Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kısırlık

Alman Hastanesi Tüp Bebek

Alman Hastanesi Tüp Bebek Hakkında Genel Veri ler

 

Alman hastanesi tüp bebek;alman hastanesi tüp bebek merkezi hakkında bilmek istedikleriniz vede daha fazlası icin aşağıda sizin icin amade ladığımız yazımızı okuyabilirsiniz .

 

kısırlık(infertilite) Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli % 100 Bitkilerden yapılan natural gıda takviyelerini görmek icin buraya tıklayınız . . .   

 

Tüp bebek alanında ülkemizdeki öncü sağlık kuruluşlarından oluşan Universal Hastaneler Grubu ,  konusunda tecrübeli hekim kadrosu vede gelişmiş tıpsal alt yapısı ile yüksek başarı oranlarıyla tüp bebek uygulamaları gerçekleştirmektedir .


Universal Hastaneler Grubu Tüp Bebek Ünitesinde ,  jinekolog , embriyolog , ürolog , tıpsal genetik mütehassızı , psikolog vede biyologlardan meydana gelen tecrübeli tıpsal ekiplerimizle , sizi çocuk sahibi olma mesut luğuna birilikte ulaştırabilmek icin bekliyoruz .


Tüp Bebek Metod i Nedir ?
Tüp bebek uygulaması kısaca kadın vede erkek üreme(eşey) hücrelerinin beden dışında döllenmesi işlemi ollaraak açıklanabilir . Çiftlerin 1 yıl boyunca itinalı vede korunmasız cinsel ilişkiye girmelerine rağmen çocuk sahibi olamamasına infertilite(kısırlık) “kısırlık” denir . infertilite(kısırlık) (kısırlık) nin natural 1 mesele olduğu unutulmamalıdır . Böyle 1 halde gaye çözüme ulaşmak icin doğru Tedavi(iyileştirme) metod lerinin aranması olmalıdır .

infertilite(kısırlık) (kısırlık) de (kısırlıkta) Tedavi(iyileştirme) Metod leri ?

Aşılama , spermle yumurtanın buluşma olası lığını artırmak gayesi yla fizyolojiyi desteklemek üzere yapılan 1 işlemdir . Erkekten alınan semen örneğinin laboratuvar ortamında yıkanarak , elverişli spermlerin seçilip rahim(uterus) içine verilmesi işlemidir . Bu metod le olağan görünen vede ivedilikle hareket eden spermler yumurtaya en yakın yere bırakılır . Spermlerin yumurtaya ulaşmak icin kat edeceği mesafe kısalır vede biçim bozukluğu oluşan vede yavaş hareket eden spermler de elenmiş olur . Aşılamanın başarısı %10-15 etraf ındadır . Açıklanamayan infertilite(kısırlık) de , sperme ilişik hafif C°de ki bozukluklarda , rahim(uterus) ağzında vede Sperm(meni) öldüren salgı varlığında uygulanabilir .


Aşılama Neşekilde Yapılır ?
Kadına verilen ilaç yada iğnelerle her ay kendiliğinden meydana gelen 1 adet yumurtanın 2 yada üçe çıkarılır . Erkeğin spermleri de laboratuvar ortamında yıkanıp amade lanır . Verilecek çatlama iğneleri ile yumurtaların çatlama zamanı da ayarlanarak amade lanmış oluşan spermler , rahim(uterus) dahilinde hususi 1 plastik kanül yardımıyla bırakılır . Böylelikle spermlerin gidecekleri yol da kısaltılarak yumurta yada yumurtalara zor olmayan ulaşmaları sağlanır . Bu uygulamanın yapılabilmesi icin en az 1 kanalın yada tüpün Aleni olması elzemdir . Bu sebep le aşılama işleminden önce rahim(uterus) filmi çekilmesi lüzumlu dir .


Genellikle 3 yada en aşırı 4 uygulama sonrası gebelik oranlarının artmadığı görüldüğünden daha aşırı aşılama tekrarlamaya lüzum yoktur .  Çocuğu olmayan herkese aşılama yapılamayacağı bilinmelidir .


Erkeğin spermlerinin sayı vede hareketi çook düşük ise aşılamadan beklenecek avantaj çook azdır . Bu sayı vede hareket konusunda tam 1 öngörü birliği olmasa da umumiyetle kabul gören görüş erkeğin spermlerine yıkama işlemi uygulandıktan sonra toplam önümüzdeki doğru hareketli Sperm(meni) sayısının en az ml'de 1 milyonun üstünde olması gerektiğidir . Diğer önemli 1 konu da spermlerin biçim bozukluklarıdır . Normal görünümlü Sperm(meni) sayısının en az %4-5 olması gerekmektedir .


Normal biçim li olmayan spermlerin sayı vede hareketleri iyi olsa bile yumurtanın kabuğunu delip içerisine girmelerinde mesele meydana gelebilir .


Aşılamadan avantaj göreceği düşünülmeyen yada 2-4 kez aşılama yapılamasına rağmen gebelik oluşmayan kişilerde tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sine geçilmelidir .

Tüp Bebek vede Mikro Enjeksiyon Metod i
Her 1 yumurtanın içine , mikroskop altında , tek 1 Sperm(meni) seçilerek ince 1 iğne yardımıyla yerleştirilir . Bundan sonraki aşamalar Anane sel tüp bebekte olduğu gibi gelişir . Bu metod sayesinde döllenme oluşmaması riski azaltılmış olur . 1992’de ilk kez uygulanan bu teknikle 1 arada hususiyetle erkek etken ü sebebi yle gebe kalamayan çiftlerde devrim niteliğinde 1 gelişme olmuştur . Sadece erkek etkenin de değil , yumurtanın kabuğunun sperme geçit vermeyecek kadar kalınlaşmış yada sertleşmiş olduğu durumlarda , daha önceki tüp bebek uygulamalarında döllenme Meselesi yaşayanlarda vede hususiyetle önümüzdeki yaşta vede az yumurta veren anne adaylarında döllenmeme riskini azaltmak icin mikroenjeksiyon ilk tercih olmalıdır .


Modern tıpdilinde ki yardımcı üreme(eşey) teknikleri klasik tüp bebek yada in-vitro fertilizasyon (IVF) vede mikroenjeksiyon yada başka adıyla intrasitoplasmik Sperm(meni) enjeksiyonudur (ICSI) . Tüp bebek vede mikro enjeksiyon arasındaki tek fark döllenmenin biçimi ndedir .


Mikroenjeksiyon yada kısaca ICSI , yardımla üreme(eşey) tekniklerinde gelinen en son noktalardan biridir . Bu metod le yumurtanın içine spermin direkt ollaraak girişi sağlanmaktadır . ICSI'nın uygulamaya girmesi ile bebek uygulamalarının vede hususiyetle de erkek mesele lerine bağlı kısırlığın Tedavi(iyileştirme) edilebilme şansı oldukça yükselmiş vede yeni ufuklar açılmıştır .


IVF - ICSI uygulamaları kimlere yapılmalıdır ?

    Karın içinde oluşmuş yaygın yapışıklıklar sebebi yle yumurtanın tüplere ulaşamadığı görülen kişilere ,
    Tüpleri tıkalı , hasarlı yada cerrahi ollaraak alınmış kişilere ,
    Menide hiç  spermı olmayanlara yada Sperm(meni) sayı vede hareketliliğinde kafigelmeyecek lik vede şiddetli biçim bozukluğu tespit edilmiş kişilere ,
    Açıklanamayan infertilite(kısırlık) halinde diğerbir deyişle önceki Tedavi(iyileştirme) basamaklarında gebeliğin elde edilemediği çiftlere ,
    Meni yada kadın üreme(eşey) sisteminde Sperm(meni) hücrelerine karşı antikor gelişmesi vede aşılamayla sonuca ulaşılamamış çiftlere ,
    önümüzdeki yaşta kadınlara ,
    Embriyolarına genetik tanı uygulanması gereken kişilere
    Yumurtlama olmadığı icin yumurtlama uyarısı vede aşılama yapılmış amma gebelik oluşmamış çiftlere ,
    Normalde rahim(uterus) içinde bulunması gereken dokunun;  tüplerin kenarları nde , yumurtalık(rahim içi) larda vede karın içi organlarda bulunduğu vede gebeliği mani lediği kişilere yapılmalıdır .

Tüp Bebek  Aşamaları

    Hormon iğneleriyle yumurta geliştirilmesi
    Geliştirilen yumurtaların toplanması
    Döllenme İşlemi vede Embriyon Transferi

Hormon iğneleriyle yumurta geliştirilmesi
Tedavi(iyileştirme) de kullanılan uyarıcı iğnelerle çook sayıda yumurta vede sonrasında da çook sayıda embriyo elde ederek gebelik şansını artırmak gaye lanır . Her Rahatsızkişi icin özdeş Tedavi(iyileştirme) protokolü değil , rahatsızkişiye en uygun Tedavi(iyileştirme) şemasının belirlenmesi gereklidir . Bunun icin rahatsızkişinin yaşı , kilosu , yumurtalık(rahim içi) rezervi , kan hormon değerleri göz önünde bulundurulur vede Tedavi(iyileştirme) protokolüyle 1 arada ilaç dozları ayarlanır . Yumurta gelişimi vasati ollaraak 10-12 gün sürmektedir . Yumurtalar belirli 1 büyüklüğe ulaştığında ise çatlatma iğnesi adı verilen son olgunlaştırma iğnesi uygulanır vede bundan takriben 36 saat sonra hasta , yumurtalar çatlamadan hususi iğneler yardımıyla beden dışına alınmak üzere , yumurta toplama işlemine amade lanır .
Bilinmelidir ki bu ilaçların kullanılması ile elde edilen tüp bebek gebeliklerde ilaçlara bağlı olduğu düşünülen sakat bebek gelişimi görülmemiştir .


 Geliştirilen yumurtaların toplanması / OPU (Oocyte Pick-up)
Ultrasonografi eşliğinde vajinadan uygulanan 1 iğne ile yumurtaların toplanması işlemidir . Bu işlem umumiyetle Umumi anestezi altında yapılmaktadır . İşlem takriben 10-15 dakika zaman r . Anestezi altında yapıldığından 1 önceki akşam saat 24: 00'dan itibaren katiyetle 1 şey yenilmeyip içilmemesi , en az 6-8 saatlik 1 açlığın olması gerekmektedir .


Döllenme İşlemi vede Embriyon Transferi
Toplanan yumurtalar laboratuvarda embriyologlar tarafından değerlendirilir vede klasik tüp bebek uygulaması yada mikroenjeksiyon işlemleri icin amade lanır . Öncelikle işlem icin uygun yumurtaların seçimi yapılır . Klasik tüp bebek (IVF) uygulamasında , seçilen yumurtalar 2-4 saat hususi besi yerinde bekletilir . Özdeş gün erkekten alınan spermler hususi metod lerle muamele edilerek yıkanır . Bu spermler yumurtalarla 1 araya getirilerek spermlerin yumurtanın zarını delerek döllenmesi beklenir , bu işlemden 16-18 saat sonra yumurtaların döllenmesi kontrol edilir .


Mikroenjeksiyon ise , mikroskop altında spermin doğrudan yumurtanın içine bırakılması işlemidir . Şiddetli erkek kısırlığında Sperm(meni) olağan döllenme hususi liğine sahip olmadığından , tüp bebek matodu yerine mikroenjeksiyon tercih edilir . Ayrıca kadından elde edilen yumurta sayısı az ise (5 vede altında) yine mikroenjeksiyon matodu ile yumurtalar döllendirilir .
Her yumurtadan embriyo gelişmemektedir . Eğer toplanan yumurta sayısı çook az ise yada yumurtalarda 1 döllenme mesele i varsa embriyo transferi yapılamayabilir . Tüp bebek uygulaması yada mikroenjeksiyon matodu yle elde edilen embriyolar döllenmenin 1 . gününden itibaren her gün mikroskop altında incelenerek gelişimleri izlenir . Döllenmiş oluşan yumurtaların (embriyoların) transferi diğerbir deyişle rahim(uterus) içine yerleştirilmesi ikinci , üçüncü , dördüncü gün yada blastokist dediğimiz 5 . vede 6 . gün aşamasında yapılabilir . Bu işlem olağan muayene gibi yapıldığından anesteziye lüzum yoktur . Jinekolojik muayene pozisyonunda plastik 1 tüple , size önceden emare len sayıda embriyo rahim(uterus) içine yerleştirilir . Bu işlem sırasında idrar kesesinin dolu olması gerekmektedir . İşlemi takiben kısa 1 istirahat sonrası taburcu meydana gelebilir siniz .


Embriyo Transferi Sonrası Takip
Transfer işlemi sonrası kasık ağrıları görülebilir . Sebep i Tedavi(iyileştirme) sırasında yumurtaların uyarılmasına bağlı ollaraak gelişen yumurtalık(rahim içi) ların büyümesi vede gerilmesidir . Ancak bulantı , kusma , karında şişkinlik , idrar miktarında azalma gibi şikayetler olursa muhakkak doktora haber verilmelidir . Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) ların aşırı uyarılması halinde OHSS denilen hiperstimülasyon sendromu gelişebilir .


Embriyo transferi sonrasında implantasyon (ekilme) şansını artırmak gayesi yla progesteron hormonu verilir . 8 .ve 10 günlerde östrojen hormonlarına , 12 . günde kanda gebelik hormonuna (B-HCG) bakılacağı vede gebelik tespit edildiğinde 10 .gebelik haftasına kadar progesteron hormonunu kullanılması gerektiği rahatsızkişiye anlatılır . Bu dönemde de Rahatsızkişi aşırı aktiviteden kaçınmalıdır . İşlemin başında , IVF gebeliklerinde anomali oranının artmayacağı , fakat olağan yolla meydana gelen gebeliklerde olduğu gibi bu IVF gebeliklerinde de düşükler vede sakat bebeklerin oluşabileceği konusunda rahatsızkişiye veri verilir . Hususiyetle şiddetli erkek kısırlığı durumlarında meydana gelen gebeliklerde seks kromozomlarına ilişik bozuklukların 3 kat arttığı vede IVF öncesi preimplantasyon genetik teşhisin ne olduğu konusunda çift aydınlatılır .Gebelik sonrası takiplerde başka olağan gebelik takiplerinden başkaca değildir . Perinatolojik ollaraak izleme(takip) protokolü aynen uygulanmalıdır .

Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) ların Aşırı Uyarılması "OHSS- Overyen Hiperstimülasyon Sendromu"
Çoğunlukla Polikistik yumurtalık(rahim içi) ları oluşan genç hastalarda görülür . Yapılan yumurta büyütme iğnelerine yumurtalık(rahim içi) ların aşırı diğerbir deyişle t vermesi halinde ortaya çıkar .
Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) larda büyüme , karında likit toplanması , karın ağrısı , karında şişkinlik , idrar miktarında azalma gibi emare lere vede şikayetlere yol açar . Bu gibi durumlarda rahatsızlığın derecesine göre Rahatsızkişi ya ayaktan izleme(takip) edilir yada hastanede rasat altında tutulur .


Kanama: Yumurta toplama işlemi sırasında çok nadir de olsa kanama(kan kaybı) meydana gelebilir . İğnenin geçtiği yerdeki 1 damarın zedelenmesi neticesi gelişen bu kanama , umumiyetle tamponla durdurulabilir fakat çok nadiren büyük 1 damarın zedelenmesi sebebiyle ameliyat gerekebilir .


Enfeksiyon: Yumurta toplama işleminden sonra çok nadiren gelişebilir . Karın ağrısı , ateş , karında hassasiyet olması halinde doktora danışılmalıdır .


Anesteziye Bağlı Komplikasyonlar
Hususiyetle alerjik reaksiyonlar önemlidir . Herhangi 1 alerjik Hal varsa işlem öncesi doktor veri lendirilmelidir .


Tedavi(iyileştirme) nin Kesilmesine Sebep Olan Durumlar


Yumurta Gelişimindeki Yetersizlik
Yapılan Tedavi(iyileştirme) ye rağmen yumurta gelişmeyebilir . Bu Hal umumiyetle önümüzdeki yaşta vede yumurtalık(rahim içi) rezervi üzücü oluşan kadınlarda görülür . Tedavi(iyileştirme) nin iptaline hastayla 1 arada karar verilir .


Yumurta Elde Edilememesi
Yumurta toplama işleminde , yumurtayı taşıyan keseciklerin içinden yumurta çıkmayabilir . Boş folikül sendromu denilen bu durum , çatlatma iğnesinin zamanında vede yeterli miktarda yapılmamasından yada yumurtalık(rahim içi) ların yapısından kaynaklanabilir . Bu halde da Tedavi(iyileştirme) ye son verilir .


Döllenmenin yada Embriyo Gelişiminin Olmaması
Hem mikroenjeksiyon hem de tüp bebek işlemi sonrasında döllenme olmayabilir . Bu durum , yumurta yada Sperm(meni) kaynaklı anormalliklerden kaynaklanabilir . Döllenmenin yada embriyo gelişiminin olmadığı durumlarda da Tedavi(iyileştirme) iptal edilir .


Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) larda Kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) Gelişmesi
İlaçlara bağlı ollaraak bazen yumurtalık(rahim içi) larda kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) gelişebilir . Bu halde , kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) boşaltılabilir vede kandaki hormon düzeyleri uygunsa Tedavi(iyileştirme) ye Daimi edilir . Ancak hormon düzeyleri yüksekse yumurta gelişimini menfii etkileyebileceğinden Tedavi(iyileştirme) ertelenir .

Testislerden Sperm(meni) Elde Edilememesi
Normal yollarla Sperm(meni) elde edilemeyen , Sperm(meni) yapım bozukluğu oluşan erkekler , yumurta toplama günü Mikro-TESE ameliyatına alınır . Ameliyat sonrası Sperm(meni) bulunamazsa yine Tedavi(iyileştirme) iptal edilir .

Çocuk Sahibi Olamama Sebep leri Nelerdir ?
Erkeğe Bağlı Sebep ler 
Semen çözümleme inde Sperm(meni) hücresinin  görülmemesi , sayısının az olması , hareketlerinde y a da biçimi nde bozukluk olması  gebelik oluşumuna mani olur .
Bu mesele lerin  sebep leriyse:


Hormonal Kaynaklı : Sperm(meni) üretimi beyinde yer alan hipofiz bezinden salınan FSH vede LH hormonlarının kontrolü altında meydana geldiğinde n dolayı bu hormonların itinasız salgılanmasına bağlı sebep lerdir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri


İnmemiş Testis (Kriptorşizm) : Testisler Doğu(şark) (garp) mda yada 1 yıl sure dahilinde yumurtalık(rahim içi) torbalarına iner İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri Bunun sebebi Sperm(meni) üretiminin beden sıcaklığından + 4 C° Derece düşük ortamda gerçekleşmesidir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri Testislerin inmemesi durumu da erkekte infertilite(kısırlık) sebebi dir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri


Testis Tümörleri : Tümör Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar vede radyoterapi Sperm(meni) üretimini menfii yönde etkiler İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri


Testis Travmaları: Yaralanmalara vede kazalara bağlı ollaraak meydana gelen , infertilite(kısırlık) sebep leri dir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri

Varikosel(varicoselle) : Testislerin etrafında yer bulunan damarların anormal ollaraak genişlemesidir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri Her Varikosel(varicoselle) i oluşan erkek infertil değildir amma Varikosel(varicoselle) infertilite(kısırlık) sebebi meydana gelebilir . Kadının olağan olduğu infertil çiftlerde Varikosel(varicoselle) görülme oranı %35-40 etraf ındadır İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri


Enfeksiyon : Üreme(eşey) organlarındaki mikrobiyal enfeksiyonlar infertilliğe sebep meydana gelebilir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri Buna misal ollaraak tüberküloz , Bel Soğukluğu(gonore) , klamidya verilebilir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri


Genetik Etken ler : Klinefelter sendromu vede kistik fibrosiz gibi genetik Rahatsızlık lar da infertilite(kısırlık) sebebi dir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri


Çevresel Etken ler vede Alışkanlıklar: Erkeğin mesleği , sigara(tütün mamülleri) , alkol ,uyuşturucu kullanımı yanı sıra Tedavi(iyileştirme) zaman cinde kullanılan ilaçlar infertilliğe yol açar İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri


Erkek infertilite(kısırlık) (kısırlık) Testleri
Semen çözümleme i: Erkeğin değerlendirilmesi icin yapılan en önemli vede veri lendirici test semen çözümleme idir . Erkek infertilite(kısırlık) si tanısının konabilmesi icin 3-8 hafta aralıklarda en az 2 tetkik yapılmalıdır . Mastürbasyonla alınan spermlerin doğru değerlendirilmesi için , misal alınırken 3 ile 5 günlük cinsel perhiz olmalıdır . Semen çözümleme i yapılırken , spermlerin sayısı , hareketliliği vede biçimi değerlendirilir . Semen çözümleme inin olağan kabul edilebilmesi için , Sperm(meni) sayısının 20 milyon/ml vede üzerinde olması , toplam hareketliliğin %50 vede morfoloji dediğimiz olağan yapıdaki Sperm(meni) oranının %5 vede üzerinde olması gereklidir . Bu değerlerin altındaki netice larda , çiftler icin 1 Tedavi(iyileştirme) programı muhakkak uygulanmalıdır .


Hormonal Testler: Üreme(eşey) hormonlarının düzeyleri , yapılacak 1 kan testiyle saptanabilir . Bu hormonlar FSH , LH , Total Testosteron vede Prolaktin'dir . Semen çözümleme inde sperme rastlanmayan erkeklerde , Meselesi n testis kaynaklı olup olmadığının tespitinde yardımcı olur .


Genetik Testler: Sperm(meni) sayısının 5 milyon/ml vede altında olması yada hiiç sperme rastlanmaması durumu , şiddetli erkek infertilite(kısırlık) 'si ollaraak adlandırılır . Bu teşhisi almış erkeklerin genetik yönden incelenmesi gerekmektedir . Hiç Sperm(meni) gözlenmeyen vede spermlerin şiddetli yapısal vede sayısal bozukluğu oluşan erkeklerde %5 -15 oranında genetik mesele lere rastlanmaktadır . Erkekte mevcut oluşan genetik mesele ler embriyolara taşınacak vede doğacak bebekte anomali'lere sebep olabilmektedir . Yine bu Hal erkek çocuklarda kısırlığa sebep olabilmektedir . Bu sebep le şiddetli erkek infertilite(kısırlık) 'sinde Tedavi(iyileştirme) öncesinde erkeğe genetik testlerin yapılması avantaj lı olacaktır . Yine Doğu(şark) (garp) ştan taşıyıcı kanalların gelişmemesine bağlı erkek infertilite(kısırlık) 'sinde , kistik fibrozis taşıyıcılığı yönünden erkek vede kadına genetik testler yapılmalıdır .


Semen vede İdrar Kültürleri: Enfeksiyon şüphesinin olduğu durumlarda steril 1 kaba alınan örneklere kültür yapılarak enfeksiyona sebep oluşan mikrop tespit edilmeye çalışılır vede bu mikrobun hassas olduğu antibiyotiklerle enfeksiyon Tedavi(iyileştirme) si yapılır .


Testis Biyopsisi: Semen çözümleme inde sperme rastlanmayan , hormon testleri vede testis boyutları olağan oluşan erkeklerde , Sperm(meni) üretiminin olup olmadığının tespiti gayesi yla yapılır . Genellikle bölgesel anestezi ile uygulanır .

Kadına Bağlı Sebep ler
Tüplerle Alakalı Mesele ler: Rahmin 2 neşriyat da yer alan , ince kanal biçimi ndeki tüpler ,  yumurta vede spermin buluşarak döllenmeyi gerçekleştirdiği  yerlerdir .Yumurtanın Sperm(meni) ile 1 araya gelebilmesi için , tüplerin Aleni vede fonksiyonel olması gerekmektedir .


Tüplerdeki hasar bazı iltihabi Rahatsızlık lara , cinsel temasla bulaşan bazı mikroplara , tüberküloza , geçirilmiş yumurtalık(rahim içi) yada apandisit gibi ameliyatlara , endometriyozise bağlı meydana gelebilir . Tüplerle alakalı 1 Rahatsızlık olup olmadığının en iyi tespit matodu histerosalpingografi denilen ilaçlı rahim(uterus) filmidir . infertilite(kısırlık) (kısırlık) sebep leri nin %35’e yakını tüplere ilişik mesele lerden kaynaklanır .


Yumurtlama ile Alakalı Mesele ler: Kadındaki infertilite(kısırlık) sebep lerinden biri de yumurtlama ile alakalı mesele lerdir . Yumurtlama mesele leri ,  doğrudan yumurtalık(rahim içi) lardan yada yumurtalık(rahim içi) ların çalışmasını düzenleyen beyindeki bazı merkezlerden kaynaklanabilir . Yumurtalık( Rahim(uterus) içi) larda bulunan olgunlaşmamış yumurtalardan biri ay içinde gelişir , belli 1 büyüme ardından çatlar vede yumurtalık(rahim içi) tan atılır . Bu Hal ovulasyon ,  yumurtlamanın olmaması durumu ise anovulasyon ollaraak adlandırılır . Anovulasyon , adet düzensizliklerinin en önemli sebebi , dolayısıyla infertilite(kısırlık) nin de  sebep leri nden biridir .


Rahimle Alakalı Mesele ler: Döllenmiş yumurta (embriyo) rahim(uterus) içine yerleşir vede gelişimini burada sürdürür . Rahim(uterus) içinde olabilecek yapışıklıklar , miyom , polip(iyi huylu tümör) gibi yer kaplayan oluşumlar , geçirilmiş rahim(uterus) iç zarı Enfeksiyon ları embriyonun yerleşmesine mani meydana gelebilir . Bu tür yapısal bozukluklar Doğu(şark) (garp) ştan olabileceği gibi sonradan meydana gelen miyomlara bağlı da olabilmektedirler İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri Kadında Doğu(şark) (garp) ştan kalp biçimi ndeki rahim(uterus) yada rahim(uterus) ortasında perde gibi fazladan 1 bölme bu tür biçim bozukluklarına örnektir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri Daha sık rastlanan mesele ise sonradan meydana gelen vede rahim(uterus) içinde düzensizliğe yol açan miyom yada poliplerdir İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri Tüm bunlar döllenmiş yumurtanın rahim(uterus) duvarına yerleşmesini vede sağlıklı ollaraak gelişmesini önleyerek kısırlığa yol açmaktadırlar İzahat : Kadına bağlı infertilite(kısırlık) sebep leri


Rahim(uterus) Ağzı İle Alakalı Mesele ler: Rahim(uterus) ağzında spermlerin hareket kabiliyetini kısıtlayan yada öldüren salgılar (antisperm antikor) küçük 1 olası lık olsada kısırlığa sebep meydana gelebilir . Fakat günümüzde , gelişen aşılama vede tüb bebek uygulamaları neticesinde bu Hal önemini yitirmiştir .

 

Kadın infertilite(kısırlık) (kısırlık) testleri
Hormon Testleri: Kadınların üreme(eşey) ye İlişik hormon düzeylerinin tespiti en önemli incelemelerin başında gelir . Adet döneminin 2 . ile 4 . günleri arasında yapılan FSH , LH , Östradiol , Prolaktin , Testosteron , DHEA - S vede TSH üreme(eşey) konusunda önemli veri ler verir . FSH düzeyi yüksek olanlar Tedavi(iyileştirme) nin hızlandırılması açısından katiyetle uyarılmalıdır . FSH düzeyleri yumurtalık(rahim içi) fonksiyonlarının zayıflamakta olduğunun hebercisidir .


Laparoskopi: Genel anestezi ile göbek 6 kısmında 1-2 cm’lik açılan 1 delikten fiberoptik teleskop ile üreme(eşey) organlarının teferruat lı 1 biçim de incelendiği vede lüzumuhalinde düzeltici cerrahi teşebbüs lerin uygulanabildiği 1 metod dir .


Yumurtlama Takibi: Günümüzde ovulasyon (yumurtlama) takibi icin yapılan en hassas metod ultrasonografidir (USG) . Adet döneminin 3 .  yada 4 . gününde yapılan USG , o dönemdeki yumurta gelişiminin takibi icin esas oluşturmakta olup bu dönemde görüntülenebilecek kistlerin saptanması açısından da önemlidir . Tetkik , adetin 8 .-10 . günlerinden itibaren günlük ollaraak tekrarlanarak yumurtanın olgunlaşması (18-24 mm) izlenebilir . Bu çapa erişmiş oluşan yumurtalar ovulasyon aşamasına gelmiştir .


Histeroskopi: Histeroskopi işlemi , rahim(uterus) içinin değerlendirilmesi açısından en tesirli tanı matodu dir . Gerektiğinde rahim(uterus) içinde ufak cerrahi yapılabilmesine olanak veren histeroskopi ,  sadece tanı gaye lı  değildir . Çoğunlukla Umumi anestezi altında uygulanan zor olmayan anca tesirli 1 metod dir .


HSG ( Rahim(uterus) Filmi): Histerosalpingografi (HSG) herhangi 1 Tedavi(iyileştirme) ye başlamadan önce rahim(uterus) içinin vede üreme(eşey) kanallarının görüntülenmesini sağlayan en önemli tetkiklerden biridir . Rahim(uterus) ağzından içeriye verilen boyalı sıvının kanallardan geçişinin görüntülenmesi tekniğidir .sıvı geçişinin olmaması ,  Üreme(eşey) kanallarının tıkanıklığını yada yapışıklığını gösterir . Anestezi gerektirmeyen bu test hafif ağrılı meydana gelebilir .

 

Universal Hastaneler Grubu , Kadın Rahatsızlık ları vede Doğu(şark) (garp) m bölümlerinde , Umumi tanı vede Tedavi(iyileştirme) hizmetlerinin yanı sıra menopoz vede osteoporoz , riskli vede olağan gebeliklerin takibi , jinekolojik kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin tanı vede Tedavi(iyileştirme) si vede tüp bebek uygulamaları gibi alanlarda mütehassız hekimleriyle vede Rahatsızkişi ihtiyaçlarını yüksek C°de gözeten yaklaşımıyla hizmet veriyor .


Genel Jinekoloji Hizmetleri
Ergenlik dönemiyle başlayıp menepoza kadar bütün kadınların jinekolojik sorunlarının tanı vede Tedavi(iyileştirme) lerinin yapıldığı , farklı ca rutin sağlık kontrolleri ile önleyici hekimlik uygulamalarının da gerçekleştirildiği poliklinik hizmetleridir .

Hastanelerimizin Kadın Rahatsızlık ları vede Doğu(şark) (garp) m polikliniklerinde , jinekolojik Rahatsızlık lara sebep oluşan enfeksiyonlar başta olmak üzere , kasık ağrısı , Düzensiz (Regl) Adet , jinekolojik kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin erken teşhisi icin ultrasonografi incelemeleri , PAP-smear testi , kolposkopi vede rutin jinekoloji muayeneleri  yapılmaktadır .


Gebelik vede Yüksek Riskli Hamilelik Takipi
Hamilelik zaman ci kadınlar icin duygusal açıdan coşku verici olduğu kadar sağlık açısından da kendileri vede doğacak çoçukları icin oldukça önemli vede hassas 1 dönemdir . Anne adaylarının bu dönemlerini Hastanelerimizin Kadın Rahatsızlık ları vede Doğu(şark) (garp) m Bölümleri’nde bütün teferruat larıyla ele alarak bebekleriyle 1 arada sağlıklı vede mesut tamamlayabilmeleri icin çalışmaktayız .

Hamileliğin ilk gününden Doğu(şark) (garp) ma kadar bütün bu zaman çte , anne adaylarının  takipleri standart ollaraak ultrasonografik görüntüleme netice larıyla yapılmaktadır . Mütehassız hekimin tıpsal ihtiyaç öngörmesi halinde yapılabilen tanı gaye lı testler dahilinde ikili test , üçlü test , fetal ense kalınlığı ölçümü , servikal uzunluk ölçümü , şeker tarama testi , fetal monitörizasyon gibi incelemeler bulunmaktadır . Hamileliğin seyrine göre olağan , sezaryen yada epidural anestezi ile yapılan Doğu(şark) (garp) mlar hastanelerimizde başarıyla gerçekleştirilebilmektedir .
Rutin gebelik takibinde ortaya çıkmış vede yüksek riskli gebelikler kategorisine giren , gebelik zaman since komplikasyon oluşturabilecek  Rahatsızlık lar , Kadın Rahatsızlık ları vede Doğu(şark) (garp) m bölümlerimizle entegre olmuş başka branşların da desteği ile izleme(takip) edilmektedir .


Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri
Grubumuz hastanelerinin çoğunda , riskli gebelik Doğu(şark) (garp) mlarında , erken Doğu(şark) (garp) mlarda yada sağlık sorunlarıyla karşılaşılması olası oluşan Doğu(şark) (garp) mlarda her an müdahaleye amade vede lüzumlu teknik donanıma sahip Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitelerimizin mütehassız hekim vede hemşireleri Doğu(şark) (garp) mlara eşlik etmektedir .


Yüksek Riskli Gebelikler:                                                 

    Gebeliğin ilk 3 ayında ilaç , ışınım gibi organ bozuklukları yaptırabilen maddelere maruz kalanlar
    Tekrarlayan düşüğü olanlar
     Önceki çocuğunda anomali yada tekrarlama riski yüksek kalıtsal hastalığı bulunanlar
    Kanaması olanlar
    Suyu gelenler
    Gebeliğin 11-20 . haftalarında , şüpheli ikili-üçlü test neticesi bulunanlar , anormal FP düzeyi gösterenler
    Herhangi 1 sebep le villus biyopsisi , amniyosentez vede fetal kan örneklemesi yapılacak oluşan gebeler
    Ultrasonografide anormal bulgu saptananlar
     Anne , baba yada yakın akrabalarında kalıtsal hastalığı bulunanlar
    Diabet(şeker hastalığı) , guatr , kalp , hipertansiyon , kan uyuşmazlığı , epilepsi gibi hastalığı olanlar
    Gebelikte  bulaşıcı Rahatsızlık lardan birini geçirenler
    Çoğul gebeliği bulunanlar
    Yardımla üreme(eşey) metod leri , diğerbir deyişle tüp bebek , mikroenjeksiyon ile gebe kalanlar
    AİDS hastaları

Yüksek riskli gebelik grubunda kabul edilmektedir .


Universal Hastaneler Grubu’nda , hastalarımızın bütün gebelik zaman ci yüksek tıpsal itina le vede ihtisas la izleme(takip) edilirken , yeni doğan bebeklerimiz icin de annelerine gösterilen tıpsal itina vede ihtisas yaklaşımı Daimi etmektedir . Doğu(şark) (garp) mdan sonra da bebeklerimizin sağlığı Grubumuz Hastaneleri’nde bulunan Çocuk Sağlığı vede Rahatsızlık ları polikliniklerinde yeni doğandan ergenliğe geçiş dönemine kadar mütehassız ellerde izleme(takip) edilebilmektedir .


Menopoz vede Osteoporoz Takipleri
Menopoz , kadınların yaşamında hususi vede hassas dönemlerden biridir . Kadınların bu dönemi sağlıklı , rahat vede teminat le geçirebilmeleri icin Universal Hastaneler Grubu Hastanelerinin Kadın Rahatsızlık ları vede Doğu(şark) (garp) m Bölümlerinde , mütehassız hekimlerimiz tarafından lüzumlu tıpsal destek verilmektedir . Menopoza bağlı gelişen osteoporoz (kemik erimesi) hastalığının önlenmesi vede hastalarımız üzerindeki yıkımlarının en aza indirilmesi hususunda da başka tıpsal bölümlerimizle işbirliği dahilinde Tedavi(iyileştirme) ler planlamaktadır .


Jinekolojik Onkoloji Takipleri
Jinekolojik kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler , üreme(eşey) sistemine ilişik yüksek risk oluşturan üzücü huylu oluşumlar , bütün teferruat lar ıyla ele alınmakta , mütehassız hekimler tarafından incelenmekte vede hem cerrahi hem de medikal Tedavi(iyileştirme) ler planlanmaktadır .

 


 

 

  kısırlık(infertilite) Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli % 100 Bitkilerden yapılan natural gıda takviyelerini görmek icin buraya tıklayınız . . .   

 

, merkezi ,azosperm nedir ,azosperm ,erkeklerde kısırlık ,erkekte kısırlık(infertilite) emare leri nelerdir ,erkek kısırlık(infertilite) emare leri ,erkek kısırlık(infertilite) emare leri nelerdir ,erkek kısırlık(infertilite) emare leri hakkında veri ler ,erkek kısırlık(infertilite) emare leri nedir ,erkek kısırlık(infertilite) testi ,erkek kısırlık(infertilite) testi nedir ,erkek kısırlık(infertilite) testi hakkında veri ler ,erkek kısırlık(infertilite) testi neşekilde yapılır ,erkek kısırlık(infertilite) testi hakkında ,ibrahim saraçoğlu Varikosel(varicoselle) hakkında veri ler ,ibrahim saraçoğlu Varikosel(varicoselle) icin tavsiye ler ,ibrahim saraçoğlu Varikosel(varicoselle) hakkında ne dedi ,infertilite ,infertilite hakkında veri ler ,infertilite nedir ,infertilite Umumi bakış ,infertilite hakkında sualler ,infertilite hakkında merak edilenler ,infertilite sualler ı ,işt


Kısırlık

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp