Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Yumuşak Doku Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

 

 

 

Yumuşak doku kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i nedir sebep leri vede emare leri nelerdir merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . . .

 

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden hazırlanmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . .

 

 

 

YUMUŞAK DOKU KANSERİ ( SARKOMA ) NEDİR ?


Sarkom " Yunancada "etin büyümesi" anlamındaki sözcükten gelmektedir . Yumuşak doku sarkomları , vücudunuzdaki yumuşak dokularda baş gösteren kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li (habis) tümörlerdir . Yumuşak dokular , vücuttaki diğer yapıları birbirine bağlar , onları destekler vede çevreler . Sarkomalar , kemiklerde vede kıkırdak , adaleler , tendonlar (kiriş) , yağ gibi organ yada dokuları çevreleyen , yumuşak bağdokusunda vede destekleyici (yardımcı) dokularda , 1 de , akciğerlerin , karnın , kalbin , merkezi sinir sisteminin vede kan damarlarının dış yüzeylerinde oluşuyor . Sarkomalar da katı , üç boyutlu vede habis tümörlerin en ender vede en ölümcüllerindendir .

Yumuşak doku sarkomları yaygın değildir . Erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülür vede vakit zaman çocuklar ile ergenlerde meydana gelir .

Yumuşak doku sarkomlarının çeşitli türleri olsa da , umumiyetle benzer nitelikleri paylaşır , benzer semptomlara sebep olur vede ameliyat , ıþınım terapisi yada kemoterapi yada bunların bileşimi ollaraak , benzer şekilde Tedavi(iyileştirme) edilirler .
   

 


YUMUŞAK DOKU KANSERİ ( SARKOMA ) BELİRTİLERİ NELERDİR ?


Yumuşak doku kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin olası emare vede semptomları:

• Zayıflayan kemikler , bazen de kırılmalar
• Eklem(joint) şişmeleri vede hassaslığı (yakınında yada içindeki tümörler için)
• Yorgunluk
• Ateş
• Kilo kaybı
• Anemi(kansızlık)

Yumuşak doku sarkomu vücudun herhangi 1 yerinde ortaya çıkabilir . Ancak , en büyük yüzdesi (yaklaşık yarısı) kollar , bacaklar , eller vede ayaklarda oluşur . % 40' ı göğüs , sırt , kalça , omuzlar vede karında görülürken , yaklaşık % 10'u da baş vede boyunda bulunmuştur . Yumuşak doku sarkomu ilk evrelerinde umumiyetle hiçbir emare vede semptom göstermez . Tümör yumuşak dokuda büyüdükçe , şişme yada yumrulara sebep meydana gelebilir . Daha sonra , sinirler vede adaleler üzerine baskı uygularsa ağrı yaratabilir .
   

 

YUMUŞAK DOKU KANSERİ NEDENLERİ :


Sarkom ilk oluştuğu dokuya bağlı ollaraak adı değişir . Sarkomun konumları vede aldığı adlandırmalar:

• Kemikler . Osteosarkom; yeni gelişen kemik dokularında ortaya çıkar , kıkırdak sarkomu; kıkırdakta oluşur vede Ewing sarkomu; kemik iliğindeki olgunlaşmamış dokularda gelişir . Osteosarkom vede Ewing sarkomu çocuklar , ergenliðe geçiþ çağındakiler vede 10 - 25 yaş arası genç yetişkinlerde daha çok görülür .
• Kaslar : İki tip kas vardır: iskelet vede düz kaslar . İskelet kasları kemiklerde yer alırlar vede istemli kontrol altındadırlar . Mide , bağırsak bölgesi vede uterus gibi organları vede kan damarlarındaki düz kasları ise kontrol edemezsiniz .

Kaslarda gelişen sarkom , iskelet kaslarda özellikle de kol vede bacaklarda ortaya çıkan çizgili kas lifleri sarkomudur . Bu tütün birçok alt tipi vardır . Bunlar , 4 vede daha küçük yaşlardaki çocuklarda baş , boyun vede üreme organları bölgesinde ortaya çıkan embriyon sarkomu vede yine çocuklarda kollar , bacaklar , baş vede boyunda görülen endotelyomadır . Leimosarkomu ise düz kaslarda çoğunlukla uterus , mide bölgesi vede kan damarları içinde oluşur .
• Kan damarları . Çeşitleri , anjiyosarkom; kollar , bacaklar , baş vede gövdedeki kan damarları içinde oluşur , çocuklara iliþik hemanjiyoperisistom; 4 vede daha küçük yaşlarda umumiyetle kollar , bacaklar , gövde , baş vede boyunlarında ortaya çıkar , vede kan damarı duvarlarındaki 1 tümör oluþan Kaposi sarkomu; HIV/ AIDS(Edinilmiþ baðıþıklık yetersizliði belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)) gibi hastalık virüsü taşıyanlarda görülür .
• Lenf kanalları : Lenfanjiyosarkom ollaraak adlandırılır vede umumiyetle kol vede bacaklardaki lenf kanallarında meydana gelir .
• Sinoviyal dokular : Sinoviyal sarkom ollaraak adlandırılan bu çeşit , bağlantı noktalarında vede bacaklarda tendon koruyucularında oluşur .
• Sinirler : Nörofibrosarkom kollar , bacaklar vede gövdede yerleşmiş sinirlerde oluşur .
• Yağlar . Liposarkom özellikle kollar , bacaklar vede gövdedeki yağlı dokularda oluşur .
• Lifli dokular . Fibrosarkom kollar , bacaklar vede gövdede oluşur , kötü huylu lif histiyosistom , bacaklarda oluşur vede deri fibröz sarkomu , gövdede oluşur .
• Mezotelyum dokular . Bu dokular bacaklar , kalp vede bağırsaklar gibi belli organlarda koruyucu 1 zırh sağlarlar . Bu dokularda gelişen kötü huylu tümörler mezotelyom ollaraak adlandırılır , vede umumiyetle bacaklarda oluşurlar .

Genelde , kemik yada yumuşak doku sarkomunun sebep leri bilinmez . Bilinen sebepler , mezotelyomun çoğu vakaları için asbest içerdiği vede Kaposi sarkomu için bağışıklık sisteminin eksikliği ile yerleşen virüslerdir . Yeni kemik hücrelerinin anormal gelişimi içeren Paget kemik hastalığı oluþan yetişkinlerde osteosarkomu olma riski de yüksektir . Birkaç halde , örneğin Li Fraumeni sendromu yada ailesinde nörofibromatöz hastası oluþan kişilerde sarkom kalıtsal meydana gelebilir . Li Fraumeni sendromu yumuşak doku sarkomu vede diğer tümörlerle alakalı oluþan göğüs kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i başlangıcının 1 aşamasıdır .
Nörofibromatöz sinir tümörlerine yol açan sinir sisteminde gelişen değişimlerle sonuçlanır . Nörofibromatöz ile ilişkin diğer anormallikler ciltteki değişikler vede kemik deformasyonlarıdır .

Sarkom riskinin artmasına yol açan faktörler , kimyasal fenoksiasetik asit içeren yüksek dozda otlarla , klorofenol içeren ağaç ürünleriyle vede büyük miktarda ıþınım la ilişkilidir .YUMUŞAK DOKU KANSERİNİN TEŞHİSİ VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ ;


BT ( Veri sayarli tomografi)
CT (Computed tomography)
MRI (Magnetic Resonans Imaging): CT ye üstünlügü damarlar hakkinda daha ayrintili veri edinilir . Bu yolla hem sislik hem vede sisligin çevre ile iliskileri hakkinda daha ayrintili veri sahibi olunur .
Biyopsi : Biyopsi isleminde , cerrah tümörden doku parçasi alir , bu patolog tarafindan mikroskop altinda incelenir . Burada hedef , bu sisligin sarkom , baska tip 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yada iyi huylu 1 sislik olup olmadigini anlamak; eger sarkom ise türü ni vede grade’ini (saldirganlik derecesi) atama etmektir .
*biyopsi yöntemleri
Ince igne aspirasyon biyopsisi : Bu biyopsi türünde , doktor ince 1 igne vede siringa ile sislikten küçük doku parçalari alir vede bu mikroskopta incelenir .
Kalin igne biyopsisi : (Core needle biopsy , Tru-Cut biopsy): Bu islemde cerrah özel 1 alet yardimiyla sisligin içinden silindir seklinde 1 doku çikarir . Çogu kez tani koymak için kafidir . Cerrahi biyopsi : (Eksizyonel biyopsi): Bu islemde , cilt vede cilt alti dokular kesilir , sisligin tamami çikarilir vede mikroskopik incelemeye gönderilir . bölgesel yada Umumi anestezi altinda bu islem yapilabilir , hastanin 1 gece hastahanede kalmasi gerekebilir
Patolojik inceleme : Yumuşak doku kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde (YDS) ayri 1 sorundur . Inceleme bu konuda mütehassız kisi tarafindan yapilmalidir . Zira patolojik tani vede radyolojik degerlendirme Tedavi(iyileştirme) yi yönlendirecektir .
Tedavi(iyileştirme) sekline karar verme : YDS lari çok nadiren lenf bezlerinde metastaz yaparlar , buna karsin akcigere uzak metastaz yapma olasılık i vardir . Bu sebep le Tedavi(iyileştirme) sekline karar vermeden önce diger vücut bölgelerinin incelemesi yapilmalidir . Sislige iliþik radyolojik bulgular , ayrintili patolojik inceleme sonuçlari vede vücut taramasi yapildiktan sonra hastaligin evrelemesinin yapilmasi gereklidir .YUMUŞAK DOKU KANSERİ EVRELERİ :


Evre I .yüzeye yakin yada derin yerleşimli , 5 cm . den küçük . Lenf bezlerine yada vücudun diğer bölgelerine sıçrama yok .

Evre II .Tümör kötü diferansiye yada andiferansiye , yüzeye yakin yerlesimli , 5 cm . den büyük . Lenf bezlerine yada vücudun diger bölgelerine siçrama yok .

Evre III .Tümör kötü diferansiye yada andiferansiye , derin yerlesimli , 5 cm . den büyük . Lenf bezlerine yada vücudun diger bölgelerine siçrama yok .

Evre IV . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lenf bezlerine yada akciğer , bas yada boyun gibi vücudun diğer bölgelerine yayılmış meydana gelebilir .
   

 

KLASİK TIPTA YUMUŞAK DOKU KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ ;


 

   

Tedavi(iyileştirme) seçenekleri hastanin Umumi durumuna , yasina , tümörün yerlestigi bölgeye , hastanin basvurdugu merkeze vede en önemlisi EVRE’sine göre degismekle 1 arada ; 3 tür Tedavi(iyileştirme) söz konusudur;

1 .Cerrahi : YDS ‘larini Tedavi(iyileştirme) sinde en sik kullanilan Tedavi(iyileştirme) dir . Ameliyat sekli tümörün bulundugu vücut bölgesine vede yerlestigi doku planina göre degisir . Önemli oluþan tümörün çevresinden yeterli genislikte saglam doku ile çikarilmasidir . Plastik cerrahideki gelismeler , YDS’ larinin cerrahi Tedavi(iyileştirme) sine de yansimistir . Tümör eger vücudun yüzeyel bölgesinde yerlesimli ise , tümörün çikarilmasi sonra çogu kez açik yara ile sonuçlanir vede yara bölgesinin plastik cerrahlar tarafindan onarimi gereklidir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li dokunun tamaminin güvenle çikarilmasi için bazen kolun yada bacagin 1 bölümü yada tamami kaybedilebilir . Günümüzde cerrahi ekipte (ortopedi , Umumi cerrahi , gögüs cerrahisi mütehassız lari) plastik cerrahin da yer almasi organ koruyucu (kol vede bacagin korunmasi) ameliyatlari daha güvenli ollaraak yapilabilmekte , büyük tümörler ciddi 1 islev kaybi yaratmadan ameliyat edilebilmektedir . Eger kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lenf bezlerine yayilmis ise ayni ameliyatta lenf bezleri de çikarilir (lenf bezi disseksiyonu) . Bazi durumlarda (tümör 5 cm . den büyük ve/veya yüksek grade’li ise) ameliyat öncesi kemoterapi ve/veya radyoterapi yapilarak tümör küçültülür vede ardindan ameliyat yapilir .

 

2 .Radyoterapi : Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini öldürür vede tümörün küçülmesini saglar . Radyoterapi 1 makine araciligi ile vücuda disardan uygulanabilir , yada isin yayan materyal ( radyoizotop) dogrudan doku içine konur yada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin bulundugu yere yerlestirilen ince plastik tüpler içinden geçirilen radyoaktif teller ayni amaçla kullanilir .
3 .Kemoterapi : Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin öldürülmesi için ilaçlarin kullanilmasidir . Ilaç koldaki 1 damardan yada büyük damarlara yerlestirilen kateterlerden tüm kan dolasimina verilebilir , bu tür Tedavi(iyileştirme) sistemik kemoterapi adini alir . Ilaç sadece kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin bulundugu bölgeyi ilgilendiren damarlar içine verilebilir , bu Tedavi(iyileştirme) sekli regional (bölgesel) kemoterapi ollaraak isimlendirilir .

‘TÜM BU YAN ETKİLER VE TEDAVİ SONUNDAKİ BAŞARI ORANLARI KLASİK TIPTA YUMUSAK DOKU KANSERİNİN KALICI BİR ÇÖZÜMÜN OLMADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR .’

YUMUSAK DOKU KANSERİNİN BİTKİSEL TEDAVİSİ ;

YUMUSAK DOKU kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si HERBALİST BOZKURTBEY ’in BİR BULUŞU OLUP , HER ZAMAN KALICI VE TAM BİR TEDAVİ SAĞLAMAKTADIR .

YUKARIDA DA BELİRTTİLDİĞİ GİBİ YUMUSAK DOKU KANSERİNDE STANDART KEMOTERAPİLER , RADYOTERAPİLER VE CERRAHİ OPERASYONLAR İYİLEŞME İÇİN YETERLİ OLMADIĞI İÇİN , ÇOĞU ZAMAN BEKLENENDEN FAZLA YAN ETKİ ÇIKARTARAK DAHA DA OLUMSUZ BİR TABLOYA YOL AÇARLAR .HASTALIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK VE ÖMRÜ KISMEN UZATAN BU UYGULAMALAR , MAALESEF HASTAYI TAMAMEN KURTARMAKTAN UZAKTIRLAR . Klinik araştırmalar yeni ilaçlar vede Tedavi(iyileştirme) yolları denenmekte olup , KLASİK TEDAVİLERLE YAŞAMA DÖNMEK HENÜZ İMKANSIZA YAKIN BİR DURUMDADIR .


 


Kanser

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp