Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Resimleri

 

 

 

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i resimleri nasıl 1 hastalıktır sebep leri vede emare leri nelerdir kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde hangi yöntemler kullanılır kamser için bitkisel(doðal) çözüm mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden hazırlanmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . . 

 

 

 

Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i emare leri vede Tedavi(iyileştirme) si


Akciğerde başlayan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 2 ayrı tipe ayrılırlar . Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin birbirinden ayırımı , hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır . Her 2 tip kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de değişik şekillerde gelişip yayılır vede tedavi edilirler .

Secondhand Smoke and Lung Cancer

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i


Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinden daha yaygındır vede Umumi ollaraak daha yavaş gelişir vede yayılırlar . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in 3 ana tipi vardır: Bu tipler arasında Tedavi(iyileştirme) vede yaşam süresi açısından fark yoktur .
Küçük Hücreli Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e bazen de yulaf yulaf hücresi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ide de denir . Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine göre daha az yaygındır . Bu tipdeki kanserler daha hızlı gelişir vede vücudun diğer organlarına yayılması da daha fazladır .

Akciğerlerde başlayan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 2 tipe ayrılırlar . Mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre küçük olmayan hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i . Her tip akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i farklı şekilde büyür , gelişir vede Tedavi(iyileştirme) edilir .

Akciğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde Risk ElementleriAkciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluşumu tek 1 sebebe bağlanamaz . Yapılan araştırmalar sonucu akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin 1 çok sebebi bulunmuştur Çeşitli faktörler akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluşumunda rol oynayabilir . . Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulaşıcı değildir . Bazı insanların akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riski diğerlerinden daha fazladır . Aşağıdaki durumlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi riski artmaktadır .

Sigara(tütün mamülleri) içmek akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine sebep olur . Tütündeki zararlı maddeler (karsinojen) akciğerdeki hücrelere zarar verir . Zamanla bu zararlı etkiler hücrelerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e sebep meydana gelebilir ler . Bir sigara(tütün mamülleri) içicisinin akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olması; hangi yaşta sigara(tütün mamülleri) içmeye başladığı , ne kadar süredir sigara(tütün mamülleri) içtiği , günde içtiği sigara(tütün mamülleri) sayısı , sigara(tütün mamülleri)yı ne kadar derin içine çektiğiyle alakalıdır . Sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak 1 kişinin akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riskini büyük ölçüde düşürür .

Puro vede pipo;puro vede pipo kullananlar bunları kullanmayanlara göre daha çok akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riskine sahiptirler . Kişinin kaç yıldır puro veya pipo içtiği , günde kaç adet içtiği vede ne kadar derin içine çektiği , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riskini etkileyen faktörlerdir . İçlerine çekmeseler de puro vede pipo içicileri akciğer vede ağız kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin diğer tipleri için de risk altındadırlar .
Pasif içiciler (tütün dumanına maruzkalanlar); akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski pasif içicilik halinde da artmaktadır .
Asbest; Belli bazı endüstrilerde kullanılan vede doğal ollaraak fiberlerde bulunan 1 mineral grubudur . Asbest fiberleri partiküllere ayrılmaya meyillidirler vede havada dolaşıp kıyafetlere yapışırlar . Bu partiküller solunduğu vakit akciğerlere yerleşirler vede orada akciğer hücrelerini zarara uğratırlar vede böylece kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme riskini artırırlar . Çalışmalar asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha aþırı olduğunu göstermiştir . Bu artış gemi inşası , asbest madenleri , izolasyon işi vede fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda gösterilmiştir .
Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski asbest işçileri sigara(tütün mamülleri) içiyorlarsa daha fazladır . Asbest işçileri iş verenleri tarafından temin edilen koruyucu malzemeleri kullanmak vede tavsiye edilen iş vede güvenlik prosedürlerini takip etmek zorundadırlar .

Hava Kirliliği; Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i ile hava kirliliğine maruz kalmak arasında 1 ilişki bulunmuştur . Ama bu ilişki açıkca tarif edilememiştir vede daha aþırı araştırma yapılması gerekmektedir .
Akciğer Hastalıkları; Verem gibi bazı akciğer hastalıkları kişinin kanser olma riskini artırırlar . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin veremle etkilenen bölgelerde daha aþırı gelişme eğilimi vardır .

Hastanın hikayesi; Bir kere akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i oluþan kişinin tekrar ikinci akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olma riski , hiç kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmamış kişiye oranla daha fazladır . Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanısı aldıktan sonra sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak , ikinci 1 akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişmesini önleyebilir .
Riskli meslekler; madenciler , tekstil , izolasyon vede tersane işçileri , petro-kimya , baca temizleyiciler , plastik sanayi işçileri , maden vede kaynak işçileri , çamaşır suyu üreticileri ,cam seramik ,muşamba vede batarya işçileri ,boya ,dökümhaneler ,çelik işçileri

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden korunmanın en iyi yolu sigara(tütün mamülleri) içmeyi bırakmak yada hiç başlamamaktır .


BULGULARIN FARKINA VARILMASI

 

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin emare vede bulguları:


1- Bitmek bilmeyen vede zamanla daha kötüye giden 1 öksürük

2- Kalıcı göğüs ağrısı

3- Kan tükürmek

4- Nefes darlığı

5- Hırıltılı nefes alıp-vermek .

6- Sık sık zatürre yada bronşit olması vede geçmemesi

7- Boyun vede yüzde şişkinlik

8- İştahsızlık vede kilo kaybı

9- Yorgunluk

Bu bulgular akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden yada daha az ciddi durumlardan kaynaklanabilir .Bulguların 1 doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir .

AKCİĞER KANSERİNİN TANI KONUMUemare lerin sebep lerini bulmaya yardımcı olması için doktor kişinin geçirdiği hastalıkları , tütün kullanma ( sigara(tütün mamülleri) ,pipo ,puro vs .) durumunu , çevresel yada mesleki ollaraak maruz kaldığı maddeleri vede diğer aile fertlerinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını sorgular . Göğüs röntgeni vede bazı testler isteyebilir . Eğer akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden şüpheleniyorsa balgam tetkiki (sputum sitoloji ; akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesi) ister .Bu tetkik akciğer kanserini tespit etmek için zor olmayan vede avantaj lı 1 testtir . Doktorun kanserden emin olmak için akciğer dokusunu incelemesi gerekebilir .
Biyopsi ile alınan küçük 1 doku parçasının patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenmesi kişinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını gösterir .

Bu doku parçasını almak için 1 çok yöntem vardır .

1)Bronkoskopi: İnce vede ışıklı 1 tüp ( bronkoskop) hava yollarını görmek için ağızdan sokulur , hava yolları incelenir vede buradan küçük bir doku parçası alınır .

2)İğne aspirasyonu: Göğüsten 1 iğne sokularak tümörden küçük 1 doku parçası alınması işlemidir .

3)Torasentez: Bir iğne kullanılarak akciğerleri çevreleyen sıvıdan biraz alınıp bu örneğin incelenmesidir .
4)Torakotomi: Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tanımak için tümörden 1 parça almak amacıyla göğüs kafesinin cerrahi müdahale ile açılmasıdır .

HASTALIĞIN EVRELENDİRİLMESİ:Yapılan tetkikler neticesi Rahatsızkiþide kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi saptanırsa doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir . Bu evrelendirme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yayılıp yayılmadığını yayılmış ise vücudun hangi bölgesine yayıldığını bulmak için yapılır .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i umumiyetle beyin vede kemiklere yayılır . Hastalığın evresini bilmek doktorun Tedavi(iyileştirme) yi planlamasına yardımcı olur . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yayılıp yayılmadığını bulmak için kullanılan bazı tetkikler şunlardır:

Veri sayarlı tomografi
Magnetik Rezonans İncelemesi
Kemik sintigrafisi; Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in kemiklere yayılıp yayılmadığını gösterir . Az 1 radyoaktif madde kan dolaşımına verilir vede anormal kemik gelişimi olan yerde toplanır .Tarayıcı denilen alet bu alanlardaki radyo etkin seviyesini ölçer vede bunu röntgen filmine kaydeder .

Mediastinoskopi / Mediastinotomi: Mediastinoskopi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in göğüsteki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir .


AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİTedavi(iyileştirme) 1 çok faktöre bağlıdır . Bunlar akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tipi , hastalığın evresi vede hastanın Umumi sağlık durumudur . Bir çok değişik tedaviler vede Tedavi(iyileştirme) kombinasyonları Tedavi(iyileştirme) de kullanılır .
Ameliyat sonrası gözle görünür , tespit edilecek düzeyde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i kalmayan hastalara verilen ek Tedavi(iyileştirme) ye adjuvan Tedavi(iyileştirme) denir . Adjuvan Tedavi(iyileştirme) ameliyat sonrası gözle görülmeyen fakat geride kalmış olması olası az sayıdaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini öldürmek amacı ile verilir . Adjuvan Tedavi(iyileştirme) verilip verilmeme kararı patoloji raporundaki özelliklere , hastanın yaşına , vede Umumi durumuna göre belirlenir . Hastalar ameliyat sonrası adjuvan Tedavi(iyileştirme) ollaraak sadece kemoterapi yada sadece radyoterapi yada hem kemoterapi hem radyoterapi Tedavi(iyileştirme) si alabilirler . Bazen , çok erken evrede oluþan hastalarda ameliyat sonrası adjuvan Tedavi(iyileştirme) gerekmeyebilir .
Cerrahi Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yok etmek için yapılan operasyondur . Cerrahi müdahalenin tipi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in akciğerdeki yerleşimine bağlıdır . Akciğerdeki küçük 1 parçayı almak için yapılan operasyon ‘wedge’ yada ‘segmental’ rezeksiyon olarak adlandırılır .

Eğer cerrahi ollaraak tüm lob alınırsa (lobektomi) , sağ yada sol akciğerin biri alınırsa (pnomonektomi) ollaraak adlandırılır . Bazı tümörler yerleşimi , büyüklüğü vede hastanın Umumi sağlık durumu sebebi yle ameliyat edilemez .

Kemoterapi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesidir . Genellikle birden aþırı ilaçtan oluşur . Kemoterapiyi yalnız bu konuda özel eğitimi olan hemşireler verir . Kemoterapinin verilme sayısı kür diye anlatım edilir (1 . kür , 2 . kür gibi) vede umumiyetle aynı ilaçlar 21 yada 28 günde bir tekrarlanarak verilir . Kemoterapi çoğunlukla damardan sıvı şeklinde ayaktan Tedavi(iyileştirme) merkezlerinde yada ağızdan hap ollaraak verilir . Bazen hastanın Umumi halinde ki bozukluk , verilen ilaçlar yada ilaçların veriliş şekillerine göre hastaların Tedavi(iyileştirme) lerini hastanede yatarak almaları gerekebilir . Her kür sonrası hastalar medikal onkoloji polikliniğinde kontrol edilirler . Bu kontrollerde hastalar muayene edilir , şikayetleri dinlenir , ilaçların yan etkileri sorgulanır vede vücuttaki diğer organlara 1 zarar verip vermediğini araştırmak için bazı kan tetkikleri istenir . Her kür öncesi kan sayımının yapılması vede bu sayımın kemoterapiyi veren yetkili hemşirelere gösterilmesi gerekmektedir . Bir hastanın ameliyat sonrası kemoterapi alıp almayacağını , eğer alacaksa kaç kür alacağını patoloji raporundaki tümöre iliþik özellikler belirler . Ancak bu kararların verilmesinde hastanın yaşı , Umumi durumu da önemli rol oynar .
Bir gün içinde 12 saatten aþırı zamanını yatarak geçirecek kadar Umumi durumu kötü oluþan hastalara kemoterapi verilmesi , yan etkilere tahammül edeme yeceklerinden uygun değildir . Kemoterapi yapılması planlanan hastalar , ameliyat olmuşlarsa ameliyattan sonraki 3 hafta içinde kemoterapinin başlanması tercih edilir .

Kemoterapi alan hastalar her kemoterapiden yaklaşık 1 hafta kadar sonra medikal onkoloji polikliniğinde doktor kontrolünden geçmelidir . Bu kontrolde hastalar muayene edilir , şikayetleri dinlenir , kemoterapinin yaptığı yan etkiler değerlendirilerek gereklidir se ilacın dozunda yeniden ayarlama yapılır .
Işın Tedavi(iyileştirme) si: Aynı zamanda radyoterapi de denir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır . Sınırlı her alana uygulanır vede bu alandaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini etkiler .Radyoterapi 1 tümörü küçültmeye yönelik ollaraak cerrahiden önce yada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresini yok etmek için yapılan 1 müdahaleden sonra uygulanabilir . Doktorlar radyoterapiyi umumiyetle kemoterapi ile 1 arada cerrahi Tedavi(iyileştirme) ye karşı birinci alternatif ollaraak kullanırlar . Nefes darlığı gibi emare lerin giderilmesi için de kullanılabilir .

Foto dinamik terapi Bu özel 1 kimyasal maddenin kan dolaşımına verilmesi vede hücreler tarafından alınmasıdır . Bu kimyasal madde olaðan hücreleri hızla terk eder . Fakat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hücrelerde daha uzun 1 süre kalır . Daha sonra bu hücrelere lazer ışığı uygulanarak maddenin etkin hale geçmesi sağlanır vede hücreler öldürülür .

Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si:


Küçük hücreli olmayan akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i hastaları 1 çok değişik yolla tedavi edilebilirler . Tedavi(iyileştirme) nin seçimi hastalığın yaygınlığı ile ilgilidir . Cerrahi müdahale en yaygın Tedavi(iyileştirme) şeklidir . Radyoterapi vede kemoterapi de hastalığın süresini yavaşlatma vede semptomları kontrol etmede kullanılabilir .
Küçük hücreli Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si:

Küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i hızlı yayılır . Bir çok vakada hastalık tanı konduğunda vücudun diğer bölümlerine de yayılmıştır . Doktorlar vücuda yayılmış kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerine ulaşmak için hemen hemen her vakit kemoterapi kullanırlar . Kemoterapi içeren Tedavi(iyileştirme) de akciğerdeki tümörler veya vücudun diğer bölümlerindeki tümörler hedeflenerek uygulanabilirler .Bazı hastalara beyine yönelik radyoterapi orada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olmasa da uygulanabilir . Bu Tedavi(iyileştirme) ye koruyucu beyin ışınlaması denir . Bu beyinde tümör oluşmasını mani lemek için verilir . Cerrahi Tedavi(iyileştirme) küçük hücreli akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde çok az uygulanır .

YAN ETKİLERKanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinin yan etkileri Tedavi(iyileştirme) tipine bağlıdır vede her Rahatsızkiþi için farklı meydana gelebilir . Doktor vede hemşireler Tedavi(iyileştirme) nin olası yan etkilerini hastalara açıklarlar . Yan etkilerden korunmak için Tedavi(iyileştirme) öncesi vede sonrası yollar önerirler .

Cerrahi Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i için esas Tedavi(iyileştirme) yöntemidir . Akciğer cerrahisinden sonra göğüste hava vede sıvı birikme eğilimindedir .Hastalar genellikle dönmekte , öksürmekte vede derin nefes almada yardıma lüzum duyarlar . Bu hareketler Tedavi(iyileştirme) için önemlidir . Çünkü geri kalan akciğer dokusunun genişlemesine yardımcı olur vede aþırı hava sıvı birikmesine engel olurlar . Göğüste ağrı , nefes darlığı akciğer cerrahisinin yaygın yan etkileridir . Hastalar eski efor vede güçlerine kavuşmak için hafta-aylara ihtiyaç duyabilirler .

Kemoterapinin yan etkileri verilen ilaca göre değişir . Genel 1 kaide olarak kemoterapi hızla çoğalan hücreleri etkiler . Kanama(kan kaybı) sırasında pıhtılaşmayı sağlayan , hastalıklara karşı savunmamızı yapan vede vücudumuzdaki organlara oksijen taşıyan kan hücreleri hızlı çoğalan hücrelerdir . Bu kan hücreleri kemoterapi aldıktan yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra sayıca azalırlar vede bu sebep le çabuk morarma yada diş fırçalama gibi küçük işlemler sonrası kanama(kan kaybı) meydana gelebilir . Normalde vücudumuza girdiklerinde müdafa sistemimiz güçlü olduğundan hastalık yaratmayan mikroplar kemoterapi sonrası savunmamızı sağlayan hücreler azaldığından kolaylıkla ateşli hastalıklara yakalanmamıza sebep olabilirler .Bu dönemde yıkanarak yediğimiz çiğ sebze vede meyvelere (örneğin salata gibi) en az 10 gün kadar yemekten kaçınmalısınız .Unutmayınız ki bu yasak meyve vede sebzelerin hastalığınız üzerine oluþan herhangi 1 tesiri nden dolayı değil , ne kadar temiz yıkasanız da yiyeceğiniz sebze yada meyvenin üzerinde kalmış olması muhtemel mikroplardan kaçınmak içindir . Yiyeceklerinizin bu vakit dilimi içinde pişmiş olmasına dikkat ediniz . Eğer 38 .50C in üstünde 1 saati geçen ateşiniz olursa muhakkak doktorunuza ulaşınız . Ateşiniz mevcut vede kan hücreleriniz kan sayımında düşük bulunursa antibiyotik Tedavi(iyileştirme) si almanız gereklidir . Kan hücrelerinizin sayısında meydana gelen bu azalma 1 hafta ila 10 gün içinde kendiliğinden geçer vede hücreler olaðan sayılarına ulaşır .

Bir başka hızlı çoğalan hücre grubu sindirim sistemi hücreleri vede kıl kökü hücreleridir . Bu sebep le kemoterapi sonrası umumiyetle ilk haftadan sonra saçlar dökülür . Hastalarda iştah kesilmesi , bulantı , kusma , ishal(diyare) ve ağız yaraları gelişebilir , bu yan etkilerin hemen hepsi ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir . Bu yan etkiler kısa sürelidir , hastaların şikayetleri 1 sonraki kemoterapi başlamadan önce geçmiş olur
Kemoterapinin bahsettiğimiz bu yan etkilerinin şiddeti Rahatsızkiþide n rahatsızkiþiye değişir . Günümüzde modern kemoterapilerle uzun , kalıcı yan etkilere rastlamak nadirdir . Ancak bazı kemoterapi ilaçları kalp üzerinde olumsuz etkiler yapabilir , bu tür ilaçları kullananlarda doktor periyodik olarak kalbinizin etkilenip etkilenmediğini anlamak için tetkikler ister . Bugün kullanılan kemoterapi ilaç dozları vede kemoterapi kür sayıları kalp üzerinde menfii etki yapacak boyutta değildir . Bazı kemoterapi ilaçlarını aldıktan yıllar sonra kan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i diðerbir deyiþle lösemi gelişme riski vardır .
Ayrıca bazı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ilaçları yumurtalıkları etkileyerek yumurta hücrelerini öldürürler , böylece yumurtalıklar kadınlık hormonu oluþan estrojeni üretemez vede hastalar menopoza girerler . Adetler seyrekleşir yada durabilir vede bu halde kadınlar gebe kalamazlar . Özellikle 35-40 yaşın üzerinde kemoterapi ile meydana gelen kısırlık kalıcıdır . Daha genç hastalarda kemoterapi süresince kesilen adetler 1 süre sonra normale dönebilir .

Sağlık personeli kemoterapi sonrasında Tedavi(iyileştirme) nin olası yan etkilerini açıklarlar vede şikayetleri yok etmeye yönelik yollar önerirler .

Kemoterapi ilaçları çoğunlukla damardan verilir vede verildikleri damara zaman içinde zarar verip , damarın sertleşmesine vede dışarıdan bakıldığında gözle fark edilebilir hale gelmesine sebep meydana gelebilir ler . Kemoterapi alırken yada aldıktan sonraki gün ilacı aldığınız kolda kızarıklık şişme vede yanma olursa hemen doktorunuza haber vermelisiniz .
Kemoterapi alırken herhangi 1 sebep le ağrı kesici kullanmanız gerekirse doktorunuza danışınız . Çünkü bazı ağrı kesiciler vücuttaki kan hücrelerinde sayıca yada işlevce azalmaya sebep meydana gelebilir ler . Bunun dışında kalp , akciğer vede böbrek hastalığınız için kullandığınız vede hayati önemi oluþan ilaçlarınıza kemoterapi süresince Daimi edebilirsiniz . Kullanmak zorunda olduğunuz bu ilaçları doktorunuza yaptığınız ziyaretlerde göstererek 1 sakınca olup olmadığını sormanız uygun olur .
Radyoterapi kemoterapi gibi hem kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hem de olaðan hücreleri etkiler .Radyoterapi aldıkları süre içinde hastalar mümkün olduğunca istirahat etmelidir .
Tedavi(iyileştirme) gören bölgedeki cilt kızarabilir , kuru , hassas vede kaşıntılı olabilir . Tedavi(iyileştirme) nin sonuna doğru aynı bölge daha ıslak vede akıntılı hale gelir . Bu derinin ışına karşı verdiği 1 reaksiyondur . Bu alan mümkün olduğunca hava ile temas edecek şekilde olmalı , sıkı iç çamaşırı vede kıyafetlerden bu dönemde kaçınılmalıdır . Işın Tedavi(iyileştirme) si aldığı süre içinde bu bölge suyla temas ettirilmemelidir . Doktora sormadan bu bölge için herhangi 1 losyon yada krem kullanılmamalıdır .Işın Tedavi(iyileştirme) sinin deri üzerindeki etkileri geçicidir . Fakat etkilenmenin derecesi Rahatsızkiþide n hastaya değişir . Bazen ışın Tedavi(iyileştirme) si almış alan bölgede cilt rengi normale göre daha koyu renkte kalabilir .
Metastatik hastalıkta özellikle beyin metastazlarında beyin ışınlaması yapılır .Bu işlem 1 hafta yada 10 gün kadar sürer , ışın Tedavi(iyileştirme) sine bağlı bulantı vede kusma gibi yan etkiler gelişebilir .Bu durumlar için radyoterapist Tedavi(iyileştirme) öncesinde vede Tedavi(iyileştirme) Daimi ederken alınması gereken ilaçları rahatsızkiþiye anlatır

Beyine radyoterapi alan hastalar baş ağrısı , deride değişiklikler , yorgunluk , bulantı , kusma , saç dökülmesi , hafıza vede düşünme süresiyle ilgili mesele le karşılaşalabilirler .Bir çok yan etki zamanla geçer .

Radyoterapinin diğer yaygın yan etkileri boğazda kuruluk ağrı , yutma zorluğu , yorgunluk , Tedavi(iyileştirme) oluþan bölgede doku değişiklikleri vede iştah kaybıdır .


DİĞER YAN ETKİLERKanser yani kontrolsüz hücre büyümesi iştah azalmasına sebep meydana gelebilir . Bazı hastalarda ağızda tatsızlık oluşur . Çoğunlukla Tedavi(iyileştirme) lerin yan etkileri oluþan bulantı , kusma vede ağızda yaralar hastanın yemek yemesini güçleştirir . Fakat gıdaalımı çok önemlidir . Öğünler muhakkak yeterli kalori vede protein içermelidirler . Böylece kilo kaybı vede dokuların kendini tekrar tamir etmesi sağlanabilir . Tedavi(iyileştirme) alan hastalar , düzenli vede yeterli beslenirlerse kendilerini daha drençli vede iyi pay deceklerdir vede ilaçların yan etkileri daha az görülecektir .

Verilen Tedavi(iyileştirme) ile iyileşme şansı nedir ?

 

 

Bazen hastalar iyileşme şanslarının rakamlarla anlatım edilmesini isterler . Aslında yapılan büyük çalışmalarda hangi evredeki hastanın ortalama ne kadar süre yaşayabileceğine ait rakamsal yüzde değerleri mevcuttur . Ancak unutulmamalıdır ki bu istatistiksel değerler binlerce hastaya iliþik değerlerin 1 vasati sıdır , diðerbir deyiþle herhangi 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastasına ne olacağını önceden kestirmek için kullanılması tam ollaraak doğru olmaz . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i oluþan 2 hastanın Önümüzdeki günlerde ne olacağı birbirinden farklıdır , tümörün vede hastanın kendisine iliþik bugün henüz bilemediğimiz pek çok faktör aynı hastalığa yakalanan 2 kişinin farklı seyirler göstermesinde tesirli olmaktadır . Bu sebep le kendinizi başka hastalarla kıyaslamayınız


HASTALARIN TAKİBİ :


Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) sinden sonra hastanın takibi de çok önemlidir . Düzenli kontroller sağlık halinde ki değişiklikleri ortaya çıkarır . Böylece eğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi tekrarlar yada yeni kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluşursa bu mümkün olduğunca çabuk Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Bu kontroller muayene , göğüs filmi ve çeşitli laboratuar testlerini içerir . Kontroller arasında ortaya çıkan herhangi 1 sağlık mesele i hemen doktora bildirilmelidir .
Tedavi(iyileştirme) sonrası önerilen özel 1 rejim yoktur , dengeli gıdaalımı , aþırı yağlı yiyeceklerden kaçınma , düzenli egzersiz yapmak diðerbir deyiþle olaðan şartlar altında her sağlıklı insanin uyması gereken kaideler sizin için de geçerlidir .
Kilo kaybı , iştahsızlık , aşırı yorgunluk , bulantı-kusma , baş dönmesi , karın ağrısı vede dolgunluk , kemik ağrısı , 2 haftadan aþırı süren öksürük , baş ağrısı olduğunda olaðan periyodik kontrol zamanınızı beklemeden doktorunuza ulaşmanız lüzumlu dir .

Tedavi(iyileştirme) sırasında vede sonrasında cinsel yaşamınıza eskiden olduğu gibi devam amil izde 1 sakınca yoktur . Kemoterapinin yumurtalık hücreleri üzerinde oluþan mutajenik (bebekte ciddi anormallikler olabilmesi) etkileri sebebi le Tedavi(iyileştirme) süresince gebeliği önlemek için doğum kontrol yöntemlerinden biri tercih edilmelidir . Verilen kemoterapi ilaçlarının çoğu yumurtalıkların çalışmasını bozar fakat bu etkilenmenin derecesi hastadan rahatsızkiþiye değişir .Genç erkek hastalar gelecekteki yapay döllenme yada invitro fertilizasyon için kemoterapiden önce spermlerinin saklanmasını isteyebilirler .Bazı kemoterapik ilaçlar periferik sinirlerdeki duyuları etkilediğinden ereksiyon yeteneğini yada ereksiyon sağlamayı vede sürdürmeyi mani leyebilirler .

Tanı sonrası Tedavi(iyileştirme) planı ile yaşadığınız fiziksel vede ruhsal sıkıntılar , hastalığa yada Tedavi(iyileştirme) ye bağlı yorgunluk , halsizlik hissi , cinsel yaşamınızın , istek vede coþku duyma gibi duygularınızı etkileyebilir . Cinsel yaşamınız ile alakalı bu tür sorunlar , bu dönemde yaşadığınız vede tedavi sonrası geçen diğer sorunlar gibi vakit içinde geçecektir .
Cinsel yaşamınıza yönelik kaygılarınız olduğunu vede bu konuda yardım almak istediğinizi Tedavi(iyileştirme) aldığınız kemoterapi ünitesindeki doktor vede hemşirelere belirtmekten çekinmeyiniz .

KANSER HASTALARINA DESTEK


Ciddi 1 hastalıkla 1 arada yaşamak zor olmayan değildir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastaları tıbbi vede fiziksel değişikliklerle baş etmek 1 yana hayatlarını zorlaştıran 1 çok endişe , duygu vede düşüncelere sahiptir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastaları işlerini sürdürebilme , ailelerinin geleceği vede günlük aktivitelerini yapabilme konusunda endişelidirler . Yapılan tetkikler , tedaviler , hastanede yatma lüzumlu liği , Tedavi(iyileştirme) ücretleri onları endişelendirir . Bu duygusal durumla baş etmek içinde yardıma ihtiyacı vardır . Aslında 1 hastanın bu duygusal durumuna dikkat etmek Tedavi(iyileştirme) nin bir parçasıdır . Sağlık personelinin desteği , destek grupları , Rahatsızkiþide n hastaya ilişkiler kişinin kendisini daha az yalnız pay tmesini önler ve az stresli olmasını sağlar . Hayatlarının kalitesini artırır . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi destek grupları kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastalarının tecrübelerini paylaşmak vede konuşmak için güvenli ortamlar sağlar . Hastalar sağlık personeline böyle 1 grup bulmak için danışabilirler .

Doktorlar , hemşireler vede diğer sağlık çalışanları onların Tedavi(iyileştirme) , çalışma vede diğer faaliyetleri konusundaki sualler ına yardımcı olurlar . Bunun yanı sıra dernekler , danışmanlar , dinsel topluluklar vede üyeleri hastaların kişisel mesele leri vede gelecekleri ile alakalı ollaraak onların kaygılarını giderici yaklaşımlarda bulunabilirler .
Arkadaşlar vede akrabalar hastalara destek meydana gelebilir . Hasta , onunla dertleşecek diğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarla tanışabilir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastaları destek grupları oluşturup onlarla Tedavi(iyileştirme) nin etkileri vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi konusunda bildiklerini paylaşabilir . Bu konuda akılda tutulması gereken her hastanın farklı olduğudur . Her ikisi de aynı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastası olmasına rağmen 1 Rahatsızkiþi için doğru oluþan Tedavi(iyileştirme) vede yaklaşım diğeri için yanlış olabilir . Daima doğru oluþan arkadaşların vede diğer aile üyelerinin önerilerinin doktora danışıldıktan sonra uygulanmasıdır .

 

 


Kanser

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp