Bitkisel Sağlık Ürünleri
Menisküs

Menisküs Ameliyatı Fiyatı

Menisküs Ameliyatı Fiyatı Hakkında Genel Veri ler

 

Menisküs ameliyatı fiyatı hakkında bilinmesi gerekenler vede daha fazlası icin aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz . . . . .

 

MENİSKÜS TEDAVİSİNE YARDIMCI OLARAK KULLANILAN %100 BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . .

 

Vücudumuzun en sık yaralanan bölgelerden biriside menisküslerimizdir . Menisküsler diz bölgesinde en büyük 2 kemiğimizin kesiştiği noktada 'C' biçimi nde mevcut oluşan ince yastıkçıklardır . Dizde yuvarlak(oval) uyluk kemiği (femur) ile düz kaval kemiğinin (tibia) Ahenkli 1 Eklem(joint) oluşturması , yükün taşınması , birçok yöne dönme hareketinin yapılabilmesi , femur(uyluk kemiği) vede tibia (kaval kemiği) arasındaki güç dengesinin sağlanması gibi vazife ler de rol oynarlar .

Futbol gibi zıtlık lı temas sporlarında dizin dönmesi , ani hareketlerde meydana gelen katlanma ,tek diz üzerine yük alınması sonrasında menisküsler yırtılabilir . Sporcularda bu yaralanmalara ön çapraz bağ(ÖÇB) yaralanmaları da eşlik edebilir . önümüzdeki yaş grubunda ise menisküsler herhangi 1 travma olmaksızın dizde gelişen yozlaşma ve kıkırdak hasarına bağlı ollaraak yırtılabilirler . Ayrıca her yaş grubunda bir travma olmaksızın yozlaşma la giden yırtıklar görülebilir .

emare vede şikayetler

Diz dahilinde n gelen sesler yırtığın ilk bulguları meydana gelebilir . Dizde ödem gelişene dek sporcular oyuna devem edebilir yada günlük aktiviteler yapılabilir . Ancak ödem geliştiğinde şikayetler meydana gelir . Şikayetler 24-48 saat dahilinde gelişir .

    Dizde gerginlik vede şişlik
    Eklem(joint) hareket açıklığında azalma
    Dizde likit toplanması
    Menisküsün yırtık parçası Eklem(joint) içine düştüğünde takılma ,kitlenme .

Tanı

Doktorunuza herşeyin hangi travma ile neşekilde başladığını anlatın ,doktorunuz çeşitli manevralar ile dizinizi muayene edecektir . Ayırıcı tanı icin röntgenler vede menisküslerin görüntülenmesi icin MRI istenebilir . Dizin kitli kaldığı durumlarda artroskopik muayene önerilebilir . Menisküs yırtıkları birkaç tipte meydana gelebilir .

    Sporcularda dönme sonrasında meydana gelen dikine yada kova sapı tarzında yırtıklar ,
    Genç atletlerde Daima tekrarlayan tipte travmalar sonrası koşma gibi meydana gelen radial yada gaga tarzında yırtıklar
    Yaşlılarda kıkırdak bozulmasına bağlı meydana gelen horizantal yada iç taraf yırtıkları sayılabilir .

Menisküs yırtıklarının başlangıç Tedavi(iyileştirme) si RİCE ollaraak kısaltılmış protokoldür:

    Rest(istirahat)
    İce(buz uygulaması)
    Compressıon(bası uygulamsı ,bandaj gibi)
    Elevatıon(dizin yukarı alınması) biçimi nde özetlenebilir ,


Bu Tedavi(iyileştirme) nin takibinde dizde kitlenme vede kronik yakınmalar gibi şikayetler gelişmez ise Tedavi(iyileştirme) istirahat zaman si boyunca zaman r vede biter . Meniskünün sadece 1/3 dış (eklem kapsülüne yakın) bölümünde kan dolaşımı vardır . Bu bölgelerdeki yırtıklarda , menisküs kendi gıdaalımı si sayesinde k iyileşebilir . 2/3 iç bölgede ise tam 1 tamir olmaz . Yinede her zedelenmiş menisküs bulgu verecek diye 1 kaide da yoktur .

MENİSKÜS CERRAHİSİ

Cerrahi Tedavi(iyileştirme) menisküsün iyileşemediği vede şikayetler oluşmaya Daimi ettirdiği vakitler da planlanmaktadır . Menisküs cerrahisi günümüzde hemen sadece artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır .
Yırtık vede şikayete sebep oluşan menisküs yırtıkları kıkırdakta aşınmaya ve ileri dönemde kireçlenmeye sebep olur . Genç , etkin yaşam zaman n kişilerde menisküs yırtıklarının ameliyat edilmesi tavsiye lir .Yırtığın tipine ,eşlik eden farkli 1 patoloji olup olmaması ,hastanın yaşına göre doktorunuz uygun Tedavi(iyileştirme) yi , planlayacaktır . Cerrahi sonrası rehabilitasyon Tedavi(iyileştirme) nin önemli 1 parçasıdır . 2 tip menisküs cerrahisi vardır

    1 . Meninsektomi (yırtık menisküsün alınması); En sık uygulanılan diz artroskopik cerrahisidir . Hasarlı menisküs Departmanı kesilerek çıkarılır . Küçük yırtıklarda menisküsün de küçük 1 Departmanı alındığı icin hastalarda herhangi 1 fonksiyonel kayba sebep olmaz . Menisküsün 1/3 kısmının iyileşme şansı olmadığı icin alınır . Yine çook parçalı büyük yırtıklar da alınmak zorunda kalınabilir .

    Menisküs alınmasının avantajı hastaların ameliyattan 4 saat sonra yürümekte vede 3 hafta sonra spora dönmeleridir .

    Dezavantajlar ise menisküsün büyük kısmının yırtık olduğu durumlarda ise menisküsün büyük 1 kısmı -bazen tamamı- alınır ki bu ciddi 1 fonksiyonel bozukluğu bağlı vakit içinde diz ağrılarına vede kireçlenmeye neden meydana gelebilir . Bu sebep le lüzumsuz durumlarda menisküsün alınmaması , dikilmesi tavsiye lir . Menisküsün alınmasına bağlı ollaraak meydana gelen ağrılı durumlarda genç hastalarda kadavradan menisküs nakli gerekebilir .

    2 . Menisküs dikilmesi; Teknik ollaraak son C° Derece güç vede deneyimli diz cerrahları tarafından yapılması gereken 1 işlemdir . Menisküsün 2/3 dış (eklem kapsülüne yakın) kısmı iyileşme potansiyeli gösterir . Yine bu 2/3 lük dış bölge menisküs fonksiyonlarının % 90 ını yapar . Bu sebep le bu bölgedeki yırtıklar mümkün olduğunca dikilmelidir .

    Avantajı menisküsün orjinale yakın biçimde iyileşerek uzun vadeli 1 diz performansı sağlar .

    Dezavantajları ise ameliyat sonrası 6-8 hafta koltuk değneği kullanılması gerekmesi , % 10 dikilen yırtığın iyileşmemesi , spora dönüşün 3-4 ayı bulmasıdır .

    Ana kural; dikilebilecek bütün menisküs yırtıkları dikilmelidir , alınmamalıdır .

 
        OPERASYONA KARAR VEREN HASTALARA UYARILAR

        Operasyon sırasında vede sonrasında erken dönem olası komplikasyonlar;

        Enfeksiyon; İyi ameliyathana koşullarında artrokopik operasyonlarda enfeksiyon oranı % 1 in altındadır .

        Enfeksiyon olursa yeniden 1 artroskopi ile Eklem(joint) in yıkanması , ileri enfeksiyonlarda operasyonda konulmuş oluşan vidaların vede greftin çıkarılması gerekebilir .

        Enfeksiyon olmaması icin anestezi sırasında damardan antibiotik verilmektedir . Ayrıca kullanılan aletlerin sterilizasyonuna çook dikkat edilmektedir .

        Derin ven trombozu ( toplar damarlarda kan pıhtılaşması); Bu komplikasyon %5 in altındadır . Genellikle 3 . günden sonra görülme olasılığı başlar , 6-0 . günler en aşırı görülür . Ancak çok nadiren de olsa operasyondan aylar sonra da görülebilmektedir .Derin ven trombozlarınının da % 5-10 kadarı (tüm hastaların 10 binde 5-10 u ) pıhtının koparak akciğere yada beyine giderek hayati risk yaratabilir . Hastaların bazılarında ek risk etkenler i mevuttur . Bunlar kadınlarda Doğu(şark) (garp) m kontrol hapları kullanılması , hastaların daha önce derin ven trombozu geçirmiş olması , bacaklarda Varis(toplar damar genişlemesi) bulunması , ailevi yatkınlık vb .

        Derin ven trombozundan korunmak icin (gerekli ise) kan sulandırıcı ilaçlar , operasyon sonrası antiembolik çoraplar giydirilmesi , yatak içi egzersizler vede erken ayağa kaldırarak yük verme riskleri azaltmaktadır . Eğer hastalarda ek risk etkenler i varsa bu uygulamalar daha da uzatılmaktadır .

        Teknik hatalar; Menisküs ameliyatları hususiyetle de dikişi teknik ollaraak son C° Derece komplike operasyonlardır . Bu sebep le teknik hatalara bağlı komlikasyon olası lığı her vakit vede her yerde olabilmektedir . İyi ellerde teknik hatalara bağlı komplikasyonların riskleri çook azalmakta vede sonuca etki eden teknik hatalar çook çok nadiren oluşmaktadır .

        Ameliyat sırasında vede sonrası zaman ç;

        Hastalar ameliyathaneye alındıktan sonra önce uyutulmakta , steril ortam icin alakalı bacak silinmekte vede örtülmekte sonrasında artroskopinin sistemleri kurulmaktadır .Bu vasati 40 dakika 1 vakit gerektirmektedir . Operasyonun tecrübeli ellerdeki olağan zaman si 30 dakika-1 saat etraf ındadır . Dizdeki başka sorunlar (kıkırdak , bağ lezyonları gibi) da özdeş anda opere ediliyorsa bu zaman uzayabilir . Operasyon sonrası hastalar 30 dakika-1 saat arasında ayılma odasında bekletilmekte vede sonra da odalarına alınmaktadır .

        Menisküsün alınması halinde ; Hastalar odalarına alındıktan sonra 2 saat içinde tamamen uyanık hale gelmektedir . Genellikle aşırı bir ağrı olmamaktadır vede zor olmayan ağrı kesicilerle tamamen kontrol edilebilmektedir . Hastaların dizinde(kliniklerde uygulama farkları vardır elastik bandaj , bacağa giydirilmiş antiembolik çorap bulunur . 3-4 saat sonra hastalara yemek verilir . Yemek sonrası hastaların ayağa kalkmalarına izin verilir . Ayağa kalkmadan önce 5 dakika kadar oturarak başın dönmediğinden emin olunmalı , baş dönerse uzanarak 1 saat sonra ayağa kalkma yeniden denenmelidir . Koltuk değneğine ihtiyaç duymadan korkusuzca basabilir vede dizinizi bükebilirsiniz .

        Hastanede (uygulamalar başkaca olmakla beraber) özdeş gün operasyonda çıktıktan 4-5 saat sonra taburcu olacaksınız . Hastanede kaldığınız zaman ce dizinize buz uygulanacaktır . İlk 2 gece 38 etraf ında ateşiiniz meydana gelebilir , enfeksiyon anlamına gelmez . Enfeksiyon bulguları 3 . günde başlar .

        Eve döndükten operasyon sonrası 3 . gün sonuna kadar bacağınızı uzatarak yatabilir yada oturabilirsiniz . Bu sırada buz uygulamaya Daimi etmelisiniz . İhtiyaçlarınız icin dilediğiniz sıklıkta ayağa kalkabilir ve dizinizi bükebilirsiniz . Bu dönemde dizinizdeki bandajı vede çorabı kesinlikle çıkarmayın . Egzersizlerinizi aksatmada hergün tarif edildiği şekilde yapınız . Bu dizinizin içinde kanama(kan kaybı) vede şişmeye sebep meydana gelebilir . Eğer tavsiye ldi ise bu sırada kan sulandırıcı ilacınızı kullanmayı aksatmayınız vede ağrınız olursa ağrı kesicinizi alınız . 3 .günden sonra ofisinize uğrayıp oturarak çalışabilirsiniz . Dikkat; ateşiniz 38 C° Derece üzerine çıkar , bacakta ağrı-ayak parmaklarınızda şişme olursa doktorunuzu Acilen arayın .

        Eğer işinizi organize edebilirseniz 10 gün ofise gitmemenizi öneririz . 10 . gün yaranız doktorunuz tarafından görülecektir vede uygunsa dikişleriniz alınır yada dikiş alınması 15 . güne ertelenebilir . Dikiş alındıktan sonra fizik Tedavi(iyileştirme) başlanır . Bazı hastalarda fizik Tedavi(iyileştirme) 3 .hafta sonuna ertelenebilir . Fizik Tedavi(iyileştirme) niz umumiyetle haftada 3 gün olmak üzere 1 . ayın sonuna kadar Daimi edecektir . Fizik Tedavi(iyileştirme) operasyon gibi tecrübeli fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır . Sonuç ta kaliteli fizik Tedavi(iyileştirme) en tesirli etkenler den biridir .

        2 . haftadan sonra daha etkin meydana gelebilir siniz , araba kullanabilirsiniz amma sportif aktivite halen yasaktır . 1 . ay netiticesinde fizyoterapistiniz sportif aktivitelere yavaş yavaş başlatabilir .

        Menisküs dikişi sonrası;

        Hastanede (uygulamalar başkaca olmakla beraber) operasyon sonrası 4-6 saat kalacakınız . Fizyoterapist gelerek size yatakta yapmaya başlayacağınız vede evinizde Daimi edeceğiniz egzersizleri gösterecektir . Hastanede kaldığınız zaman ce dizinize buz uygulanacaktır . İlk 2 gece 38 civarında ateşiniz meydana gelebilir , enfeksiyon anlamına gelmez . Enfeksiyon bulguları 3 . günde başlar .

        Eve döndükten operasyon sonrası 7 . gün sonuna kadar bacağınızı uzatarak yatabilir yada oturabilirsiniz . Bu sırada buz uygulamaya Daimi etmelisiniz . Yemek icin ayağınızı yere koyarak oturabilir vede ihtiyaçlarınız icin koltuk değnekleri ile ameliyat oluşan bacağınıza yük vermeden ayağa kalkabilirsiniz . Bu dönemde dizinizdeki bandajı vede çorabı kesinlikle çıkarmayın . Bu dizinizin içinde kanama(kan kaybı) vede şişmeye sebep olabilir . Egzersizlerinizi aksatmada hergün tarif edildiği biçim de yapınız . Ağrınız olursa ağrı kesicinizi alınız . 3 .günden sonra 1-2 saatliğine ofisinize uğrayıp oturarak çalışabilirsiniz . Dikkat; ateşiniz 38 C° Derece üzerine çıkar , bacakta ağrı-ayak parmaklarınızda şişme olursa doktorunuzu Acilen arayın .

        7 .günden sonra ofisinizde oturarak 5-8 saat çalışabilirsiz . Eğer işinizi organize edebilirseniz 10gün ofise gitmemenizi tavsiye riz . 10 . gün yaranız doktorunuz tarafından görülecektir vede uygunsa dikişleriniz alınır yada dikiş alınması 15 . güne ertelenebilir . Dikiş alındıktan sonra fizik Tedavi(iyileştirme) başlanır . Bazı hastalarda fizik Tedavi(iyileştirme) 3 .hafta sonuna ertelenebilir . Fizik Tedavi(iyileştirme) niz umumiyetle haftada 3 gün olmak üzere 3 . ayın sonuna kadar Daimi edecektir . Fizik Tedavi(iyileştirme) operasyon gibi tecrübeli fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır . Sonuç ta kaliteli fizik tedavi en tesirli etkenler den biridir .

        6-8 hafta sonra koltuk değnekleri bırakılır . Bu dönemde kendinizi çook iyi pay deceksiniz amma halen son C° Derece tehlikeli 1 aşamadasınız . 8 . haftadan sonra daha etkin meydana gelebilir siniz , araba kullanabilirsiniz amma sportif aktivite halen yasaktır . 3-4 . ay netiticesinde fizyoterapistiniz sportif aktivitelere yavaş yavaş başlatabilir . Amatör sporcularda tam spora dönüş 6ay netiticesinde dır .
 

 

MENİSKÜS TEDAVİSİNE YARDIMCI OLARAK KULLANILAN %100 BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . .

 


Menisküs

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp