Bitkisel Sağlık Ürünleri
Myom

Myom Ameliyatı İzle

     myom ameliyatı izle , Genel ollaraak söylemek gereklidir se miyomların neşekilde çıkarılacağının esas belirleyicisi miyomun büyüklüğü vede rahim(uterus) ihtivasındaki konumudur . Miyom ameliyatı hakkında geniş veri lere yazımızda n ulaşabilirsiniz .

Miyomlar Neşekilde Çıkarılır ?

   Tümüyle submüköz yerleşmiş diğerbir deyişle rahim(uterus) içine doğru büyümüş 1 miyom histeroskopi adı verilen metod le rahim(uterus) içine vajinadan hususi aletlerle girilerek çıkarılabilir . Çook sayıda olan , rahim(uterus) içine gömülü yada oldukça büyük miyomların umumiyetle karın açılarak diğerbir deyişle "açık ameliyat" ile  ( laparotomi ) çıkarılması tavsiye lir . Uygun durumlarda özdeş işlem laparoskopi yoluyla da gerçekleştirilebilir .Miyomlar umumiyetle etraflarını saran kapsül adı verilen dış kılıf ile sağlam dokudan net sınırlarla farklı lmış kitlelerdir vede ameliyat esnasında rahim(uterus) dokusuna yapılan kati in içinden girilerek bu dış kılıfla 1 arada 1 bütün ollaraak çıkarılabilirler . Operasyonda çıkarılabilecek bütün myomlar rahime vede hususiyetle iç zarına zarar vermeden çıkarılır .

Sezaryanda Miyom alınabilir mi ?


   Gebelik döneminde artan hormonlar sebebi yle mevcut oluşan 1 miyomun büyümesi yada yeni miyomların oluşması mümkündür .  Bu sebep le sezaryan ameliyatı esnasında miyomlara nispeten sık rastlanır .   Myomların rahim(uterus) içinde derinde gömülü olduğu durumlarda miyoma ulaşmak gayesi yla rahim(uterus) kasına yapılan kesi bu anda ciddi kanamalara sebep olabilmektedir . Çünki gebelik anında rahim(uterus) çook büyümüş vede kanlanması bariz ollaraak artmıştır . Bu sebep le yüzeysel yerleşimli yada küçük 1 sapla rahime bağlı miyomlar hariç sezaryanda miyom çıkarılması pek tavsiye lmez .   Gebelik dönemi bittikten sonra büyüyen miyomların hemen tümünde 1 küçülme eğilimi olması sebebi yle de sezaryan esnasında miyomların çıkarılması çook Koşul değildir .

Miyom Çıkarılma Ameliyatının ( myomektominin ) Riskleri Nelerdir ?

   Miyom çıkarılma ameliyatları Umumi anestezi altında uygulanan ameliyatlardır . Bu sebep le en başta Umumi anesteziye bağlı oluşabilecek riskler bu ameliyatta da ortaya çıkabilir . Dikkatli 1 ön değerlendirme vede tecrübeli 1 anestezi mütehassızı tarafından verilen anestezi bu riskleri çook azaltır .   Miyom çıkarılma ameliyatları umumiyetle "kanlı" ameliyatlardır . Bir yada birkaç miyomun çıkarıldığı kısa zaman n ameliyatlarda kanama(kan kaybı) miktarı aşırı değilse de hususiyetle özdeş anda çook sayıda miyomun çıkarıldığı ameliyatlar , her miyomu çıkarmak icin rahime farklı 1 kesi uygulanmasını gerektirmesi sebebi yle önemli oranda kan zayii na sebep meydana gelebilir .

    Miyomların tecrübeli 1 hekim tarafından uygun vede ivedilikle 1 biçim de çıkarılması , rahime uygulanan kesi sayısının minimal tutulması vede lüzumlu durumlarda kan nakli yapmak icin birkaç ünite kanın amade lanması kan zayii na bağlı oluşması olası riskleri en aza indirir . Bu konuda hususiyetle myomlara bağlı ollaraak kansızlık gelişmiş hastalarda dikkatli olunmalıdır .   Karından uygulanan jinekolojik ameliyatların tümünde iç organlarda yapışıklık oluşum riski mevuttur . Bu yapışıklıklar yumurtalık(rahim içi) vede tüpler etrafında meydana gelir sa bu organların işlevlerini menfii yönde etkileyebilir vede tüplerde kapanmaya sebep ollaraak gebe kalamama yada güç gebe kalmaya yol açabilirler .  Ameliyatın kısa zamanda tamamlanması , yapışıklığı en aza indirmek icin ek bazı tedbir ler alınmasıyla bu risk azaltılabilir fakat laparoskopi gibi çook az yapışıklık oluşumuna sebep oluşan 1 metod kullanılsa dahi yapışıklık oluşumunu tümüyle tedbir ek mümkün değildir .

   Karın içersinde ne oranda yapışıklık oluşacağı kişinin yapısal hususi liklerine vede cerrahi tekniğe bağlı ollaraak değişmektedir . Hususiyetle çook sayıda vede büyük miyomların çıkarıldığı yada miyomların rahimağzı bölgesi gibi çıkarılması güç bölgelere yerleştiği sorun li ameliyatlar esnasında rahimin bırakılması mümkün olmayabilir . Bu Hal 1 yada birkaç miyomu oluşan 1 kadında çook çok ender görülen 1 durumdur .Miyom çıkarılması icin kullanılan cerrahi teknik ameliyata bağlı oluşabilecek riskleri belirleyen başka 1 durumdur . Aleni ameliyatla diğerbir deyişle karından girilerek yapılan ameliyatlarda bu matodu n getirdiği riskler , laparoskopi ile diğerbir deyişle ince borularla karını açmadan kamera yoluyla uygulanan ameliyatlarda da bu matodu n getirdiği riskler mevcuttur .Genel prensip cerrahın en iyi kullanabildiği vede tecrübeli olduğu teknikle operasyonu gerçekleştirmesidir .Miyom çıkarılırken herhangi 1 aşamada rahim(uterus) duvarının bütünlüğünün bozulması ötede yaşanacak hamilelikte Doğu(şark) (garp) mun sezaryanla gerçekleştirilmesini gerektirir . Bunun sebebi rahimin Doğu(şark) (garp) m kasılmaları esnasında miyomu çıkarmak icin rahim(uterus) kasına uygulanan kesi bölgesinden yırtılma olası lığının bulunmasıdır . Ne kadar iyi 1 ameliyat tekniği kullanılırsa kullanılsın vede kesi ne kadar iyi tamir edilirse edilsin eğer myom rahimde gömülü ise bu olası lık söz konusu meydana gelebilir .Etiketler; myom , miyom , kadin sağliği merkezi , miyom nedir , miyom ameliyatı , myom ameliyatı , myom Tedavi(iyileştirme) si , myom nedir , miyom ameliyatları , myomlar


Myom


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp