Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Menopozda Miyom

 

Menopozda Miyom hakkında Umumi veri ler;

 

Menopozda miyom olur mu , menopozda miyom oluşumunun sebep leri nelerdir bu miyomlardan kurtulmak için hangi Tedavi(iyileştirme) yöntemleri uygulanmalıdır . Konu hakkında tüm merak ettikleriniz bu yazımızda yer almaktadır . .

 

Sitemizde bulunan MENOPOZ Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek vede veri almak için tıklayınız . . . .  

 

Miyom , rahimin olaðan yapısında bulunan vede bu organın kasılmasını sağlayan düz kas dokusundan kaynağını alan iyi huylu kitleye verilen isimdir . Miyon halk arasında miyom için yanlış kullanılan sözcük dir .

Kimlerde miyom vardır ?


Her 100 kadından yaklaşık 15'inde çapı ufak yada büyük , az sayıda yada çok sayıda , emare veren yada vermeyen miyomlara rastlamak mümkündür .

Miyomlar sıklıkla 30-40 yaş grubu kadınlarda saptanırlar . Ergenlik çağından önce teorik ollaraak miyomlara rastlamak mümkün olmakla 1 arada bu Hal enderdir . Miyomlar menopoz çağında vücutta östrojen hormonu salgısının azalmış olmasıyla 1 arada gerileme gösterirler vede bu sebep le üreme çağında miyom tanısı almış kadınların çoğunda menopoza girdikten belli 1 süre sonra miyomların hızla küçüldüğü vede hatta kaybolduğu gözlenir .

Sebep miyom olur ?


Sebep bazı kadınlarda miyom gelişip diğerlerinde gelişmediği konusunda yapılan çalışmalar halen Daimi etmektedir . Siyah ırkta al ırka göre miyom sıklığının 5 kat yüksek olması , aile içinde 1 bireyin miyom tanısı alması halinde (özellikle anne , kız kardeş yada abla gibi birinci C° Derece akrabalarda) diğer 1 aile bireyinde miyom görülme sıklığının artması , hastalığın kalıtsal yönünün güçlü olduğunu göstermektedir .

Üreme çağında gelişen miyomların menopozdan sonra hızla gerilemesi de yine miyom gelişiminde östrojen hormonunun oldukça tesirli 1 rolü olduğunu düşündürmektedir . Gebelik döneminde artan östrojen hormonu salgısına bağlı ollaraak büyüme gösteren miyomların hamilelikte n sonra hızla küçülme eğilimi göstermesi bu görüşü doğrular niteliktedir .

Miyomlar ne şekilde karşımıza çıkarlar vede nasıl tanımlanırlar ?

Miyomlar hemen her halde kaynak aldıkları rahimin sınırları içerisinde yer alan oluşumlardır . Bir kadının rahiminde yanlızca 1 tek miyom bulunabileceği gibi , çok aþırı sayıda miyom beraber ce bulunabilir .

Miyomlar yalnızca 1 cm kadar küçük çapta olabilecekleri gibi çapları 30 cm yi geçen miyomlara da rastlamak mümkündür .

Miyomların rahim(uterus) içinde yerleştikleri bölge bu kitlelerin yarattığı etkileri vede emare leri yakından etkiler:
jinekoloji .net    Miyomlar konum itibarıyla en sık rahim(uterus) düz kas katman sının içinde gömülü ollaraak yeralırlar ("intramural"=duvariçi miyomlar) . Daha sonra sıklık sırasına göre rahimin dışına doğru büyüyecek şekilde ("subseröz"= rahimin dış kılıfının hemen altında) , rahim(uterus) iç katman sına doğru büyüyecek şekilde ("submüköz"= rahim(uterus) içini kaplayan "mukoza" katman sının hemen altında) , yada rahimin yanlarında ("intraligamenter") bulunabilirler .

Miyomlar ne gibi emare ler yapar ?


Miyomlar sıklıkla emare vermezler vede başka 1 sebep le yapılan jinekolojik değerlendirmede tesadüfen saptanırlar . emare lere sebep oluþan miyomların yaptığı şikayetler öncelikle rahim(uterus) içinde bulundukları bölgeye , sonra da büyüklük vede sayılarına bağlıdır . "Submüköz" yer alan çok ufak 1 miyom rahim(uterus) iç katman sını tahriş ederek düzensiz kanamalara yol açabilirken , "subseröz" yer alan portakal büyüklüğünde 1 miyom hiçbir emare vermeyebilir .

Genel ollaraak , "submüköz" yer alan miyomların sıklıkla ara kanamalara sebep olduğu söylenebilir . Yine bu yerleşimdeki miyomların rahim(uterus) iç katman sında tesirli oldukları alan ne kadar büyük olursa , hamilelikte düşüğe sebep olma olasılıkları da o kadar artar .

"İntramural" yerleşimli miyomlar ise sıklıkla adet kanamalarının uzun sürmesi şeklinde emare verirler . Bu durum , bu miyomların rahim(uterus) kasılmasınının kanamayı durdurmadaki etken liğini azaltmasına bağlanabilir .

"Subseröz" miyomlar ufak olduklarında sıklıkla emare vermezler , fakat çok büyük olduklarında etraf dokularda yaptıkları basıya bağlı emare ler verebilirler . Örnek ollaraak öne doğru büyüyen 1 miyom idrar torbasına baskı yaparak sık idrara çıkma şikayetlerine sebep meydana gelebilir . Yine arkaya doğru büyüyen 1 miyom kalınbağırsağa baskı yaparak kabızlık şikayetine sebep meydana gelebilir . Fallop tüplerine bası , 1 gebe kalamama sebebi meydana gelebilir .

Miyomlarda Bozulma ("Dejenerasyon")

Miyomlar özellikle hızlı büyüdüklerinde kendilerini besleyen kan damarlarının kafigelmeyecek kalması neticesi yozlaþma adı verilen yapısal değişikliklere uğrarlar . Vücutta kanla gıdaalımı si kafigelmeyecek oluþan her organda olduğu gibi bu Halin miyomlarda oluşması da ani başlayan şiddetli ağrıların pay dilmesine sebep olur .

Miyomların Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leşmesi

Miyomlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leşmeye çok ender rastlanır . Miyom dokularından gelişen sarkom türü kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler oldukça kötü seyirli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerdir .

Miyom tanısı nasıl konur ?


Miyom tanısı koymak kolaydır . Miyoma özel emare lerle doktora başvuran 1 kadında yapılan jinekolojik değerlendirme (muayene vede ultrasonografi) düşük 1 yanılgı payıyla tanı koyulabilmesi için kafidir .

Miyom tanısı konduktan sonra Tedavi(iyileştirme) için nasıl 1 yol izlenir ?

Jinekolojik muayenede miyom saptanmış olması mutlak 1 ameliyat sebebi değildir vede saptanan miyomların fakat ufak 1 yüzdesi için ameliyat gereklidir .

Genel ollaraak söylemek gereklidir se kadının yaşam kalitesini menfii yönde etkileyecek kadar şiddetli emare veren miyomlar vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leşme eğilimi gösterip göstermediği konusunda emin olunamayan miyomlar için ameliyatla Tedavi(iyileştirme) yolu tercih edilir .

Menopozdan sonra ortaya çıktığı belirlenen miyomlar , kısa zamanda hızla büyüyen miyomlar , muayenede yumuşama eğilimi saptanan miyomlar vede ilk saptandıklarında çok büyük oluþan miyomlar için çoğu halde ameliyat önerilir .

Gebeliğin planlandığı dönemde saptanan miyomlarda , gebelik üzerinde menfii etki yapma olasılık inin yüksek olduğu düşünülüyorsa , miyom yada miyomların gebelik oluşmadan ameliyatla çıkarılmaları uygun 1 yaklaşımdır .

emare vermeyen vede üstte emare len özellikleri taşımayan miyomlarda belli aralıklarla (genellikle 6 ay aralıklarla) yapılan izleme(takip) sıklıkla yeterli olmaktadır . Ä°zleme(takip) süresi içerisinde büyümeye yada emare yapmaya başlayan miyomlarda ameliyat tekrar gündeme gelir .

Tedavi(iyileştirme) için ne gibi seçenekler vardır ?


Miyom sebebi yle Tedavi(iyileştirme) gerektiğinde Tedavi(iyileştirme) yolunu belirleyici en önemli etken çocuk arzusunun Daimi edip etmediğidir . Ailesini tamamlamış vede çok sayıda miyomu oluþan kadınlarda sıklıkla önerilen Tedavi(iyileştirme) şekli rahimin tümüyle alınmasıdır . 


Menopoz

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp