Bitkisel Sağlık Ürünleri
Migren

BAŞ AĞRISI BAŞ DÖNMESİ


      Baş ağrısı baş dönmesi migren(megrim) nedir bulantı emare leri nelerdir neşekilde Tedavi(iyileştirme) edilir kimlerde müşade edililir Tedavi(iyileştirme) sine bitkisel(doğal) ürünler kapsüller kremler çaylar yağlar .Baş ağrısı baş dönmesi migren(megrim) nedir bulantı emare leri nelerdir neşekilde Tedavi(iyileştirme) edilir kimlerde müşade edililir Tedavi(iyileştirme) sine bitkisel(doğal) ürünler kapsüller kremler çaylar yağlar icin aşağıdaki makaleyi okumanızı tavsiye ederiz .


      migren(megrim) (megrim) Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 bitkisel(doğal) ürünler icin tıklayınız .
    
Baş dönmesi anlamına gelen vertigo , latince 1 sözcük olup aslında lugat manası kendi etrafında dönmedir . Baş dönmeleri dünyada doktora başvurmayı gerektiren başlıca sebep ler arasında . Her yaşta görülebilen baş dönmeleri , tansiyon sorunları ile karıştırılabilir , hatta 1 felcin başlayacağı korkusuna yol açar . Zira bazı baş dönmeleri ataklar halinde ortaya çıkar vede bu kriz sırasında ortaya çıkan bulantı vede kusma durumu beyin kanaması olası lığını bile akla getirmelidir . Hastalığın kalıtsal olduğuna ilişik epey iz mevuttur . Hususiyetle 30-50 yaş arası Doğu(şark) (garp) rganlık çağındaki kadınlarda görülen bu sorundur . Vertigo , sadece o kişinin yaşadığı 1 hareket illüzyonudur . Fakat rahatsızkişinin bu yakınmasına paralel ollaraak kendilerinde başkalarının fark edeceği 1 dış değişiklik olmaması onların en büyük derdidir . “Senin Meselesi n sinirsel “ diyerek hiçbir şey yapılmadan geri gönderilen bu hastaların neredeyse yarısına yakını doktorun söylediği bu cümleyi takiben sinirsel buhran la tanışmaktadırlar . Bu sebep le Rahatsızlık hastası olup Daimi hekimlere taşınan hastalar o anda pay ttikleri bu berbat duyguyu tam ollaraak tarif amil in olasılık siz olduğunu söylerler .
Baş dönmesi dışında birçok Rahatsızkişide 1 de denge zayii yakınması mevuttur . Baş dönmesi vede dengesizlik birbirinden başkaca 2 kavramdır . Vertigo umumiyen baş dönmesini tarif etmek icin kullanılır . Vertigolu hasta ,tıpkı kendi etrafında dönen 1 kişinin kenarları ndeki her şeyin döndüğünü gördüğü gibi o da alanetrafında ki bütün nesnelerin gözünün önünde hızla kaydığını görür . Beraberinde umumiyen bulantı yada kusma görülür . Gözünü kapattığında bu mesele daha da artarak Daimi eder . Dengesizlik halinde ise sersemlik duyusu vede daha hafif baş dönmeleri mevuttur . Denge zayii oluşan kişiler , kendini sarhoş gibi pay der , etrafını puslu 1 biçim de görürler vede yürümek istediklerinde onlara yer ayaklarından kayıyor gibi gelir . Bu anlatılanlar deniz tutması geçiren kişilere benzer sorunlardır .
Bu Meselesi yaşayanların kalabalık yerlerden kaçmaları çook tipiktir . Kalabalık alışveriş merkezlerine , metroya , otobüse binmekten kaçınmaları onları zamanla toplumdan soyutlamaya başlar . Uzun zaman n stres , yoğun çalışma , uykusuzluk durumları , zayıflama(kilo verme) gayesi yla yapılan sert rejimler , geçirilmiş ameliyatlar baş dönmesi vede dengesizlik krizlerini tetikleyebilir .
Aşırı karbonhidrat yada protein yüklenmesi de atakları başlatabilir . Mayalanmış gıda yada içeceklere , bazı çiğ meyvelere yada tahıllara karşı hassasiyet meydana gelebilir . Kahve , çikolata yüklenmeleri özdeş biçim de vertigoyu tetikleyebilir . Bahar ayları vede lodos havalardaki barometrik değişimler , seyahatler hususiyetle uçak yolculukları hastalığı artıran sebep ler arasındadır . Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , itinasız uyku , kabızlık , âdet sırasında vücutlarında ödem gelişenlerde vertigo eğilimi söz konusu meydana gelebilir . Akşamları önümüzdeki düzeyde yorgunluk pay dilmesi vede unutkanlıklar başlaması uzun zaman n baş dönmesi Meselesi yaşayanların ötede karşılaşacakları sorunların habercisidir .
Şiddetli baş dönmesi geçiren bu hastalar başkaca branşlarda çalışan mütehassız doktorlara başvurmaktadırlar . Bazıları acile gidecek kadar kendilerini üzücü pay debilirler . Panik ataktan tansiyon tanısına kadar farkli tanılar alabilir . . Bazen baş dönmesi vede dengesizlik migren(megrim) diğerbir deyişle yarım baş ağrısıyla alakalı meydana gelebilir . O ana kadar hiiç baş ağrısı geçirmeyen 1 kişi şiddetli baş dönmesiyle başvurabilir . Rahatsızkişi sorgulandığında anne tarafından yakınlarında yıllardan beri zaman gelen migren(megrim) atakları olduğu ortaya çıkması hastalığın kalıtsal yapısı olduğunun işareti meydana gelebilir . O yüzden rahatsızkişinin iyi sorgulanması vede dikkatli 1 biçim de muayenesi gerekmektedir .
Muayenenin ardından olayın KBB kaynaklı olduğu şüphesi söz konusu meydana geldiğinde önümüzdeki KBB tetkikleri istenir . Genellikle direkt boyun filimleri , bazı laboratuar çözümleme leri vede gereklidir se başka teferruat lı görüntüleme metod lerine başvurulur .

BAŞ DÖNMELERİNİN NEDENLERİ
Şüpesiz baş dönmelerinin yarısı boyun omurga yada adalesi kaynaklıdır . Bu sebep le fiziksel tıp vede rehabilitasyon mütehassız larının alaka alanına girer . Bunu % 40’a yakın oranla KBB Rahatsızlık ları izler . Geri kalan % 10 ise başka sebep leri meydana gelir .

A) FİZİK TEDAVİYİ İLGİLENDİREN BAŞ DÖNMELERİ

1-BOYUN KİREÇLENMESİ
Boyun kemiklerinde bozulmalar vede kireçlenmeler bu kemiklerin içinden geçen vede beyin sapı ile beyinciği besleyen damarlardaki kan akımını azaltarak vertigoya sebep meydana gelebilir . 40’lı yaşlardan sonra insanlarda yıpranma emare leri başlar . İlk bozukluklar omurgalar arasındaki disklerden başlar . Disklerin kapsadığı likit miktarı azalır vede giderek kurumaya vede elastikiyetini kaybetmeye başlar . Kuşkusuz bunun neticesi işlevlerinde bazı aksamalar ortaya çıkabilecektir . Amortisör vazife i üslenen diskler bu vazife i yapamazlar vede omurların giderek birbirlerine yaklaşmalarına sebep olurlar . Elbette bunun neticesi dar vede hassas kanallardan geçen sinir kökleri çeşitli baskılara uğrarlar .
Diskin yıpranması neticesi yerinden çıkarak fıtıklarda olduğu gibi ciddi basılara yol açabilirler . Yine boyunda bulunan başka Eklem(joint) ler , tıpkı bedeni n başka Eklem(joint) lerindeki kireçlenmelere benzer biçim de çeşitli derecelerde yıpranmalar gösterebilir . Şüphesiz bazı meslek grupları vede boynumuzun yanlış kullanılması bu yıpranmayı hızlandırabilecektir .

Uzun yol şoförleri , başını yukarıda tutarak çalışmak zorunda kalan boyacılar , yere çömelerek çalışan seramikçiler , masa başında vede veri sayar zıttı nda Daimi durmak zorunda kalan meslek grupları boyun ağrıları açısından yüksek risk taşımaktadır . Rakiple yapılan spor türlerinde faaliyet gösteren sporcular , geçmişte trafik kazası geçiren kişilerde bu riski paylaşmaktadırlar .

2-FİBROMİYALJİ (FM)
Yoğun adale ağrıları , yorgunluk , uyku bozuklukları vede bedende simetrik hassas noktalarla seyreden vede çook yaygın rastlanan 1 Rahatsızlık tır .
Birçok emare lerin yanı sıra hastalarda sebepsiz yere baş dönmeleri meydana gelebilir . Bu sırada nabzın vede tansiyonun olağan oluşu herhangi 1 enfeksiyon yada travma olmaması halinde baş dönmesinin sebep leri arasında fibromiyalji akla getirilmelidir .
Ayrıca sebepsiz 1 işitme zayii da meydana gelebilir . Yapılan işitme testleri tamamen olağan olduğu halde bazı tiz yada pes sesleri duyamama olayı FM’e özgü sorunlardan biridir . Bazı hastalar sanki etraflarındaki insanların aniden “başka dilden konuşuyorlarmış gibi oluyor “ demeleri de ilginçtir . Baş dönmesi ataklar halinde gelip gidebileceği gibi Daimi denizde sallanıyormuş biçimi nde kendini gösterebilir . Tedavi(iyileştirme) matodu ollaraak , fibromiyaljide hassas ağrılı hususi noktalar içerisine enjeksiyonlar yapılması , bazı özgül ilaçlar , meditasyon gibi Tedavi(iyileştirme) lerin dışında damardan alınan kana ozon verilebilir .

3-YAŞLILIĞA BAĞLI BAŞ DÖNMELERİ
Yaşlılıkta dengeyi sağlamakla vazife li organlarda bazı dejeneratif değişmeler ortaya çıkar . Yaşlılarda , hem işitmenin azalması hem de denge siniri kaynaklı baş dönmeleri vede dengesizlik hissi meydana gelir . Göz tansiyonu , katarakt gibi durumlarda görme etkilenerek yada yakın okuma sırasında göz yorgunluğu ortaya çıkmasına bağlı ollaraak baş dönmesi gelişebilir . Göz sebep li baş dönmelerinde bifokal gözlüklerle bu Hal düzeltilebilir . Yaşlılarda kas vede Eklem(joint) lerde bulunan sinir uçlarındaki değişikler omurgada ortaya çıkan eğrilme durumları yada kaslarda zayıflama(kilo verme) durumlarında bedeni n konumuyla alakalı veri lerin beyne aktarılmasında mesele başlar .
Diabet(şeker hastalığı) vede ilerleyici Romatizma(rheumatism) larda el vede koldaki duyusal sinirlerde ortaya çıkan harabiyet yine beden pozisyonu hakkında beyne iletilen mesajların azalmasına yol açar . Bu Hal baş dönmesi meydana getirir . Ani dönüşler yada eğilip aniden doğrulurken , boyunu çokca bükerek yukarı doğru bakarken , başta dönme , boşluğa düşer gibi hatta sersemlemiş gibi hisler oluşabilir . Yaşlılara ani dönüş vede hareketlerden kaçınılması gerektiği öğütlenir . Yukarı yada aşağı bakmak , eğilmek , aniden doğrulmak şiddetli baş dönmesi yapabileceği için , bundan kaçınmak yada o sırada 1 nesneye tutunmak gerektiği anlatılmalıdır . Sabah yataktan süratle kalkılmamalı önce , yatağın kenarında biraz oturulmalıdır . Gece uyanıldığında ışık yakılmalı vede evde merdiven varsa çook dikkat edilmesi gereklidir . Yürürken eğer ihtiyaç varsa baston kullanmaktan kaçınmamak gereklidir . Zira baston sadece güç almaya değil kol vede bacaklardan beyine doğru veri akışının hızlanmasına yardım edecektir .

B) K .B .B . KAYNAKLI BAŞ DÖNMELERİ


1- MENİERE SENDROMU
Vücudumuzda iç kulak hem işitme hem de dengeden yetkili oluşan vede içi likit dolu 1 yapıdır . Meniere hastalığında , işte bu sıvının basıncı artar . Artan basınç , kulak çınlamasına , kulakta tıkanıklık hissine , zamanla işitmede azalmaya vede baş dönmesi hissine yol açar . İşitmede dalgalanmalar vede kulak çınlaması bulgularına çook kez bulantı , kusma , denge zayii , terleme vede ishal(diyare) eşlik edebilir . Meniere hastalığında ataklar , çoğunlukla ani başlangıçlıdır . Hastaların fazlasında ataklar , arka arkaya gelir haftalarca zaman bilir . Daha sonra birçoğunda olağan 1 yaşama dönüş olur vede aylarca böyle gider . Hastalarda zamanla gelişen işitme zayii , işitme sinirinde meydana gelen hasar sebebi yle ortaya çıkar . Geçirilmiş kızamık yada başka ciddi infeksiyonlar , göz Enfeksiyon ları yada 1 kulak ameliyatı Meniere Sendromu sebebi meydana gelebilir . Bazen bağışıklık(immün) sisteminde gelişen bozukluk yada bazı alerjiler de olayı başlatabilir . Şeker Hastalığı(diabet) , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) , yüksek kolesterol , guatrı olanların bazen Meniere atakları geçirdiği bilinmektedir . Bu Rahatsızlık , iç kulakta bulunan sıvının dengelenememesi ollaraak kabul edilmekle 1 arada hastalığın asli sebebi tam ollaraak bilinmemektedir .
Bir işitme testi oluşan odiometi kulaktaki işitme zayii nı gösterir . Aslında odiyometri öncesi daha zor olmayan ollaraak hastalara konuşmayı ayırt etme yeteneğinin saptamak icin “git “ vede “bit “ gibi benzer sözcük ler arasında ayırım yapıp yapamadığının sorgulandığı zor olmayan 1 işitme testi yapılabilir . Denge fonksiyonunu değerlendirmek icin ENG (elektronistagmografi) testi uygulanabilir . Hastaların yarısında etkilenen kulakta denge fonksiyonu azalmıştır . Ayrıca bazı görüntüleme metod leri kullanarak kafa dahilinde bulunan olası olumsuzlukları izleyebiliriz . Nadiren işitme vede denge siniri üzerinde meydana gelen 1 tümör Meniere'i taklit edebileceğinden bu metod ayırıcı teşhisde bize önemli avantaj lar sağlamaktadır .
Rahatsızlık ta çeşitli Tedavi(iyileştirme) metod leri tavsiye lebilir . İlk ollaraak tavsiye lecek “Yanlış yaşam tarzının düzeltilmesi”dir . Ayrıca idrar söktürücü nitelikte 1 ilaç kullanılması da Meniere hastalarında baş dönmesi krizlerinin sıklığını azaltabilir . Araba kullanırken hususiyetle geriye doğru giderken yada park ederken baş dönmesi oluyorsa ol vasıta kullanmanın çook tehlikeli olduğunu hatırlatırız . Tek başına yüzmeden , hususiyetle yürüyen merdivenlerden kaçınmak gerektiğini söyleriz . Eğer baş dönmesi atakları günlük yaşamı önümüzdeki C°de bozuyorsa operasyon tavsiye lebilir .
2- Basit Pozisyonel Vertigo
İç kulak sebep li en sık baş dönmesi sebebidir . Hastalığın iç kulaktaki kristallerin dökülmesiyle yada oraya kalsiyum çökmesi neticesi oluştuğuna inanılmaktadır . Bu Hal ya hiçbir sebep e bağlı olmadan gelişebileceği gibi yada 1 virus enfeksiyonunu takiben ortaya çıkabilir . Baş vede beden pozisyonlarının ani ollaraak değiştirildiği an ortaya çıkan , bazen bulantının da eşlik ettiği baş dönmesi vede sersemlik hâli görülür . Hususiyetle yatakta sağdan sola dönerken başlaması çook tipiktir . Ya da hususiyetle sabahları yataktan kalkarken meydana gelir . Şikayetler çook kısa zaman r . Birkaç dakikayı aşmaz .
Bu Rahatsızlık ta işitme zayii , kulakta basınç hissi yada çınlama gibi Meniere hastalığı olanlarda muhakkak bulunan yakınmalar görülmez . Rahatsızlık çook kez kendiliğinden düzelir . Fakat bazen tekrarlayan ataklar bazı hastaları o C° Derece korkutur ki , Rahatsızkişi senelerce baş dönmesinin olduğu tarafa yatmaktan kaçınır . Tedavi(iyileştirme) de denge sistemini baskılayıcı bazı ilaçlar kullanılır . Ayrıca başa yaptırılacak hususi hareketleri kapsayan manevra Tedavi(iyileştirme) leri olumlu netice verir vede hastalar birkaç gün içinde olağan e döner .
3-İç kulakta labirent hastalığı
İç kulaktaki denge hücrelerinde 1 virüsün başlattığı bu Rahatsızlık ta umumiyetle şikayetler başlamadan önce 1 gripal enfeksiyon geçirmektedirler . Ani gelişen baş dönmesi , bulantı , denge zayii görülür . İşitme tamamen olağan dir . Şikayetler , başlangıçta o kadar şiddetlidir ki tek başına yürümeyi beceremezler . Günlük yaşama tamamen dönülmesi icin uzun zaman geçmesi gereklidir . Bu arada sinirsel vede fiziksel stresler , şikayetlerin geçici ollaraak artmasına yol açabilir . Bu hastalarda denge sistemini bastıran ilaçlar kullanılır .
4- İç vede orta kulak arasında zar yırtılması
Uçağın inişe geçmesi , derine dalma , kafa travması gibi durumlarda ortaya çıkan ani basınç değişikliği neticesi ilk kez başlayan baş dönmelerinde bu Rahatsızlık akla getirilmelidir . Ani meydana gelen basınç değişikliği , orta vede iç kulağı birbirinden ayıran zarlarda yırtık meydana getirebilir vede iç kulak sıvısı az sayıda orta kulağa doğru akar . Başı hareket ettirmeyle baş dönmesi vede sersemlik hissi ortaya çıkar . Bu yırtık umumiyetle kendiliğinden iyileşir , hiçbir Tedavi(iyileştirme) ye de lüzum kalmaz .
5-İç kulaktaki denge sinirinde tümör
İç kulaktaki denge sinirinde ortaya çıkan iyi huylu 1 tümördür . Akustik nörinom çook yavaş büyüdüğünden şikayetler çook uzun zaman Daimi edebilir . Baş dönmesi , umumiyetle görülmez , amma hastalarda kulak çınlaması vede dengesizlik hissi meydana gelebilir . Tanı icin emar gibi görüntüleme metod lerine başvurmak gereklidir . Tümör olduğu kati leşirse Acilen ameliyatla kitlenin yerinden çıkarılması gereklidir .

c) DİĞER NEDENLER

1-Multiple Skleroz: Bu Rahatsızlık ta beyin sapı vede beyinciğin tutulması neticesinde vertigo vede dengesizlik gibi şikayetler meydana gelebilir . Hastaların zihinsel vede fiziksel yaşamını son C° Derece kısıtlayan bu Rahatsızlık ta rastlanan baş dönmelerinin Tedavi(iyileştirme) si icin başta kortizon olmak üzere yoğun ilaç vede egzersiz Tedavi(iyileştirme) leri tavsiye lmektedir .
2- Psikiyatrik sebep ler: Bazen depresyonlarda yada kullanılan bazı psikiyatrik ilaçlar vertigo oluşturabilir .
3-Alerjik sebep ler: Hususiyetle ilkbahar vede sonbahar aylarında allerjik yapı li insanlarda polen vede allerjik ortama 1 diğerbir deyişle t ollaraak vertigo atakları oluşabilir .
4-Enfeksiyonlar: Hususiyetle şiddetli gribal enfeksiyonlar yada zatürre sonrası baş dönmeleri meydana gelebilir . Menenjitde meydana gelen baş dönmelerinin sebebi beyin zarının Enfeksiyon lanmasına bağlı olup bu durumlarda bulantı kusma vede ensede sertlik durumu ortay çıkar .
5-Tansiyon değişmeler i: Herhangi 1 sebep le tansiyonun çıkması yada düşmesi tek başına baş dönmesi sebebi meydana gelebilir . Fakat şiddetli vertigo krizlerinde tansiyonun yetkili luğu yok denecek kadar azdır .

BAŞ DÖNMELERİNDE GENEL TEDAVİ PRENSİPLERİ

1- Yanlış yaşam tarzının düzeltilmesi
Baş dönmesi Meselesi oluşan kişilerin hemen hepsinde yemek , vede bağırsak düzeni sağlanmalıdır . Hiçbir vakit öğün atlanmamalı , günde 5 öğün amma az miktarda yenmeli , kabız olmamak icin çaba gösterilmelidir . Bu gaye la , sabah aç karna ılık su içmeli , bağırsakları yumuşak tutacak gıdalar seçilmelidir . Tansiyon ister düşük ister yüksek olsun muhakkak tuz kısıtlanmalıdır . Besinlerle alınan tuz suyun bedende kalmasına sebep olur . Bu suyun atılması vede hastaların iç kulağında basıncı yükselmiş sıvıyı atarak kulağı rahatlatmak gayesi yla tuz kısıtlaması yapılır . Çevremizde bulunan vede gizli tuz içeren gıdalar başta olmak üzere ciddi 1 tuz kısıtlaması yapmak gereklidir . Tuzlu zeytin , peynir , amade çorba , konserveler , ketçap , soslar vede tuzlu bisküvitleri rejimten uzaklaştırmak elzemdir . Kahve vede kolalı içeceklerden uzak durulmalı , çay bile Meselesi artırıyorsa azaltılmalıdır .


Sigara(tütün mamülleri) , alkol hususiyetle mayalı içkilerden bira vede şarap kullanmaktan kaçınmalıdır . Maden suyunun bile dokunduğu kimselerin olduğunu söyleyebiliriz . Sucuk , pastırma vede çikolatadan uzak durulmalıdır . Aslında herkeste birbirinden başkaca gıdalar Meselesi tetikleyebilir . Kiminde tatlandırıcılar , kuruyemişler , çiğ bazı meyveler , ceviz , badem , kestane , susam hatta ayran vede bozanın dokunduğu hastalar var .
2-STRESLE MÜCADELE: Stres kontrol altına alınmalıdır . Hastalar itinalı uyku uyumalıdır . Her gün özdeş saatte yatıp kalkmaya dikkat edilmelidir . Aşırı yorgunluk gerektirecek işlerden kaçınmalı , boyun önde yapılan el işleri terk edilmelidir . Vücudun hassas dengesini bozacak her şey bedende ki stres hormonlarını yükseltir . Duygusal travmaların bile hastalığı tetiklediği unutulmamalıdır .
3-GÜNLÜK YAŞAMIN DÜZENLENMESİ: Hastaların hareketlerini kısıtlaması değil aşırı yorucu işlerden kaçınması gereklidir . Yüzme sırasında kulak tıpayla tıkanmalıdır . Arabada yada uçak seyahatlerinde emniyet kemeri çıkarılmamalı vede mümkünse bu sırada kitap , gazete okumaktan kaçınılmalıdır . Motosiklet , bisiklet kullanmaktan , denizde dibe dalmaktan kaçınmak gereklidir .
4-DESTEK TEDAVİLER: Ozon vede magnetik alan uygulamaları hususiyetle asri(çağdaş) sebep lerle gelişmiş baş dönmelerinde önemli avantaj lar sağlamaktadır . Vertigo mesele iyle boğuşan vede buldukları çözümler kafigelmeyecek olanların alternatif yönelmelere başvurması olabilir dır . Burada yoga en önde tavsiye edilen alternatif Tedavi(iyileştirme) dir .

5- FİZİK TEDAVİ VE RAHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ:
Boyun kireçlenmesi , fibromiyalji , yaşı geçkinlik gibi sorunlarda ortaya çıkan baş dönmelerinde egzersiz metod lerine ek ollaraak fizik Tedavi(iyileştirme) metod leri olumlu netice lar almamızı sağlamaktadır .


Prof .Dr .Turgut Göksoy
un makalesinden alınmıştır .


Migren

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp