Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Menopozdan Sonra Kanama

 

Menopozdan Sonra Kanama(kan kaybı) hakkında Umumi veri ler;

 

Menopozdan sonra kanama(kan kaybı) sebep leri , menopozdan sonra durmayan kanamalar için neler yapılmalıdır konu hakkında merak ettikleriniz bu yazımızda yer almaktadır .

 

Sitemizde bulunan MENOPOZ Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek vede veri almak için tıklayınız . . . .  

 

Postmenopozal kanama(kan kaybı) daha sıklıkla 1 mesele göstergesidir vede her vakit muhakkak araştırılmalıdır . Kadın hastalığına bağlı olmayanlar öncelikle ayırdedilmelidir . Bunlar daha ziyade yaşlı hanımlarda 1 başka hastalığa bağlı oluşurlar . Normal vede âdet arası görülen kanamalar menopoz sonrası oluşmaz . Postmenopozal kanamanın en sık görülen sebebi hormon ilaçlarının kullanılmasıdır . Hastalar kendi kendilerine ilaç alıp uygunsuz şekilde hormon uygulayabilirler . Osteoporoz (kemik erimesi) vede yaşam kalitesinin düzeltilmesi amacıyla verilen uzun dönem hormon uygulamaları bazı hastalarda düzenli âdet benzeri kanamaların oluşmasına sebep meydana gelebilir . Menopoz sonrası kanamaGünümüzde kullanılan vede kanamaya sebep olmayan hormon ilaçları vardır . Kanama(kan kaybı) olduğu vakit hormon ilaçları kesilmez , kanama(kan kaybı) aþırı ise mesele olup olmadığı araştırılır . Şayet mesele varsa ilaçlar kesilir .


Postmenopozal kanamaların diğer 1 sebebi vagina vede dış bölgede oluşan zor olmayan kanamalardır . Hasta , kanamanın yerini tam belirleyemediği için rahimden olduğunu düşünür .Menopozda eksilen östrojen hormonuna bağlı ollaraak vagina derisi incelir vede kurur . En ufak 1 travmaya maruz kalındığında ise zedelenir , minik yırtıklar oluşur . Buna bağlı kanamalara da sıklıkla rastlanır . Teşhis doktor tarafından konulunca uygun Tedavi(iyileştirme) ye geçilir . Postmenopozal kanama(kan kaybı) sebep lerinin en önemlileri organik olanlarıdır . Bunlar rahim(uterus) içi dokusunun kalınlaşması vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , rahim(uterus) içi polipleri , rahim(uterus) ağzı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , rahim(uterus) duvarında oluşan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler vede bazı yumurtalık kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leridir . Bu çeşitli sebep leri ayırmak gereklidir . Görüldüğü gibi postmenopozal kanamaların çok çeşitli vede önemli sebep leri vardır . Postmenopozal kanaması oluþan 1 kadın muhakkak doktora gitmeli vede araştırmasını yaptırmalıdır .

 

Araştırmada kanama(kan kaybı) şayet rahim(uterus) içi 1 kanama(kan kaybı) ise parça alma maksadı ile cüretaj uygulanır . İncelenen parça bizi teşhise götürür . Şayet bulunan sebep tıbbi Tedavi(iyileştirme) ye diðerbir deyiþle t veren türden olur ise Tedavi(iyileştirme) uygulanır . Mesele önemli ise ameliyat gereklidir . Şayet tekrarlayan postmenopozal kanamalarda alınan parça ile teşhis konulamıyorsa sonuç yine ameliyattır .
62 yaşındayım vede son 3 gündür damla şeklinde adete benzer kanamam oluyor . Menopozdan sonra 18 yıldır ilk kez oluþan bu kanama(kan kaybı) beni endişelendirdi . Ne yapmalıyım ?

Adetten kesilen , menopoza giren vede menopoz Tedavi(iyileştirme) si görmeyen kadınlarda kanama(kan kaybı) olması olaðan değildir . Bu kanamaların her ne kadar büyük 1 kısmının sebebi hormon dengesizliğine , myomlara yada dokuların incelmesine bağlı ise de bu tür menopozdaki kanamaların önemli 1 kısmında rahim(uterus) içi kalınlaşması vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi öncesi bulgular mevcuttur . Size öncelikle yapılması gereken vaginal ultrasonografi ile kadınlık organlarınızın incelenmesi vede sonuç her ne olursa olsun küçük 1 müdahale ile rahim(uterus) içinizden parça alınmasıdır . Bu alınan parçanın patolojik incelenmesinden sonra eğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulgusu yok ise adetinizi düzene sokacak vede kanamanızı durduracak ilaçlar verilecektir . Vakit kaybetmeden 1 kadın doğum mütehassız ına başvurmanız gereklidir çünkü bazı hastalıklarda erken teşhis vede Tedavi(iyileştirme) hayat kurtarıcıdır .

Menopozdan sonra rahatladım

Mütehassız ların çoğuna vede yaygın görüşe göre , menopoz yada başka 1 anlatım yle ‘‘yaşam değişimi’’ orta yaşlardaki kadınlar için önemli 1 kültürel , sinirsel vede fizyolojik dönüm noktası . Üremenin sona erdiğinin göstergesi oluþan menopoz , gençliğin önemsendiği kültürlerde yaşlanma sürecinin başladığını haber veren biyolojik 1 işaret .

Nesiller boyunca günah vede zayıflık işareti ollaraak görülen menopoz hakkındaki görüşler , kadınların menopoza bakışları yada menopozdan ne bekledikleri toplumdan topluma , kültürden kültüre değişebiliyor .

ANKET ÇALIŞMASI

Dr . Tolga Ersoy , Türkiye'de menopoz vede kültür bağlantısını , tarihsel 1 değerlendirmenin yardımıyla , Ankara'daki 1 gecekondu bölgesinde yapılan 1 araştırmanın verileri ışığında netleştiriyor . Dr . Ersoy , Mayıs 1998'de yayınladığı 'Menopoz vede Kültür' adlı kitabında Devlet İstatistik Enstitüsü nüfus kayıtları vede Ankara Cevizlidere Sağlık Ocağı'nın çeşitli istatistik çalışmalarından avantaj lanılarak hazırlanan 'Cevizlidere Bölgesine Genel Bir bakış'' çalışması yer alıyor .

Cevizlidere , Çankaya ilçesi sınırları içinde yer alan 1 gecekondu bölgesi . Ankara'nın en eski yerleşim bölgelerinden birisi kabul edilen Cevizlidere'nin halk arasındaki adı göç alan 1 bölge olmasından dolayı ‘‘Erzurum Mahallesi .’’

Cevizlidere'de , kadınlar şehir yaşantısıyla karşılaştırıldığında , umumiyetle çok genç yaşlarda evlendirilip (17-19 yaş) vede bu yaşlarda çocuk sahibi oluyor . 1995 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen anket çalışması , 45-70 yaşları arası menopoz sonrası dönemdeki kadınları kapsıyor . Bu çalışmada hedef nüfusu temsil etme özelliği oluþan 42 kadınla görüşülmüş .

Halen Çankaya Sağlık Ocağı'nda görev yapan pratisyen hekim Dr . Tolga Ersoy vede Dr . Asutay Göktuğ tarafından gerçekleştirilen görüşmeler neticesi , yaş vasati sı 57 .3 oluþan kadınların yüzde 54'ünün okur yazar olmadıkları , yüzde 31'inin ilkokul mezunu , yüzde 15'inin ise ortaokul vede üstünü bitirdikleri anlaşıldı . Vasati hane nüfusuna bakıldığında , 5 kişiden aþırı olanların oranı yüzde 36 ollaraak ortaya çıktı .

ARTIK TEMİZİM

Çalışılan gruptaki 42 kadından 41'i menopoza doğal süreçte girmiş . Menopoz yaşı vasati sı ise 47 .2 ollaraak saptanan anket çalışmasında menopozla alakalı veri noksanlığı her aşamada pay dilmiş . Kendi yaşamlarının doğal 1 sürecine kadınların yarıya yakını 'bilmeden' girmekte . Veri sahibi olduğunu söyleyenlerin önemli 1 kısmı ise kendi çevrelerinden bu veri leri edindiklerini söylemişler . Çok azı ise , doktora başvurma ihtiyacı duymuş . Sonuç ollaraak kadın , menopozu kendi başına yaşamakta vede onu sorgulama gereksinimi duymamakta .

Cinselliğe iliþik vede dinsel tabularla kısıtlanan kadın yaşantısının bu bağlamdaki çıkışını ise doğurganlığı oluşturuyor . Menopozla bu özelliğin kaybedilmesi ise yaşlılık vede büyükannelik gibi durumlarla baskı altına alınmaya çalışılıyor . ‘‘Adetin kesildikten sonra karşı türü yanında kendini nasıl pay diyorsun’’ suali nun yanıtları bu baskının boyutlarını gösteriyor:

Değişiklik yok diyenlerin oranı yüzde 40 .5 , daha rahat yüzde 47 .5 vede yanıt vermeyenler ise yüzde 12 . Kadınların yarıya yakın 1 bölümü , 'rahatlamaktan' söz ediyor . Bu kavram söyleşi sırasında açıldığında , rahatlamanın cinsellik vede adet kanamasıyla alakalı tabulardan kaynaklandığı anlaşılmış . İşte yanıtlardan bazıları:

‘‘Rahatladım , hem gebe kalmayacaktım hem de daha temiz olacaktım . Artık çocuğum olmayacağını düşünüp mesut oluyordum .’’

‘‘Bu pislikten kurtulduğum için rahatladım .’’

‘‘Eşimle yatmak istemedim . O da anlayışlı davrandı .’’

‘‘Erkeklerin benim adetli olduğumu anladıklarını düşünür , utanırdım . Şimdi kalmadı .’’

‘‘İbadetlerimi kirlenmeden yerine getireceğim için rahatladım .’’

‘‘Eskiden , adetli iken çocuklarımın yanında bulunmaya sıkılırdım , rahatladım .’’

‘‘Namaz kılarken , oruç tutarken hep temizim .’’

Çalışmadaki kadınların yarısı , menopoz sonrası gelişen bu şikayetleri sebebi yle 1 doktora başvurmuş . Doktora gidiş sebep leri arasında yüksek tansiyon vede kemik-eklem ağrıları şikayetleri ilk sırayı alırken , diğer yakınmalar doktora gidiş için yeterli görülmemiş . Kaldı ki kadınların yarısı da , menopoz sonrası başlayan yakınmaları için çeşitli sebep lerle 1 doktora başvurmayı lüzumlu görmemiş . Bunun sebep lerinin başında 'menopoz' olgusunu bilmemeleri geliyor . Bu rahatsızlıkların ne olduğu yönündeki soruya 'menopoz' yanıtını verenlerin oranı sadece yüzde 11 .9 , bunları yaşlılığa bağlayanlar yüzde 42 .8 , bilmeyenler ise yüzde 33 .3 .

Kadınların neredeyse yarıya yakını menopozu , 'yaşlılığın başlaması' yada 'yaşlılık' ollaraak değerlendirmiş . Bu da bilinmeyenin diðerbir deyiþle menopozun önemsenmemesi durumunu beraber sinde getiriyor . Menopoz vede statü ilişkilendirilmesinde bu neticesi n anımsanmasını öneren Dr . Tolga Ersoy , kitabını şöyle bitiriyor:

‘‘Yanıtlarda görüleceği gibi adet kanaması ile alakalı tabular çeşitli şekillerde Daimi etmekte vede çoğu kez menopozun algılanışı bu bağlamda sıkışıp kalmaktadır . Yaşlılık vede büyükannelik gibi kavramlar menopozla kazanılan 'özgürlüğü' gölgelemektedir . Kadınların neredeyse yarıya yakını , menopozu yaşlılığın başlaması yada yaşlılık ollaraak değerlendirmekte , bu da menopozun önemsenmemesi durumunu ortaya çıkarıyor . Ciddi sayılabilecek yakınmalara rağmen yarısı doktora başvurmaması bu bağlamda ele alınmalı . Yine kadınların yüzde 76'sının bu yakınmaları sebebi yle yakın çevrelerden yardım , destek vede alaka görmemeleri vede kadınların hemen hemen tümünün bu yakınmaları sebebi yle doktora başvurmamaları yada Mahalli sağaltıcılara gitmemeleri bu olgunun 1 'yazgı' ollaraak algılanmasını sağlayan 1 etken ollaraak değerlendirilebilir .’’

Menopoz nedir ?

Menopoz , sözcük anlamıyla , kadının adetten kesilmesiyle başlayan 1 süreç . Kadının adetten kesilmesinin sebebi ise yumurtalıkların faaliyetini yitirmesi . Jinekologlar , 1 kadının 40 yaşından önce menopoza girmesini pek olağan karşılamıyor .

Menopoz yaşı hayat standartlarıyla çokca alakalı olmasa da menopozu erkene alan etkenler söz konusu olabiliyor . Daha çok doğuran , daha çok çalışan Türk kadını için bu etkenler çok daha baskın . Bunların başını kadınlar arasında giderek çok daha aþırı tüketilen sigara(tütün mamülleri) çekiyor . Bir de genetik faktörler var . Ancak Türk kadınının daha erken yada daha geç menopoza girdiğini gösteren istatistiki 1 çalışma yok . 


Menopoz

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp