Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

BOYUN FITIĞI BAŞ AĞRISI YAPARMI


     Boyun fıtığı baş ağrısı yaparmı migren(megrim) Tedavi(iyileştirme) si bitkisel(doðal) ürünler kapsüller kremler yağlar çaylar .Boyun fıtığı baş ağrısı yaparmı migren(megrim) Tedavi(iyileştirme) si bitkisel(doðal) ürünler kapsüller kremler yağlar çaylar için aşağıdaki makaleyi okumanızı tavsiye ederiz .


     migren(megrim) (megrim) Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 bitkisel(doðal) ürünler için tıklayınız .

Boyun Ağrıları , Boyun Fıtığı Ağrısı

Boyun omurganın en hareketli bölümüdür . Boyun bölgesinin başı taşımanın yanında baş ile gövde arasında geçiş bölgesi olma görevi vardır . Boyun bölgesinin içinden beyinden çıkan sinirler vede omurilik ile beyine giden damarlar bulunmaktadır . Özellikle omurilik boyunda dar 1 kanalda bulunmaktadır . Boyun bölgesinin üst kısmı az hareketli alt kısmı ise daha hareketlidir . Boyun bölgesi 7 adet omurdan oluşur . Bu omurlar arasında disk denilen yastıcıklar bulunur . Bu yastıkcıklar vede boyun omurlarının özel yapıları sayesinde boyun değişik yönlere hareket edebilme yeteneği kazanmıştır . Ayrıca boyunda kemiklerin özel yapısı vede disklerin ön kısımlarının alçak olması sebebi yle hafif 1 çukurluk bulunmaktadır . Hassas vede çok hareketli 1 bölge oluþan boyun pek çok sebebe bağlı ollaraak etkilenebilir .

Boyun Ağrısı Sebep leri

1- Doğuştan olma şekil vede yapı bozuklukları
2- Travmalar , duruş bozuklukları , çevre faktörleri
3- Kireçlenmeler
4- Kas Romatizma(rheumatism) sı (fıbrozit)
5- Boyun fıtıkları
6- Ütihabi Romatizma(rheumatism) l hastalıklar
7- Enfeksiyonlar
8- Tümörler
9- Sinir vede damarların sıkışmaları
10- Metabolik hastalıklar
11- Sistemik hastalıklar 12-Yayılan ağrılar

Erişkin insanlar hayatlarının herhangi 1 döneminde muhakkak 1 boyun ağrılı dönem geçirmişlerdir . Boyun ağrısı boyuna lo-kalize olabileceği gibi omuzlara , sırta yada kollara yayılabilir . Sanayide vede tarımda çalışan işlerde boyun ağrısı görülme olasılık i daha yüksektir . Boyun vede kol ağrısı olanların yaklaşık % 70′i 1 ay içinde düzelir . Yaklaşık 1/3′ü tekrarlar . Bel ağrısına kıyasla daha az görülmekle 1 arada boyun ağrısının sakatlık yapma olasılık i daha yüksektir .

Baş Boyun Ağrısı

1- Doğuştan olma yapı vede şekil bozuklukları:
Boyun bölgeside doğuştan bazı şekil bozuklukları olabilmektedir . Bu yapı vede şekil bozuklukları boyun kaslarında vede bağlarında zorlanmalara , boyun kemikleri arasındaki disklerde yüklenmelere yol açarak boyun bölgesinin hareketliliğini azaltır . Sonuçta günlük yaşamda boyun zorlanmaması gereklidir ken zorlanarak incinir vede boyun ağrıları ortaya çıkar . Hatta orta dereceli zorlanmalarda boyun fıtıkları gelişebilmektedir . Bu şekil bozuklukları bazen kollara giden damar vede sinirlerinde sıkışmasına yol açabilir . Hastalık doğuştan olmakla 1 arada şekil bozuklukları umumiyetle önümüzdeki yaşlarda kemik vede kaslar yaşlandıkça çoğu vakit emare vermektedirler .

2- Travmalar , duruş bozuklukları vede çevre faktörleri:

Boyun bölgesine yönelik darbeler , düşme , delici vede kesici bıçakla yaralanmalar boyundaki kaslarda , bağlarda , sinirlerde , dalarlarda , yada kemik vede disklerde hafif yada orta dereceli zedelenmelere yol açar . Bu zedelenmenin ağırlığına göre boyun bölgesinde bölgesel yada kollara , sırta yayılan ağrılar ortaya çıkar .

Günlük hayatta sıklıkla dikkat etmediğimiz oturma , ayakta durma vede yürüme gibi faaliyetlerimiz esnasında boyun bölgesi zorlanmaktadır . Özellikle uygun olmayan pozisyonlarda uzun süre oturma , çalışma , biçimsiz 1 pozisyonda uzun süre uyuma , öne eğik uzun süre çalışma gibi faaliyetlerden sonra boyun bölgesinde ağrılar ortaya çıkabilir .
Ayrıca menfii çevre faktörleri diyebileceğimiz soğuk , rutubet , nem vede rüzgar gibi sebep lerde boyun kaslarında sertleşmelere yol açarak ağrıya sebep olurlar .

Boyunda Ağrı

3- Kireçlenmeler
Boyun kireçlenmesi , önümüzdeki yaşlarda beklenilen kaçınılmaz 1 olaydır . Boyun bölgesini oluşturan kemikler , diskler vede bağların yapısal bozukluk olması neticesi ortaya çıkan kireçlenmede damar vede sinirler etkilenebilmektedir . Disklerde incelme , boyun kemiklerinde yeni kemik çıkıntılarının oluşması , kaslarda sertleşme vede elastikiyetlerinin azalması boyun kireçlenmesinin emare leridir .

Yaşlılık yanında , günlük hayatın stres vede gerginlikleri , aşıı tekrarlayan vede zorlayıcı boyun hareketleri , boyuna yönelik küçük vede büyük travmalar boyundaki disklerin yapısını bozarak yozlaþma a yol açarlar . Kalıtımla alakalı bazı faktörler vede geçirilen bazı iltihabi hastalıklarda disklerin yapısal bozukluk olmasına yol açan sebep lerdir . Doğuştan olma boyun şekil bozuklukları da kireçlenmeye sebep meydana gelebilir . Özellikle boyun kemiklerinin altta oluþan 5 . vede 6 . kemiklerinde kireçlenme daha sık görülür . 50 yaşın üzerindeki kişilerden boyun kireçlenmesi olmayan hemen hemen yok gibidir . Ancak çoğu vakit kireçlenme herhangi 1 emare vermez . Olayın üzerine binen ikinci 1 hadise (üşütme , cereyanda kalma , stres vb .) kireçlenme oluþan Eklem(joint) de ağrıya yol açar . Boyun kireçlenmesinin klinik emare leri kireçlenmenin olduğu kemik bölgesine , kireçlenmenin ağırlığına , hastanın yaşına vede sinirsel durumuna göre değişebilir .
En sık rastlanılan emare ler boyunda ağrı , boyun kaslarında sertleşme vede zayıflama , boyun hareketlerinde sınırlılık , boyun bölgesinde hassasiyettir . Eğer kola giden sinirlerde sıkışma oluşursa kollarda uyuşma , karıncalanma , kuvvetsizlik vede incelme gibi emare ler ilave olur . Bazen de beyine giden damarların boyunda kireçlenme sebebi yle sıkışması dolayısıyla baş dönmesi , yutma güçlüğü , kulak çınlaması , baş ağrısı , bulanık görme gibi değişik emare ler ortaya çıkabilir .

4- Kas Romatizma(rheumatism) sı (Fibrozit):
Boyun bölgesindeki kaslarda sertleşme , spazm vede hassasiyetle karakterize oluþan kas Romatizma(rheumatism) sı özellikle orta yaştaki kadınlarda görülür . Gergin , hassas vede çalışan kadınlar daha sık etkilenir . Gergin kişilerde mevcut oluþan kas gerginliğine ilave oluþan yeni 1 stres , soğuk , yorgunluk gibi ilave faktör kaslardaki gerginliği daha da artırarak kas sertleşmesini ağrı oluşturacak seviyeye getirir . Muayenede boyun bölgesinde üzleşme , kaslarda sertleşme vede hassasiyet , boyun hareketlerinde değişik yönlere vede değişik derecelerde sınırlanma ile kollarda uyuşma gibi emare lere rastlanır . Hastalar şikayetlerinin soğuk , stres vede yorgunlukla arttığını , masaj , sıcak vede egzersizle azaldığını anlatım ederler . Çoğu vakit bu kişilerde sinirsel sorunlar vede bazen de depresyon tespit edilir .

e- Boyun fıtıkları , Boyun Fıtığı Ağrısı

Boyunda özellikle alt kemiklerin arasında boyun fıtıkları gelişmektedir . Fıtıklaşma boyun kemiklerinin arasındaki disk denilen yastıkçıkların arkaya vede yana doğru taşması demektir . Boyun fıtıkları yaşlılığa bağlı meydana gelebilir . Bazen aksi 1 hareketle yada boyuna yönelik 1 darbeden sonra (trafik kazası vb .) gelişebilir . Boyun fıtığı her vakit klinik emare vermez . Bazen tesadüfen çekilen filmlerden sonra boyun fıtığı görülebilir . Hafif fıtıklar nor-°»al Alimlerde görülmeyebilir .

Boyun fıtığının emare leri fıtığın cidrejimi ile her vakit pare-lellik göstermeyebilir . Boyun fıtığı olanlarda boyunda ağrı , boyu-nun bazı yönlere hareketinde sınırlanmalar , boyun hareketi esnasında kola yayılan ağrılar , kollarda tek yada çift taraflı uyuşma , karıncalanma , kuvvetsizlik gibi sinir sıkışma emare leri vede öksürme vede hapşırma ile boyunda yada kollara yayılan ağrılar gibi emare ler vardır . Bu emare lerin 1 kısmı yada tamamı 1 arada bulunur . Rahatsızkiþi çoğu vakit hastalığın başlangıcı ollaraak boynunu zorladığını yada aksi 1 hareket yaptığını hatırlar .

6- İltihabi (yangılı) Romatizma(rheumatism) l hastalıklar , Boyun Ağrı
Yangılı bazı Romatizma(rheumatism) l hastalıklar da boyun bölgesindeki yapıları etkileyebilir . Özellikle romatoid artrit vede çocuklarda görülen romatoid artrit ile ankilozan spondilit boyun bölgesini etkileyebilir . Bazen sadece boyunda ağrı , hassasiyet vede tutukluk ile kendini belli eden Romatizma(rheumatism) l hastalıklar bazen omurilikte sıkışma yaparak ciddi rahatsızlıklara hatta felçlere yol açabilmektedir .

7- Enfeksiyonlar:
Boyun bölgesinde yerleşen Enfeksiyon lanmalar da boyun ağrısı yapabilirler . İltihaplanma , kemikte , kaslarda , bağlarda sinirlerde yada omurilikte meydana gelebilir . Genellikle o bölgede ağrıyla 1 arada şişlik , kızarıklık gibi Enfeksiyon lanma emare leri yanında Umumi ollaraak ateş , halsizlik gibi emare lerde vardır .
Ayrıca boğazdaki enfeksiyonlar (bademcik iltihabı , farenjit vb .) boyun ağrısı yapabilirler .

8- Tümörler:
Boyun bölgesine yerleşen iyi vede kötü huylu tümörlerde vakit zaman boyun ağrısı ile hekimin karşısına hastayı getirir . Tümörler umumiyetle yavaş vede ilerleyici 1 seyir göstermeleri ile tanınırlar . Tümörler bazen boyundan başlayabilir . Bazen de başka 1 bölgedeki kötü huylu tümör boyun bölgesine yayılabilir . Hastalığın klinik emare leri tümörün türü ne vede yayılma derecesine bağlı ollaraak değişebilir . Özellikle önümüzdeki yaşlarda inatçı boyun ağrısı olanlarda tümör olasılık i unutulmamalıdır .

9- Sinir sıkışma hastalıkları:
Boyundan kola giden damar vede sinirler boyun bölgesinde sıkışabilir . Sıkışma sebebi doğuştan olabilen kemik vede kas şekil bozuklukları , yanlış kaynamış kırıklar , şiddetli kas spazmı , bazı meslekler yada sinir vede damarların şekil bozuklukları meydana gelebilir . Sinir sıkışması olanlarda boyun bölgesinde ağrı ile 1 arada kola yayılan ağrılar kolda uyuşma , kuvvetsizlik , damarda sıkışmışsa solukluk , morarma gibi emare ler ortaya çıkar . Genellikle bazı hareketlerde hastaların şikayetleri daha da artar .

10- Metabolik hastalıklar vede boyun kol ağrıları
Bazı metabolik hastalıklar boyun ağrısı sebebi meydana gelebilir . Özellikle önümüzdeki yaşlarda hanımlarda sık görülen osteoporoz denilen kemik zayıflığı boyun ağrısı yapabilir . Osteoporoza bağlı boyun ağrısı olanlar umumiyetle yaşlı hastalar olup boyun haretlerinde aşırı sınırlılık , ağrı vede boyun kaslarında sertleşme ile kendini belli ederler .

11 - Sistemik hastalıklar:
Bazı ateşli sistemik hastalıklarda tüm vücut gibi boyun bölgesinde etkilenir vede boyun ağrısı ortaya çıkabilir . Ayrıca hipertansiyon , hipotansiyon , uzun süreli uykusuzluk , gerginlik vede yorgunluklar da boyun ağrısı yapabilirler .

12- Yayılan ağrılar , boyun kas ağrısı
Boyun ağrısının sebebi her vakit boyun bölgesi olmayabilir . Bazen boyuna komşu bölgelerin Romatizma(rheumatism) l ağrıları boyuna yayılabilir . Özellikle omuz ağrüarının bazıları , bazı iç organ hastalıkları (mide , safra kesesi vb .) vede kalp hastalıklarının ağrıları boyuna yayılabilir . Bu sebep le boyun ağrılı hastalarda muhakkak komşu bölgelerinde değerlendirilmeleri gereklidir .

Boyun Ağrısı Tedavi(iyileştirme) si


Boyun ağrılarında Tedavi(iyileştirme) bazı yönleri ile ortak olmakla 1 arada sebeplere göre kısmen değişiklik gösterir . Tedavi(iyileştirme) prensipleri şöyledir .
a-Hastanın eğitimi: Boyun bölgesi özellikle stres vede gerginlikten çok etkilenir . Bu sebep le boyun ağrılı hastalarda hastanın hastalık konusunda veri lendirilmesi vede tatmin edilmesi çok önemlidir . Hastanın kafasındaki sualler a diðerbir deyiþle t verilmesi gereklidir . Hastanın rahatlaması gerginliğinin azaltılması ağrıları bariz 1 şekilde azaltır . Hastanın doktora güveni sağlanır . Hastanın doktora güvenmesi çok önemlidir .Zira doktora güvenmezse sık sık doktor değiştirerek Tedavi(iyileştirme) nin yarım kalmasına sebep olur .

b- İstirahat: Boyun ağrılı hastaların ağrılı dönemde kati istirahatını sağlamak gereklidir . İstirahat için en ideali yatak istirahatıdır . Böylece başın ağırlığı boyuna taşıtılmamış vede boyun hareketleri 1 süre sınırlanmış olur . Yatak istirahatı yapamayan hastalarda boyun korsesi önerilir . Boyun korsesi çok uzun süre verilmemelidir . Yaklaşık 2-3 hafta çoğu vakit kafidir . Uzun süre boyun korsesi kullananlarda boyun kaslarında zayıflık , sertleşme vede sinirsel bağımlılık gelişmektedir .

c- Boyun Ağrısı İlaç Tedavi(iyileştirme) si: Özellikle ağrılı dönemde yan tesiri olmayan Romatizma(rheumatism) ilaçları , ağrı kesici vede kas gevşetici ilaçlardan hastalar avantaj görürler . Sıkıntı vede gerginlik giderici ilaçları çoğu vakit vermek gerekmektedir . Özellikle akut vede şiddetli ağrılı vakalarda 1-2 ampul kortizon benzeri ilaçlar kalçadan yada boyun bölgesine kaslar içine yapılırsa hastalar çok avantaj görürler . Ancak hangi ilaç verilirse verilsin olabilecek yan etkiler konusunda muhakkak hastanın uyarılması gereklidir .

d- Boyun Ağrısı Tutulması vede Fizik Tedavi(iyileştirme) programı
: Boyun ağrılarında fizik Tedavi(iyileştirme) araçları oldukça tesirli dir . Yüzeysel vede derin ısıtıcı araçlar , elektrik akımları , masaj vede egzersizler hem hastanın şikayetlerini giderirler hem de hastalığın tekrarlama olasılık ini azaltırlar . Çünkü boyun kaslarında umumiyetle uzun süren boyun ağrılarını takiben güçsüzlük gelişmektedir . Fizik Tedavi(iyileştirme) vede egzersiz ile boyun kaslarının güçlendirilmesi boyun ağrılarında çok önemlidir . Kaplıca önerilebilir .

Migren

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp