Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Mide İlaç İsimleri

Mide İlaç İsimleri vede merak ettikleriniz

 

 

 

     Mide Hastalıkları Hakkında Açıklamalar vede Bu Hastalıklarda Kullanılan Bitkisel(doðal) Ürünlerle İlgili Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri vede merak ettiğiniz tüm veri lere aşağıdaki  yazımızda n  ulaşabilirsiniz .

 

 Mide Hastalıkları Hakkında Açıklamalar vede Bu Hastalıklarda Kullanılan % 100  Bitkisel(doðal) Ürünlerle İlgili Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri için linki tıklayınız .

 

 

 

 

 

 

Endikasyonlar:
Duodenal vede gastrik bölgelerdeki peptik ülserlerin Tedavi(iyileştirme) si ,
· Gastroözofajiyal reflü hastalığı vede reflü özofajit ,
· Seçilecek 2 uygun antibiyotikle kombine ollaraak , Helicobacter pylorinin sebep olduğu duodenal vede gastrik ülserlerde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyon Tedavi(iyileştirme) sinde endikedir .

 

Kontraindikasyon:
İçeriğindeki maddelerden herhangi 1 kiþiye karşı aşırı duyarlılığı olduğu malum kişilerde vede pernisiyöz anemi(kansızlık) si oluþan hastalarda kontrendikedir .

 

Uyarılar:
Pantoprazol semptomların düzelmesini sağlasa da gastrik malignensi olasılık ini ortadan kaldırmaz .
Gebelikte kullanım kategorisi B dir .

 

Yan etkiler:
Nadiren baş ağrısı , diyare , gaz , karın ağrısı , raş , geğirme , uykusuzluk vede hiperglisemi görülebilir .

 

İlaç etkileşimleri :
Antasitlerle 1 arada kullanımında etkileşme görülmemiştir .
H . pylori eradikasyonu için kombinasyon oluşturulan klaritromisin , amoksisilin vede metronidazol ile klinik 1 etkileşme gözlenmemiştir . Ketokonazol , ampisilin esterleri vede demir tuzlarının emilimleri midenin asidik pHsında daha iyi olduğu için pantoprazol ile aynı anda kullanımları bu ilaçların biyoyararlanımlarını menfii ollaraak etkileyebilir .
Pediatrik Rahatsızkiþi grubunda güvenilirlik vede etken liği saptanmamıştır .

 

Doz vede uygulama :
H . pylori eradikasyonu için uygun antibiyotik kombinasyonu ile günde 2 kez 1 tablet . H . pylori kombine Tedavi(iyileştirme) sinde uygulanacak oluþan ikinci 40 mglık doz akşam yemeğinden önce alınmalıdır .

Kombine Tedavi(iyileştirme) gerekmediği durumlarda; duodenal ülser , gastrik ülser , gastroözofajiyal reflü vede reflü özofajit için günde 1 kez 1 tablet . Tabletler çiğnenmeden , bütün halinde , 1 miktar suyla 1 arada yutulmalıdır .
Karaciğer kafigelmez liğinde , böbrek kafigelmez liğinde vede yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez .

 

 

 

Etiketler: Mide İlaç İsimleri , mide ilaç isimler , mide ilaç isim , mide ilaç isimleri nelerdir , mide ilaç isimleri ne demek , mide ilaç isimleri nedir

 


Mide Rahatsızlıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp