Bitkisel Sağlık Ürünleri
Menopoz

Menopozdan Sonra Kanama

 

Menopozdan Sonra Kanama(kan kaybı) hakkında Umumi veri ler;

 

Menopozdan sonra kanama(kan kaybı) sebep leri , menopozdan sonra durmayan kanamalar icin neler yapılmalıdır konu hakkında merak ettikleriniz bu yazımızda yer almaktadır .

 

Sitemizde bulunan MENOPOZ Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluşan %100 bitkisel(doğal) ürünlerimizi görmek vede veri almak icin tıklayınız . . . .  

 

Postmenopozal kanama(kan kaybı) daha sıklıkla 1 mesele göstergesidir vede her vakit muhakkak incelenmeli dır . Kadın hastalığına bağlı olmayanlar öncelikle ayırdedilmelidir . Bunlar daha ziyade yaşı geçkin hanımlarda 1 farkli hastalığa bağlı meydana gelir lar . Normal vede âdet arası görülen kanamalar menopoz sonrası oluşmaz . Postmenopozal kanamanın en sık görülen sebebi hormon ilaçlarının kullanılmasıdır . Hastalar kendi kendilerine ilaç alıp uygunsuz biçim de hormon uygulayabilirler . Osteoporoz (kemik erimesi) vede yaşam kalitesinin düzeltilmesi gayesi yla verilen uzun dönem hormon uygulamaları bazı hastalarda itinalı âdet benzeri kanamaların oluşmasına sebep meydana gelebilir . Menopoz sonrası kanamaGünümüzde kullanılan vede kanamaya sebep olmayan hormon ilaçları mevuttur . Kanama(kan kaybı) olduğu vakit hormon ilaçları kesilmez , kanama(kan kaybı) aşırı ise mesele olup olmadığı araştırılır . Şayet mesele varsa ilaçlar kesilir .


Postmenopozal kanamaların başka 1 sebebi vagina vede dış bölgede meydana gelen zor olmayan kanamalardır . Hasta , kanamanın yerini tam belirleyemediği icin rahimden olduğunu düşünür .Menopozda eksilen östrojen hormonuna bağlı ollaraak vagina derisi incelir vede kurur . En ufak 1 travmaya maruz kalındığında ise zedelenir , minik yırtıklar meydana gelir . Buna bağlı kanamalara da sıklıkla rastlanır . Teşhis doktor tarafından konulunca uygun Tedavi(iyileştirme) ye geçilir . Postmenopozal kanama(kan kaybı) sebep lerinin en önemlileri organik olanlarıdır . Bunlar rahim(uterus) içi dokusunun kalınlaşması vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , rahim(uterus) içi polipleri , rahim(uterus) ağzı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , rahim(uterus) duvarında meydana gelen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler vede bazı yumurtalık(rahim içi) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leridir . Bu çeşitli sebep leri ayırmak gereklidir . Görüldüğü gibi postmenopozal kanamaların çook çeşitli vede önemli sebep leri mevuttur . Postmenopozal kanaması oluşan 1 kadın muhakkak doktora gitmeli vede araştırmasını yaptırmalıdır .

 

Araştırmada kanama(kan kaybı) şayet rahim(uterus) içi 1 kanama(kan kaybı) ise parça alma maksadı ile cüretaj uygulanır . İncelenen parça bizi teşhise götürür . Şayet bulunan sebep tıpsal Tedavi(iyileştirme) ye diğerbir deyişle t veren türden olur ise Tedavi(iyileştirme) uygulanır . Mesele önemli ise ameliyat gereklidir . Şayet tekrarlayan postmenopozal kanamalarda alınan parça ile teşhis konulamıyorsa netice yine ameliyattır .
62 yaşındayım vede son 3 gündür damla biçimi nde adete benzer kanamam oluyor . Menopozdan sonra 18 yıldır ilk kez oluşan bu kanama(kan kaybı) beni kaygı lendirdi . Ne yapmalıyım ?

Adetten kesilen , menopoza giren vede menopoz Tedavi(iyileştirme) si görmeyen kadınlarda kanama(kan kaybı) olması olağan değildir . Bu kanamaların her ne kadar büyük 1 kısmının sebebi hormon dengesizliğine , myomlara yada dokuların incelmesine bağlı ise de bu tür menopozdaki kanamaların önemli 1 kısmında rahim(uterus) içi kalınlaşması vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi öncesi bulgular mevcuttur . Size öncelikle yapılması gereken vaginal ultrasonografi ile kadınlık organlarınızın incelenmesi vede netice her ne olursa olsun küçük 1 müdahale ile rahim(uterus) içinizden parça alınmasıdır . Bu alınan parçanın patolojik incelenmesinden sonra eğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulgusu yok ise adetinizi düzene sokacak vede kanamanızı durduracak ilaçlar verilecektir . Vakit kaybetmeden 1 kadın Doğu(şark) (garp) m mütehassızı na başvurmanız gereklidir çünki bazı Rahatsızlık larda erken teşhis vede Tedavi(iyileştirme) hayat kurtarıcıdır .

Menopozdan sonra rahatladım

Mütehassız ların çoğuna vede yaygın görüşe göre , menopoz yada farkli 1 anlatım yle ‘‘yaşam değişimi’’ orta yaşlardaki kadınlar icin önemli 1 kültürel , sinirsel vede fizyolojik dönüm noktası . Üreme(eşey) nin sona erdiğinin göstergesi oluşan menopoz , gençliğin önemsendiği kültürlerde yaşlanma zaman cinin başladığını haber veren biyolojik 1 işaret .

Nesiller boyunca günah vede zayıflık işareti ollaraak görülen menopoz hakkındaki görüşler , kadınların menopoza bakışları yada menopozdan ne bekledikleri toplumdan topluma , kültürden kültüre değişebiliyor .

ANKET ÇALIŞMASI

Dr . Tolga Ersoy , Türkiye'de menopoz vede kültür bağlantısını , tarihsel 1 değerlendirmenin yardımıyla , Ankara'daki 1 gecekondu bölgesinde yapılan 1 araştırmanın verileri ışığında netleştiriyor . Dr . Ersoy , Mayıs 1998'de yayınladığı 'Menopoz vede Kültür' adlı kitabında Devlet İstatistik Enstitüsü nüfus kayıtları vede Ankara Cevizlidere Sağlık Ocağı'nın çeşitli istatistik çalışmalarından avantaj lanılarak amade lanan 'Cevizlidere Bölgesine Genel Bir bakış'' çalışması yer alıyor .

Cevizlidere , Çankaya ilçesi sınırları içinde yer alan 1 gecekondu bölgesi . Ankara'nın en eski yerleşim bölgelerinden birisi kabul edilen Cevizlidere'nin halk arasındaki adı göç alan 1 bölge olmasından dolayı ‘‘Erzurum Mahallesi .’’

Cevizlidere'de , kadınlar şehir yaşantısıyla karşılaştırıldığında , umumiyetle çook genç yaşlarda evlendirilip (17-19 yaş) vede bu yaşlarda çocuk sahibi oluyor . 1995 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen anket çalışması , 45-70 yaşları arası menopoz sonrası dönemdeki kadınları kapsıyor . Bu çalışmada hedef nüfusu temsil etme niteliği oluşan 42 kadınla görüşülmüş .

Halen Çankaya Sağlık Ocağı'nda vazife yapan pratisyen hekim Dr . Tolga Ersoy vede Dr . Asutay Göktuğ tarafından gerçekleştirilen görüşmeler neticesi , yaş vasati sı 57 .3 oluşan kadınların yüzde 54'ünün okur yazar olmadıkları , yüzde 31'inin ilkokul mezunu , yüzde 15'inin ise ortaokul vede üstünü bitirdikleri anlaşıldı . Vasati hane nüfusuna bakıldığında , 5 kişiden aşırı olanların oranı yüzde 36 ollaraak ortaya çıktı .

ARTIK TEMİZİM

Çalışılan gruptaki 42 kadından 41'i menopoza natural zaman çte girmiş . Menopoz yaşı vasati sı ise 47 .2 ollaraak saptanan anket çalışmasında menopozla alakalı veri noksanlığı her aşamada pay dilmiş . Kendi yaşamlarının natural 1 zaman cine kadınların yarıya yakını 'bilmeden' girmekte . Veri sahibi olduğunu söyleyenlerin önemli 1 kısmı ise kendi çevrelerinden bu veri leri edindiklerini söylemişler . Çook azı ise , doktora başvurma ihtiyacı duymuş . Sonuç ollaraak kadın , menopozu kendi başına yaşamakta vede onu sorgulama gereksinimi duymamakta .

Cinselliğe ilişik vede dinsel tabularla kısıtlanan kadın yaşantısının bu bağlamdaki çıkışını ise Doğu(şark) (garp) rganlığı oluşturuyor . Menopozla bu niteliğin kaybedilmesi ise yaşı geçkinlik vede büyükannelik gibi durumlarla baskı altına alınmaya çalışılıyor . ‘‘Adetin kesildikten sonra karşı türü neşriyat da kendini neşekilde pay diyorsun’’ suali nun Yanit ları bu baskının boyutlarını gösteriyor:

Değişiklik yok diyenlerin oranı yüzde 40 .5 , daha rahat yüzde 47 .5 vede Yanit vermeyenler ise yüzde 12 . Kadınların yarıya yakın 1 bölümü , 'rahatlamaktan' söz ediyor . Bu kavram söyleşi sırasında açıldığında , rahatlamanın cinsellik vede adet (reğl dönemi) kanaması yla alakalı tabulardan kaynaklandığı anlaşılmış . İşte Yanit lardan bazıları:

‘‘Rahatladım , hem gebe kalmayacaktım hem de daha temiz olacaktım . Artık çocuğum olmayacağını düşünüp mesut oluyordum .’’

‘‘Bu pislikten kurtulduğum icin rahatladım .’’

‘‘Eşimle yatmak istemedim . O da anlayışlı davrandı .’’

‘‘Erkeklerin benim adetli olduğumu anladıklarını düşünür , utanırdım . Şimdi kalmadı .’’

‘‘İbadetlerimi kirlenmeden yerine getireceğim icin rahatladım .’’

‘‘Eskiden , adetli iken çocuklarımın neşriyat da bulunmaya sıkılırdım , rahatladım .’’

‘‘Namaz kılarken , oruç tutarken hep temizim .’’

Çalışmadaki kadınların yarısı , menopoz sonrası gelişen bu şikayetleri sebebi yle 1 doktora başvurmuş . Doktora gidiş sebep leri arasında Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) vede kemik-eklem ağrıları şikayetleri ilk sırayı alırken , başka yakınmalar doktora gidiş icin yeterli görülmemiş . Kaldı ki kadınların yarısı da , menopoz sonrası başlayan yakınmaları icin çeşitli sebep lerle 1 doktora başvurmayı lüzumlu görmemiş . Bunun sebep lerinin başında 'menopoz' olgusunu bilmemeleri geliyor . Bu rahatsızlıkların ne olduğu yönündeki soruya 'menopoz' Yanit ını verenlerin oranı sadece yüzde 11 .9 , bunları yaşlılığa bağlayanlar yüzde 42 .8 , bilmeyenler ise yüzde 33 .3 .

Kadınların neredeyse yarıya yakını menopozu , 'yaşlılığın başlaması' yada 'yaşlılık' ollaraak değerlendirmiş . Bu da bilinmeyenin diğerbir deyişle menopozun önemsenmemesi durumunu beraber sinde getiriyor . Menopoz vede statü ilişkilendirilmesinde bu neticesi n anımsanmasını öneren Dr . Tolga Ersoy , kitabını şöyle bitiriyor:

‘‘ Yanit larda görüleceği gibi adet (reğl dönemi) kanaması ile alakalı tabular çeşitli biçim lerde Daimi etmekte vede ekseriyetle menopozun algılanışı bu bağlamda sıkışıp kalmaktadır . Yaşlılık vede büyükannelik gibi kavramlar menopozla kazanılan 'özgürlüğü' gölgelemektedir . Kadınların neredeyse yarıya yakını , menopozu yaşlılığın başlaması yada yaşı geçkinlik ollaraak değerlendirmekte , bu da menopozun önemsenmemesi durumunu ortaya çıkarıyor . Ciddi sayılabilecek yakınmalara rağmen yarısı doktora başvurmaması bu bağlamda ele alınmalı . Yine kadınların yüzde 76'sının bu yakınmaları sebebi yle yakın çevrelerden yardım , destek vede alaka görmemeleri vede kadınların hemen hemen tümünün bu yakınmaları sebebi yle doktora başvurmamaları yada Mahalli sağaltıcılara gitmemeleri bu olgunun 1 'yazgı' ollaraak algılanmasını sağlayan 1 etken ollaraak değerlendirilebilir .’’

Menopoz nedir ?

Menopoz , sözcük anlamıyla , kadının adetten kesilmesiyle başlayan 1 zaman ç . Kadının adetten kesilmesinin sebebi ise yumurtalık(rahim içi) ların faaliyetini yitirmesi . Jinekologlar , 1 kadının 40 yaşından önce menopoza girmesini pek olabilir karşılamıyor .

Menopoz yaşı hayat standartlarıyla çokca alakalı olmasa da menopozu erkene alan etkenler söz konusu olabiliyor . Daha çook Doğu(şark) (garp) ran , daha çook çalışan Türk kadını icin bu etkenler çook daha baskın . Bunların başını kadınlar arasında giderek çook daha aşırı tüketilen sigara(tütün mamülleri) çekiyor . Bir de genetik etkenler var . Ancak Türk kadınının daha erken yada daha geç menopoza girdiğini gösteren istatistiki 1 çalışma yok . 


Menopoz

Bu Kategorideki Diğer Yazılar



Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp