Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Acnelyse Krem

  Acnelyse krem nedir ?

 

    Acnelyse krem hakkında avantaj lanacağınız veri leri bu sayfada sizler için araştırıp bulduk .

 

 

   FORMULÜ:


  % 0 ,1 Retinoik asit = Tretinoin (etken madde) . Propil Paraben . Metil Paraben (koruyucu) . Butil Hidroksi Tolyen (antioksidan) içerir .

   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:


  Farmakodinamik Özellikler :

  Acnelyse Krem’in bileşiminde bulunan Retinoik Asit foliküler epitel hücrelerinin birbirine yapışmasını vede mikrokomedon oluşumunu azaltır . Tretinoin ayrıca mitotik aktiviteyi stimüle eder; foliküler epitel hücrelerin devrini arttırır . Bu özellikleriyle komedon oluşumunu önler , epitelin ekfoliasyonunu sağlar vede akne vulgaris Tedavi(iyileştirme) sinde istenen etkileri gösterir .

   Farmakokinetik Özellikler :

 


  Susuz topikal tretinoin formülasyonlarının 10 gün süre ile uygulanan tekrarlanan dozlarının % 8' inin sistemik ollaraak emilime uğrayabileceği bildirilmiştir . Bu oran sulu topikal tretinoin formülasyonları için % 1 .41 ollaraak belirlenmiştir . İlaç geniş yüzeylere uygulandığında yada uzun süre kullanıldığında emilimi artabilir . Topikal ollaraak uygulanan tretinoin dozunun % 4 .45'inin renal yol , % 1 ,58'inin ise safra yolu ile eliminasyona uğradığı bildirilmiştir .

   ENDİKASYONLARI :

 


  Akne vulgaris , açık komedon , psoriazis , lameller iktiyozis epidermolitik hiperkeratoziste kullanılır .

   KONTRENDİKASYONLARI :

 


  Bileşimindeki maddelerden herhangi 1 kiþiye karşı , önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir .

   UYARI / ÖNLEMLER :

 


   GEBELERDE VE EMZİKLİLER:

  Genel
  Duyarlılık yada kimyasal iritasyon oluşursa , Tedavi(iyileştirme) kesilmelidir . Acnelyse Krem kullanımı sırasında , hastanın güneş ışığı ile teması en aza indirilmelidir . Güneş yanığı oluþan hastalar tamamen iyileşinceye kadar Acnelyse Krem kullanılmamalıdır . Ultraviyole ışığı ile temas mani lenemiyorsa , güneş ışığını mani leyici ajan(gimen) ların kullanımı önerilmelidir . Acnelyse Krem , gözlere , mükoz memebranlara , burun kenarlarına vede ağıza temas
etmemelidir . Topikal kullanım , uygulama bölgesine iritasyona bağlı bölgesel eriteme vede ciltte soyulmaya sebep meydana gelebilir . bölgesel iritasyon aynı şiddetle Daimi ederse , hastalara ilacı daha seyrek kullanmaları; geçici 1 süre için ara vermeleri yada tamamen bırakmaları önerilmelidir . Ekzematöz deri bölgelerinde iritasyona sebep olduğu bildirilmiştir; bu sebep le , böyle hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır .


  Gebelik Kategorisi C ' dir .
Hamilelik sırasında kullanıldığında : yeni doğanlarda gastrointestinal vede üriner sistemde malformasyona ( ileal atresi , orta bağırsakta düğümlenme , kısmi pelvi-üreterik bağlantı tıkanıklığı ile 1 arada sağ hidroknefroz ) sebep olduğu rapor edilmiştir . Bu sebep le gebe kadınlarda kullanılmamalıdır . Emziren kadınlarda ise risk/yarar ilşkisi değerlendirilerek kullanılmalıdır .

   YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:


  Duyarlı kişilerin ciltlerinde kızarıklık , ödem , veziküle yada kabuklanma oluşabilir . Böyle 1 Hal ortaya çıkarsa , ya ciltte düzelme olana kadar ilaç kesilmelidir yada ilaç , hastanın tolere edebileceği 1 düzeyde uygulanmalıdır . Topikal Tretioin’e karşı gerçek kontakt allerji çok
nadiren ortaya çıkmaktadır . Acnelyse Krem , hipo yada hiperpigmentasyona sebep meydana gelebilir . Bugüne kadar Acnelyse Krem ile alakalı ollaraak ortaya çıktığı bildirilen yan etkiler , Tedavi(iyileştirme) kesildikten 3-5 gün sonra ortadan kalkmaktadır .
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ .

   İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :


  Tedavi(iyileştirme) edici sabunlar vede temizliyicilerle 1 arada kullanıldığında , kuvvetli 1 kurutucu etki ortaya çıkmaktadır . Kükürt , Rezorsin yada salisilik asit içeren preparatlar Acnelyse Krem ile 1 arada kullanılıyorsa çok dikkatli olunmalıdır .

   KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :


  Acnelyse Krem günde 1 kez vede gece olmak koşuluyla , parmak ucu ile lezyonlu bölgeye çok hafif sürülür . Uygulama ile ciltte geçici 1 sıcaklık vede batışma hissi meydana gelebilir . Gerekirse , Tedavi(iyileştirme) ye ara verilerek yada uygulama sıklığı azaltılarak , hastanın tolere edeceği doz ayarlanabilir . Tedavi(iyileştirme) nin ilk haftalarında enflamatuar lezyonlarda artış meydana gelebilir . Bunun sebebi , ilacın lezyonlar üzerindeki tesiri dir vede ilacın kesilmesini gerektirmez . Tedavi(iyileştirme) sonuçları 2-3 hafta sonra ortaya çıkmaktadır , amma tam avantaj sağlanması için 6 haftadan aþırı süre gerekebilir . Lezyonlar düzelmeye başladıktan sonra ilaç , daha       * Prospektüs veri leri ilaç firmasının web sitesinden alınmıştır .
 
 

 Etiketler: acnelyse krem , acnelyse krem avantaj ları , acnelyse krem etkileri , acnelyse kem zararları , acnelyse kremi , acnelyse , acnelyse krem içeriği , acnelyse krem fiyatı , acnelyse krem siparişi , acnelyse kremleri , acnelyse akne krem , acnelyse Sivilce(akne) (akne) kremleri , leke , Sivilce(akne) (akne) , akne , kremler , kremleri , kremlerin avantaj ları , kremlerin avantaj ları , bitkisel(doðal) kremler ,

 

 %100 Bitkisel(doðal) içerikli Cilt Bakım Ürünlerimizi İncelemek İçin Tıklayınız . . .

 

 

 

 
 

 


Kremler

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp