Bitkisel Sağlık Ürünleri
Migren

BAŞ AĞRISINDAN SONRA BURUN KANAMASI


     Baş ağrısından sonra burun kanaması migren(megrim) nedir migren(megrim) baş ağrısı migren(megrim) bulantı migren(megrim) emare leri migren(megrim) Netice migren(megrim) bitkisel(doğal) ürünler migren(megrim) Tedavi(iyileştirme) si kapsüller kremler çaylar yağlar nelerdir .Baş ağrısından sonra burun kanaması migren(megrim) nedir migren(megrim) baş ağrısı migren(megrim) bulantı migren(megrim) emare leri migren(megrim) Netice migren(megrim) bitkisel(doğal) ürünler migren(megrim) Tedavi(iyileştirme) si kapsüller kremler çaylar yağlar icin aşağıdaki makaleyi okumanızı tavsiye ederiz .


     migren(megrim) (megrim) Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 bitkisel(doğal) ürünler icin tıklayınız .

BURUN KANAMASI - (EPİSTAKSİS): Bilindiği gibi burun boşluklarının iç yüzünü örten mukoza damar bakımından çook varlıklı dir . Burnun bazı bölgelerindeyse bu damarların yumaklar oluşturduklarını daha önce belirtmiştik . Mukozanın , hemen altında burun boşluğunu kuran kemik vede kıkırdakların bulunması sebebi yle bu damarların lüzumuhalinde durabilme kabiliyet leri çook sınırlıdır . Sözünü ettiğimiz bu sebep e bağlı ollaraak burun damarları basitce kanarlar vede bu kanamalar da oldukça geç durur .Burun kanaması 1 darbeye bağlı olabileceği gibi , kendiliğinden de meydana gelebilir . Burun kanamaları burun boşluğunun ön yansından ve/veya arka yarısından kaynaklanabilirler . Çocuk vede gençlerdeki burun kanamalarının büyük Departmanı ön yarıdan olmaktadır . Hususiyetle septu-mun “Littre alanı” yada “Kiesselbach phleksusu” denilen ön yarısı en sık rastlanan kanama(kan kaybı) bölgesidir . Littre alanı solunum havasının kurutucu tesiri nin vede küçük darbelerin en sık görüldüğü alandır . Her 2 etken de bu bölgedeki kanamaları kolaylaştırır .Orta yaşı geçkin vede yaşı geçkin kimselerdeyse burun kanamaları sıklıkla burnun arka yansından kaynaklar .

Burun boşluğunun 3 boyutlu şematik çizimi:

Mavi-burun boşluğu tavanı .

Kırmızı-burun ön delikleri

Yeşil-burun boşluğu dış yan duvarı Sarı-burun arka delikleri

Mor-burun boşluğu tabanı

Lacivert-burun boşluğu dış yan duvarı Siyah-septummaktadır . Bu tür kanamalarda etken darbeler değil , damar sertliğidir . Damar sertliğinden etkilenen burnun arka yarısındaki damarlar , kan basıncının (tansiyon) yüksek oluşunun da yardımıyla kendiliklerinden (spontan) kanarlar . Yukarıda belirttiğimiz belli başlı 2 burun kanaması etkeninin yanı sıra , daha az rastlanan amma bilinmesinde avantaj oluşan etkenler de mevuttur . Misal ollaraak pernisiyöz anemi(kansızlık) , aplastik anemi(kansızlık) , lösemiler , çeşitli pıhtılaşma Rahatsızlık ları gibi bazı kan Rahatsızlık larında , burun ameliyatları sonrasında , grip , kızamık , kızamıkçık , difteri , .boğmaca , zatürree , sıtma , tifo , Romatizma(rheumatism) l alev gibi Rahatsızlık lar sırasında , burundaki yabancı cisim yada damar tümörü bulunması halinde burun kanamaları görülebilir . Burun kanamalarının rahatsızkişiyi aşırı 1 kan zayii na sokup , şoka sebep olabileceklerini de belirtelim .

BURUN KANAMASI TEDAVİSİ: Burun kanamalarının Tedavi(iyileştirme) si , kanamanın bölgesine vede şiddetine göre değişmektedir . Ağır kanamaların rahatsızkişiyi şoka sokması halinde kan nakli ve/veya serum verilmesini zorunlu kılacak Önlemler gerektiğini yeniden belirtelim .Burun ön yarısından kaynaklanan kanamalar umumiyetle darbelere bağlıdır vede sıklıkla çocuk vede gençlerde görülür . Eğer kanama(kan kaybı) hafifse burun deliklerine burun kanatlarını şişirecek kadar pamuk doldurulur . Böylece burnun ön yarısında kanayan damara baskı uygulanmış olur . Baskıyı çoğaltmak icin burun kanalları 2 parmak arasına alınıp hafifçe sıkılabilir .

Pamuklar 3-4 saat kadar burunda tutulur . Gerekirse yeniden pamuk doldurulur . Eğer kanama(kan kaybı) durmamışsa yada aşırı miktardaysa , olabildiğince kısa 1 zamanda 1 kulak-burun-boğaz doktoruna başvurmak gereklidir .Burnun arka yarısından kaynaklanan kanamalar yukarıda belirttiğimiz zor olmayan tedbir le durdurulamaz . Bu sebep le katiyetle 1 kulak-burun-boğaz doktoruna başvurmak gereklidir . Ciddi burun kanamalarında kanayan damarın elektrik yada kimyasal maddelerle yakılması (koterizasyon) , burun boşluğunun tümüyle gazlı bezden yapılmış tamponla doldurulması vede bazen de buruna gelen bazı damarların bağlanması gerekebilir . Eğer burun kanamaları sık oluyorsa , eğer orta yaşı geçkin yada yaşı geçkin 1 kimsede kendiliğinden burun kanamaları gelişiyorsa kulak-burun-boğaz doktoruna başvurmayı akıldan çıkarmamak gereklidir .9 .26 .

BURUN FRUNKULOZİSİ:
Ansiklopedinin ,“Deri Rahatsızlık ları” bölümünde de anlatıldığı gibi , “Füronkl” , stafilokok adlı bakterilere bağlı ollaraak kıl foliküllerinde gelişen vede kılın ölmesiyle netice lanan Enfeksiyon lardır . Burun boşluklarını örten mukozanın herhangi 1 bölgesinde ftironk-lun gelişmesine “Burun frunkulozisi” denir . Burun boşluğundaki 1 kıhn çekilmesi bile , füronkl gelişmesine sebep olabüir , Şeker Hastalığı(diabet) nda , ağır Rahatsızlık larda burun frunkulozisine sık rastlanır .Eğer füronkl burnun dış deliğine yakınsa , hadise dışardan basitce görülebilir . Burun içinde , lgüi bölgede , kırmızı vede ağrılı 1 şişlik belirir . Ağrı zonklayıcı biçimdedir . Burnun ön yarısında gelişen füronkllar buradaki toplardamarlara açılmalarıyla Enfeksiyon beyin tabanına yakın 1 yerde bulunan “Sinüs kavernozus” denilen toplardamar gölcüğüne ulaşır . Bu Hal yaşamı tehlikeye düşürür vede baş ağrısı , göz kapaklarının şişmesi , göz fırlaklığı , titreme , alev gibi emare lere yol açar .Burun frunkulozisinin bu Hususi likleri gözönüne alındığında , Tedavi(iyileştirme) nin ciddi 1 biçimde uygulanması gereklidir .Burun ihtivasındaki şişlik olgunlaşmadan patlatılma-malı yada sıkılmamahdır . Bölgeye sıcak kompres uygulanıp , ağızdan uygun 1 antibiyotik alınmalıdır . Ancak burundan gelişen en küçük 1 füronklda bile 1 kulak-burun-boğaz hekiminin yardımına başvurmak gereklidir .

Migren

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp