Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de Kan Değerleri

 

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de kan değerleri . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nedir nasıl 1 hastalıktır sebep leri vede emare leri nelerdir kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde hangi yöntemler kullanılır kamser için bitkisel(doðal) çözüm mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden hazırlanmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . .   

 

 

 

Kan Tahlili vede Yorumlanması


Genel tıp uygulamaları sırasında hekimler polikliniğe başvuran pek Rahatsızkiþide n kan tahlili isterler . Tam kan sayımı doktora tanıya yaklaşmasında yardımcı olan , değerli vede nispeten ucuz 1 testtir .
Kan tahlilinin maksadı teşhis koymak değildir . Kan tahlilinin esas görevi hekimin olası tanılar arasında eleme yapmasını sağlamaktadır . Yani tanıya yardımcı olmaktır . Hastayı görmeden , muayene etmeden teşhis koyulmaz .
Kan tahlilinde hangi değerler incelenir ?
Vücudumuzda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri (eritrositler) ile hastalıklara karşı savunmamızı sağlayan al kan hücreleri (lökositler) sayılmakta vede büyüklükleri incelenmektedir .
Bildiğiniz gibi kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin proteinleri bulunur . Oksijeni taşıyan protein hemoglobindir . Hemoglobin miktarı düşerse oksijen taşınamaz .
Maalesef ülkemizde kullanılan laboratuvar cihazları yurd dışından satın alındığı için tahlil sonuçları umumiyetle yabancı terimlerle gösterilmektedir .

Kırmızı Kan Hücreleri


RBC (red blood cells): Oksijen taşıyan hücrelerin miktarını verir .
Düşükse anemi(kansızlık) (kansızlık) yada kan kaybı vardır . Yüksekliğe örnek: Yüksek rakımlı yerde oturmak , KOAH , böbrek hastalığı , polisitemi hastalığı

MCV (mean corpuscular volume): Oksijen taşıyan hücrelerin vasati büyüklüğüdür . MCV düşükse eritrositler daha ufaktır , yüksekse daha genişlemişlerdir . Örneğin demir eksikliği anemi(kansızlık) si'nde eritrositler küçülür dolayısıyla mcv değeri düşük çıkar . B12 vitamini eksikliği anemi(kansızlık) sinde ise eritrositler büyümüştür , MCV yüksektir .

Hb (Hemoglobin): Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir . Anemi(kansızlık) lerde hemoglobin düşer .

MCH: Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir .

Hct (Hematokrit): Kandaki hemoglobin vede eritrosit miktarının 1 ölçüsüdür . Anemi(kansızlık) , lösemi , kan kaybı gibi durumlarda azalırken vücudun su kaybettiği durumlarda (örneğin ishal(diyare) ) yada polisitemi'de artar .

PLT (Platelets): Trombositlerdir . Yani pıhtılaşmayı sağlayan hücereleri gösterir .
Al kan hücreleri

WBC (White Blood Cells-Leukocytes): Vücudun müdafa vede bağışıklık hücrelerinin diðerbir deyiþle lökositlerin toplamını gösterir . Enfeksiyon hastalığı yada lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda yükselir . Ayrıca lösemi'de yükselir .
Çok düşükse lökosit yapımını bozan ciddi 1 hastalık vardır . Örneğin bazı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerde , kemik iliği hastalarında , AIDS'te lökosit miktarı (WBC) düşüktür .

* PNL: (Nötrofiller) Örneğin bakteryel enfeksiyonlarda artar .
* Lymphocytes: (Lenfositler) Viral enfeksiyonlarda vede bazı kronik hastalıklarda artar . AIDS'te düşer .
* Eosinophils: (Eozinofiller) . Allerjide vede parazitik hastalıklarda yükselir .

ALBUMIN


Normal Değerler : 3 .5-5 .5 g/dL

Açıklama : Albümin karaciğerde sentezlenen 1 protein türevidir . Sağlıklı yetişkin karaciğerinde günde 12-14 gram kadar albümin sentezi yapılır . Sağlıklı kişilerde rutin ollaraak albümin bakılmasına lüzum yoktur . Sağlıklı 1 kişide albümin düzeyinin biraz yüksek yada düşük çıkması da klinik 1 önem taşımaz . Kan albümin düzeyi ölçümü özellikle ödemi olan , karaciğer hastalığı bulunan yada gıdaalımı bozukluğu düşünülen kişilerde önem taşır .

Artığı Durumlar : Albümin düzeyinin yüksek ölçülmesi umumiyetle vücuttan su kaybı bağlıdır . Önemli değildir .

Azaldığı Durumlar : Yaşlı insanlarda , karaciğer hastalığı olanlarda vede gıdaalımı bozukluğu bulunan kişilerde albümin azalır . Bazı hastalarda idrar yada bağırsak yolu ile albümin kaybı gerçekleşmektedir . Sonuçta albüminin kan düzeylerinde azalma (hipoalbüminemi) kan onkotik basıncının düşmesine bu da dokular arasında sıvı birikimine sebep ollaraak özellikle bacaklar vede sırtta ödeme sebep olur .


ALKALEN FOSFATAZ - ALP


Normal Değerler : 30-1 20 U/L

Açıklama : Vücutta neredeyse bütün dokularda bulunan amma ne iş yaptıkları tam anlaşılamamış 1 Enzim(enzyme) dir . Normal yetişkinde kanda ölçülen ALP ın yarısı karaciğer yarısı da kemik kökenlidir . ALP özellikle safra akımının durması yada yavaşlamasına bağlı ollaraak görülen karaciğer hastalıkları için iyi 1 testtir .

Artığı Durumlar : Çocuk vede gençlerde hızlı kemik büyümesi sebebi yle olaðan yetişkine göre ALP değerleri 2-4 kat daha aþırı olabilmektedir . Yine doğuma yakın gebelerde de plasenta tarafından sentezlendiğinden ALP değerleri yüksektir . Safra yollarındaki tıkanma neticesi ALP değerleri yükselir . Ayrıca kemik hastalıklarında da (özellikle Paget hastalığı) ALP değerleri yükselir . Pek çok ilaç da ALP düzeylerini yükseltebilir , bu sebep le ALP yüksekliği çoğu vakit 1 hastalık emare si olmayabilir .


AMILAZ


Normal Değerler : 60-180 U/L

Açıklama : Amilaz pankreas , tükürük bezleri vede bazı tümörlerden (örn . akciğer) salınmaktadır . Kandaki amilazın umumiyetle üçte biri pankreas , üçte ikisi ise tükürük bezleri kaynaklıdır . Dolaşıma giren amilaz esas ollaraak böbrekler aracılığıyla vücuttan atılmaktadır .

Artığı Durumlar : Yüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte meydana gelir . Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda , şiddetli şeker komasında , kabakulakta , morfin enjeksiyonundan sonra da amilaz düzeyleri 1 miktar yükselebilmektedir .

Azaldığı Durumlar : Amilaz değerinde düşüklüğün 1 klinik önemi yoktur


ASIT FOSFATAZ


Normal Değerler : 0-5 .5 U/L

Açıklama : Esas ollaraak prostat , karaciğer , kemik vede bazı kan hücrelerinde bulunmaktadır . Ölçümü özellikle prostat hastalıklarının tanı vede Tedavi(iyileştirme) si için kullanılmaktadır . Bu amaçla prostatik asit fosfataz denilen fraksiyonu ölçülür . Normalde asit fosafataz kanda pek az miktarda bulunur .

Artığı Durumlar : Özellikle prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde kan düzeyleri bariz ollaraak yükselmektedir . Yine de rektal muayeneden sonra , idrar sondası takılmasıyla vede hatta kabızlık ile 1 arada de yükselebileceği unutulmamalıdır .

Azaldığı Durumlar : yok


BILIRUBIN


Normal Değerler :
Direkt : 0 .1-0 .3 mg/dL
Indirekt : 0 .2-0 .7 mg/dL

Açıklama : Kan dolaşımında bulunan kırmızı kan hücreleri yaklaşık 120 günlük 1 süre netiticesinde ömürlerini tamamlar vede çoğunluğu dalakta olmak üzere parçalanırlar . Açığa çıkan bilirubin karaciğere götürülür . Karaciğer özel 1 işlemle bilirubini suda çözünebilen 1 hale getirir vede safra yoluyla bağırsağa atar . Karaciğerde bu işleme maruz kalmış bilirubine direk , henüz işlem görmemiş bilirubine ise indirek bilirubin denilir .

Artığı Durumlar : Bu sistemin herhangi 1 noktasında meydana gelebilecek 1 aksama kan bilirubin düzeyinin yükselmesine sebep olur . Bu aksamalar; kırmızı kan hücrelerinde aşırı yıkım , karaciğer hastalıkları vede safra yolu tıkanıklıklarıdır . Sonuçta kan bilirubin seviyesi yükselecek vede koyu sarı ten rengiyle tipik sarılık ortaya çıkacaktır .

Azaldığı Durumlar : yok


FOSFOR


Normal Değerler : 3 - 4 ,5 mg/dL

Açıklama : Fosfor insan hücresinde asit-baz dengesi , kalsiyum metabolizması gibi çok önemli reaksiyonlarda rol oynayan 1 maddedir . Vücuttaki fosforun %85 kadarı kemikte fosfat formunda depolanır . Kan düzeyi kan kalsiyum vede kan pH değişimlerinden etkilenmektedir . Kalsiyumda olduğu gibi bağırsaktan emilimi , idrarla atılımı vede hücre içine toplanması yada hücreden bırakılması gibi düzenlemelerle kan düzeyi ayarlanmaktadır .Yine kalsiyum gibi parathormondan etkilenmektedir . Yemeklerden sonra düzeyi değiştiğinden 12 saatlik açtıktan sonra ölçümü yapılmalıdır .

Artığı Durumlar : Hipoparatiroidide fosfor artar .

Azaldığı Durumlar : Hiperparatiroidi halinde değerleri azalır .


GLUKOZ (KAN SEKERI)


Normal Değerler : 75-115 mg/dL

Açıklama : Şeker hastalığı tanısı için 12-14 saat açlıktan sonra kan glukozu ölçülür . Yüksekse test tekrarlanır . Yine yüksekse yemekten tam 2 saat sonra yeniden ölçülür . Bu da yüksekse glukoz tolerans testi yapılmalıdır .

Artığı Durumlar : Kanda şeker yüksekliği ise şeker hastalığını gösterir .

Azaldığı Durumlar : Hipoglisemiyle seyreden hastalıklar


TİROİT HASTALIKLARININ TEŞHİSİ


* Kanda TSH vede tiroit hormonlarının (T3 vede T4) düzeylerinin ölçülmesi: Tiroidin çalışması hakkında önemli veri ler verir . Başlangıçta öykü vede muayenede çalışma bozukluğu belirlenememişse tek başına TSH'nın ölçülmesi yeterli meydana gelebilir . Duyarlı 1 sonuç elde edilebilmesi için TSH' ya sensitif yada ultrasensitif yöntemle bakılması tercih edilir . Üstünde önemle durulması gereken nokta: Bu tetkiklerin olaðan olması tiroidin çalışmasının olaðan olduğunu gösterir . Hastada guatr , tiroit kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gibi diğer hastalıkların olmadığını belirlemez . Bunlar için diğer tetkiklere gereksinim meydana gelebilir .
* Bağışıklık sistemini kontrol eden testler: Bunlar antitiroglobulin antikor ( ATA ) , anti TPO antikor ( AMA ) vede Anti TSH-R ( TRAb ) gibi isimler almaktadır . Graves hastalığı , Hashimoto hastalığı vede bazı tip tiroiditlerin tanısında yardımcı olurlar .
* Tiroglobulin tayini: Bu test özellikle tiroit kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i sebebi yle ameliyat olmuş hastaların izlenmesinde önemli ip uçları vermektedir . Ancak bu testin tam ollaraak değer kazanabilmesi için bireyde gözle görülebilir tiroit dokusunun kalmamış olması gerekmektedir .
* Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin tanı vede Tedavi(iyileştirme) sinde kanda tirokalsitonin: adı verilen 1 hormonun ölçülmesi avantaj lı veri ler verir .
* Yine medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluþan ailelerde diğer bireylerin taranması için ret genindeki mutasyonları gösterecek genetik çalışmalar yapılabilir .


HEMOGLOBIN VE HEMATOKRIT


Normal Değerler :
Hemoglobin: 14-18 g/dL (erkek); 12-16 g/dL (kadın)
Hemotokrit: % 42-52 (erkek); %36-46 (kadın)

Açıklama : Hemoglobin vede hematokrit sıklıkla 1 arada istenen vede kanın oksijen taşıma kapasitesini ölçmek için kullanılan testlerdir . Hemoglobin kırmızı kürelerde bulunan vede esas ollaraak oksijenin taşınmasından yetkili maddedir . Hematokrit ise kırmızı kürelerin kan içerisindeki yüzdesini gösterir . Genellikle hematokrit değeri hemoglobin değerinin üç katıdır . Hemoglobin vede hematokrit bebeklerde , gebe kadınlarda , bakım evlerinde yaşayan yaşlılarda , adet gören kadınlarda muhakkak kontrol edilmelidir . Bu testlerin en önemli yanı anemi(kansızlık) nin tespit edilebilmesini sağlamasıdır .

Artığı Durumlar : Polisitemilerde , doğuştan mevcut oluþan kalp hastalıklarında , aşırı su kaybında yüksektir . Orak hücre anemi(kansızlık) si gibi kırmızı küre şekil bozukluklarında hemotokrit hatalı ollaraak yüksek çıkar , bunlarda hemoglobin miktarına bakılmalıdır .

Azaldığı Durumlar : Anemi(kansızlık) lerde


TRANSAMINAZLAR


Normal Değerler :
Aspartat (AST , SGOT) : 0-35 U/L
Alanin (ALT , SGPT) : 0-35 U/L

Açıklama : Transaminazlar karaciğer hücrelerinde bulunan Enzim(enzyme) lerdir . Karaciğer hasarında hücre dışına sızarlar .

Artığı Durumlar : Kan seviyelerinin yükselmesi , karaciğer hasarına bağlı ollaraak bu 2 Enzim(enzyme) in hücre dışına sızması anlamını taşımaktadır . Genellikle bu Enzim(enzyme) lerin kan seviyeleri karaciğer hasarının şiddetini yansıtır .ALT karaciğere daha özgül iken , AST kalp vede iskelet kası harabiyetinde de yükselmektedir . Bu sebep le AST aynı zamanda myokard enfarktüsünün izlenmesinde de kullanılmaktadır . Karaciğerin hastalıklarında alkole bağlı karaciğer hasarı hariç ALT , AST den daha yüksektir .

Azaldığı Durumlar : ALT vede AST değerlerinin olaðandan düşük olması çok nadiren görülen 1 durumdur . Eğer malum 1 karaciğer hastalığı yoksa umumiyetle önem taşımaz .


URE

 

Normal Değerler : 5 - 25 mg/dL

Açıklama : Protein metabolizmasının 1 ürünüdür vede böbrekler yoluyla idrarla atılır . Sıklıkla kan üre azotu (BUN) ollaraak ölçülür . Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli 1 ölçüttür . Ancak böbrek fonksiyonları dışında vücuttaki azot yükü , günlük sıvı alımı vede idrar akım hızından da etkilendiğinden tek başına karar verdirici değildir .

Artığı Durumlar : Böbrek fonksiyon bozukluğu dışında kalp kafigelmez liği , tuz vede su alımındaki dengesizlikler (kusma , ishal(diyare) , sık idrara çıkma , terleme) , bağırsaklarda kanama , stres , yanıklar , rejimle aþırı protein alımı vede akut myokard enfarktüsü gibi sebep lerle de kan değerleri yükselebilmektedir .

Azaldığı Durumlar : Karaciğer kafigelmez liği , kaşeksi (aşırı kilo kaybı) , nefroz (bir böbrek hastalığı)


URIK ASIT


Normal Değerler :
Erkek : 2 .5-8 .0 mg/dL
Kadın : 1 .5-6 .0 mg/dL

Açıklama : Ürik asit , vücudun genetik yapı taşları oluþan DNA vede RNA nın yapısında bulunan purin adındaki maddelerin metabolizmasının son ürünüdür .

Artığı Durumlar : Rejimle aþırı protein alımı , vücutta üretim artışı (malin hastalıklar , doku harabiyeti , açlık) yada böbrek fonksiyon bozukluğu gibi 1 sebep le vücuttan uzaklaştırılamaması durumlarında kanda ürik asit düzeyi yükselir . Yüksek düzeydeki ürik asidin kristaller halinde çeşitli dokularda biriktiği düşünülmektedir . Bu dokular özellikle Eklem(joint) sıvıları vede böbreklerdir . Eklem(joint) sıvılarında ürik asit kristallerinin birikimiyle oluşan ağrılı hastalığa GUT hastalığı denilir . Böbreklerde oluşan birikim ise böbrek kafigelmez liği vede idrar yollarında taş hastalığına yol açar .

Azaldığı Durumlar : Diğer çözümleme sonuçları olaðan ise düşük umumiyen önemli değildir .


Kanser

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp