Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kireçlenmeye İyi Gelen Kaplıcalar

 

Kireçlenmeye İyi Gelen Kaplıcalar hakkında Umumi veri ler;

 

Kireçlenmeye iyi gelen kaplıcalar hangileridir , kireçlenme Tedavi(iyileştirme) sinde kaplıcaların etkileri hakkında tüm merak ettikleriniz bu yazımızda yer almaktadır . . . Konunun teferruat larına bu sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz . . .

 

Kireçlenme Tedavi(iyileştirme) sinde tesirli oluþan %100 bitkisel(doðal) ürünlerimizi görmek vede veri almak için  tıklayınız . . .

 

KAPLICANIN ETKİNLİĞİ HANGİ FAKTÖRLERLE İLGİLİDİR ?


Suyun sıcaklığı , İçerdiği kimyasal maddeler , Kaynak bölgesinde bulunan mikroskobik canlı lar , Havadaki nem oranı , Havanın sıcaklığı , Atmosfer basıncı , Rüzgar…

KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA KAPLICANIN YERİ NEDİR ?


Kas-İskelet sistemi hastalıklarında esas Tedavi(iyileştirme) yöntemleri :
İstirahat Rahatsızkiþi bölgenin korunması , İlaç Tedavi(iyileştirme) si , Fizik Tedavi(iyileştirme) si , Egzersiz Tedavi(iyileştirme) si , Rehabilitasyon , Cerrahi Tedavi(iyileştirme) dir .

Kaplıca Tedavi(iyileştirme) si Fizik Tedavi(iyileştirme) nin Hidroterapi (su ile yapılan Tedavi(iyileştirme) ) alt grubu içinde değerlendirilebilir . Temel Tedavi(iyileştirme) yöntemleri ile kombine edilerek doktor kontrolünde uygulanacak oluþan Kaplıca Tedavi(iyileştirme) si Kas-İskelet sistemi hastalıklarında büyük avantaj lar sağlayabilir .

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR ?


Kireçlenmeler , İltihabi Romatizma(rheumatism) lar , Yumuşak doku Romatizma(rheumatism) ları , Mekanik bel vede boyun mesele leri , Çalışma şart vede ortamına bağlı ağrılı tablolar , Ortopedik mesele ler; kırık sekelleri ,ameliyat komplikasyonları , Spor yaralanmaları , Kas hastalıkları , Nörolojik hasarlara bağlı mesele ler .

KAPLICANIN ETKİLERİ NASIL OLUŞUR ?


Kati ollaraak bilinmemektedir .Kaplıcanın Tedavi(iyileştirme) edici tesiri 2 ana mekanizma ile açıklanır:

    Biyokimyasal-Spesifik etki; su içinde bulunan erimiş mineral vede gazların deri yoluyla emilmesi neticesi vücut metabolizmasında değişikliklere sebep olmaları ,
    Termal-Nonspesifik etki; suyun sıcaklığı vede çevre faktörlerin tesiri ile kan dolaşımının artması , metabolizmanın hızlanması , sinir sisteminin vede hormonal sistemlerin uyarılması .

KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA HANGİ ÇEŞİT KAPLICA SULARI FAYDALIDIR ?


Kas-İskelet Sistemi hastalıklarında umumiyetle tuzlu ,kükürtlü ,karbondioksitli ,oligometalik vede radyoaktif sular tesirli olmaktadır (Kütahya Yoncalı bölgesindeki sular bu özelliktedir) .

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR ?


    Hastalığın kati teşhisi konulmalıdır .
    Hastalığın aktivasyon derecesi , yaptığı bölgesel vede sistemik hasarlar değerlendirilmelidir .
    Hastanın sistemik-dahiliye kontrolü muhakkak yapılmalıdır .
    Rahatsızkiþi kaplıca kürü esnasında izlenmeli ,yararlı vede zararlı etkiler gözlenmelidir .

HANGİ HASTALAR KAPLICAYA GİREMEZ ?


    Ateşli hastalıklar , sistem enfeksiyonları ,
    Alevli dönemde iltihabı-romatizmal hastalıklar ,
    Ağır kansızlık ,
    Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi vede benzeri habis hastalıklar ,
    Kanamalı hastalıklar vede kanamaya meyil ,
    Kadınlarda adet dönemleri , gebelik vede doğum sonrası dönemler ,
    Ağır kalp , Akciğer , Böbrek vede Karaciğer hastalıkları vede kafigelmez likleri ,
    Koroner arter hastalıkları; kalp krizi geçirmiş hastalar , yakın zamanda kalp anjini-spazmı geçirmiş hastalar ,
    Oynak hipertansiyonu yada kan basıncı sürekli sistolik 150 mmHg üzerinde seyreden hastalar
    Yaygın varisler , iltihabı ve/veya tıkayıcı damar hastalıkları ,
    Kontrol altına alınmamış vede insüline bağımlı şeker hastalığı ,
    Akut yada kronik üriner , bilier vede istestinal tıkanmalar ,
    Açık yaralar ,
    6-12 aydan yeni , antikoagülan kullanan , yüksek risk faktörüne sahip Serebrovasküler hastalığa bağlı yarım felçli hastalar (hiç girmeseler daha iyi) ,
    Epilepsi vede benzeri nöbet geçiren hastalar ,
    Akıl hastaları vede ağır sinirsel mesele leri oluþan hastalar ,
    İleri yaşta vede düşkün hastalar ,
    Aşırı şişman hastalar ,

KAPLICA SULARINDA HANGİ ŞEKİLLERDE FAYDALANILIR ?


Kaplıcalardan: banyo , oturma banyosu , kısmi banyo , çamur banyosu vede buhur banyosu ollaraak avantaj lanılabilir .

KAPLICA TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR ?


    Tedavi(iyileştirme) süresi vede şekli; hastanın vede hastalığın durumuna , suyun özelliklerine göre belirlenir ,
    Tedavi(iyileştirme) süresi vasati 2-3 haftadır . Toplam banyo sayısı 15-20 etraf ında tutulur .
    Kürler günlük yada günaşırı yapılır . Günlük kürlerde haftada 1 gün ara verilir .
    Banyo süresi 5-25 dakika ollaraak belirlenir .Süre başlangıçta az tutulur , giderek artırılır .
    Banyo kürleri umumiyetle sabahları hafif 1 kahvaltıdan sonra uygulanmalıdır .
    Yeterli sıvı desteği sağlanmalıdır .
    Hastalar kürden önce muhakkak mesane vede bağırsaklarını boşaltmalıdır .
    Banyo içinde en rahat pozisyonda durulmalıdır .
    Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı su içinde egzersiz zor olmayan yapılır .
    Su içinde hareket deriden mineral vede gaz emilimini artırır .
    Aþırı hareket dolaşım sisteminde aşırı yüklenmelere sebep olur .
    Banyodan sonra Rahatsızkiþi iyice kurulanmalı vede iyi havalandırılmış 1 odada 30-60 dakika dinlendirilmelidir .
    Kaplıca kürü esnasında sebze vede meyve ağırlıklı gıdalar tercih edilmelidir .

KAPLICA YAN ETKİLERİ NELERDİR ?


Duyarlı hastalarda sıcağa tahammülsüzlük , fenalık hissi , baş ağrısı , tansiyon yükselmesi , çarpıntı , su elektrolit bozuklukları , ateş vs . meydana gelebilir .

YAN ETKİLER NASIL TEDAVİ EDİLİR ?


Bu hastalar hemen ortamdan uzaklaştırılıp dinlendirilmeli , lüzumlu müdahaleler yapılmalı vede Tedavi(iyileştirme) protokolü gözden geçirilmelidir .

KAPLICA KRİZİ NEDİR ?


Kaplıca Tedavi(iyileştirme) si başladıktan 4-7 gün sonra şikayetler azalmaya başlamışken aniden bire ağrılarda artma , ateş yükselmesi , uykusuzluk , iştahsızlık , bulantı-kusma , kabızlık vede ishal(diyare) , çarpıntı , terleme , üşüme , sıcağa vede soğuğa tahammülsüzlük benzeri bulguları oluþan 1 tablo ortaya çıkar . Buna Kaplıca-banyo Reaksiyonu vede Termal Krizi denir . Sebebi hormonal vede sinirsel ahenk mekanizmalarının bozulmasıdır . Acil Tedavi(iyileştirme) gerekmektedir .

Adapazarı-Kuzuluk Kaplıcaları

 

Afyon-Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi

Afyon’a 22 km . uzaklıkta , Eskişehir karayolu vede demiryolu güzergahları üzerindedir . Su sıcaklığı: 40-71 derecedir . Romatizma(rheumatism) l , kalp vede dolaşım sistemi , böbrek vede idrar yolları , karaciğer , safrakesesi , sindirim sistemi , metabolizma bozuklukları , kireçlenme vede cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir .

Afyon-Sandıklı-Hüdai Termal Turizm Merkezi

Sandıklı İlçesi’ne 7 , Afyon’a 66 km . uzaklıktadır . Su sıcaklığı 70 derecedir . Romatizma(rheumatism) l hastalıklar , ağrılı sendromlar , kalp vede kan dolaşımı hastalıkları , Eklem(joint) -kireçlenme rahatsızlığı , sinir vede kas yorgunluğu , kadın hastalıkları Tedavi(iyileştirme) leri için gidilmektedir .

Afyon-Ömer vede Gecek Termal Turizm Merkezi

Afyon-Kütahya karayolu üzerinde , Afyon’a uzaklığı 15 km . uzaklıktadır . Su sıcaklığı 51-98 derecedir . Romatizma(rheumatism) l , deri , kalp vede kan dolaşımı , sindirim , Eklem(joint) vede kireçlenme , karaciğer , safrakesesi , gıdaalımı bozukluğu , sinirsel vede kadın hastalıklarını Tedavi(iyileştirme) amacıyla tercih edilmektedir .

Ankara-Kızılcahamam Termal Turizm Merkezi

Kızılcahamam İlçesi’ndedir . Su sıcaklığı kaplıca kaynağında 47 derecedir . İçme kürleri; karaciğer , safra kesesi , mide , bağırsak vede metabolizma hastalıkları için , banyo kürleri ise; kalp , dolaşım bozuklukları , Romatizma(rheumatism) için uygulanmaktadır .

Balıkesir-Gönen Termal Turizm Merkezi

Gönen İlçesi’nde , Gönen çayı kenarındadır . Su sıcaklığı 52 derecedir . İçme kürleri; karaciğer , safra yolları , böbrek fonksiyonları için , banyo kürleri ise; Romatizma(rheumatism) , kırık sekelleri , ağrılı vede Enfeksiyon lı kadın hastalıkları , kalın bağırsakların ağrılı , spastik Enfeksiyon ları , damar sertliği , nörolojik vede vasküler komplikasyon sekelleleri vede nekahet dönemleri için uygulanmaktadır .

Bursa-Çekirge Termal Turizm Merkezi

Bursa’nın Çekirge mevkiindedir . Su ısısı 47-78 derecedir . Banyo kürleri; Romatizma(rheumatism) l sendromlar , hareket sisteminin diğer ağrılı hastalıkları , kronik Enfeksiyon lı vede ağrılı kadın hastalıkları , damar tıkanıkları için uygulanmaktadır . İçme kürleri ise; karaciğer , safra yolları , hafif Diabet(þeker hastalıðı) , kriz devrelerinin dışında gut hastalığı , kanda aþırı miktarda yağ birikintileri görülen şişmanlıklar için uygulanmaktadır .

Bursa-İnegol Oylat Termal Turizm Merkezi

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nin 27 km . güneyindedir . Suyun ısısı 40 derecedir . Şişmanlıkta tesirli olduğu emare liyor .

Çanakkale-Ezine-Kestanbol Termal Turizm Merkezi

Çanakkale’nin Ezine İlçesi’ne 15 km . Marmara Denizi’ne ise 2 km . uzaklıktadır . Suyun ısısı ana kaynakta 67 derece , çamur suyunda 68 derecedir . Banyo , çamur banyosu , inhalasyon , serpinti kürleri ile Enfeksiyon lı kadın hastalıkları , Romatizma(rheumatism) , siyatik , kireçlenme , bazı kemik tüberkülozlarında tesirli olduğu emare liyor .

Denizli-Pamukkale Termal Turizm Merkezi

Ege Bölgesinde , Denizli ilinin 20 km . Kuzey(þimal) inde , tarihi Hierapolis harabelerinin yanındadır . Suyun Isısı: 33-35 ,5 derecedir . İçme kürleri; sindirim sistemi , özellikle mide , bağırsak , karaciğer , safra yolları fonksiyon bozuklukları , safra kesesi vede safra yollarının kronik Enfeksiyon ları , taşları , şişmanlık , Diabet(þeker hastalıðı) , gut için uygulanmaktadır . Banyo kürleri ise; dolaşım sistemine iliþik hastalıklar , kalp , beyin vede atar damarlardaki iskemik sendromlar , damar sertliği , tansiyon değişimi , bronşiyal astım vakalarında uygulanmaktadır .

Eskişehir-Sarıcakaya-Sakar Termal Turizm Merkezi

Eskişehir’e 33 km . uzaklıkta Sarıcakaya ilçesindedir . Su ısısı 35 derecedir . Diabet(þeker hastalıðı) , şişmanlık , gut gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurları , bu arada şeker vede yağları temizlediği , asit ürik fazlalığının idrarla atılmasını sağladığı , böbrek taşlarının büyümesine mani olduğu önümüzdeki sürülmektedir .

İzmir Balçova (Agamemnon) Termal Turizm Merkezi

Adnan Menderes Havalimanına 25 km . , kent merkezine ise 8 km . uzaklıktadır . Kaynak vede kuyu sularının sıcaklığı 45-140 C° Derece arasında değişmektedir . Romatizma(rheumatism) l hastalıklar , sindirim sistemi , göz hastalıkları , metabolizma bozuklukları , karaciğer-safra kesesi hastalıkları , dolaşım vede kalp hastalıkları , sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiği önümüzdeki sürülmektedir .

İzmir-Çeşme-Sifne Ilıca vede İçmeleri

Çeşme İlçesi’nin 6-7 km . doğusundadır . Su sıcaklığı 42 derecedir . Banyo vede çamur kürlerinin Romatizma(rheumatism) l hastalıklar , kadın hastalıkları , metabolizma bozuklukları üzerinde tesirli olduğu , içme kürlerinin ise müshil tesiri yaptığı , karaciğer , safra kesesi vede pankreasın salgı faaliyetini hızlandırdığı emare lmektedir .

Konya-Ilgın Termal Turizm Merkezi

Konya’ya 88 km . uzaklıkta , Ilgın ilçesinde , Ilgın-Akşehir yolunun ikinci kilometresinde bulunmaktadır . Su sıcaklığı 42 derecedir . Romatizma(rheumatism) l sendromlar , karaciğer , safra yolları , metabolizma hastalıklarının Tedavi(iyileştirme) sinde avantaj lanılmaktadır .

Kütahya-Harlek (Ilıcaköy) Termal Turizm Merkezi

Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde , Kütahya’ya 27 km . uzaklıktadır . Su sıcaklığı 25-43 C° Derece arasındadır . Romatizma(rheumatism) l hastalıklar , karaciğer , safra yolları vede cilt üzerinde tesirli olduğu emare lmektedir .

Manisa-Demirci-Hisar Kaplıcaları vede Termal Tesisleri

Demirci ilçesine 4 km . mesafede bulunan Hisar Kaplıcalarının çeşitli Romatizma(rheumatism) l hastalıklarda , metabolizma hastalıklarında vede mide-bağırsak hastalıklarında Tedavi(iyileştirme) maksatlı kullanılmaktadır . Su sıcaklığı 37-48 C° Derece arasında değişmektedir .

Muğla-Köyceğiz-Sultaniye Termal Turizm Merkezi

Köyceğiz Gölü’nün batı sahilinde vede Ölemez Dağı’nın eteklerindedir . Su sıcaklığı 42 derecedir . Romatizma(rheumatism) l hastalıklar , cilt , kan dolaşımı , kalp hastalıkları , solunum yolu , sinir sistemi böbrek vede idrar yolları rahatsızlıkları , kadın hastalıkları , metabolizma bozuklukları vede nekahet dönemlerinde tesirli olduğu emare lmektedir .

Samsun-Havza Aslan Ağzı-Kızgözü Kaplıcaları

Samsun Ankara karayolu üzerinde , 85 . kilometrededir . Çeşitli Romatizma(rheumatism) , kırık-çıkık sekelleri vede mevzi ağrıları , sinir , mide , bağırsak , metabolizma , kansızlık gibi hastalıklara iyileştirici etki yaptığı söylenmektedir . Su sıcaklığı 56 derecedir .

Sivas-Kangal Balıklı (Yılanlı) Çermik
Sivas’a bağlı Kangal İlçesi’nin 17 km . Kuzey(þimal) doğusundadır . Su sıcaklığı 36 derecedir . Vücuttaki yara , Sivilce(akne) (akne) , Eczama(egzama) , sedef gibi cilt hastalıklarına karşı tercih edilmektedir .

Tuzla Kaplıcaları Sağlık vede Turizm Tesisleri

E-5 Karayolu’nun 400 m güneyinde , sahil yolu üzerindedir . Sabiha Gökçen Havalimanına 17 km mesafededir . Romatizma(rheumatism) l hastalıklar (romatoid artrid) , kireçlenmeler , kadınlarda görülen fonksiyonel kısırlık vede iltihabi hastalıklar , ortopedik ameliyatlar sonrası iş vede olaðan yaşantıya sağlıklı dönebilme gibi pek çok hastalığa iyi geldiği emare lmektedir .

Şifalı suların içme bölümü ise mide-barsak sistemi hastalılarından kronik gastrid , mide salgı bozukluğu vede kabızlığa , böbrek vede idrar yolları hastalıklarından böbrek taşları , kronik böbrek vede yolları Enfeksiyon larına , şeker hastalığına vede safra kesesi taşlarına iyi geldiği emare lmektedir .

Yalova-Armutlu

Armutlu Kaplıca suları kimyasal sınıflandırılma bakımından “sülfatlı , bikarbonatlı , klorürlü , kalsiyumlu , sodyumlu vede korbondioksitli” sular sınıfına girerler . Kaynaklardaki mineral miktarı , litrede 2 .100 - 2 .421 mg arasındadır . Ayrıca kalıcı radoaktivitesi bakımından Marmara Bölgesi’nin varlıklı sularındandır (1 .04 miliküri / lt .)
İstanbul Üniversitesi Hidroklimatoloji Kürsüsünden alınan değerlendirme neticesine göre , bu sular ihtiva ettikleri sülfat vede bikarbontlar dolayısyla sindirim sistemi üzeride tesirli dirler .
Hareket sisteminin hastalıklarından Artrozlar denilen yıpranma Romatizma(rheumatism) larının tamamında , fibrozitisler denilen yumuşak doku Romatizma(rheumatism) larının tamamında vede artritiz denilen Enfeksiyon lı Eklem(joint) Romatizma(rheumatism) larının alevli dönemi geçip sakinleştiği vakitler ın tümünde banyo kürlerinden hem Tedavi(iyileştirme) edici hem de koruyucu ollaraak avantaj lanılabilir .

Yalova Termal Turizm Merkezi

Yalova İlinin 11 km . batısında , ormanlık 1 boğaz içindedir . Su sıcaklığı 55-60 derecedir . Banyo kürleri; Romatizma(rheumatism) l hastalıklar başta olmak üzere , hareket sisteminin ağrılı hastalıkları , ameliyat geçirmiş ağrılı batın hastalıkları , kronik Enfeksiyon lı vede ağrılı kadın hastalıkları , bacaklardaki bazı damar tıkanıkları için uygulanmaktadır . İçme vede banyo kürleri ise Diabet(þeker hastalıðı) , gut , şişmanlık gibi metabolizma hastalıkları , kanda biriken kolesterin , lipid gibi yağ cisimlerinin temizlenmesi vede asit ürik birikiminin idrar yoluyla atılması için uygulanmaktadır .


Kireçlenme

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp