Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Varikosel(varicoselle) Çeşitleri

Varikosel(varicoselle) Çeşitleri Hakkında Genel Veri ler

 

Varikosel(varicoselle) çeşitleri;varikosel çeşitleri hakkında bilmek istedikleriniz vede daha fazlası için aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızı okuyabilirsiniz .

 

Kısırlık Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli % 100 Bitkilerden yapılan doğal gıda takviyelerini görmek için buraya tıklayınız . . .    

 

Varikosel(varicoselle) doğal Tedavi(iyileştirme) yöntemleri ile alakalı veri edinmek ,varikosel için hazırlanmış bitkisel(doðal) kürleri görmek vede hatta sipariş vermek için yazının üzerini tıklayın . . . . . .

 

Varikosel(varicoselle) testislerdeki (hayâ , yumurta) kanı boşaltan venlerin (toplardamar) genişleyip büyümelerine verilen isimdir . Kısırlık (infertilite) yakınması ile başvuran insanların hemen hemen yarısında Varikosel(varicoselle) olması vede bu rahatsızlığın Tedavi(iyileştirme) edilebilir kısırlık sebep leri arasında yer alması önemlidir .

Daha önce çocuk sahibi oluþan bireyler arasında ikinci kez çocuk sahibi olamayan kişilerin (sekonder infertilite(kısırlık) ) en az 10 adedinden 8′inde Varikosel(varicoselle) olduğu gösterilmiştir . Genellikle vücudun sol tarafında gözlenen fakat her 2 tarafta da görülebilen Varikosel(varicoselle) testis boyutlarını vede fonksiyonlarını menfii yönde etkileyebilir . Varikosel(varicoselle) in sebep kısırlığa sebep olduğu konusunda henüz kati 1 veri yoktur fakat oluşan bu negatif etkilerin sebep leri alakalı çeşitli teoriler vardır . Bu teorilerden en aþırı kabul gören ikisi şunlardır:
1 . Testislerin içerisindeki ısının artım; testisler vücudun dışında bulunan organlardır . Bu organlar havaların soğuk olduğu vakitler da skrotumun (etraflarında bulunan kesenin) büzülmesi ile vede yukarıya çıkarak sıcaklığı artırmaya , sıcak havalarda ise kesenin tamamen gevşemesi ile tamamen vücut dışında daha soğuk 1 ortamda bulunmaya çalışırlar . Varikosel(varicoselle) sıcaklığı artırdığı için bu kontrol mekanizması tesiri ni kaybeder .

2 . Artık maddelerin tam ollaraak testislerden uzaklaştırılamaması sebebi yle gıdaalımı bozukluğunun oluşması neticesinde testis boyutlarında azalma ile semen parametrelerinde bozulma gözlenir .

Sonuç ollaraak Varikosel(varicoselle) testis boyutunda azalmaya vede Sperm(meni) kalitesinde bozulmaya sebep meydana gelebilir . Bu halde genişleyen damarların bağlanması ile gelişen bu bozukluklar ortadan kaldırılabilir . Testis boyutlarındaki farklılık cerrahi ollaraak Varikosel(varicoselle) in Tedavi(iyileştirme) edilmesinden sonra puberte (ergenlik) öncesi hastalarda tamamen düzelebilirken , hayatın daha geç yıllarında ortaya çıkan Varikosel(varicoselle) cerrahi ollaraak Tedavi(iyileştirme) edildiği takdirde testisler arasındaki boyut farklılıkları umumiyetle düzelmez . Ancak Sperm(meni) parametrelerinde (spermlerin sayısı , spermlerin hareketliliği , spermlerin yapısal ollaraak olaðan olma oranları) düzelmeler gözlenebilir .

Varikosel(varicoselle) umumiyetle karın içi basıncın artımına sebep oluþan yada öğretmen , polis vede bunlar gibi sıklıkla ayakta çalışmaları gerektiren meslekleri oluþan kişilerde sık gözlenir . Genellikle görüntü ollaraak yada ele gelen şişlikler ollaraak bulgu veren bu rahatsızlık aslında çok nadiren ağrıya sebep meydana gelebilir . Ancak bu hastalığa eşlik eden ağrı yakınmasının çok ender görüldüğü tıp dünyasında yaygın ollaraak kabul gören 1 gerçektir vede hastaların bu sebep le ameliyat olmaları önerilmemektedir .

Varikosel(varicoselle) in tanısı nasıl konur ?

Varikosel(varicoselle) in tanısı muayene ile konulur . Renkli doppler ultrasonografi tetkiki sadece muayenede şüphede kaldığımız hastalarda (daha önceden operasyon geçiren vede operasyon başarısının şüpheli olduğu durumlarda , muayeneyi güçleştirecek sebep leri n olduğu durumlarda) lüzumlu dir . Fizik inceleme sırasında elde edilen bulgulara vede ultrasonografi bulgularına göre Varikosel(varicoselle) 4 C°de sınıflanır:
a . Subklinik Varikosel(varicoselle) : Fizik incelemede tespit edilemeyen sadece ultrasonografide gösterilebilen geniş toplardamarlar
b . Grade 1 Varikosel(varicoselle) : Öksürme , ıkınma gibi karın içi basıncı artıran durumlarda inceleme sırasında pay dilen geniş toplardamarlar
c . Grade 2 Varikosel(varicoselle) : Fizik incelemede herhangi 1 işlem yapmaksızın pay dilen geniş toplardamarlar
d . Grade 3 Varikosel(varicoselle) : Fizik incelemede herhangi 1 işlem yapmaksızın dışarıdan görülebilen geniş toplardamarlar

Fizik incelemeden sonra tek taraflı Varikosel(varicoselle) i oluþan kişilerde Sperm(meni) çözümleme i yapılması gerekmektedir . Sperm(meni) çözümleme i anormal çıkar ise bunu doğrulamak için ikinci 1 Sperm(meni) çözümleme inin daha yapılması gerekmektedir . Ayrıca her 2 testisinde de Varikosel(varicoselle) i oluþan hastaların karın içerisinde ana damarlara bası yapan 1 kitle gibi rahatsızlıklarının olmadığından emin olmak amacıyla retroperitonal (böbreklerin ortasında vede arkasında bulunan yer) ultrasonografi ile bakılması gerekmektedir .

Tedavi(iyileştirme) gerektiren Varikosel(varicoselle) ler hangileridir ?
* Ergenlik öncesi vede Sperm(meni) çözümleme i için örnek veremeyen kişilerde:
Testis hacminin diğerine göre % 10′dan daha aþırı azaldığı halde

* Erişkinlerde yada kısırlıkla başvuran kişilerde:
Testis hacminin diğerine göre % 10′dan daha aþırı azaldığı halde

Sperm(meni) çözümleme inde; Sperm(meni) sayısının 20 .000 .000′dan az olduğu , Sperm(meni) hareketliliğinin % 50′ den az olduğu vede Sperm(meni) morfolojisinin % 50′ den aþırı bozulduğu gözlenen kişilerde

Tedavi(iyileştirme) den en çok başarıyı Grade 2-3 Varikosel(varicoselle) i oluþan hastalar görmektedir . En az başarı subklinik Varikosel(varicoselle) dedir vede bu hastaların cerrahi ollaraak Tedavi(iyileştirme) lerinin yapılmaması tıp dünyasında yaygın kabul gören 1 durumdur . Testislerinde ağrı oluþan vede inceleme ile Varikosel(varicoselle) saptanan erkeklerde bu ağrının muhakkak Varikosel(varicoselle) den kaynaklanıyor olması gerekmez . Bu sebep le önce diğer sebep ler araştırılmalı vede hastanın şikâyetlerinin Tedavi(iyileştirme) si yapılmalı , ondan sonra Varikosel(varicoselle) in Tedavi(iyileştirme) sine geçilmelidir

Tedavi(iyileştirme) gerektirmeyen Varikosel(varicoselle) ler hangileridir ?

Normal semen çözümleme i saptanan erkeklerde yada subklinik Varikosel(varicoselle) i oluþan erkeklerin yada testis hacimlerinde 1 değişiklik tespit edilmeyen Varikosel(varicoselle) li çocukların ameliyat edilmeleri gerekmez . Testiste ağrısı oluþan vede Varikosel(varicoselle) i oluþan hastalar fakat ağrı sebebi nin Varikosel(varicoselle) dışında 1 rahatsızlık olmadığı gösterildikten vede ağrı kesicilerden avantaj görmediği gözlendikten sonra kendisi ile Tedavi(iyileştirme) nin riskleri görüşülüp istiyor ise ameliyat edilmelidir .

Varikosel(varicoselle) in Tedavi(iyileştirme) si
Varikosel(varicoselle) in en sık vede güncel Tedavi(iyileştirme) si ameliyattır . Ancak anjiografik tekniklerin kullanımıyla damarların içerisine çeşitli maddelerin verilmesiyle de Tedavi(iyileştirme) gerçekleştirilebilir . Varikosel(varicoselle) ameliyatları kasık bölgesine yapılan 1 kesi ile gerçekleştirilir . Burada testislere giden toplardamarlar bulunarak bağlanır . Başarı şansı mikroskop yada optik büyüteç kullanıldığında çok daha yüksek olmakta vede istenmeyen etkilerin (komplikasyon) gelişmesi çok nadir olmaktadır . Varikosel(varicoselle) ameliyatı yaklaşık 30-60 dakika kadar sürer . Ameliyattan sonra karşılaşılabilecek komplikasyonlardan en sık olanı hidrosel (testis çevresinde sıvı birikimi) vede atrofidir .

Kontrol vede takip
Tedavi(iyileştirme) gerektirmeyen olguların senede 1 Sperm(meni) çözümleme i vede fizik inceleme ile takibi gerekmektedir . Tedavi(iyileştirme) oluþan kişilerin ise Sperm(meni) çözümleme indeki düzelmeler 6 aya kadar süren süre zarfında son halini almaktadır .

 

 

 

 Kısırlık Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli % 100 Bitkilerden yapılan doğal gıda takviyelerini görmek için buraya tıklayınız . . .     

 

varikosel fotoğrafları ,varikosel grade 3 ,varikosel grade 3 nedir ,varikosel grade 3 hakkında Umumi veri ler ,varikosel için şifalı bitkiler ,varikosel için şifalı bitkiler hakkında veri ler ,varikosel ne demek ,varikosel hakkında veri ler ,varikosel operasyonu ,varikosel operasyonu hakkında veri ler ,varikosel operasyonu nedir ,varikosel operasyonu hakkında veri ler ,varikosel sonrası gebelik ,varikosel sonrası gebelik olur mu ,varikosel şifalı bitkilerle Tedavi(iyileştirme) si ,varikosel tekrar edermi ,varikoselin ,varikoselin sebep leri ,varikoselin sebep leri ,varikoselin Tedavi(iyileştirme) si ,varikoselin türleri ,varikoselin dereceleri ,varikoselin aşamaları ,varikoselin Tedavi(iyileştirme) si ,varikoselin bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si ,varikoselin ilaçları ,varikoselin

 


Kısırlık

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp