Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kadınlar Kulübü Aşılama

Kadınlar Kulübü Aşılama Hakkında Genel Veri ler

 

Kadınlar kulübü aşılama;kadınlar kulübü aşılama hakkında bilmek istedikleriniz vede daha fazlası için aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızı okuyabilirsiniz .

 

Kısırlık Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli % 100 Bitkilerden yapılan doğal gıda takviyelerini görmek için buraya tıklayınız . . .   

 KADINDA KISIRLIK NEDENLERİ
1 .YUMURTLAMA BOZUKLUKLARI
Yumurtlama bozuklukları kadında en sık görülen kısırlık sebebi olup , yumurtlama bozukluğu dendiğinde , yumurtlamanın hiç olmaması yada düzensiz vede seyrek olması anlaşılır . Adetlerin seyrek yada hiç görülmemesi çoğu vakit 1 yumurtlama bozukluğunu gösterir , fakat adetlerin tamamen düzenli olduğu durumlarda da yumurtlama bozukluklarına rastlanabilir . Yumurtlama bozuklukları başlıca üç grupta toplanabilir .
- Yumurtalıklardaki yumurta üretimini uyaran hormonların doğuştan eksikliğine bağlı ollaraak beyin sapından salgılanamaması ,
- Beyin sapından süt hormonu prolaktinin olaðandan aþırı salgılanması ,
- Polikistik over(overy) sendromu .

2 .TÜPLERİN HASARLI VEYA TIKALI OLMASI
Tüplerin kısmen yada tamamen tıkalı olması Sperm(meni) ile yumurtanın buluşmasını mani leyerek döllenme vede gebeliği olanaksız kılar . Tüplerdeki bu hasar , geçirilmiş enfeksiyon , endometriozis yada geçirilmiş 1 ameliyat sonrası kalan karın içi yapışıklıkları gibi birçok sebep e bağlı meydana gelebilir . Gelişmiş ülkelerde cinsel yollardan bulaşan enfeksiyonlar tüplerdeki hasarın en önemli sebebi . Ülkemizde çocukluk çağında alınan verem mikrobu da tüplerde geri dönülmez hasar oluşturabilir .
3 .ENDOMETRİOZİS
Endometriozis rahim(uterus) içini döşeyen dokunun (Endometrium) rahim(uterus) dışında gelişmesi ollaraak anlatım edilir . Endometriozis tıpkı rahim(uterus) içini döşeyen doku gibi hormonlara duyarlı olup adet sırasında kanar . Karnın içinde oluşan bu mikro kanamalar zamanla Enfeksiyon bezleri yangısal Hal oluşturup vede yapışıklıklara sebep olur .
Endometriozis yumurtalıklarda yerleştiği vakit kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) oluşumuna sebep olur . Bu kistlere endometrioma adı verilir . Endometriozisi oluþan kadınların yaklaşık %50’sinin çocuk sahibi olabilmeleri için Tedavi(iyileştirme) olmaları gereklidir . Yine kısırlık sebebi ile başvuran kadınların yaklaşık %25’ inde endometriozis saptanır .
4 . RAHİM AĞZINA AİT PROBLEMLER
Rahim(uterus) ağzındaki yapısal , enfeksiyona iliþik yada bu bölgedeki salgıyla (Mukus) iliþik bozukluklar kısırlık sebebi meydana gelebilir . Rahim(uterus) ağzında salgılanan mukus spermlerin genital yoldan taşınmasını kolaylaştırır . Östrojen vede progesteron hormonları tesiri altında mukusun siklus sırasında miktarı vede niteliği değişir . Polip(iyi huylu tümör) gibi iyi huylu tümörler veya bu bölgeye uygulanmış oluþan cerrahi girişimler kısırlık sebebi olabilir .
5 . ALERJİK NEDENLER
Alerjik sebep ler kısırlık sebebi olabilmekle 1 arada teşhisleri vede tedavileri zordur . Alerjik durumların Tedavi(iyileştirme) etken liği belli olmadığı ve tedavi edilen yada edilemeyenlerdeki gebelik oranları çok farklı olduğundan rutin ollaraak ölçülmelerinin lüzumlu liği tartışılıyor .

ERKEKLERDE KISIRLIK NEDENLERİ
Çocukları olmayan çiftlerin yaklaşık %30-50’sinde mesele erkekten kaynaklanır . Erkekteki kısırlık sebep leri başlıca 2 ana grupta toplanır .
1 . Spermin sayı vede kalitesini etkileyen üretim bozuklukları .
2 . Spermi dışarıya taşıyan kanallardaki tıkanıklıklar .
Erkekteki bu mesele lerin sebebi , %30-40 olguda açıklanamaz . Sperm(meni) kalite vede sayısındaki bozuklukların sebebi bulunamadığında birtakım deneysel ilaç Tedavi(iyileştirme) leri uygulanır . Ancak , bu Tedavi(iyileştirme) lerin herhangi 1 etkinliği olmadığı gösterilmiştir . Mikroenjeksiyon tekniğinin 1992 yılından itibaren uygulanmaya başlanması erkek kısırlığının Tedavi(iyileştirme) sinde bir dönüm noktası olup , bu teknik ile şiddetli erkek kısırlığı durumlarında bile yüksek gebelik oranları elde edilmektedir .
1 .SPERM ÜRETİM BOZUKLUKLARI
Erkek kısırlık olgularında spermin üretim vede olgunlaşma bozuklukları en çok rastlanılan sorundur . Üretim bozukluğu Sperm(meni) sayısı ile alakalı olabileceği gibi kadın yumurtasının döllenmesini mani leyen Sperm(meni) hareketlerinin zayıflığı yada Sperm(meni) şekillerinin (Morfoloji) anormalliği ile de alakalı meydana gelebilir .
Erkeğin sperminin olaðan kabul edilebilmesi için sayısının en az 20 milyon/ml , hareketli Sperm(meni) oranının %30 vede yapısal ollaraak olaðan Sperm(meni) oranının %4’ün üzerinde olması lüzumlu r . Sperm(meni) değerlerinin yukarıda belirtilenin altında olması halinde doğal yollardan gebelik elde edilmesinde bariz zorluklar yaşanmaya başlanmaktadır . Birçok faktör spermiogenezi (sperm hücrelerinin üretimi vede olgunlaşması) menfii yönde etkileyebilir .
İltihabi hastalıklar
Bazı bakteri vede virüsler erkekte yumurtalık iltihabına sebep olur . Yumurtalıklarından iltihabi 1 hastalık geçiren erkeklerin yaklaşık %25’inde kısırlık mesele i oluşturur .
Hormon bozuklukları
Erkeklik hormonu oluþan testesteron hormonunun üretimini kontrol eden hormonlarda bozukluk olması durumu .
Çevresel mesele ler
Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) si için kullanılan ışın vede ilaçlar Sperm(meni) üretimini bozabilir .
2 .YAPISAL BOZUKLUKLAR
Spermin üretim yeri oluþan testislerden dışarı çıkmasını mani leyen tam veya kısmi tıkanıklıklar kısırlık sebebi meydana gelebilir . Bu tıkanıklıklar doğuştan olabileceği gibi sonradan geçirilmiş 1 enfeksiyona bağlı da olabilir . Testlerden geçirilmiş 1 cerrahi müdahale de tıkanıklığa sebep meydana gelebilir .

NEDENİ AÇIKLANAMAYAN KISIRLIK
Günümüzde tıbbın olanakları ile ortaya konulamayan kısırlık durumlarında nedeni açıklanamamış kısırlık (idiopatik infertilite(kısırlık) ) söz konusu olur . Testler ile ortaya çıkarılamayan Sperm(meni) enfeksiyon bozuklukları , yumurtanın çatlaması vede tüpler içindeki hareketinde bazı bozuklukların varlığı öne sürülen varsayımlar arasındadır .
Sebep i açıklanamamış kısırlık olgularında rol oynayan sinirsel etkenlerin varlığı tam ollaraak belli değil . Stresin kadın üreme sistemi ve hormon dengesi üzerinde menfii etkiler yapabileceği biliniyor . Ancak burada sebep-sonuç ilişkisi belli değil . Yani kısırlık sebebi yle mi stres olmakta , yoksa stres sebebi yle mi kısırlık olmakta . Stresin ortadan kalkma halinde doğal yollardan gebeliklerin oluştuğu bildiriliyor . Özellikle kısırlık Tedavi(iyileştirme) lerine diðerbir deyiþle t alınamayan çiftlerde bazen Tedavi(iyileştirme) nin kesildiği vede çifte dinlenme şansı verildiği aylarda kendiliğinden gebelik olabilmekte .
Sebep i açıklanamamış kısırlık deyimi günümüzdeki tanı yöntemlerinin sınırını gösteriyor . Tanı yöntemlerindeki ilerlemelerle 1 arada bu gruba sokulan çift sayısı da azalacak .

KISIRLIĞIN TEŞHİSİ
Kısırlık mesele i ile başvuran çiftlerde , kısırlık sebebi ni kısırlık nedenini açıklamaya yönelik bazı tetkikler yapılması gereklidir . Bunlardan ilki erkekte yapılan Sperm(meni) çözümleme i vede kadında , rahim(uterus) vede tüplerin geçirgenliğini değerlendirmek amacıyla rahim(uterus) filmi (histerosalpingografi) çekimidir . Ayrıca yine kadının hormonal durumu ve yumurtalıklarının kapasitesini değerlendirmeye yönelik hormon testleri adet kanamasının üçüncü gününde yapılır . Son vakitler da tanısal laparospinin yeri tartışmalı olabilmekte bazı özel durumlarda kullanılabilir .

TEDAVİ
Aşılama
İnseminasyon daha çok rahim(uterus) ağzına iliþik mesele lerin bulunduğu , Sperm(meni) sayısından vede hareketliliğinden hafif bozuklukların bulunduğu yada çifte ait hiçbir mesele in bulunmadığı , açıklanamayan kısırlık durumlarında uygulanır .
İnseminasyon için erkekten alınan Sperm(meni) sayısı laboratuvar koşullarında çeşitli yıkama işlemlerine tabi tutularak Sperm(meni) hücreleri dışındaki tüm sıvılardan arındırılır , Sperm(meni) hücreleri çok az 1 sıvı içinde konsantre edilip , sayı hareketlilik oranı arttırılır . Daha sonra bu sıvı ince bir kateter yardımı ile rahim(uterus) ağzından geçirilerek doğrudan rahim(uterus) içine verilir .
Bu Tedavi(iyileştirme) rahim(uterus) ağzından salgılanan mukusun spermin rahim(uterus) içine geçişini engellediği durumlarda en iyi neticesi verir . İnseminasyon ayrıca sebebi açıklanamamış kısırlık olgularında vede hafif erkek kısırlığı olgularında da daha düşük başarı oranları ile kullanılır . En yüksek gebelik oranlarının ilk üç uygulamada olduğu altı uygulamadan sonra gebelik şansının çok düşük olduğu gösterilmiştir . Uygun koşullarda yapılmış üç inseminasyon sonrası yardımcı üreme tekniklerine geçilmesi düşünülebilir . Özellikle sebebi açıklanamayan kısırlık olgularında çiftlerin yaklaşık %25’inde tüp bebek uygulamasında spermden yada yumurtadan kaynaklanan büyük döllenme bozukluğu görülür . İnseminasyon tedavisiyle gebelik şansı altı uygulama neticesi yaklaşık ollaraak %30 civarındadır .
SONUÇLAR OLUMLU:
HİNTLİ BİLİM ADAMLARI BAZI MEYVELER VE DENİZ ÜRÜNLERİNDE BOL MİKTARDA BULUNAN LİKOPEN MADDESİNİN ERKEK KISIRLIĞINI TEDAVİ ETTİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI . ARAŞTIRMA YENİ DELHİ'DEKİ HİNDİSTAN TIBBİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ'NDE YAPILDI . YAŞLARI 27 İLE 49 ARASI DEĞİŞEN 30 KISIR ERKEK 3 AY BOYUNCA LİKOPEN MİKTARI YÜKSEK OLAN YİYECEKLERLE BESLENDİ . 1 İLE 20 YIL ARASIN DA KISIR OLAN VE NEDEN KISIR OLDUKLARI BİLİNMEYEN DENEKLERDEN 19'UNUN PARTNERİ HAMİLE KALDI .

SAYISI ARTIYOR:
BİLİM ADAMLARI ANTİOKSİDAN İŞLEVİ GÖREN LİKOPENİN SPERM HAREKETİNİ ARTIRDIĞINI BELİRTİYOR . HASTALAR MENİDE KALİTE YETER SİZLİĞİ , ANORMAL MENİ YAPISI VE HAREKETSİZLİĞİ GİBİ RAHATSIZLIKLARDAN ŞİKAYETÇİYDİ . SONUÇTA LİKOPEN DÜZEYİ İLE KISIRLIK ARASINDA DOĞRUDAN BİR İLİŞKİ BULUNDU . TEDAVİ SONRASINDA HASTALARIN YÜZDE 67'SİNDE GELİŞ ME KAYDEDİLDİ . SPERM HAREKETLİLİĞİ YÜZDE 73'ÜNDE ARTARKEN , YÜZDE 63'ÜNDE SPERM YAPISI DA GELİŞTİ .

MUCİZE YİYECEKLER:
* KARPUZ
* ISTAKOZ
* İSTİRİDYE
* KALAMAR
* MİDYE
* ÜZÜM
* DOMATES
* PAVURYA

 

Yardımcı üreme tekniklerinde amaç yeterli sayıda vede iyi kalitede embriyo elde edilebilmesidir . Bunun için ilk basamak ise yeterli sayı vede kalitede döllenme yeteneğine sahip yumurtanın oluşturulmasıdır . Bu amaçla hastanın yaşına , hormon düzeylerine , ultrasonografide saptanan küçük yumurta sayısına diðerbir deyiþle yumurtalıklarının rezervine göre her rahatsızkiþiye özel tedavi protokolleri kullanılmaktadır .

 

Yumurtalıkların uyarılmasında amaç yeterli sayıda 16-20mm çapında follikül (içinde yumurta bulunan küçük kistler) elde etmektir . Tüm tedavi şemalarında adet kanamasının 2 . yada 3 . gününde ultrasonografik değerlendirme vede kanda hormon düzeylerinin belirlenmesi sonrasında tedavi şekline karar verilir .

 

Tedavi(iyileştirme) süresince belli aralıklarla ultrasonografi ile folliküllerin büyümesi , rahim(uterus) içi adet katman sının kalınlığı vede kan hormon düzeylerine göre ilaç dozu ayarlanır gerektiğinde başka ilaçlar da eklenebilir . Her kadının Tedavi(iyileştirme) ye cevabı farklıdır vede bütün bu değerlendirmeler rahatsızkiþiye özel ollaraak yapılmaktadır .

 

Yumurta gelişimi vasati 10-12 gün sürmektedir vede bu süre her Rahatsızkiþide yumurtalıkların cevabına bağlı ollaraak değişmektedir .

 

Yumurtanın içinde bulunduğu follikül belli 1 büyüklüğe ulaştıktan sonra yumurtanın olgunlaşmasını sağlamak amacıyla ilaç uygulanır vede bu uygulamadan vasati 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır .

 

Yumurtalıkların Baskılanması İçin Kullanılan İlaçlar

GnRH analogları: (Decapeptyl ® , Lucrin® , Suprefact® , Synarel® vb)

Bu ilaçlar hipofiz bezinden FSH vede LH salgılanmasını durdurarak yumurtalıkların uyarılmasını önler vede Tedavi(iyileştirme) de yumurtaların kontrolsüz ve ahenksiz büyümelerini , istenilen zamandan önce olgunlaşmalarını vede atılmalarını mani lerler .

Bu grup ilaçlar , yumurtalığı uyarıcı ilaçlardan önce baskılama amacıyla kullanılırlar .

İlacın tipine göre enjeksiyon şeklinde (subkütan=cilt altı yada intramüsküler= kas içine) yada burun yoluyla (intranazal) kullanılabilirler .

Yan etkileri; bölgesel cilt reaksiyonları (kızarıklık , ürtiker vb) , baş ağrısı , sıcak basması , uyku bozukluğu , vajinal kuruluk , ruh halinde değişiklikler vede yumurtalıklarda kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) oluşumu . Bu yan etkiler ilacın kesilmesi ile ortadan kalkar .

İlaç kullanımı sırasında 2 haftadan daha uzun adet gecikmesi halinde muhakkak gebelik testi yapılmalıdır .

 

GnRH antagonistleri: (Cetrotide® , Orgalutran® vb)

Bu ilaçlar günümüzde GnRH analoglarına alternatif ollaraak geliştirilmiştir . GnRH antagonistleri ile ön hazırlık vede yumurtalık baskılanmasına lüzum kalmadan adetin ikinci gününde gonadotropinler ile yumurtalıklar uyarılmaya başlanır vede folliküller belli 1 büyüklüğe ulaştığında GnRH antagonisti başlanarak yumurtaların istenilen zamandan önce olgunlaşıp atılmaları mani lenir .

 

Yumurtalıkların Uyarılması İçin Kullanılan İlaçlar (Gonadotropinler)

 

Menotropinler: ( Menopur , Menogon , Merional)

Menopozdaki kadınlardan toplanan idrardan saflaştırma yoluyla elde edilen doğal FSH vede LH hormonlarıdır . Kas içine (intramüsküler) uygulanırlar . İdrardan saflaştırılarak elde edildikleri için ilaç miktarları ampullerde küçük farklılıklar gösterebilir .

 

Follitropinler: (Gonal-F® , Puregon®)

Saf FSH içeren vede laboratuar ortamında rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilen ilaçlardır . Her ampul , flakon , kalem yada kartuştaki hormon miktarı standarttır , cilt altına (subkütan) yada kas içine (intramüsküler) uygulanabilirler .

Menotropinlere göre daha pahalı ilaçlardır . Rekombinant LH (Luveris®) içeren cilt altına uygulanan başka 1 follitropin grubu da mevcuttur .

 

Gonadotropinlerin Yan Etkileri

1- Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu (Ovarian Hiperstimulasyon Sendromu= OHSS)

 Tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sinde yapılan yumurtalıkların aşırı fakat kontrollü olarak uyarılmasıdır . Bu yöntemle , doğal siklusta 1 yada birkaç adet olan olgun follikül sayısı arttırılarak çok sayıda yumurta vede dolayısı ile çok sayıda vede iyi kalitede embriyo elde edilebilmektedir .

Ancak bazen yumurtalıkların cevabı istenilenden daha aþırı meydana gelebilir vede hastanın takibini vede bazen de Tedavi(iyileştirme) sini gerektiren (OHSS) Hal ortaya çıkabilir . Bu sendromun görülme riski , yumurtalıklarda gelişen follikül sayısı vede kandaki östrojen (E2) seviyesi ile doğru orantılıdır .

Yumurtalıkların uyarılması sırasında yapılan yakın ultrasonografik izlem ve kan östrojen düzeylerinin sık izleme(takip) edilmesinin amacı da bu sendromun mani lenmesidir . Ancak yumurtalıkların uyarılması amacıyla kullanılan ilaçlara her hastanın farklı diðerbir deyiþle t vermesi sebebi yle bu sendromun ortaya çıkmasının önüne geçilememektedir .

Klinik tablo hafif , orta yada şiddetli meydana gelebilir .

Hafif vede orta şiddette OHSS , olguların yaklaşık %10’unda görülür . Yumurtalıklarda büyüme , karın şişliği , karında rahatsızlık hissi , kilo artışı vede bulantı mevcuttur . Hafif OHSS halinde Rahatsızkiþi ayaktan izleme(takip) edilirken orta şiddetteki olgularda hastanın klinik durumuna göre ayaktan yada hastaneye yatırılarak izleme(takip) edilebilir .

Şiddetli OHSS olguların %2’sinde görülen vede yakın izleme(takip) vede Tedavi(iyileştirme) amacıyla hastanın hastaneye yatırılmasını gerektiren 1 durumdur . Karında önümüzdeki C°de şişlik , şiddetli karın ağrısı , bulantı , kusma , nefes darlığı vede idrar miktarında azalma görülebilir . Bu tablo genellikle gebelik gerçekleşen olgularda ortaya çıkar . Gebeliğe bağlı olarak tablo şiddetlenebilir ve  düzelmesi uzun vakit alabilir . Yumurta toplama aşamasında kan östrojen düzeyleri vede toplanan yumurta sayısı ile şiddetli 1 OHSS tablosu öngörülebiliyor ise döllenme vede embriyo oluşumu sonrası embriyolar dondurularak , 1 başka siklusta ,  rahmin embriyoların yerleşmesine hazırlanması sonrası transfer yapılabilir .

 

2- Çoğul gebelik

Tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sinde hedef tekil gebeliklerin sağlanmasıdır . Ancak hastanın yaşı , yumurtalıklarının cevabı , embriyoların kalitesi vede rahime yerleştirilen embriyo sayısı gibi faktörlere bağlı ollaraak çoğul gebelik oluşumu riski bulunmaktadır .

 

3- İlaç uygulama bölgesinde kızarıklık vede ağrı , baş ağrısı , yorgunluk

Yumurtalıkların uyarılmasının uzun dönem yan tesiri ollaraak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e sebep olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır . Bu Meselesi n yanıtı günümüzde tam ollaraak verilememektedir fakat bugüne kadar yapılan araştırmalar böyle 1 riskin olmadığını göstermektedir .

 

Yumurtaların Olgunlaşması İçin Kullanılan İlaçlar

İnsan Koryonik Gonadotropini (HCG= Human Chorionic Gonadortopin) içeren ilaçlardır . (Pregnyl® , Profasi® , Ovitrelle® vb)

Yumurta toplama işleminden vasati 36 saat önce uygulanırlar . Sadece kas içine yada hem kas içine hem cilt altına uygulanabilen ilaçlar mevcuttur . Bu ilaçlar belli büyüklüğe ulaşmış yumurtaların toplama işlemi öncesi olgunlaşmasını sağlar .

Yumurta olgunlaştırıcı iğneler için uygulama zamanı muhakkak emare len saatte olmalıdır . Erken uygulama halinde yumurta toplanması planlanan saatte , öncesinde yumurtlama gerçekleşmiş olduğu için yumurta bulunamayabilir . Geç uygulama halinde ile toplanan yumurtalar istenilen olgunlukta olmayabilir . Bu sebep le ilaç 1 şekilde istenilen zamanda yapılamadı ise muhakkak izleme(takip) eden ekibe haber verilmelidir , yumurta toplama zamanının değiştirilmesi gerekebilir .

 

Embriyoların Rahime Tutunmalarına Yardım Eden İlaçlar

Progesteron (Progestan® , Crinone jel®):

Bu grup ilaçlar olaðan siklusta içinden yumurtanın atılmasından sonraki aşamada kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) haline gelen follikülden salgılanan vede embriyonun rahime yerleşmesine yardım eden vede sonrasında gebeliğin düşmesine mani oluþan doğal progesteron hormonunu içerir .

Bu ilaçlar yumurta toplanmasını takiben başlanır vede gebelik gerçekleştiyse gebeliğin 11 . haftasına kadar Daimi edilir . 11 . gebelik haftasından itibaren progesteron hormonu plasenta ollaraak adlandırılan bebeğin eş dokusu tarafından salgılanmaya başladığı için ilaç uygulamasına son verilir .

 

 

 

 Kısırlık Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli % 100 Bitkilerden yapılan doğal gıda takviyelerini görmek için buraya tıklayınız . . .   

 

,kısırlık ilacı ,kısırlık Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar , Varikosel(varicoselle) Tedavi(iyileştirme) si ,mikroenjeksiyon ,primer infertilite(kısırlık) ,sebepsiz infertilite(kısırlık) ,subklinik Varikosel(varicoselle) ,tüp bebek aşamaları ,tüp bebek fiyatları 2010 ,tüp bebek gebe lik ,tüp bebek gebe lik hakkında veri ler ,tüp bebek kayseri ,tüp bebek kayseri hakkında ,tüp bebek kimlere uygulanır ,tüp bebek merkezleri istanbul ,tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sinde gıdaalımı ,tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sinde gıdaalımı yötemleri ,tüp bebekte en başarılı hastane ,tüp bebekte en başarılı hastane hangisidir ,tüp bebek merkezleri ,tüp bebek merkezleri hakkında veri ler ,tüp bebek merkezleri listesi ,tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar ,tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar nelerdir ,tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar hakkında Umumi veri ler ,tüp bebek Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan ilaçlar hakkında ,tüp bebek uygulaması ,tüp bebek uygulaması ,tüp bebek uygulaması hakkında Umumi veri ler ,tüp bebek uygulaması nedir ,tüp bebek uygulaması çeşitleri ,tüp bebekte ,tüp bebekte uygulanan yöntemler ,tüp bebek gebelik ,tüp bebek gebelik hakkında veri ler ,tüp bebek merkezi ,tüp bebek merkezi hakkında veri ler ,tüp bebe

 

 


Kısırlık

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp