Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

BAŞ AĞRISINDAN SONRA BURUN KANAMASI


     Baş ağrısından sonra burun kanaması migren(megrim) nedir migren(megrim) baş ağrısı migren(megrim) bulantı migren(megrim) emare leri migren(megrim) çözüm migren(megrim) bitkisel(doðal) ürünler migren(megrim) Tedavi(iyileştirme) si kapsüller kremler çaylar yağlar nelerdir .Baş ağrısından sonra burun kanaması migren(megrim) nedir migren(megrim) baş ağrısı migren(megrim) bulantı migren(megrim) emare leri migren(megrim) çözüm migren(megrim) bitkisel(doðal) ürünler migren(megrim) Tedavi(iyileştirme) si kapsüller kremler çaylar yağlar için aşağıdaki makaleyi okumanızı tavsiye ederiz .


     migren(megrim) (megrim) Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 bitkisel(doðal) ürünler için tıklayınız .

BURUN KANAMASI - (EPİSTAKSİS): Bilindiği gibi burun boşluklarının iç yüzünü örten mukoza damar bakımından çok varlıklı dir . Burnun bazı bölgelerindeyse bu damarların yumaklar oluşturduklarını daha önce belirtmiştik . Mukozanın , hemen altında burun boşluğunu kuran kemik vede kıkırdakların bulunması sebebi yle bu damarların gerektiğinde durabilme kabiliyet leri çok sınırlıdır . Sözünü ettiğimiz bu sebep e bağlı ollaraak burun damarları basitce kanarlar vede bu kanamalar da oldukça geç durur .Burun kanaması 1 darbeye bağlı olabileceği gibi , kendiliğinden de meydana gelebilir . Burun kanamaları burun boşluğunun ön yansından ve/veya arka yarısından kaynaklanabilirler . Çocuk vede gençlerdeki burun kanamalarının büyük bölümü ön yarıdan olmaktadır . Özellikle septu-mun “Littre alanı” yada “Kiesselbach phleksusu” denilen ön yarısı en sık rastlanan kanama(kan kaybı) bölgesidir . Littre alanı solunum havasının kurutucu tesiri nin vede küçük darbelerin en sık görüldüğü alandır . Her 2 etken de bu bölgedeki kanamaları kolaylaştırır .Orta yaşlı vede yaşlı kimselerdeyse burun kanamaları sıklıkla burnun arka yansından kaynaklar .

Burun boşluğunun üç boyutlu şematik çizimi:

Mavi-burun boşluğu tavanı .

Kırmızı-burun ön delikleri

Yeşil-burun boşluğu dış yan duvarı Sarı-burun arka delikleri

Mor-burun boşluğu tabanı

Lacivert-burun boşluğu dış yan duvarı Siyah-septummaktadır . Bu tür kanamalarda etken darbeler değil , damar sertliğidir . Damar sertliğinden etkilenen burnun arka yarısındaki damarlar , kan basıncının (tansiyon) yüksek oluşunun da yardımıyla kendiliklerinden (spontan) kanarlar . Yukarıda belirttiğimiz belli başlı 2 burun kanaması etkeninin yanı sıra , daha az rastlanan amma bilinmesinde avantaj oluþan etkenler de vardır . Örneğin pernisiyöz anemi(kansızlık) , aplastik anemi(kansızlık) , lösemiler , çeşitli pıhtılaşma hastalıkları gibi bazı kan hastalıklarında , burun ameliyatları sonrasında , grip , kızamık , kızamıkçık , difteri , .boğmaca , zatürree , sıtma , tifo , Romatizma(rheumatism) l ateş gibi hastalıklar sırasında , burundaki yabancı cisim yada damar tümörü bulunması halinde burun kanamaları görülebilir . Burun kanamalarının hastayı aşırı 1 kan kaybına sokup , şoka sebep olabileceklerini de belirtelim .

BURUN KANAMASI TEDAVİSİ: Burun kanamalarının Tedavi(iyileştirme) si , kanamanın bölgesine vede şiddetine göre değişmektedir . Ağır kanamaların hastayı şoka sokması halinde kan nakli ve/veya serum verilmesini zorunlu kılacak Önlemler gerektiğini yeniden belirtelim .Burun ön yarısından kaynaklanan kanamalar umumiyetle darbelere bağlıdır vede sıklıkla çocuk vede gençlerde görülür . Eğer kanama(kan kaybı) hafifse burun deliklerine burun kanatlarını şişirecek kadar pamuk doldurulur . Böylece burnun ön yarısında kanayan damara baskı uygulanmış olur . Baskıyı çoğaltmak için burun kanalları 2 parmak arasına alınıp hafifçe sıkılabilir .

Pamuklar 3-4 saat kadar burunda tutulur . Gerekirse yeniden pamuk doldurulur . Eğer kanama(kan kaybı) durmamışsa yada aþırı miktardaysa , olabildiğince kısa 1 sürede 1 kulak-burun-boğaz doktoruna başvurmak gereklidir .Burnun arka yarısından kaynaklanan kanamalar yukarıda belirttiğimiz zor olmayan önlemle durdurulamaz . Bu sebep le katiyetle 1 kulak-burun-boğaz doktoruna başvurmak gereklidir . Ciddi burun kanamalarında kanayan damarın elektrik yada kimyasal maddelerle yakılması (koterizasyon) , burun boşluğunun tümüyle gazlı bezden yapılmış tamponla doldurulması vede bazen de buruna gelen bazı damarların bağlanması gerekebilir . Eğer burun kanamaları sık oluyorsa , eğer orta yaşlı yada yaşlı 1 kimsede kendiliğinden burun kanamaları gelişiyorsa kulak-burun-boğaz doktoruna başvurmayı akıldan çıkarmamak gereklidir .9 .26 .

BURUN FRUNKULOZİSİ:
Ansiklopedinin ,“Deri Hastalıkları” bölümünde de anlatıldığı gibi , “Füronkl” , stafilokok adlı bakterilere bağlı ollaraak kıl foliküllerinde gelişen vede kılın ölmesiyle sonuçlanan Enfeksiyon lardır . Burun boşluklarını örten mukozanın herhangi 1 bölgesinde ftironk-lun gelişmesine “Burun frunkulozisi” denir . Burun boşluğundaki 1 kıhn çekilmesi bile , füronkl gelişmesine sebep olabüir , şeker hastalığında , ağır hastalıklarda burun frunkulozisine sık rastlanır .Eğer füronkl burnun dış deliğine yakınsa , hadise dışardan basitce görülebilir . Burun içinde , lgüi bölgede , kırmızı vede ağrılı 1 şişlik belirir . Ağrı zonklayıcı biçimdedir . Burnun ön yarısında gelişen füronkllar buradaki toplardamarlara açılmalarıyla Enfeksiyon beyin tabanına yakın 1 yerde bulunan “Sinüs kavernozus” denilen toplardamar gölcüğüne ulaşır . Bu Hal yaşamı tehlikeye düşürür vede baş ağrısı , göz kapaklarının şişmesi , göz fırlaklığı , titreme , ateş gibi emare lere yol açar .Burun frunkulozisinin bu Özellikleri gözönüne alındığında , Tedavi(iyileştirme) nin ciddi 1 biçimde uygulanması gereklidir .Burun içindeki şişlik olgunlaşmadan patlatılma-malı yada sıkılmamahdır . Bölgeye sıcak kompres uygulanıp , ağızdan uygun 1 antibiyotik alınmalıdır . Ancak burundan gelişen en küçük 1 füronklda bile 1 kulak-burun-boğaz hekiminin yardımına başvurmak gereklidir .

Migren

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp