Bitkisel Sağlık Ürünleri
Mide Rahatsızlıkları

Duodenal Ülser(mide yarası) Nedir

  " Duodenal Ülser(mide yarası) nedir vede bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri hakkında veri ler . "

 

     Duodenal Ülser(mide yarası) nedir vede bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Duodenal Ülser(mide yarası) nedir ile alakalı bütün izahat ları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

DUODENUM ÜLSERLERİ:


Duodenum Ülser(mide yarası) leri , sıklıkla duodenumun “Bulbus” denilen mideden hemen sonraki başlangıç depertmanının mukozasında ortaya çıkarlar . Midenin pilor kanalı içinde ortaya çıkan Ülser(mide yarası) lere de duodenum Ülser(mide yarası) iymiş gözü ile bakılır . Duodenum Ülser(mide yarası) leri sindirim kanalında gelişen peptik Ülser(mide yarası) lerin takriben %80′inini meydana gelir lar .

Duodenum Ülser(mide yarası) leri , mide Ülser(mide yarası) lerine oranla 10 kat daha sıktır . Erkeklerin duodenum Ülser(mide yarası) ine yakalanma sıklığı kadınlara oranla 10-7 kat fazladır . Duodenumun ön vede arka duvarında Ülser(mide yarası) gelişme sıklığı birbirine eşittir . Arka duvarda gelişen 1 Ülser(mide yarası) , derinleşip , duodenumu deldikten sonra “Gastro-duodenal arter” denilen 1 atardamarı delip büyük 1 kanamaya sebep meydana gelebilir . Duodenum Ülser(mide yarası) lerine 35-45 yaşları arasında daha sık rastlanmaktadır .

Buna zıtlık mide Ülser(mide yarası) leri 45-55 yaşlan arasında daha sıktır . Duodenum Ülser(mide yarası) li hastaların takriben ollaraak üçte birinde mide Ülser(mide yarası) ine de rastlanabilinmektedir . Mide Ülser(mide yarası) leri umumiyetle tektirler . Duodenum Ülser(mide yarası) i umumiyetle müzmin (kronik} 1 Rahatsızlık tır . İlkbahar vede sonbahar aylarında alevlenir . Duodenum Ülser(mide yarası) inin ağrısı umumiyetle yemeklerden 1 buçuk 2 buçuk saat sonra başlar . Ağrı başladığında rahatsızkişinin hafif bir

şeyler yemesi yada süt gibi alkali 1 şey almasıyla , ağrı kısa zamanda kaybolur . Ülser(mide yarası) ağrısının bu biçimde geçirilmesi , duodenum Ülser(mide yarası) i teşhisi bakımından en önemli Ölçüyü oluşturmaktadır .

 
Duodenum Ülser(mide yarası) inin ağrısı hastalar tarafından “Yanma” , “Kramp” , “Batma” biçiminde anlatılır . Ağrı umumiyetle karnı ön duvarının 1/3 üst bölümünde sağdadır . Bazen sırta ve/veya sağ omuza yansıyabilmektedir .

Duodenum Ülser(mide yarası) li hastaların iştahı yerindedir , üstelik ağrıyı başlatmamak gayesi yla da sık sık yemek yerler . Bütün bunlar rahatsızkişinin kilo almasına sebep olur . Burada son ollaraak şunu anımsatmayı avantaj lı buluyoruz: Aşırı sıcak yada aşırı soğuk Gıda vede içkiler ve/veya ivedilikle yemek yemek ağrıyı çoğaltır .Rahatsızlıkları Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı oluşan %100 bitkisel(doğal) ürünlerimizi görmek icin tıklayınız . . .

 

Etiketler : mide , mide bulantısı , Gastrit(gastritis) , mide Ülser(mide yarası) i , Ülser(mide yarası) , mide rahatsızlıkları , mide ağrısı , mide yanması , mide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , Kolit(kalın bağırsak iltihabı) , mide Rahatsızlık ları , mide kanaması , mide üşütmesi

 

 


Mide Rahatsızlıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp