Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kanser

Mütehassız lar , Japon eriği ollaraak malum Ginkgo Biloba bitkisinin , içeriği sebebi yle kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda kanamaya eğilimi artırdığını emare yor . Hususiyetle kanı sulandıran ilaçları kullananlarda (Kumadin-Heparin) ölümcül kanamalar görülüyor .

Üründe mevcut oluşan antioksidan(antikanser) hususi likler kemoterapi vede radyoterapi tesiri ni azaltabilir . Bu ürün farklı ca karaciğerdeki bazı Enzim(enzyme) leri etkileyerek , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ilaçlarının etken liğinde azalma yada yan etkilerinde artmaya yol açabiliyor vede antitümör-antibiotik alanların uzak durması gerekiyor . Kemoterapi vede radyoterapi sırasında Ginkgo kullanılmaması gerekiyor .

Koni çiçeği , kirpi otu ollaraak malum Echinacea da karaciğerde yıkılan bazı ilaçların etken liğini azaltabildiğinden kemoterapi ile 1 arada alınması tavsiye lmiyor .

Iressa , tarceva , irinotecan , topotecan , siklofosfamid , etoposide , teniposide , taxol , docetaxel , vincristine , vinblastin ilaçlarını kullananların bu üründen katiyetle uzak durması isteniyor .


Kanser

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp