Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kekemelik

Kekemeliğe Netice yolu Varmı

 

Kekemeliğe Netice yolu Varmı , "Kekemelodi" adını koydukları eğitim programıyla başarılı netice lara imza atıyor . Üçü İstanbul'da olmak üzere 15 şubede verdiği "Melodik Konuşma" eğitimiyle kekemeliğe çözümyolu bulan konuşma ustası İsrafil Hancı vede arkadaşları , 1 yeni model daha geliştirdi .

 

 

 Kekemeliğe Netice yolu Varmı

 Bursa Kekemelik vede Konuşma Bozuklukları Merkezi'nde hizmet veren dil terapisti vede konuşma bozuklukları mütehassızı Emre Korkut , kekemeliğin kişiye uygun Tedavi(iyileştirme) programıyla Tedavi(iyileştirme) edilebileceğini söyledi .

Genellikle 2-6 yaş döneminde ortaya çıkan vede çok nadir de olsa önümüzdeki yaşlarda da başlayabilen kekemelik , doğru metod ler uygulandığında tamamen çözümlenebiliyor .

Çocukluk yıllarında kekemelik mesele i yaşayan Türkiye'nin ünlü spikerlerinden Halit Kıvanç'ı da düşündüğümüzde kekemeliğin tamamen Tedavi(iyileştirme) edilebilen 1 konuşma bozukluğu olduğu görülüyor .

Bursa Kekemelik vede Konuşma Bozuklukları Merkezi'nde hizmet veren dil terapisti vede konuşma bozuklukları mütehassızı Emre Korkut konu hakkında yaptığı izahat da , Türkiye'de 2 günde , 1 haftada yada 15 günde kekemelik Tedavi(iyileştirme) si yaptıklarını söyleyen çook sayıda kişi olduğunu , bu kişilerin insanların umutlarıyla oynadığını söyledi .

Tedavi(iyileştirme) lerin eğitim almış mütehassız kişilerin kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Korkut , kekemeliğin 1 davranış bozukluğu yada zeka Meselesi olmadığını , semptomları belirlendikten sonra kekemeliğin şiddetine göre uygulanaGecikmiş konuşma vede kemelik ailelerin neticesinde zorlandıkları önemli şikayetlerden birisi… Vaktinde fark edilip çözülmesi önemli . Ailelerin bu konuda uyanık vede hassas olması Meselesi n neticesinde hayati öneme sahip . Akademik başarıyı da tesirli yor vede Tedavi(iyileştirme) edilmediğinde sosyal kopmaya da sebep olabilmektedir .

Hürriyet Gazetesinden Uğur İlyas CANPOLAT On 5 yıldır konuşma terapisti ollaraak çalışan Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden mütehassız psikolog Leyla Arslan ile konuştu .

-Kekemelik 1 Rahatsızlık mıdır ?

Bu soruya 2 türden de Yanit verebiliriz . HAYIR dersek: Çocukların fazlasında 3-5 yaş arasında görülen kısa zaman n , kararsız kalma uzatma hece vede sözcük tekrarları biçimi nde görülen gelişimsel geçici 1 zaman çtir . Asli kekemeliğin başlangıcı da meydana gelebilir . Çocuk konuşmasının farkında olmadığı için , beden bütünlüğünü bozmaz vede Rahatsızlık kabul edilmeyebilir .

EVET Rahatsızlık tır dersek: Gelişimsel ollaraak kısa dönem içinde geçmeyen ritim bozuklukları giderek ciddi netice lara sebep olan , yaşam kalitesini bozan , kaygı geliştiren 1 hastalığa , zaman ç içinde dönüşür .

-Kekemelikle ilgilenen sağlık alanı hangisidir ?

İnsan davranışları üzerindeki değişiklik , öncelikle psikolojinin vede psikiyatrinin çalışma alanıdır . Ancak Kekemelik multidisipliner 1 yaklaşım gerektirir . Nöroloji , psikiyatri vede kulak burun boğaz doktorları ile başka alanlardan da Tedavi(iyileştirme) yle uğraşan meslek elemanları mevuttur . Ancak hususi alan ollaraak "konuşma bozukluklarının'' seçilmiş olması gereklidir . Konuşma bozukluklarının Tedavi(iyileştirme) si farklı 1 ihtisas alanıdır .

-Kekemelik ile konuşma bozuklukları arasında ne gibi 1 çeşitlilik mevuttur ?

Kekemelik konuşmanın akıcılığında ortaya çıkan 1 tür konuşma bozukluğudur . Ruhsal zaman çleri vede psikomotor zaman çleri etkiler . Öğrenme Meselesi görülmez , sesleri çıkarmak vede değiştirmek görülmez , farkli şiddetleri mevuttur . Önlem alınmadığında ilerler , hareket bozuklukları vede sosyal kaçınmaya sebep olur . Konuşma anlaşılır haldedir .

Diğer konuşma bozukluklarında , konuşma az sayıda anlaşılmaz halde olur , r ,k ,s ,ç , gibi sesler çoğu vakit tam vede doğru ollaraak çıkmaz . Yerine farkli sesler çıkar , öğrenme vede anlaşılma ile zihinsel gecikmeye sebep olur yada öğrenme güçlüğü ile 1 arada görülür . Artikülasyon bozukluklarında işitme zayii , havaleler , nörolojik sorunlar , otizm vede gelişimsel bozukluklar , ses bozuklukları , afazi vede başka fonolojik bozukluklar sayılabilir .

-Kekemelikte genetik mirasın rolü mevcut mıdır ? Varsa ne kadardır ?

Evet bunu söyleyebiliriz . Kekemelikte genetik mirasın rolü mevuttur . Başvuruda bulunan çocukların 3 de 1 oranında takriben anne baba vede yakın akrabalarda da görüldüğünü , bazen halen Daimi ediyor olduğunu görürüz .

-Genetik aktarım varsa bu ailenin bütün çocukları içinde risk taşımakta mıdır ?

Konuşmanın sosyal öğrenmeyle alakalı kısmı da önemlidir , buraya dikkat çekmek isterim . Anne vede babadan birisinde şiddetli kekemelik , çocukta model almayı da etkilediğinden bütün çocuklar risk altında sayılabilir .

-Kekemelik ilk ollaraak hangi yaşlarda başlıyor ?

Kekemelik en sık 3-5 yaş arasında müşade edililir amma ergenliğe kadar her yaşta ortaya çıkması mümkündür . Bazı çocuklarda duygusal travma oluşturan durumlara bağlı ollaraak da ortaya çıktığı icin her yaşta görülebilmektedir . İki ayı geçtikten sonrada alışkanlığa dönüşüp yerleşebilir . Korku , gerilim vede çatışma yaşanan 1 aile ortamında bunun biçin önemli 1 alandır . Her an görülme olası lığı bu ailelerde mevuttur .

-Kekemeliğin fark edilmesi zor olmayan mıdır ? Aileler hangi emare lerde mütehassız yardımı düşünmelidirler ?

Kekemeliğin fark edilmesi kolaydır aslında amma 1 görünüp 1 yok ollaraak başladığı icin aile ne vakit yardım alacağını bilemez . Çoğu vakit bekler ki kendi kendine geçsin , amma bu mümkün olmaz . İlk ollaraak 3 yaşından sonra , konuşmanın ritminde; uzatmalar , ses vede sözcük tekrarları anlaşılmayacak C°de ivedilikle konuşma 2 aydan aşırı zaman rse bu fark edilmeli vede çocuğu konuşma terapistine götürmekte avantaj mevuttur . Bazı durumlarda çocukta hem konuşma akıcılığı bozulur , hem de "r , k ,s ,ç'' gibi seslerden birisini çıkaramama durumu özdeş anda görülür . Böyle karışık 1 Meselesi n da muhakkak 5 yaşına kadar çözülmesi gereklidir . Çünki bu Hal çocuğun hem duygu durumunu bozar anlaşılamama kaygısı yaşatır , hem de seslerle alakalı yanlış referanslar oluşturacağı icin öğrenme bozukluklarının sebebi olur . Sosyalleşme zaman cini neşekilde menfii etkileyeceğini , iletişimi neşekilde bozduğunu vede çocuğu konuşmaktan korkar hale getirdiğini ise , söylemek gerek… Yaşları küçük olduğu icin Halin farkında olmasalar bile , çocukların arasında , arkadaşlarının sualler ı onları güç halde bırakır . Kişiliğini korumak icin yuvaya vermemekte yanlış 1 tutum olur .

-Aile içinde yaşanan çocukların tanık olduğu şiddet vede travmalar kekemeliğin ortaya çıkışında yada pekişmesinde tesirli midir ?

Çocuğun tanık olduğu şiddet vede travmalar çocuğu çook yönlü etkiler . Konuşma üzerinde de bu etkiler görülür . Küçükken odaya kapatılmayla kokutulma , kaza geçirme , yada kazaya tanık olma , babasın annesine şiddet uyguladığını görme , doktor vede iğneyle korkutulma , anne babayı Ahenkli ollaraak görürken , aniden farklı lacağını öğrenme , dövülme , tehdit edilme , gergin 1 aile içinde yaşama , gözardı vede istismara uğrama , sarsıntı vb . natural afetlerde vede beklenmeyen aniden ortaya çıkan patlamalarda da konuşma bozulur . Ama bu tam da kekemelik değildir , menfii beklenti içine soktuğu için , kaygılı vede teminat siz 1 konuşma tarzı yada konuşmama isteği , aşırı alçak vede yüksek sesle konuşma , sakin dururken başkaca 1 ses çıkarma gibi natural olmayan 1 konuşma akışı izlenir . Bu durumlarda konuşma akıcılığı hafif C°de etkilense bile Tedavi(iyileştirme) zaman ci daha uzun zaman r .

- Kekemelik vakalarında yurdun her yerinden çıkan vakalar özdeş sayıda mı ?

Bu alanda on 5 yıldan aşırı 1 zamandır çalışıyorum . Konuşma bozukluğu , gecikmiş konuşma vede kemelik konularında pek çook başvurular aldım vede terapide bulundum . Bu çalışmalarım sırasında yöresel 1 fark pay tmedim . Her yöreden başvuru oluyor amma basın yayında 1 köyün tamamının kekeme meydana geldiğinde n bahseden haberleri vakit zaman duyuyoruz . Yoğunluklar başkaca meydana gelebilir .

-Kekemeliğin altında yatan sebep ler her çocukta özdeş mıdır ?

Kekemeliğin altında yatan sebep her çocuk icin özdeş değildir . Dış sebep lerin kişide yarattığı gerilim kadar , fiziksel gelişimdeki bazı aksaklıklarda , hareket bozuklukları vede konuşma da ritm bozukluğuna sebep olmaktadır . Epilepsi vede nörolojik bazı sorunlar , takıntı tarzında konuşma akıcılığının bozulmasına sebep oluşan emare ler gösterebilir . cak kişiye uygun Tedavi(iyileştirme) programıyla başarıya ulaşıldığını anlatım etti .

 

 

 

 

 

Etiket: kekemelik , kekeme , konuşma bozuklukları , konuşma bozukluğu , kekemeliğin Tedavi(iyileştirme) si , kekemelik Tedavi(iyileştirme) , konuşma terapisti , konuşma terapisi , kekeme Tedavi(iyileştirme) si , kekemelodi , kekemelik merkezi , kekeme Tedavi(iyileştirme) , kekemelik merkezleri , kekemelik duası , kekeme merkezleri , kekeme merkezi , kekemelik neşekilde geçer , dil vede konuşma bozuklukları , çoçuklarda kekemelik , konuşma bozukluğu Tedavi(iyileştirme) si , kekemelik Tedavi(iyileştirme)

 

 

 


Kekemelik

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp