Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kanser

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li Akciğer FilmiKanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li akciğer filmi akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i neşekilde 1 Rahatsızlık tır sebep leri vede emare leri nelerdir kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde hangi metod ler kullanılır kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi icin bitkisel(doğal) Netice mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden amade lanmış % 100 Natural ürünlerimizi görmek icin buraya tıklayabilirsiniz . . .Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri vede Tedavi(iyileştirme) si


Akciğerde başlayan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 2 farklı tipe farklı lırlar . Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin birbirinden ayırımı , hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır . Her 2 tip kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de farkli biçim lerde gelişip yayılır vede Tedavi(iyileştirme) edilirler .


Secondhand Smoke and Lung Cancer
Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinden daha yaygındır vede Umumi ollaraak daha yavaş gelişir vede yayılırlar . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in 3 ana tipi mevuttur : Bu tipler arasında Tedavi(iyileştirme) vede yaşam zaman si açısından fark yoktur .
Küçük Hücreli Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e bazen de yulaf yulaf hücresi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ide de denir . Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine göre daha az yaygındır . Bu tipdeki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler daha ivedilikle gelişir vede bedeni n başka organlarına yayılması da daha fazladır .

Akciğerlerde başlayan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 2 tipe farklı lırlar . Mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre küçük olmayan hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i . Her tip akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i başkaca biçim de büyür , gelişir vede Tedavi(iyileştirme) edilir .


Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde Risk Elementleri


Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluşumu tek 1 sebebe bağlanamaz . Yapılan araştırmalar neticesi akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin 1 çook sebebi bulunmuştur Çeşitli etkenler akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi meydana gelmesinde rol oynayabilir . . Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulaşıcı değildir . Bazı insanların akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riski başkaları nden daha fazladır . Aşağıdaki durumlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi riski artmaktadır .

Sigara(tütün mamülleri) içmek akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine sebep olur . Tütündeki zararlı maddeler (karsinojen) akciğerdeki hücrelere zarar verir . Zamanla bu zararlı etkiler hücrelerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e sebep meydana gelebilir ler . Bir sigara(tütün mamülleri) içicisinin akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olması; hangi yaşta sigara(tütün mamülleri) içmeye başladığı , ne kadar zaman dir sigara(tütün mamülleri) içtiği , günde içtiği sigara(tütün mamülleri) sayısı , sigara(tütün mamülleri)yı ne kadar derin içine çektiğiyle alakalıdır . Sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak 1 kişinin akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riskini büyük oranda düşürür .

Puro vede pipo; puro vede pipo kullananlar bunları kullanmayanlara göre daha çook akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riskine sahiptirler . Kişinin kaç yıldır puro yada pipo içtiği , günde kaç adet içtiği vede ne kadar derin içine çektiği , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riskini etkileyen etkenler dir . İçlerine çekmeseler de puro vede pipo içicileri akciğer vede ağız kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin başka tipleri icin de risk altındadırlar .

Pasif içiciler (tütün dumanına maruzkalanlar); akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski pasif içicilik halinde da artmaktadır .
Asbest; Belli bazı endüstrilerde kullanılan vede natural ollaraak fiberlerde bulunan 1 mineral grubudur . Asbest fiberleri partiküllere farklı lmaya meyillidirler vede havada dolaşıp kıyafetlere yapışırlar . Bu partiküller solunduğu vakit akciğerlere yerleşirler vede orada akciğer hücrelerini zarara uğratırlar vede böylece kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme riskini artırırlar . Çalışmalar asbeste maruz kalan amale lerde akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha aşırı olduğunu göstermiştir . Bu artış gemi inşası , asbest madenleri , izolasyon işi vede fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda gösterilmiştir .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski asbest amale leri sigara(tütün mamülleri) içiyorlarsa daha fazladır . Asbest amale leri iş verenleri tarafından temin edilen koruyucu gereç leri kullanmak vede tavsiye edilen iş vede teminat lik prosedürlerini izleme(takip) etmek zorundadırlar .

Hava Kirliliği; Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ile hava kirliliğine maruz kalmak arasında 1 ilişki bulunmuştur . Ama bu ilişki alenice tarif edilememiştir vede daha aşırı araştırma yapılması gerekmektedir .

Akciğer Rahatsızlık ları; Verem gibi bazı akciğer Rahatsızlık ları kişinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riskini artırırlar . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin veremle etkilenen bölgelerde daha aşırı gelişme eğilimi mevuttur .

Hastanın hikayesi; Bir kere akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i oluşan kişinin tekrar ikinci akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski , hiiç kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmamış kişiye oranla daha fazladır . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i teşhisi aldıktan sonra sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak , ikinci 1 akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişmesini önleyebilir .

Riskli meslekler; madenciler , tekstil , izolasyon vede tersane amale leri , petro-kimya , baca temizleyiciler , plastik sanayi amale leri , maden vede kaynak amale leri , çamaşır suyu üreticileri ,cam seramik ,muşamba vede batarya amale leri ,boya ,dökümhaneler ,çelik amale leri

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden korunmanın en iyi yolu sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak yada hiiç başlamamaktır .


BULGULARIN FARKINA VARILMASI


Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin emare vede bulguları:

1- Bitmek bilmeyen vede zamanla daha kötüye giden 1 öksürük

2-
baki göğüs ağrısı

3- Kan tükürmek

4- Nefes darlığı

5- Hırıltılı nefes alıp-vermek .

6- Sık sık zatürre yada bronşit olması vede geçmemesi

7- Boyun vede yüzde şişkinlik

8- İştahsızlık vede kilo zayii

9- Yorgunluk

Bu bulgular akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden yada daha az ciddi durumlardan kaynaklanabilir .Bulguların 1 doktor tarafından değerlendirilmesi gereklidir .


AKCİĞER KANSERİNİN TANI KONUMU

emare lerin sebep lerini bulmaya yardımcı olması icin doktor kişinin geçirdiği Rahatsızlık ları , tütün kullanma ( sigara(tütün mamülleri) ,pipo ,puro vs .) durumunu , çevresel yada mesleki ollaraak maruz kaldığı maddeleri vede başka aile fertlerinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını sorgular . Göğüs röntgeni vede bazı testler isteyebilir . Eğer akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden şüpheleniyorsa balgam tetkiki (sputum sitoloji ; akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesi) ister .Bu tetkik akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ini tespit etmek icin zor olmayan vede avantaj lı 1 testtir . Doktorun kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den emin olmak icin akciğer dokusunu incelemesi gerekebilir .

Biyopsi ile alınan küçük 1 doku parçasının patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenmesi kişinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını gösterir .

Bu doku parçasını almak icin 1 çook metod mevuttur .

1) Bronkoskopi: İnce vede ışıklı 1 tüp ( bronkoskop) hava yollarını görmek icin ağızdan sokulur , hava yolları incelenir vede buradan küçük 1 doku parçası alınır .

2) İğne aspirasyonu: Göğüsten 1 iğne sokularak tümörden küçük 1 doku parçası alınması işlemidir .

3) Torasentez:
Bir iğne kullanılarak akciğerleri çevreleyen sıvıdan biraz alınıp bu misal ollaraak incelenmesidir .

4) Torakotomi:
Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanımak icin tümörden 1 parça almak gayesi yla göğüs kafesinin cerrahi müdahale ile açılmasıdır .


HASTALIĞIN EVRELENDİRİLMESİ:

Yapılan tetkikler neticesi Rahatsızkişide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi saptanırsa doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir . Bu evrelendirme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yayılıp yayılmadığını yayılmış ise bedeni n hangi bölgesine yayıldığını bulmak icin yapılır .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i umumiyetle beyin vede kemiklere yayılır . Hastalığın evresini bilmek doktorun Tedavi(iyileştirme) yi planlamasına yardımcı olur . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yayılıp yayılmadığını bulmak icin kullanılan bazı tetkikler şunlardır:

Veri sayarlı tomografi
Magnetik Rezonans İncelemesi
Kemik sintigrafisi; Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in kemiklere yayılıp yayılmadığını gösterir . Az 1 radyoaktif madde kan dolaşımına verilir vede anormal kemik gelişimi oluşan yerde toplanır .Tarayıcı denilen alet bu alanlardaki radyo etkin seviyesini ölçer vede bunu röntgen filmine kaydeder .

Mediastinoskopi / Mediastinotomi:
Mediastinoskopi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in göğüsteki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir .


AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ


Tedavi(iyileştirme) 1 çook etken e bağlıdır . Bunlar akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tipi , hastalığın evresi vede rahatsızkişinin Umumi sağlık durumudur . Bir çook farkli Tedavi(iyileştirme) ler vede Tedavi(iyileştirme) kombinasyonları Tedavi(iyileştirme) de kullanılır .

Ameliyat sonrası gözle görünür , tespit edilecek düzeyde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i kalmayan hastalara verilen ek Tedavi(iyileştirme) ye adjuvan Tedavi(iyileştirme) denir . Adjuvan Tedavi(iyileştirme) ameliyat sonrası gözle görülmeyen fakat geride kalmış olması olası az sayıdaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini öldürmek gayesi ile verilir . Adjuvan Tedavi(iyileştirme) verilip verilmeme kararı patoloji raporundaki hususi liklere , rahatsızkişinin yaşına , vede Umumi durumuna göre belirlenir . Hastalar ameliyat sonrası adjuvan Tedavi(iyileştirme) ollaraak sadece kemoterapi yada sadece radyoterapi yada hem kemoterapi hem radyoterapi Tedavi(iyileştirme) si alabilirler . Bazen , çook erken evrede oluşan hastalarda ameliyat sonrası adjuvan Tedavi(iyileştirme) gerekmeyebilir .

Cerrahi Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yok etmek icin yapılan operasyondur . Cerrahi müdahalenin tipi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in akciğerdeki yerleşimine bağlıdır . Akciğerdeki küçük 1 parçayı almak icin yapılan operasyon ‘wedge’ yada ‘segmental’ rezeksiyon ollaraak adlandırılır .

Eğer cerrahi ollaraak bütün lob alınırsa (lobektomi) , sağ yada sol akciğerin biri alınırsa (pnomonektomi) ollaraak adlandırılır . Bazı tümörler yerleşimi , büyüklüğü vede rahatsızkişinin Umumi sağlık durumu sebebi yle ameliyat edilemez .

Kemoterapi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesidir . Genellikle aniden aşırı ilaçtan meydana gelir . Kemoterapiyi yalnız bu konuda hususi eğitimi oluşan hemşireler verir . Kemoterapinin verilme sayısı kür diye anlatım edilir (1 . kür , 2 . kür gibi) vede umumiyetle özdeş ilaçlar 21 yada 28 her gün 1 tekrarlanarak verilir . Kemoterapi çoğunlukla damardan likit biçimi nde ayaktan Tedavi(iyileştirme) merkezlerinde yada ağızdan hap ollaraak verilir . Bazen rahatsızkişinin Umumi halinde ki bozukluk , verilen ilaçlar yada ilaçların veriliş biçim lerine göre hastaların Tedavi(iyileştirme) lerini hastanede yatarak almaları gerekebilir . Her kür sonrası hastalar medikal onkoloji polikliniğinde kontrol edilirler .

Bu kontrollerde hastalar muayene edilir , şikayetleri dinlenir , ilaçların yan etkileri sorgulanır vede bedende ki başka organlara 1 zarar verip vermediğini araştırmak icin bazı kan tetkikleri istenir . Her kür öncesi kan sayımının yapılması vede bu sayımın kemoterapiyi veren yetkili hemşirelere gösterilmesi gerekmektedir . Bir rahatsızkişinin ameliyat sonrası kemoterapi alıp almayacağını , eğer alacaksa kaç kür alacağını patoloji raporundaki tümöre ilişik hususi likler belirler . Ancak bu kararların verilmesinde rahatsızkişinin yaşı , Umumi durumu da önemli rol oynar .

Bir gün içinde 12 saatten aşırı zamanını yatarak geçirecek kadar Umumi durumu üzücü oluşan hastalara kemoterapi verilmesi , yan etkilere tahammül edeme yeceklerinden uygun değildir . Kemoterapi yapılması planlanan hastalar , ameliyat olmuşlarsa ameliyattan sonraki 3 hafta içinde kemoterapinin başlanması tercih edilir .

Kemoterapi alan hastalar her kemoterapiden takriben 1 hafta kadar sonra medikal onkoloji polikliniğinde doktor kontrolünden geçmelidir . Bu kontrolde hastalar muayene edilir , şikayetleri dinlenir , kemoterapinin yaptığı yan etkiler değerlendirilerek gereklidir se ilacın dozunda yeniden ayarlama yapılır .

Işın Tedavi(iyileştirme) si: Özdeş zamanda radyoterapi de denir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresini öldürmek icin yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır . Sınırlı her alana uygulanır vede bu alandaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini etkiler .Radyoterapi 1 tümörü küçültmeye yönelik ollaraak cerrahiden önce yada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresini yok etmek icin yapılan 1 müdahaleden sonra uygulanabilir . Doktorlar radyoterapiyi umumiyetle kemoterapi ile 1 arada cerrahi Tedavi(iyileştirme) ye karşı birinci alternatif ollaraak kullanırlar . Nefes darlığı gibi emare lerin giderilmesi icin de kullanılabilir .

Foto dinamik terapi Bu hususi 1 kimyasal maddenin kan dolaşımına verilmesi vede hücreler tarafından alınmasıdır . Bu kimyasal madde olağan hücreleri hızla terk eder . Fakat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hücrelerde daha uzun 1 zaman kalır . Daha sonra bu hücrelere lazer ışığı uygulanarak maddenin etkin hale geçmesi sağlanır vede hücreler öldürülür .


Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si:


Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i hastaları 1 çook farkli yolla Tedavi(iyileştirme) edilebilirler . Tedavi(iyileştirme) nin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir . Cerrahi müdahale en yaygın Tedavi(iyileştirme) biçimi dir . Radyoterapi vede kemoterapi de hastalığın zaman sini yavaşlatma vede semptomları kontrol etmede kullanılabilir .


Küçük Hücreli Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si:

Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ivedilikle yayılır . Bir çook vakada Rahatsızlık tanı konduğunda bedeni n başka bölümlerine de yayılmıştır . Doktorlar bedene yayılmış kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerine ulaşmak icin hemen hemen her vakit kemoterapi kullanırlar . Kemoterapi içeren Tedavi(iyileştirme) de akciğerdeki tümörler yada bedeni n başka bölümlerindeki tümörler hedeflenerek uygulanabilirler .Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmasa da uygulanabilir . Bu Tedavi(iyileştirme) ye koruyucu beyin ışınlaması denir . Bu beyinde tümör oluşmasını mani lemek icin verilir . Cerrahi Tedavi(iyileştirme) küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde çook az uygulanır .


YAN ETKİLER


Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinin yan etkileri Tedavi(iyileştirme) tipine bağlıdır vede her Rahatsızkişi icin başkaca meydana gelebilir . Doktor vede hemşireler Tedavi(iyileştirme) nin olası yan etkilerini hastalara açıklarlar . Yan etkilerden korunmak icin Tedavi(iyileştirme) öncesi vede sonrası yollar tavsiye rler .

Cerrahi Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i icin esas Tedavi(iyileştirme) matodu dir . Akciğer cerrahisinden sonra göğüste hava vede likit birikme eğilimindedir .Hastalar umumiyetle dönmekte , öksürmekte vede derin nefes almada yardıma lüzum duyarlar . Bu hareketler Tedavi(iyileştirme) icin önemlidir . Çünki geri kalan akciğer dokusunun genişlemesine yardımcı olur vede aşırı hava likit birikmesine mani olurlar . Göğüste ağrı , nefes darlığı akciğer cerrahisinin yaygın yan etkileridir . Hastalar eski efor vede güçlerine kavuşmak icin hafta-aylara ihtiyaç duyabilirler .

Kemoterapinin yan etkileri verilen ilaca göre değişir . Genel 1 kaide ollaraak kemoterapi hızla çoğalan hücreleri etkiler . Kanama(kan kaybı) sırasında pıhtılaşmayı sağlayan , Rahatsızlık lara karşı savunmamızı yapan vede bedeni muzdaki organlara oksijen taşıyan kan hücreleri ivedilikle çoğalan hücrelerdir . Bu kan hücreleri kemoterapi aldıktan takriben 1 hafta 10 gün sonra sayıca azalırlar vede bu sebep le ivedi morarma yada diş fırçalama gibi küçük işlemler sonrası kanama(kan kaybı) meydana gelebilir . Normalde bedeni muza girdiklerinde müdafa sistemimiz güçlü meydana geldiğinde n Rahatsızlık yaratmayan mikroplar kemoterapi sonrası savunmamızı sağlayan hücreler azaldığından basitlikle alevli Rahatsızlık lara yakalanmamıza sebep meydana gelebilir ler .

Bu dönemde yıkanarak yediğimiz çiğ sebze vede meyvelere (örneğin salata gibi) en az 10 gün kadar yemekten kaçınmalısınız .Unutmayınız ki bu yasak meyve vede sebzelerin hastalığınız üzerine oluşan herhangi 1 tesiri nden dolayı değil , ne kadar temiz yıkasanız da yiyeceğiniz sebze yada meyvenin üzerinde kalmış olması olası mikroplardan kaçınmak içindir . Yiyeceklerinizin bu vakit dilimi içinde pişmiş olmasına dikkat ediniz . Eğer 38 .50C in üstünde 1 saati geçen ateşiniz olursa muhakkak doktorunuza ulaşınız . Ateşiniz mevcut vede kan hücreleriniz kan sayımında düşük bulunursa antibiyotik Tedavi(iyileştirme) si almanız lüzumlu dir . Kan hücrelerinizin sayısında meydana gelen bu azalma 1 hafta ila 10 gün içinde kendiliğinden geçer vede hücreler olağan sayılarına ulaşır .

Bir farkli ivedilikle çoğalan hücre grubu sindirim sistemi hücreleri vede kıl kökü hücreleridir . Bu sebep le kemoterapi sonrası umumiyetle ilk haftadan sonra saçlar dökülür . Hastalarda iştah kesilmesi , bulantı , kusma , ishal(diyare) vede ağız yaraları gelişebilir , bu yan etkilerin hemen hepsi ilaç Tedavi(iyileştirme) si ile kontrol altına alınabilir . Bu yan etkiler kısa zaman lidir , hastaların şikayetleri 1 sonraki kemoterapi başlamadan önce geçmiş olur
Kemoterapinin bahsettiğimiz bu yan etkilerinin şiddeti Rahatsızkişide n rahatsızkişiye değişir .

Günümüzde modern kemoterapilerle uzun , baki yan etkilere rastlamak nadirdir . Ancak bazı kemoterapi ilaçları kalp üzerinde menfii etkiler yapabilir , bu tür ilaçları kullananlarda doktor periyodik ollaraak kalbinizin etkilenip etkilenmediğini anlamak icin tetkikler ister . Bugün kullanılan kemoterapi ilaç dozları vede kemoterapi kür sayıları kalp üzerinde menfii etki yapacak boyutta değildir . Bazı kemoterapi ilaçlarını aldıktan yıllar sonra kan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i diğerbir deyişle lösemi gelişme riski mevuttur .

Ayrıca bazı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ilaçları yumurtalık(rahim içi) ları etkileyerek yumurta hücrelerini öldürürler , böylece yumurtalık(rahim içi) lar kadınlık hormonu oluşan estrojeni üretemez vede hastalar menopoza girerler . Adetler seyrekleşir yada durabilir vede bu halde kadınlar gebe kalamazlar . Hususiyetle 35-40 yaşın üzerinde kemoterapi ile meydana gelen kısırlık(infertilite) kalıcıdır . Daha genç hastalarda kemoterapi zaman since kesilen adetler 1 zaman sonra olağan e dönebilir .

Sağlık personeli kemoterapi sonrasında Tedavi(iyileştirme) nin olası yan etkilerini açıklarlar vede şikayetleri yok etmeye yönelik yollar tavsiye rler .

Kemoterapi ilaçları çoğunlukla damardan verilir vede verildikleri damara vakit içinde zarar verip , damarın sertleşmesine vede dışarıdan bakıldığında gözle fark edilebilir hale gelmesine sebep meydana gelebilir ler . Kemoterapi alırken yada aldıktan sonraki gün ilacı aldığınız kolda kızarıklık şişme vede yanma olursa hemen doktorunuza haber vermelisiniz .

Kemoterapi alırken herhangi 1 sebep le ağrı kesici kullanmanız gereklidir se doktorunuza danışınız . Çünki bazı ağrı kesiciler bedende ki kan hücrelerinde sayıca yada işlevce azalmaya sebep meydana gelebilir ler . Bunun dışında kalp , akciğer vede böbrek hastalığınız icin kullandığınız vede hayati önemi oluşan ilaçlarınıza kemoterapi zaman since Daimi edebilirsiniz . Kullanmak zorunda olduğunuz bu ilaçları doktorunuza yaptığınız ziyaretlerde göstererek 1 sakınca olup olmadığını sormanız uygun olur .

Radyoterapi kemoterapi gibi hem kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hem de olağan hücreleri etkiler .Radyoterapi aldıkları zaman içinde hastalar mümkün olduğunca istirahat etmelidir .

Tedavi(iyileştirme) gören bölgedeki cilt kızarabilir , kuru , hassas vede kaşıntılı meydana gelebilir . Tedavi(iyileştirme) nin sonuna doğru özdeş bölge daha ıslak vede akıntılı hale gelir . Bu derinin ışına karşı verdiği 1 reaksiyondur . Bu alan mümkün olduğunca hava ile temas edecek biçim de olmalı , sıkı iç çamaşırı vede kıyafetlerden bu dönemde kaçınılmalıdır . Işın Tedavi(iyileştirme) si aldığı zaman içinde bu bölge suyla temas ettirilmemelidir . Doktora sormadan bu bölge icin herhangi 1 losyon yada krem kullanılmamalıdır .Işın Tedavi(iyileştirme) sinin deri üzerindeki etkileri geçicidir . Fakat etkilenmenin derecesi Rahatsızkişide n rahatsızkişiye değişir . Bazen ışın Tedavi(iyileştirme) si almış alan bölgede cilt rengi olağan e göre daha koyu renkte kalabilir .

Metastatik Rahatsızlık ta hususiyetle beyin metastazlarında beyin ışınlaması yapılır .Bu işlem 1 hafta yada 10 gün kadar zaman r , ışın Tedavi(iyileştirme) sine bağlı bulantı vede kusma gibi yan etkiler gelişebilir .Bu durumlar icin radyoterapist Tedavi(iyileştirme) öncesinde vede Tedavi(iyileştirme) Daimi ederken alınması gereken ilaçları rahatsızkişiye anlatır

Beyine radyoterapi alan hastalar baş ağrısı , deride değişmeler , yorgunluk , bulantı , kusma , saç dökülmesi , Hafıza(memory) vede düşünme zaman siyle alakalı mesele le karşılaşalabilirler .Bir çook yan etki zamanla geçer .

Radyoterapinin başka yaygın yan etkileri boğazda kuruluk ağrı , yutma zorluğu , yorgunluk , Tedavi(iyileştirme) oluşan bölgede doku değişmeler i vede iştah zayii dır .


DİĞER YAN ETKİLER

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi iştah azalmasına sebep meydana gelebilir . Bazı hastalarda ağızda tatsızlık meydana gelir . Çoğunlukla Tedavi(iyileştirme) lerin yan etkileri oluşan bulantı , kusma vede ağızda yaralar rahatsızkişinin yemek yemesini güçleştirir . Fakat gıdaalımı çook önemlidir . Öğünler muhakkak yeterli kalori vede protein içermelidirler . Böylece kilo zayii vede dokuların kendini tekrar tamir etmesi sağlanabilir . Tedavi(iyileştirme) alan hastalar , itinalı vede yeterli beslenirlerse kendilerini daha drençli vede iyi pay deceklerdir vede ilaçların yan etkileri daha az görülecektir .
Verilen Tedavi(iyileştirme) ile iyileşme şansı nedir ?

Bazen hastalar iyileşme şanslarının rakamlarla anlatım edilmesini isterler . Aslında yapılan büyük çalışmalarda hangi evredeki rahatsızkişinin vasati ne kadar zaman yaşayabileceğine ait rakamsal yüzde değerleri mevcuttur . Ancak unutulmamalıdır ki bu istatistiksel değerler binlerce rahatsızkişiye ilişik değerlerin 1 vasati sıdır , diğerbir deyişle herhangi 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastasına ne olacağını önceden kestirmek icin kullanılması tam ollaraak doğru olmaz . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i oluşan 2 rahatsızkişinin Önümüzdeki günlerde ne olacağı birbirinden çeşitlidir , tümörün vede rahatsızkişinin kendisine ilişik bugün henüz bilemediğimiz pek çook etken özdeş hastalığa yakalanan 2 kişinin başkaca seyirler göstermesinde tesirli olmaktadır . Bu sebep le kendinizi farkli hastalarla kıyaslamayınız


HASTALARIN TAKİBİ :

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) sinden sonra rahatsızkişinin takibi de çook önemlidir . Düzenli kontroller sağlık halinde ki değişmeler i ortaya çıkarır . Böylece eğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi tekrarlar yada yeni kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi meydana gelir sa bu mümkün olduğunca ivedi Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Bu kontroller muayene , göğüs filmi vede çeşitli laboratuar testlerini içerir . Kontroller arasında ortaya çıkan herhangi 1 sağlık mesele i hemen doktora bildirilmelidir .

Tedavi(iyileştirme) sonrası tavsiye edilen hususi 1 rejim yoktur , dengeli gıdaalımı , aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınma , itinalı egzersiz yapmak diğerbir deyişle olağan koşuular altında her sağlıklı insanin uyması gereken kaideler sizin icin de geçerlidir .

Kilo zayii , iştahsızlık , aşırı yorgunluk , bulantı-kusma , baş dönmesi , karın ağrısı vede dolgunluk , kemik ağrısı , 2 haftadan aşırı zaman n öksürük , baş ağrısı meydana geldiğinde olağan periyodik kontrol zamanınızı beklemeden doktorunuza ulaşmanız lüzumlu dir .

Tedavi(iyileştirme) sırasında vede sonrasında cinsel yaşamınıza eskiden olduğu gibi Daimi amil izde 1 sakınca yoktur . Kemoterapinin yumurtalık(rahim içi) hücreleri üzerinde oluşan mutajenik (bebekte ciddi anormallikler olabilmesi) etkileri sebebi le Tedavi(iyileştirme) zaman since gebeliği tedbir ek icin Doğu(şark) (garp) m kontrol metod lerinden biri tercih edilmelidir . Verilen kemoterapi ilaçlarının çoğu yumurtalık(rahim içi) ların çalışmasını bozar fakat bu etkilenmenin derecesi Rahatsızkişide n rahatsızkişiye değişir .Genç erkek hastalar gelecekteki yapay döllenme yada invitro fertilizasyon icin kemoterapiden önce spermlerinin saklanmasını isteyebilirler .Bazı kemoterapik ilaçlar periferik sinirlerdeki duyuları etkilediğinden ereksiyon yeteneğini yada ereksiyon sağlamayı vede sürdürmeyi mani leyebilirler .

Tanı sonrası Tedavi(iyileştirme) planı ile yaşadığınız fiziksel vede ruhsal sıkıntılar , hastalığa yada Tedavi(iyileştirme) ye bağlı yorgunluk , halsizlik hissi , cinsel yaşamınızın , istek vede coşku duyma gibi duygularınızı etkileyebilir . Cinsel yaşamınız ile alakalı bu tür sorunlar , bu dönemde yaşadığınız vede Tedavi(iyileştirme) sonrası geçen başka sorunlar gibi vakit içinde geçecektir .

Cinsel yaşamınıza yönelik kaygılarınız olduğunu vede bu konuda yardım almak istediğinizi Tedavi(iyileştirme) aldığınız kemoterapi ünitesindeki doktor vede hemşirelere belirtmekten çekinmeyiniz .


KANSER HASTALARINA DESTEK

Ciddi 1 Rahatsızlık la 1 arada yaşamak zor olmayan değildir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastaları tıpsal vede fiziksel değişmeler le baş etmek 1 yana hayatlarını zorlaştıran 1 çook kaygı , duygu vede düşüncelere sahiptir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastaları işlerini sürdürebilme , ailelerinin geleceği vede günlük aktivitelerini yapabilme konusunda kaygılı dirler . Yapılan tetkikler , Tedavi(iyileştirme) ler , hastanede yatma lüzumlu liği , Tedavi(iyileştirme) ücretleri onları kaygı lendirir . Bu duygusal durumla baş etmek içinde yardıma ihtiyacı mevuttur . Aslında 1 rahatsızkişinin bu duygusal durumuna dikkat etmek Tedavi(iyileştirme) nin 1 parçasıdır . Sağlık personelinin desteği , destek grupları , Rahatsızkişide n rahatsızkişiye ilişkiler kişinin kendisini daha az yalnız pay tmesini önler vede az stresli olmasını sağlar . Hayatlarının kalitesini artırır . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi destek grupları kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastalarının tecrübelerini paylaşmak vede konuşmak icin teminat li ortamlar sağlar . Hastalar sağlık personeline böyle 1 grup bulmak icin danışabilirler .

Doktorlar , hemşireler vede başka sağlık çalışanları onların Tedavi(iyileştirme) , çalışma vede başka faaliyetleri konusundaki sualler ına yardımcı olurlar . Bunun yanı sıra dernekler , danışmanlar , dinsel topluluklar vede üyeleri hastaların şahsi mesele leri vede gelecekleri ile alakalı ollaraak onların kaygılarını giderici yaklaşımlarda bulunabilirler .

Arkadaşlar vede akrabalar hastalara destek meydana gelebilir . Hasta , onunla dertleşecek başka kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarla tanışabilir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastaları destek grupları oluşturup onlarla Tedavi(iyileştirme) nin etkileri vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi konusunda bildiklerini paylaşabilir . Bu konuda akılda tutulması gereken her rahatsızkişinin başkaca olduğudur . Her ikisi de özdeş kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastası olmasına rağmen 1 Rahatsızkişi icin doğru oluşan Tedavi(iyileştirme) vede yaklaşım başka i icin yanlış meydana gelebilir . Daima doğru oluşan arkadaşların vede başka aile üyelerinin tavsiye lerinin doktora danışıldıktan sonra uygulanmasıdır .Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden amade lanmış % 100 Natural ürünlerimizi görmek icin buraya tıklayabilirsiniz . . .Etiketler: Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li akciğer filmi , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) si , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi emare si , ak ciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri , akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yaşam zaman si

Kanser

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp