Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kısırlık

Varikosel(varicoselle) Çeşitleri

Varikosel(varicoselle) Çeşitleri Hakkında Genel Veri ler

 

Varikosel(varicoselle) çeşitleri;varikosel çeşitleri hakkında bilmek istedikleriniz vede daha fazlası icin aşağıda sizin icin amade ladığımız yazımızı okuyabilirsiniz .

 

kısırlık(infertilite) Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli % 100 Bitkilerden yapılan natural gıda takviyelerini görmek icin buraya tıklayınız . . .    

 

Varikosel(varicoselle) doğal Tedavi(iyileştirme) metod leri ile alakalı veri edinmek ,varikosel icin hazırlanmış bitkisel(doğal) kürleri görmek vede hatta sipariş vermek icin yazının üzerini tıklayın . . . . . .

 

Varikosel(varicoselle) testislerdeki (hayâ , yumurta) kanı boşaltan venlerin (toplardamar) genişleyip büyümelerine verilen isimdir . kısırlık(infertilite) (infertilite) yakınması ile başvuran insanların hemen hemen yarısında Varikosel(varicoselle) olması vede bu rahatsızlığın Tedavi(iyileştirme) edilebilir kısırlık(infertilite) sebep leri arasında yer alması önemlidir .

Daha önce çocuk sahibi oluşan bireyler arasında ikinci kez çocuk sahibi olamayan kişilerin (sekonder infertilite(kısırlık) ) en az 10 adedinden 8′inde Varikosel(varicoselle) olduğu gösterilmiştir . Genellikle bedeni n sol tarafında gözlenen fakat her 2 tarafta da görülebilen Varikosel(varicoselle) testis boyutlarını vede fonksiyonlarını menfii yönde etkileyebilir . Varikosel(varicoselle) in sebep kısırlığa sebep olduğu konusunda henüz kati 1 veri yoktur fakat meydana gelen bu negatif etkilerin sebep leri alakalı çeşitli teoriler mevuttur . Bu teorilerden en aşırı kabul gören ikisi şunlardır:
1 . Testislerin ihtivasındaki ısının artım; testisler bedeni n dışında bulunan organlardır . Bu organlar havaların soğuk olduğu vakitler da skrotumun (etraflarında bulunan kesenin) büzülmesi ile vede yukarıya çıkarak sıcaklığı artırmaya , sıcak havalarda ise kesenin tamamen gevşemesi ile tamamen beden dışında daha soğuk 1 ortamda bulunmaya çalışırlar . Varikosel(varicoselle) sıcaklığı artırdığı icin bu kontrol mekanizması tesiri ni kaybeder .

2 . Artık maddelerin tam ollaraak testislerden uzaklaştırılamaması sebebi yle gıdaalımı bozukluğunun oluşması neticesinde testis boyutlarında azalma ile semen parametrelerinde bozulma gözlenir .

Sonuç ollaraak Varikosel(varicoselle) testis boyutunda azalmaya vede Sperm(meni) kalitesinde bozulmaya sebep meydana gelebilir . Bu halde genişleyen damarların bağlanması ile gelişen bu bozukluklar ortadan kaldırılabilir . Testis boyutlarındaki çeşitlilik cerrahi ollaraak Varikosel(varicoselle) in Tedavi(iyileştirme) edilmesinden sonra puberte (ergenlik) öncesi hastalarda tamamen düzelebilirken , hayatın daha geç yıllarında ortaya çıkan Varikosel(varicoselle) cerrahi ollaraak Tedavi(iyileştirme) edildiği takdirde testisler arasındaki boyut çeşitlikler ı umumiyetle düzelmez . Ancak Sperm(meni) parametrelerinde (spermlerin sayısı , spermlerin hareketliliği , spermlerin yapısal ollaraak olağan olma oranları) düzelmeler gözlenebilir .

Varikosel(varicoselle) umumiyetle karın içi basıncın artımına sebep oluşan yada öğretmen , polis vede bunlar gibi sıklıkla ayakta çalışmaları gerektiren meslekleri oluşan kişilerde sık gözlenir . Genellikle görüntü ollaraak yada ele gelen şişlikler ollaraak bulgu veren bu rahatsızlık aslında çok nadiren ağrıya sebep meydana gelebilir . Ancak bu hastalığa eşlik eden ağrı yakınmasının çook ender görüldüğü tıp dünyasında yaygın ollaraak kabul gören 1 gerçektir vede hastaların bu sebep le ameliyat olmaları tavsiye lmemektedir .

Varikosel(varicoselle) in teşhisi neşekilde konur ?

Varikosel(varicoselle) in teşhisi muayene ile konulur . Renkli doppler ultrasonografi tetkiki sadece muayenede şüphede kaldığımız hastalarda (daha önceden operasyon geçiren vede operasyon başarısının şüpheli olduğu durumlarda , muayeneyi güçleştirecek sebep leri n olduğu durumlarda) lüzumlu dir . Fizik inceleme sırasında elde edilen bulgulara vede ultrasonografi bulgularına göre Varikosel(varicoselle) 4 C°de sınıflanır:
a . Subklinik Varikosel(varicoselle) : Fizik incelemede tespit edilemeyen sadece ultrasonografide gösterilebilen geniş toplardamarlar
b . Grade 1 Varikosel(varicoselle) : Öksürme , ıkınma gibi karın içi basıncı artıran durumlarda inceleme sırasında pay dilen geniş toplardamarlar
c . Grade 2 Varikosel(varicoselle) : Fizik incelemede herhangi 1 işlem yapmaksızın pay dilen geniş toplardamarlar
d . Grade 3 Varikosel(varicoselle) : Fizik incelemede herhangi 1 işlem yapmaksızın dışarıdan görülebilen geniş toplardamarlar

Fizik incelemeden sonra tek taraflı Varikosel(varicoselle) i oluşan kişilerde Sperm(meni) çözümleme i yapılması gerekmektedir . Sperm(meni) çözümleme i anormal çıkar ise bunu doğrulamak icin ikinci 1 Sperm(meni) çözümleme inin daha yapılması gerekmektedir . Ayrıca her 2 testisinde de Varikosel(varicoselle) i oluşan hastaların karın dahilinde ana damarlara bası yapan 1 kitle gibi rahatsızlıklarının olmadığından emin olmak gayesi yla retroperitonal (böbreklerin ortasında vede arkasında bulunan yer) ultrasonografi ile bakılması gerekmektedir .

Tedavi(iyileştirme) gerektiren Varikosel(varicoselle) ler hangileridir ?
* Ergenlik öncesi vede Sperm(meni) çözümleme i icin misal veremeyen kişilerde:
Testis hacminin başka ine göre % 10′dan daha aşırı azaldığı halde

* Erişkinlerde yada kısırlıkla başvuran kişilerde:
Testis hacminin başka ine göre % 10′dan daha aşırı azaldığı halde

Sperm(meni) çözümleme inde; Sperm(meni) sayısının 20 .000 .000′dan az olduğu , Sperm(meni) hareketliliğinin % 50′ den az olduğu vede Sperm(meni) morfolojisinin % 50′ den aşırı bozulduğu gözlenen kişilerde

Tedavi(iyileştirme) den en çook başarıyı Grade 2-3 Varikosel(varicoselle) i oluşan hastalar görmektedir . En az başarı subklinik Varikosel(varicoselle) dedir vede bu hastaların cerrahi ollaraak Tedavi(iyileştirme) lerinin yapılmaması tıp dünyasında yaygın kabul gören 1 durumdur . Testislerinde ağrı oluşan vede inceleme ile Varikosel(varicoselle) saptanan erkeklerde bu ağrının muhakkak Varikosel(varicoselle) den kaynaklanıyor olması gerekmez . Bu sebep le önce başka sebep ler incelenmeli vede rahatsızkişinin şikâyetlerinin Tedavi(iyileştirme) si yapılmalı , ondan sonra Varikosel(varicoselle) in Tedavi(iyileştirme) sine geçilmelidir

Tedavi(iyileştirme) gerektirmeyen Varikosel(varicoselle) ler hangileridir ?

Normal semen çözümleme i saptanan erkeklerde yada subklinik Varikosel(varicoselle) i oluşan erkeklerin yada testis hacimlerinde 1 değişiklik tespit edilmeyen Varikosel(varicoselle) li çocukların ameliyat edilmeleri gerekmez . Testiste ağrısı oluşan vede Varikosel(varicoselle) i oluşan hastalar fakat ağrı sebebi nin Varikosel(varicoselle) dışında 1 rahatsızlık olmadığı gösterildikten vede ağrı kesicilerden avantaj görmediği gözlendikten sonra kendisi ile Tedavi(iyileştirme) nin riskleri görüşülüp istiyor ise ameliyat edilmelidir .

Varikosel(varicoselle) in Tedavi(iyileştirme) si
Varikosel(varicoselle) in en sık vede aktüel Tedavi(iyileştirme) si ameliyattır . Ancak anjiografik tekniklerin kullanımıyla damarların içerisine çeşitli maddelerin verilmesiyle de Tedavi(iyileştirme) gerçekleştirilebilir . Varikosel(varicoselle) ameliyatları kasık bölgesine yapılan 1 kesi ile gerçekleştirilir . Burada testislere giden toplardamarlar bulunarak bağlanır . Başarı şansı mikroskop yada optik büyüteç kullanıldığında çook daha yüksek olmakta vede istenmeyen etkilerin (komplikasyon) gelişmesi çok nadir olmaktadır . Varikosel(varicoselle) ameliyatı takriben 30-60 dakika kadar zaman r . Ameliyattan sonra karşılaşılabilecek komplikasyonlardan en sık olanı hidrosel (testis kenarları nde likit birikimi) vede atrofidir .

Kontrol vede takip
Tedavi(iyileştirme) gerektirmeyen olguların senede 1 Sperm(meni) çözümleme i vede fizik inceleme ile takibi gerekmektedir . Tedavi(iyileştirme) oluşan kişilerin ise Sperm(meni) çözümleme indeki düzelmeler 6 aya kadar zaman n zaman zarfında son halini almaktadır .

 

 

 

  kısırlık(infertilite) Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli % 100 Bitkilerden yapılan natural gıda takviyelerini görmek icin buraya tıklayınız . . .     

 

varikosel fotoğrafları ,varikosel grade 3 ,varikosel grade 3 nedir ,varikosel grade 3 hakkında Umumi veri ler ,varikosel icin şifalı bitkiler ,varikosel icin şifalı bitkiler hakkında veri ler ,varikosel ne demek ,varikosel hakkında veri ler ,varikosel operasyonu ,varikosel operasyonu hakkında veri ler ,varikosel operasyonu nedir ,varikosel operasyonu hakkında veri ler ,varikosel sonrası gebelik ,varikosel sonrası gebelik olur mu ,varikosel şifalı bitkilerle Tedavi(iyileştirme) si ,varikosel tekrar edermi ,varikoselin ,varikoselin sebep leri ,varikoselin sebep leri ,varikoselin Tedavi(iyileştirme) si ,varikoselin türleri ,varikoselin dereceleri ,varikoselin aşamaları ,varikoselin Tedavi(iyileştirme) si ,varikoselin bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si ,varikoselin ilaçları ,varikoselin

 


Kısırlık

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp