Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Myom Ameliyatı İzle

     myom ameliyatı izle , Genel ollaraak söylemek gereklidir se miyomların nasıl çıkarılacağının esas belirleyicisi miyomun büyüklüğü vede rahim(uterus) içindeki konumudur . Miyom ameliyatı hakkında geniş veri lere yazımızda n ulaşabilirsiniz .

Miyomlar Nasıl Çıkarılır ?

   Tümüyle submüköz yerleşmiş diðerbir deyiþle rahim(uterus) içine doğru büyümüş 1 miyom histeroskopi adı verilen yöntemle rahim(uterus) içine vajinadan özel aletlerle girilerek çıkarılabilir .Çok sayıda olan , rahim(uterus) içine gömülü yada oldukça büyük miyomların umumiyetle karın açılarak diðerbir deyiþle "açık ameliyat" ile  ( laparotomi ) çıkarılması önerilir . Uygun durumlarda aynı işlem laparoskopi yoluyla da gerçekleştirilebilir .Miyomlar umumiyetle etraflarını saran kapsül adı verilen dış kılıf ile sağlam dokudan net sınırlarla ayrılmış kitlelerdir vede ameliyat esnasında rahim(uterus) dokusuna yapılan kati in içinden girilerek bu dış kılıfla 1 arada 1 bütün ollaraak çıkarılabilirler . Operasyonda çıkarılabilecek tüm myomlar rahime vede özellikle iç zarına zarar vermeden çıkarılır .

Sezaryanda Miyom alınabilir mi ?


   Gebelik döneminde artan hormonlar sebebi yle mevcut oluþan 1 miyomun büyümesi yada yeni miyomların oluşması mümkündür .  Bu sebep le sezaryan ameliyatı esnasında miyomlara nispeten sık rastlanır .   Myomların rahim(uterus) içinde derinde gömülü olduğu durumlarda miyoma ulaşmak amacıyla rahim(uterus) kasına yapılan kesi bu anda ciddi kanamalara sebep olabilmektedir . Çünkü gebelik anında rahim(uterus) çok büyümüş vede kanlanması bariz ollaraak artmıştır . Bu sebep le yüzeysel yerleşimli yada küçük 1 sapla rahime bağlı miyomlar hariç sezaryanda miyom çıkarılması pek önerilmez .   Gebelik dönemi bittikten sonra büyüyen miyomların hemen tümünde 1 küçülme eğilimi olması sebebi yle de sezaryan esnasında miyomların çıkarılması çok şart değildir .

Miyom Çıkarılma Ameliyatının ( myomektominin ) Riskleri Nelerdir ?

   Miyom çıkarılma ameliyatları Umumi anestezi altında uygulanan ameliyatlardır . Bu sebep le en başta Umumi anesteziye bağlı oluşabilecek riskler bu ameliyatta da ortaya çıkabilir . Dikkatli 1 ön değerlendirme vede tecrübeli 1 anestezi mütehassız ı tarafından verilen anestezi bu riskleri çok azaltır .   Miyom çıkarılma ameliyatları umumiyetle "kanlı" ameliyatlardır . Bir yada birkaç miyomun çıkarıldığı kısa süren ameliyatlarda kanama(kan kaybı) miktarı aþırı değilse de özellikle aynı anda çok sayıda miyomun çıkarıldığı ameliyatlar , her miyomu çıkarmak için rahime ayrı 1 kesi uygulanmasını gerektirmesi sebebi yle önemli ölçüde kan kaybına sebep meydana gelebilir .

    Miyomların tecrübeli 1 hekim tarafından uygun vede hızlı 1 şekilde çıkarılması , rahime uygulanan kesi sayısının minimal tutulması vede lüzumlu durumlarda kan nakli yapmak için birkaç ünite kanın hazırlanması kan kaybına bağlı oluşması olası riskleri en aza indirir . Bu konuda özellikle myomlara bağlı ollaraak kansızlık gelişmiş hastalarda dikkatli olunmalıdır .   Karından uygulanan jinekolojik ameliyatların tümünde iç organlarda yapışıklık oluşma riski vardır . Bu yapışıklıklar yumurtalık vede tüpler etrafında oluşursa bu organların işlevlerini menfii yönde etkileyebilir vede tüplerde kapanmaya sebep ollaraak gebe kalamama yada güç gebe kalmaya yol açabilirler .  Ameliyatın kısa zamanda tamamlanması , yapışıklığı en aza indirmek için ek bazı önlemler alınmasıyla bu risk azaltılabilir fakat laparoskopi gibi çok az yapışıklık oluşumuna sebep oluþan 1 yöntem kullanılsa dahi yapışıklık oluşumunu tümüyle önlemek mümkün değildir .

   Karın içersinde ne oranda yapışıklık oluşacağı kişinin yapısal özelliklerine vede cerrahi tekniğe bağlı ollaraak değişmektedir .Özellikle çok sayıda vede büyük miyomların çıkarıldığı yada miyomların rahimağzı bölgesi gibi çıkarılması güç bölgelere yerleştiği sorun li ameliyatlar esnasında rahimin bırakılması mümkün olmayabilir . Bu Hal 1 yada birkaç miyomu oluþan 1 kadında çok çok ender görülen 1 durumdur .Miyom çıkarılması için kullanılan cerrahi teknik ameliyata bağlı oluşabilecek riskleri belirleyen diğer 1 durumdur . Açık ameliyatla diðerbir deyiþle karından girilerek yapılan ameliyatlarda bu yöntemin getirdiği riskler , laparoskopi ile diðerbir deyiþle ince borularla karını açmadan kamera yoluyla uygulanan ameliyatlarda da bu yöntemin getirdiği riskler mevcuttur .Genel prensip cerrahın en iyi kullanabildiği vede tecrübeli olduğu teknikle operasyonu gerçekleştirmesidir .Miyom çıkarılırken herhangi 1 aşamada rahim(uterus) duvarının bütünlüğünün bozulması ötede yaşanacak hamilelikte doğumun sezaryanla gerçekleştirilmesini gerektirir . Bunun sebebi rahimin doğum kasılmaları esnasında miyomu çıkarmak için rahim(uterus) kasına uygulanan kesi bölgesinden yırtılma olasılığının bulunmasıdır . Ne kadar iyi 1 ameliyat tekniği kullanılırsa kullanılsın vede kesi ne kadar iyi tamir edilirse edilsin eğer myom rahimde gömülü ise bu olasılık söz konusu meydana gelebilir .Etiketler; myom , miyom , kadin sağliği merkezi , miyom nedir , miyom ameliyatı , myom ameliyatı , myom Tedavi(iyileştirme) si , myom nedir , miyom ameliyatları , myomlar


Myom


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp