Bitkisel Sağlık Ürünleri
Mide Rahatsızlıkları

Midede Kurt emare leri

  " Midede kurt emare leri hakkında veri ler . "

 

   Midede kurt emare leri hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Midede kurt emare leri ile alakalı bütün izahat ları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

   İnsanlarda parazit ollaraak yaşayan vede Rahatsızlık etkeni oluşan çokhücreli hayvanların 1 sınıfını oluşturan nematodlar halk arasında solucan yada yuvarlak(oval) kurt ollaraak bilinir . Solucan yada kurtlar vede sebep oldukları Rahatsızlık lar çook çeşitlidirler . İğnekurdu hastalığının etkeni , takriben 1 cm . uzunluğunda , bağırsaklarda yaşayan 1 parazittir .

Halk arasında kıl kurdu ollaraak da bilinir . Tıp dilindeki adı Enterobius vermicularis yada oksiyür’dür . Yaptığı hastalığa da oksiyüraz denir . Çocuklarda % 60-90 oranında görülen yaygın 1 Rahatsızlık tır . Anüs bölgesinde kaşıntı ile kendisini belli eder yada dışkıda parazitin kendisinin yada yumurtalarının görülmesiyle teşhis edilir .

   Tedavi(iyileştirme) si antihelmintik ilaçlardan pirivinium pamoat yada piperazinlerle yapılır . Korunmak icin WC ten sonra ellerin sabunla iyi yıkanması , tırnakların fırçalanması vede temizliğe çook dikkat edilmesi lüzumlu dir . Solucan hastalığının etkeni Ascaris lumbricoides ,5-6 mm . çapındai 20-25 cm . uzunluğunda , yuvarlak(oval) 1 kurttur , toprak solucanına benzer . Yaptığı hastalığa askariyaz adı verilir .

Çook yaygın 1 Rahatsızlık olup çocuklarda daha aşırı görülmektedir . Bağırsaklarda hayatını sürdüren Ankilostoma doudonale ismini alan parazit insanlarda kancalı kurt hastalığını , Strongyloides stercoralis adındaki yuvarlak(oval) 1 kurt da iplik solucanı hastalığım yapmaktadır . Tüm memelilerde çoğunlukla domuzlarda yaşayan 1 parazit oluşan Trichinella spirclis sosis , jambon gibi pişirilmeden yenen etlerle insana bulaşan trişin hastalığının etkenidir .

   Trişin 3-4 mm . uzunluğunda , al renkli 1 kurttur . Evrimini tamamlamak icin hayvan vede insan barsağında yaşar . Dişilerin Doğu(şark) (garp) rduğu kurtçuklar lenf yoluyla kana , oradan da çizgili kaslara gelip yerleşir , kist biçimine dönerek yıllarca orada kalabilir . Rahatsızlık tan korunmak için domuz etinden yapılmış gıdalar hususiyetle çiğ ollaraak yenilmemelidir . İnsanlarda filarya Rahatsızlık larının etkenlerinden biri olan Vvuchereria bancrofti , çook ince , 4-10 cm . uzunluğunda , ip şeklindeki al kurtlardandır . Bir kısmı lenf sistemine girerek yerleşir , vakit zaman kana geçerler . Rahatsızlık sivrisineklerle (culex , ae-des) insandan insana bulaşmaktadır . Deriye yerleşen filaryalardan Loa loa adı verilen 1 türü Afrika’da çook görülür .

  Afrika göz solucanı hastalığını meydana getirir . Onchocerca volvulus adındaki filaryalar körlüğe yol açabilir . Onkoserka hastalığının etkeni ollaraak tropikal Afrika vede Orta Amerika ülkelerinde müşade edililir vede sineklerle bulaşır . Drancunculus medinensis adındaki filaryalar Medine solucanı hastalığını yaparlar . Erişkin kurtlar 30 cm . boyunda vede 1 mm . enindedir . Deride yaşarlar .

Bu kurtlar yumurtalarını deriye bırakırlar vede buradan derinin suyla teması sırasında suya geçen mikrofilaryalar sudaki siklops türü küçük kabuklular tarafından yutulur . Rahatsızlık bu küçük kabukluları taşıyan suların içilmesi ile insanlara bulaşır . Midede ölen kabukluların içindeki mikrofilaryalar serbest ka- larak bedene dağılır vede deriye yerleşirler . Hastalığın kati 1 Tedavi(iyileştirme) si yoktur ,ancak derideki yaralarda görülen kurtçuk ilkel 1 metod le yavaşça çekilip 1 çöpe sarılmak suretiyle çıkartabilmektedir .

    İnsanda vede başka memelilerde kelebek Rahatsızlık larına sebep oluşan parazitlere kelebek (Dyostoma) Umumi adı verilir . Bunlar farkli boylarda ,yaprak biçiminde yassı kurtlardır . İnsanda yerleşme bölgeleri ve parazitin türüne göre başkaca Rahatsızlık lar meydana getirmektedirler . Fasciolopsis buski , insanda onikiparmak barsağına yerleşerek barsak kelebek hastalığını yapar . Teşhis icin dışkıda parazitin yumurtası aranır , Tedavi(iyileştirme) de heksil rezorsinol (Caprokol) tesirli dir . Paragonimus vvestermani , insanda akciğerlere yerleşen vede daha çook bronşlarda apse oluşması vede kan tükürme diğerbir deyişle hemoptizi gibi emare lerle seyreden paraziter 1 Rahatsızlık tır .

Buna akciğer kelebek hastalığı da denir . Tedavi(iyileştirme) sinde bithionalı (Bis-tin , Actamer) tesirli dir . Fasciola hepatica insanda safra yolları ve karaciğer Rahatsızlık larına sebep oluşan 1 parazittir . En çook koyun karaciğerinde mevcut oluşan parazitin metpserkaryalarının diğerbir deyişle kistlerinin yenmesi ile insana geçer vede fasciolasis denen karaciğer kelebek hastalığım (liver fluke) meydana getirir . ishal(diyare) (diyare) yada kabızlık şeklinde barsak bozukluğu , karın ağrısı , halsizlik , ateş , cilt döküntüleri gibi emare ler mevcuttur . Kanda eozinofil denen hücrelerin artması Rahatsızlık icin karakteristik 1 bulgu sayılabilir . Tedavi(iyileştirme) de emetin kullanılmaktadır .


 

Mide Rahatsızlıkları Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı oluşan %100 bitkisel(doğal) ürünlerimizi görmek icin tıklayınız . . .

 

Etiketler : mide , mide bulantısı , Gastrit(gastritis) , mide Ülser(mide yarası) i , Ülser(mide yarası) , mide rahatsızlıkları , mide ağrısı , mide yanması , mide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , Kolit(kalın bağırsak iltihabı) , mide Rahatsızlık ları , mide kanaması , mide üşütmesi

 

 

 


Mide Rahatsızlıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp