüm vakaların %5-10’unu etkilemektedir . Ancak diğer eşlik eden kısırlık sebep leri dışlandığında tek başına miyomlar kısırlık vakalarının sadece %2-3’ünden yetkilidir .

Miyom vede Gebelik

Gebelikte miyom görülme oranı merkezlere göre farklılık göstermekle 1 arada % 0 .3 - % 7 .2 arasında değişmektedir . Hem gebeliğin miyom üzerinde hem de miyomun gebelik üzerinde etkileri söz konusudur .

Yapılmış araştırmalar miyomu oluþan gebelerde düşük , erken doğum , plasentanın erken ayrılması , bebeğin rahim(uterus) içinde anormal pozisyonda durması , plasentanın erken ayrılması gibi istenmeyen durumlara biraz daha aþırı rastlandığını göstermektedir . Bu istenmeyen durumların görülüp görülmemesini miyomların büyüklüğü , sayısı vede yerleşim yeri belirler . Miyomların çok sayıda olması vede submukozal miyomların olması halinde bu olumsuzlukların görülme olasılık i en yüksektir .Miyomların gebelik sırasında sebep olabildiği 1 mesele 16-20 gebelik haftaları arasında görülebilen bölgesel ize şiddetli ağrılardır . Bu ağrılar umumiyetle ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilmektedir .

Çoğu gebede , miyomlar gebeliğin gidişatını menfii etkilemezler . Eskiden miyomların gebelik sırasında hızlı büyüdükleri kabul edilirdi amma son vakitler da yapılan çalışmalar bunun doğru olmadığını göstermektedir . Çoğu miyom gebelik süresince aynı büyüklükte kalır , büyüme gösterebilen az sayıdaki miyomlar ise bu büyümeyi umumiyetle gebeliğin ilk üç ayında gösterirler .

Risk Faktörleri vede Sebep leri Nelerdir ?
Klinik literatürde tüm kadın nüfusunun yaklaşık %20-40’ında miyom olduğu tahmin edilmektedir . Söz konusu oranın yüksekliği tüm kadınların miyomler , olası semptomları vede miyom Tedavi(iyileştirme) si seçenekleri ile alakalı veri sahibi olmasının önemini ortaya koymaktadır .

Miyomlar kadın üreme sistemi dahilinde en sık rastlanılan tümörler olup tüm kadınların bu tümörlere
yakalanma riski mevcuttur . En önemli risk faktörleri;

Siyah ırk

Nulliparite (hiç doğum yapmamış olmak)

Genetik yakınlık

Obezite

Miyomların sebep oluştuğu bilinmemektedir . Değişik teoriler söz konusudur;

Genetik değişiklikler: Pek çok miyomdaki hücreler incelendiğinde rahim(uterus) düz kasını ilgilendiren genlerde bazı kodlama değişiklileri gözlenmektedir .

Diğer faktörler: İnsülin benzeri büyüme faktörü gibi 1 takım maddeler miyom büyümesini etkileyebilmektedir .

Hormonlar: Östrojen vede progesteron rahmi gebeliğe hazırlayan 2 kadınlık hormonudur . Miyom dokusu incelendiğinde , miyom dokusundaki hücrelerde östrojen reseptörlerinin olaðan rahim(uterus) kası hücrelerinden daha aþırı olduğu tespit edilmektedir .

Ancak miyom gelişimi ile hormonların bağlantısı olduğunu gösteren kanıtlar vardır;

Ergenlik öncesi miyom gelişişmi çok nadirdir .

En sık rastlandığı dönem yumurtlamanın bozulduğu , östrojen üretiminin karşılanmadığı menopoz öncesi 40’lı yaşlardır .

Menopozdan sonra miyomların büyümeleri durur yada geriler .

Miyomlara östrojen fazlalığına bağlı ollaraak gelişen diğer hastalıklar diðerbir deyiþle yumurtlama bozuklukları , hiperplazi (rahim iç duvarının kalınlaşması) vede polipler eşlik eder .

Miyomlar kadınlık hormonlarından progesteronun yüksek olduğu gebelik döneminde hızlı büyürler .

Kadınlık hormonlarını baskılayan vede adeta menopoza benzer Hal yaratan ilaçlar miyomları küçültür .

Tanı Yöntemleri Nelerdir ?

Görüntüleme Yöntemleri

Ultrasonografi: Ağrısız vede acısız oluþan bu yöntem karın üstünden yada rahim(vajina) içine sokulan 1 aparat (cihaz) yardımıyla , eko denilen ses dalgalarını kullanarak çalışan 1 tanı aracıdır . Miyom nodülü miyometriumdan farklı eko veren 1 lezyon ollaraak basitce tanınır . Vajinal yolla yapılan ultrason incelemesi daha teferruat lı veri ler verebilmektedir . Yapılan incelemeler neticesinde miyomlar görüntülenir , yerleri vede büyüklükleri tespit edilir . Ancak miyomlar 1 cm'den küçük yada çok büyük ise ultrasonla inceleme sağlıklı sonuç vermeyebilir .

Veri sayarlı Tomografi (BT) & Magnetik Rezonans (MR): BT ile rahmin üç boyutlu görüntüsü elde edilebilir , MR ile de miyomun büyüklüğü vede yeri belirlenir . Yüksek maliyetleri sebebi yle çok nadiren kullanılırlar .

Histerosalpingografi(HSG- Rahim(uterus) Filmi): Röntgen ışınlarını geçirmeyen 1 ilacın rahim(uterus) içine verilmesi sırasında çekilen röntgen incelemesidir . Rahim(uterus) vede tüplerdeki anormalliklerin tanısına olanak veren bu yöntem ile miyomların da tanısı konur .

Özel İncelemeler

Histeroskopi: Submukozal miyomların tanı vede Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bu incelemede histeroskop denen teleskopik cihaz ile rahim(vajina) vede rahim(uterus) boynu aşılarak rahim(uterus) içine doğru sokularak değerlendirme yapılır . bölgesel anestezi altında uygulanabilen bu yöntem ile aynzamanda miyomlar çıkartılabilir .

Laparoskopi: Miyomların ayırıcı tanısı için kullanılabilir . Laparoskop adı verilen cihazla karından yapılan ufak 1 kesiyle teleskopik denilen cihaz ile girilerek pekvik yapıların incelenmesi esasına dayanır . Genel anestezi altında yapılan işlem esnasında histeroskopide uygulanabilir .

SİS (Salin İnfüzyon Sonografi): Uterin kavite içine sıvı enjekte edilerek şişme sağlanması prensibine dayalı , submukozal miyomların tanısında kullanılabilen 1 metoddur . Salin , uterin kavitenin gösterilmesi açısından mükemmel 1 ajan(gimen) dır .

Dilatasyon küretaj(D&C): “Dilatasyon” rahim(uterus) ağzının genişletilmesi anlamında kullanılır . Rahim(uterus) ağzının genişletilmesi rahim(uterus) içerisine küretajı yapmak için lüzumlu aletleri (küret yada aspiratör) sokabilmek için lüzumlu dir . Özellikle kanayan miyomlarda .

Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri

Gözlem

Medikal Tedavi(iyileştirme)
+ GnRH Analogları
+ Androjenler
+ Progestinler

Cerrahi Tedavi(iyileştirme)
+ Miyomektomi
    - Abdominal Miyomektomi
    - Laparoskopik Miyomektomi
    - Histereskopik Miyomektomi
+ Histerektomi

Odaklanmış Ultrason Cerrahisi

Uterin Fibroid Embolizasyon .


Etiketler; myom , miyom , kadin sağliği merkezi , miyom nedir , miyom ameliyatı , myom ameliyatı , myom Tedavi(iyileştirme) si , myom nedir , miyom ameliyatları , myomlarMyom


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp