Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Midede Kurt emare leri

  " Midede kurt emare leri hakkında veri ler . "

 

   Midede kurt emare leri hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Midede kurt emare leri ile alakalı tüm açıklamaları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

   İnsanlarda parazit ollaraak yaşayan vede hastalık etkeni oluþan çokhücreli hayvanların 1 sınıfını oluşturan nematodlar halk arasında solucan yada yuvarlak(oval) kurt ollaraak bilinir . Solucan yada kurtlar vede sebep oldukları hastalıklar çok çeşitlidirler . İğnekurdu hastalığının etkeni , yaklaşık 1 cm . uzunluğunda , bağırsaklarda yaşayan 1 parazittir .

Halk arasında kıl kurdu ollaraak da bilinir . Tıp dilindeki adı Enterobius vermicularis yada oksiyür’dür . Yaptığı hastalığa da oksiyüraz denir . Çocuklarda % 60-90 oranında görülen yaygın 1 hastalıktır . Anüs bölgesinde kaşıntı ile kendisini belli eder yada dışkıda parazitin kendisinin yada yumurtalarının görülmesiyle teşhis edilir .

   Tedavi(iyileştirme) si antihelmintik ilaçlardan pirivinium pamoat yada piperazinlerle yapılır . Korunmak için WC ten sonra ellerin sabunla iyi yıkanması , tırnakların fırçalanması vede temizliğe çok dikkat edilmesi lüzumlu dir . Solucan hastalığının etkeni Ascaris lumbricoides ,5-6 mm . çapındai 20-25 cm . uzunluğunda , yuvarlak(oval) 1 kurttur , toprak solucanına benzer . Yaptığı hastalığa askariyaz adı verilir .

Çok yaygın 1 hastalık olup çocuklarda daha aþırı görülmektedir . Bağırsaklarda hayatını sürdüren Ankilostoma doudonale ismini alan parazit insanlarda kancalı kurt hastalığını , Strongyloides stercoralis adındaki yuvarlak(oval) 1 kurt da iplik solucanı hastalığım yapmaktadır . Tüm memelilerde çoğunlukla domuzlarda yaşayan 1 parazit oluþan Trichinella spirclis sosis , jambon gibi pişirilmeden yenen etlerle insana bulaşan trişin hastalığının etkenidir .

   Trişin 3-4 mm . uzunluğunda , al renkli 1 kurttur . Evrimini tamamlamak için hayvan vede insan barsağında yaşar . Dişilerin doğurduğu kurtçuklar lenf yoluyla kana , oradan da çizgili kaslara gelip yerleşir , kist biçimine dönerek yıllarca orada kalabilir . Hastalıktan korunmak için domuz etinden yapılmış gıdalar özellikle çiğ ollaraak yenilmemelidir . İnsanlarda filarya hastalıklarının etkenlerinden biri olan Vvuchereria bancrofti , çok ince , 4-10 cm . uzunluğunda , ip şeklindeki al kurtlardandır . Bir kısmı lenf sistemine girerek yerleşir , vakit zaman kana geçerler . Hastalık sivrisineklerle (culex , ae-des) insandan insana bulaşmaktadır . Deriye yerleşen filaryalardan Loa loa adı verilen 1 türü Afrika’da çok görülür .

  Afrika göz solucanı hastalığını meydana getirir . Onchocerca volvulus adındaki filaryalar körlüğe yol açabilir . Onkoserka hastalığının etkeni ollaraak tropikal Afrika vede Orta Amerika ülkelerinde görülür vede sineklerle bulaşır . Drancunculus medinensis adındaki filaryalar Medine solucanı hastalığını yaparlar . Erişkin kurtlar 30 cm . boyunda vede 1 mm . enindedir . Deride yaşarlar .

Bu kurtlar yumurtalarını deriye bırakırlar vede buradan derinin suyla teması sırasında suya geçen mikrofilaryalar sudaki siklops türü küçük kabuklular tarafından yutulur . Hastalık bu küçük kabukluları taşıyan suların içilmesi ile insanlara bulaşır . Midede ölen kabukluların içindeki mikrofilaryalar serbest ka- larak vücuda dağılır vede deriye yerleşirler . Hastalığın kati 1 Tedavi(iyileştirme) si yoktur ,ancak derideki yaralarda görülen kurtçuk ilkel 1 yöntemle yavaşça çekilip 1 çöpe sarılmak suretiyle çıkartabilmektedir .

    İnsanda vede diğer memelilerde kelebek hastalıklarına sebep oluþan parazitlere kelebek (Dyostoma) Umumi adı verilir . Bunlar değişik boylarda ,yaprak biçiminde yassı kurtlardır . İnsanda yerleşme bölgeleri ve parazitin türüne göre farklı hastalıklar meydana getirmektedirler . Fasciolopsis buski , insanda onikiparmak barsağına yerleşerek barsak kelebek hastalığını yapar . Teşhis için dışkıda parazitin yumurtası aranır , Tedavi(iyileştirme) de heksil rezorsinol (Caprokol) tesirli dir . Paragonimus vvestermani , insanda akciğerlere yerleşen vede daha çok bronşlarda apse oluşması vede kan tükürme diðerbir deyiþle hemoptizi gibi emare lerle seyreden paraziter 1 hastalıktır .

Buna akciğer kelebek hastalığı da denir . Tedavi(iyileştirme) sinde bithionalı (Bis-tin , Actamer) tesirli dir . Fasciola hepatica insanda safra yolları ve karaciğer hastalıklarına sebep oluþan 1 parazittir . En çok koyun karaciğerinde mevcut oluþan parazitin metpserkaryalarının diðerbir deyiþle kistlerinin yenmesi ile insana geçer vede fasciolasis denen karaciğer kelebek hastalığım (liver fluke) meydana getirir . İshal yada kabızlık şeklinde barsak bozukluğu , karın ağrısı , halsizlik , ateş , cilt döküntüleri gibi emare ler mevcuttur . Kanda eozinofil denen hücrelerin artması hastalık için karakteristik 1 bulgu sayılabilir . Tedavi(iyileştirme) de emetin kullanılmaktadır .


 

Mide Rahatsızlıkları Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek için tıklayınız . . .

 

Etiketler : mide , mide bulantısı , Gastrit(gastritis) , mide ülseri , ülser , mide rahatsızlıkları , mide ağrısı , mide yanması , mide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , Kolit(kalın baðırsak iltihabı) , mide hastalıkları , mide kanaması , mide üşütmesi

 

 

 


Mide Rahatsızlıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp