Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Nodülün Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si

Nodülün Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si , Troid(guatr) Nodülleri Troid(guatr) Bezi İçinde Oluşan vede Bezin Normal Dokusuna Benzemeyen Leblebi yada Ceviz Büyüklüğünde Olabilen Anormal Dokulardır .

 Nodüller için en önemli endişe konusu % 5’inde Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olmasıdır .


Nodüllerin % 50’si tek nodül , % 50’si çok nodül (multipli nodül) ollaraak bulunur .Tek nodül yada çok nodül de olsa kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oranı aynıdır (% 5) .


Nodüller elle muayene sırasında saptanabildiği gibi Troid(guatr) ultrasonu ile de saptanır .


Troid(guatr) sintigrafisi bulgularına göre nodüller soğuk , sıcak vede ılık nodül ollaraak 3’e ayrılır .


Nodüllerin % 70-80’nini soğuk nodül , % 10’unu sıcak nodül , vede % 10’unu ılık nodül oluşturur .


Soğuk nodüllerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oranı daha fazladır . Sıcak nodüllerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oranı az olsa da kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yine de meydana gelebilir .


Şikayet vede emare ler :


Nodüler guatrı oluþan hastaların çoğunda herhangi 1 şikayet yoktur .


Boyunda şişkinlik meydana gelebilir . Bazen nodül içine kanama(kan kaybı) olursa ağrı oluşabilir .Nodül çok büyürse baskı yaparak nefes darlığı vede yemek yeme de sıkıntı yapabilir .


Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi şüphesi oluþan nodüller hangi nodüllerdir ?


Nodül Tedavi(iyileştirme) ye rağmen hızla büyüyorsa , boyun bölgesinde lenf bezlerinde şişme varsa , çok sert vede yapışık ise , seste kalınlaşma varsa , soğuk vede tek nodül ise Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yönünden şüphelenmek gereklidir .


Nodüler Guatrlı hastalarda yapılan tetkikler :


1 . Troid(guatr) iğne biyopsisi :


Nodüler guatrlı tüm hastalara uygulanması gereklidir .Nodüllerin % 5’inde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olduğundan ilk yapılacak tetkik iğne aspirasyon biyopsisidir . Yapılması kolay , komplikasyonu olmayan 1 işlemdir .


Koldan damardan kan alıyor gibi nodülden olaðan plastik şırınga ile aspirasyon yapılır . Ağrı yapmaz . Yeteri kadar parça yada hücre gelmez ise tekrar biyopsi yapılır .


2 . Troid(guatr) ultrasonu :


Nodüllerin çapının daha iyi değerlendirilmesinde yada ele gelmeyen , küçük (< 1 cm) nodüllerin saptanmasında avantaj lıdır . Tedavi(iyileştirme) takibinde de önemlidir . Tedavi(iyileştirme) yle nodül çapının küçülüp küçülmediği ultrason ile daha iyi öğrenilir .


Doppler ultrasonu ile nodül kan akımının değerlendirilmesi nodülün iyi yada kötü huylu olup olmadığı hakkında veri verebilir .


3 . Troid(guatr) sintigrafisi :


TSH düzeyi düşük oluþan hastalarda yapılır . Nodülün sıcak mı soğuk mu olduğunu anlamamıza avantaj .4 . Troid(guatr) hormonları :


Serbest T3 , Serbest T4 vede TSH düzeylerine bakılarak hastanın hormonlarında düşüklük yada yükseklik olup olmadığı (hipertiroidi-hipotiroidi) anlaşılır .


TEDAVİTedavi(iyileştirme) nin nasıl yapılacağı konusunda nodülden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin patoloji neticesi çok büyük önem taşır .


Biyopsi patoloji neticesinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yönünden şüphe varsa Rahatsızkiþi ameliyata verilir .


Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmayan iyi huylu nodüllerde levotiroksin Tedavi(iyileştirme) si (Tefor yada Levotiron) yapılabildiği gibi ilaç vermeden sadece izleme(takip) de yapılabilir .


Nodülün çapı 3 cm’ den büyükse , gittikçe büyüyorsa , hızlı büyüme varsa vede boyunda lenf bezleri varsa kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi riski arttığından cerrahi Tedavi(iyileştirme) (ameliyat) yapılması uygundur .


Multinodüler Guatr(troid) dediğimiz 1 bezde aniden aþırı nodül olması halinde yine önce biyopsi yapılır . Multinodüler guatrlı hastalarda seçilecek Tedavi(iyileştirme) cerrahi Tedavi(iyileştirme) dir . İlaç Tedavi(iyileştirme) si de yapılabilirse de Tedavi(iyileştirme) ye yanıt azdır .


Sıcak nodüllerde hormonlar olaðan ise sadece izleme(takip) yapılabilir .


Eğer sıcak nodüllerde hormonlar yüksek ise (hipertiroidi varsa) önce ilaç Tedavi(iyileştirme) siyle hastanın hormonları olaðan düzeye getirilir vede ardından radyoaktif iyod Tedavi(iyileştirme) si yada ameliyat yapılır .Nodüler guatrlı hastalar iyodlu tuz vede iyod içeren öksürük şurupları kullanmamalıdır .


Ayrıca röntgen filmleri çekilirken koldan yapılan ilaçların iyodlu olduğu unutulmamalı vede bunun için röntgen çeken doktora veri verilmelidir .
Etiketler: Tiroide iyi Gelen bitkiler ,boğazda nodül emare leri ,boğazdaki nodüllere ne iyi gelir ,hipertiroidi bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) ,hipertiroide iyi gelen bitkiler ,tıroıt ,nodüle iyi gelen bitkiler ,Tıroit ,nodüllere bitkisel(doðal) çözüm ,guatra iyi gelmeyen yiyecekler ,tiroid nodülüne iyi gelen bitkiler ,serbest t3 yüksekliği ,ince iğne aspirasyon biyopsisi video ,boğazdaki nodüller ,tiroit hastalığına iyi gelen bitkiler ,

 


Kanser

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp