Bitkisel Sağlık Ürünleri
Migren

BOYUN FITIĞI BAŞ AĞRISI YAPARMI


     Boyun fıtığı baş ağrısı yaparmı migren(megrim) Tedavi(iyileştirme) si bitkisel(doğal) ürünler kapsüller kremler yağlar çaylar .Boyun fıtığı baş ağrısı yaparmı migren(megrim) Tedavi(iyileştirme) si bitkisel(doğal) ürünler kapsüller kremler yağlar çaylar icin aşağıdaki makaleyi okumanızı tavsiye ederiz .


     migren(megrim) (megrim) Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 bitkisel(doğal) ürünler icin tıklayınız .

Boyun Ağrıları , Boyun Fıtığı Ağrısı

Boyun omurganın en hareketli departmanıdır . Boyun bölgesinin başı taşımanın neşriyat da baş ile gövde arasında geçiş bölgesi olma vazife i mevuttur . Boyun bölgesinin içinden beyinden çıkan sinirler vede omurilik ile beyine giden damarlar bulunmaktadır . Hususiyetle omurilik boyunda dar 1 kanalda bulunmaktadır . Boyun bölgesinin üst kısmı az hareketli alt kısmı ise daha hareketlidir . Boyun bölgesi 7 adet omurdan meydana gelir . Bu omurlar arasında disk denilen yastıcıklar bulunur . Bu yastıkcıklar vede boyun omurlarının hususi yapıları sayesinde boyun farkli yönlere hareket edebilme yeteneği kazanmıştır . Ayrıca boyunda kemiklerin hususi yapısı vede disklerin ön kısımlarının alçak olması sebebi yle hafif 1 çukurluk bulunmaktadır . Hassas vede çook hareketli 1 bölge oluşan boyun pek çook sebebe bağlı ollaraak etkilenebilir .

Boyun Ağrısı Sebep leri

1- Doğu(şark) (garp) ştan olma biçim vede yapı bozuklukları
2- Travmalar , duruş bozuklukları , çevre etkenler i
3- Kireçlenmeler
4- Kas Romatizma(rheumatism) sı (fıbrozit)
5- Boyun fıtıkları
6- Ütihabi Romatizma(rheumatism) l Rahatsızlık lar
7- Enfeksiyonlar
8- Tümörler
9- Sinir vede damarların sıkışmaları
10- Metabolik Rahatsızlık lar
11- Sistemik Rahatsızlık lar 12-Yayılan ağrılar

Erişkin insanlar hayatlarının herhangi 1 döneminde muhakkak 1 boyun ağrılı dönem geçirmişlerdir . Boyun ağrısı boyuna lo-kalize olabileceği gibi omuzlara , sırta yada kollara yayılabilir . Sanayide vede tarımda çalışan işlerde boyun ağrısı görülme olasılık i daha yüksektir . Boyun vede kol ağrısı olanların takriben % 70′i 1 ay içinde düzelir . Yaklaşık 1/3′ü tekrarlar . Bel ağrısına kıyasla daha az görülmekle 1 arada boyun ağrısının sakatlık yapma olasılık i daha yüksektir .

Baş Boyun Ağrısı

1- Doğu(şark) (garp) ştan olma yapı vede biçim bozuklukları:
Boyun bölgeside Doğu(şark) (garp) ştan bazı biçim bozuklukları olabilmektedir . Bu yapı vede biçim bozuklukları boyun kaslarında vede bağlarında zorlanmalara , boyun kemikleri arasındaki disklerde yüklenmelere yol açarak boyun bölgesinin hareketliliğini azaltır . Sonuçta günlük yaşamda boyun zorlanmaması gereklidir ken zorlanarak incinir vede boyun ağrıları ortaya çıkar . Hatta orta dereceli zorlanmalarda boyun fıtıkları gelişebilmektedir . Bu biçim bozuklukları bazen kollara giden damar vede sinirlerinde sıkışmasına yol açabilir . Rahatsızlık Doğu(şark) (garp) ştan olmakla 1 arada biçim bozuklukları umumiyetle önümüzdeki yaşlarda kemik vede kaslar yaşlandıkça çoğu vakit emare vermektedirler .

2- Travmalar , duruş bozuklukları vede çevre etkenler i:

Boyun bölgesine yönelik darbeler , düşme , delici vede kesici bıçakla yaralanmalar boyundaki kaslarda , bağlarda , sinirlerde , dalarlarda , yada kemik vede disklerde hafif yada orta dereceli zedelenmelere yol açar . Bu zedelenmenin ağırlığına göre boyun bölgesinde bölgesel yada kollara , sırta yayılan ağrılar ortaya çıkar .

Günlük hayatta sıklıkla dikkat etmediğimiz oturma , ayakta durma vede yürüme gibi faaliyetlerimiz esnasında boyun bölgesi zorlanmaktadır . Hususiyetle uygun olmayan pozisyonlarda uzun zaman oturma , çalışma , biçimsiz 1 pozisyonda uzun zaman uyuma , öne eğik uzun zaman çalışma gibi faaliyetlerden sonra boyun bölgesinde ağrılar ortaya çıkabilir .
Ayrıca menfii çevre etkenler i diyebileceğimiz soğuk , rutubet , nem vede yel gibi sebep lerde boyun kaslarında sertleşmelere yol açarak ağrıya sebep olurlar .

Boyunda Ağrı

3- Kireçlenmeler
Boyun kireçlenmesi , önümüzdeki yaşlarda beklenilen kaçınılmaz 1 olaydır . Boyun bölgesini oluşturan kemikler , diskler vede bağların yapısal bozukluk olması neticesi ortaya çıkan kireçlenmede damar vede sinirler etkilenebilmektedir . Disklerde incelme , boyun kemiklerinde yeni kemik çıkıntılarının oluşması , kaslarda sertleşme vede elastikiyetlerinin azalması boyun kireçlenmesinin emare leridir .

Yaşlılık neşriyat da , günlük hayatın stres vede gerginlikleri , aşıı tekrarlayan vede zorlayıcı boyun hareketleri , boyuna yönelik küçük vede büyük travmalar boyundaki disklerin yapısını bozarak yozlaşma a yol açarlar . Kalıtımla alakalı bazı etkenler vede geçirilen bazı iltihabi Rahatsızlık larda disklerin yapısal bozukluk olmasına yol açan sebep lerdir . Doğu(şark) (garp) ştan olma boyun biçim bozuklukları da kireçlenmeye sebep meydana gelebilir . Hususiyetle boyun kemiklerinin altta oluşan 5 . vede 6 . kemiklerinde kireçlenme daha sık görülür . 50 yaşın üzerindeki kişilerden boyun kireçlenmesi olmayan hemen hemen yok gibidir . Ancak çoğu vakit kireçlenme herhangi 1 emare vermez . Olayın üzerine binen ikinci 1 hadise (üşütme , cereyanda kalma , stres vb .) kireçlenme oluşan Eklem(joint) de ağrıya yol açar . Boyun kireçlenmesinin klinik emare leri kireçlenmenin olduğu kemik bölgesine , kireçlenmenin ağırlığına , rahatsızkişinin yaşına vede sinirsel durumuna göre değişebilir .
En sık rastlanılan emare ler boyunda ağrı , boyun kaslarında sertleşme vede zayıflama , boyun hareketlerinde sınırlılık , boyun bölgesinde hassasiyettir . Eğer kola giden sinirlerde sıkışma meydana gelir sa kollarda uyuşma , karıncalanma , kuvvetsizlik vede incelme gibi emare ler ilave olur . Bazen de beyine giden damarların boyunda kireçlenme sebebi yle sıkışması dolayısıyla baş dönmesi , yutma güçlüğü , kulak çınlaması , baş ağrısı , bulanık görme gibi farkli emare ler ortaya çıkabilir .

4- Kas Romatizma(rheumatism) sı (Fibrozit):
Boyun bölgesindeki kaslarda sertleşme , spazm vede hassasiyetle karakterize oluşan kas Romatizma(rheumatism) sı hususiyetle orta yaştaki kadınlarda görülür . Gergin , hassas vede çalışan kadınlar daha sık etkilenir . Gergin kişilerde mevcut oluşan kas gerginliğine ilave oluşan yeni 1 stres , soğuk , yorgunluk gibi ilave etken kaslardaki gerginliği daha da artırarak kas sertleşmesini ağrı oluşturacak seviyeye getirir . Muayenede boyun bölgesinde üzleşme , kaslarda sertleşme vede hassasiyet , boyun hareketlerinde farkli yönlere vede farkli derecelerde sınırlanma ile kollarda uyuşma gibi emare lere rastlanır . Hastalar şikayetlerinin soğuk , stres vede yorgunlukla arttığını , masaj , sıcak vede egzersizle azaldığını anlatım ederler . Çoğu vakit bu kişilerde sinirsel sorunlar vede bazen de depresyon tespit edilir .

e- Boyun fıtıkları , Boyun Fıtığı Ağrısı

Boyunda hususiyetle alt kemiklerin arasında boyun fıtıkları gelişmektedir . Fıtıklaşma boyun kemiklerinin arasındaki disk denilen yastıkçıkların arkaya vede yana doğru taşması demektir . Boyun fıtıkları yaşlılığa bağlı meydana gelebilir . Bazen aksi 1 hareketle yada boyuna yönelik 1 darbeden sonra (trafik kazası vb .) gelişebilir . Boyun fıtığı her vakit klinik emare vermez . Bazen rastlantıyla çekilen filmlerden sonra boyun fıtığı görülebilir . Hafif fıtıklar nor-°»al Alimlerde görülmeyebilir .

Boyun fıtığının emare leri fıtığın cidrejimi ile her vakit pare-lellik göstermeyebilir . Boyun fıtığı olanlarda boyunda ağrı , boyu-nun bazı yönlere hareketinde sınırlanmalar , boyun hareketi esnasında kola yayılan ağrılar , kollarda tek yada çift taraflı uyuşma , karıncalanma , kuvvetsizlik gibi sinir sıkışma emare leri vede öksürme vede hapşırma ile boyunda yada kollara yayılan ağrılar gibi emare ler mevuttur . Bu emare lerin 1 kısmı yada tamamı 1 arada bulunur . Rahatsızkişi çoğu vakit hastalığın başlangıcı ollaraak boynunu zorladığını yada aksi 1 hareket yaptığını hatırlar .

6- İltihabi (yangılı) Romatizma(rheumatism) l Rahatsızlık lar , Boyun Ağrı
Yangılı bazı Romatizma(rheumatism) l Rahatsızlık lar da boyun bölgesindeki yapıları etkileyebilir . Hususiyetle romatoid artrit vede çocuklarda görülen romatoid artrit ile ankilozan spondilit boyun bölgesini etkileyebilir . Bazen sadece boyunda ağrı , hassasiyet vede tutukluk ile kendini belli eden Romatizma(rheumatism) l Rahatsızlık lar bazen omurilikte sıkışma yaparak ciddi rahatsızlıklara hatta felçlere yol açabilmektedir .

7- Enfeksiyonlar:
Boyun bölgesinde yerleşen Enfeksiyon lanmalar da boyun ağrısı yapabilirler . Enfeksiyon lanma , kemikte , kaslarda , bağlarda sinirlerde yada omurilikte meydana gelebilir . Genellikle o bölgede ağrıyla 1 arada şişlik , kızarıklık gibi Enfeksiyon lanma emare leri neşriyat da Umumi ollaraak ateş , halsizlik gibi emare lerde mevuttur .
Ayrıca boğazdaki enfeksiyonlar (bademcik iltihabı , farenjit vb .) boyun ağrısı yapabilirler .

8- Tümörler:
Boyun bölgesine yerleşen iyi vede üzücü huylu tümörlerde vakit zaman boyun ağrısı ile hekimin zıttı na rahatsızkişiyi getirir . Tümörler umumiyetle yavaş vede ilerleyici 1 seyir göstermeleri ile tanınırlar . Tümörler bazen boyundan başlayabilir . Bazen de farkli 1 bölgedeki üzücü huylu tümör boyun bölgesine yayılabilir . Hastalığın klinik emare leri tümörün türü ne vede yayılma derecesine bağlı ollaraak değişebilir . Hususiyetle önümüzdeki yaşlarda inatçı boyun ağrısı olanlarda tümör olasılık i unutulmamalıdır .

9- Sinir sıkışma Rahatsızlık ları:
Boyundan kola giden damar vede sinirler boyun bölgesinde sıkışabilir . Sıkışma sebebi Doğu(şark) (garp) ştan olabilen kemik vede kas biçim bozuklukları , yanlış kaynamış kırıklar , şiddetli kas spazmı , bazı meslekler yada sinir vede damarların biçim bozuklukları meydana gelebilir . Sinir sıkışması olanlarda boyun bölgesinde ağrı ile 1 arada kola yayılan ağrılar kolda uyuşma , kuvvetsizlik , damarda sıkışmışsa solukluk , morarma gibi emare ler ortaya çıkar . Genellikle bazı hareketlerde hastaların şikayetleri daha da artar .

10- Metabolik Rahatsızlık lar vede boyun kol ağrıları
Bazı metabolik Rahatsızlık lar boyun ağrısı sebebi meydana gelebilir . Hususiyetle önümüzdeki yaşlarda hanımlarda sık görülen osteoporoz denilen kemik zayıflığı boyun ağrısı yapabilir . Osteoporoza bağlı boyun ağrısı olanlar umumiyetle yaşı geçkin hastalar olup boyun haretlerinde aşırı sınırlılık , ağrı vede boyun kaslarında sertleşme ile kendini belli ederler .

11 - Sistemik Rahatsızlık lar:
Bazı alevli sistemik Rahatsızlık larda bütün beden gibi boyun bölgesinde etkilenir vede boyun ağrısı ortaya çıkabilir . Ayrıca hipertansiyon , hipotansiyon , uzun zaman li uykusuzluk , gerginlik vede yorgunluklar da boyun ağrısı yapabilirler .

12- Yayılan ağrılar , boyun kas ağrısı
Boyun ağrısının sebebi her vakit boyun bölgesi olmayabilir . Bazen boyuna komşu bölgelerin Romatizma(rheumatism) l ağrıları boyuna yayılabilir . Hususiyetle omuz ağrüarının bazıları , bazı iç organ Rahatsızlık ları (mide , safra kesesi vb .) vede kalp Rahatsızlık larının ağrıları boyuna yayılabilir . Bu sebep le boyun ağrılı hastalarda muhakkak komşu bölgelerinde değerlendirilmeleri gereklidir .

Boyun Ağrısı Tedavi(iyileştirme) si


Boyun ağrılarında Tedavi(iyileştirme) bazı yönleri ile ortak olmakla 1 arada sebeplere göre az sayıda değişiklik gösterir . Tedavi(iyileştirme) prensipleri şöyledir .
a-Hastanın eğitimi: Boyun bölgesi hususiyetle stres vede gerginlikten çook etkilenir . Bu sebep le boyun ağrılı hastalarda rahatsızkişinin Rahatsızlık konusunda veri lendirilmesi vede tatmin edilmesi çook önemlidir . Hastanın kafasındaki sualler a diğerbir deyişle t verilmesi gereklidir . Hastanın rahatlaması gerginliğinin azaltılması ağrıları bariz 1 biçim de azaltır . Hastanın doktora teminat i sağlanır . Hastanın doktora teminat mesi çook önemlidir .Zira doktora teminat mezse sık sık doktor değiştirerek Tedavi(iyileştirme) nin yarım kalmasına sebep olur .

b- İstirahat: Boyun ağrılı hastaların ağrılı dönemde kati istirahatını sağlamak gereklidir . İstirahat icin en ideali yatak istirahatıdır . Böylece başın ağırlığı boyuna taşıtılmamış vede boyun hareketleri 1 zaman sınırlanmış olur . Yatak istirahatı yapamayan hastalarda boyun korsesi tavsiye lir . Boyun korsesi çook uzun zaman verilmemelidir . Yaklaşık 2-3 hafta çoğu vakit kafidir . Uzun zaman boyun korsesi kullananlarda boyun kaslarında zayıflık , sertleşme vede sinirsel bağımlılık gelişmektedir .

c- Boyun Ağrısı İlaç Tedavi(iyileştirme) si: Hususiyetle ağrılı dönemde yan tesiri olmayan Romatizma(rheumatism) ilaçları , ağrı kesici vede kas gevşetici ilaçlardan hastalar avantaj görürler . Sıkıntı vede gerginlik giderici ilaçları çoğu vakit vermek gerekmektedir . Hususiyetle akut vede şiddetli ağrılı vakalarda 1-2 ampul kortizon benzeri ilaçlar kalçadan yada boyun bölgesine kaslar içine yapılırsa hastalar çook avantaj görürler . Ancak hangi ilaç verilirse verilsin olabilecek yan etkiler konusunda muhakkak rahatsızkişinin uyarılması gereklidir .

d- Boyun Ağrısı Tutulması vede Fizik Tedavi(iyileştirme) programı
: Boyun ağrılarında fizik Tedavi(iyileştirme) vasıta ları oldukça tesirli dir . Yüzeysel vede derin ısıtıcı vasıta lar , elektrik akımları , masaj vede egzersizler hem rahatsızkişinin şikayetlerini giderirler hem de hastalığın tekrarlama olasılık ini azaltırlar . Çünki boyun kaslarında umumiyetle uzun zaman n boyun ağrılarını takiben aciz lük gelişmektedir . Fizik Tedavi(iyileştirme) vede egzersiz ile boyun kaslarının güçlendirilmesi boyun ağrılarında çook önemlidir . Kaplıca tavsiye lebilir .

Migren

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp