Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Tiroit Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si

 

 

 

Tiroit kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Tedavi(iyileştirme) si nedir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nedir nasıl 1 hastalıktır sebep leri vede emare leri nelerdir kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde hangi yöntemler kullanılır kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi için bitkisel(doðal) çözüm mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden hazırlanmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . .  

 

 

 

Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li Kişide Ne Gibi emare ler Olur ?


Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastaların çoğunda hiçbir emare yada şikayet yoktur . Bir kısmında boyunda 1 şişlik gelişir ; çoğunda ise 1 nodülden yapılan biyopsi neticesi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi saptanır . Biyopsi olaðan çıktığı halde ameliyat edilen bezin nodül dışındaki 1 alanında bazen milimetrik boyutta küçük kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi odağı saptanabilir . Troid(guatr) bezinin hızlı büyümesi ve sert olması kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi şüphesini artırır . Ses kısıklığı vede boyunda lenf bezlerinin şişmesi de Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi şüphesini artırır .
Bazen özellikle çocuklarda boyundaki lenf bezlerindeki büyüme ilk bulgu olabilir . Çok çok nadiren 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ağrılı vede baskı şikayetleri dediğimiz ses kısıklığı , nefes darlığı yada yeme zorluğu ile ortaya çıkar . Bazen hastalar ilk ollaraak vücudun diğer tarafındaki lenf bezi büyüklüğü , kemik kırıkları yada çok çok nadiren Troid(guatr) bezi aþırı çalışması (hipertiroidizm) ile karşımıza çıkabilir . Bununla 1 arada çoğu Rahatsızkiþide hiçbir şikayet yoktur .

Boyundaki kitlenin yada nodülün nefes borusuna yapışık olması , sert olması , son vakitler da hızlı büyümesi , yeme zorluğu , ses kısıklığı yada ses kalınlaşması vede büyümüş lenf bezleri kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olasılığını kuvvetlendirir .

Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Nasıl Teşhis Edilir ?


Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi teşhisi nodülden yada boyundaki kitleden yapılan iğne biyopsisi ile konur . Biyopsi ile alınan hücreler patoloji laboratuvarında mikroskop altında incelenerek kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığı anlaşılır . Biyopsi dışında 1 nodülün kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını anlayacak başka 1 tetkik yoktur . Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri bazen başka sebep lerle ameliyat edilen Troid(guatr) bezinde patolojik inceleme sırasında tesadüfen de teşhis edilebilir .

Kaç Türlü Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Vardır ?


Kabaca 4 türlü Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vardır:
1-Papiller Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
2-Folliküler Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
3-Medüller Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
4-Anaplastik Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
En sık görülen Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi dir . Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e göre daha az görülür . Papiller vede folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in her ikisine aniden ‘’Diferansiye Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri’’ adı da verilir vede bu 2 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in Tedavi(iyileştirme) leri benzerlik gösterir . Papiller vede folliküler kanserleri tiroglobulin adı verilen 1 protein yapar vede salgılarlar . Ameliyat olmuş 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastasında tiroglobulinin kanda yükselmesi kanserin vücutta olduğu yada nüks ettiği anlamına gelir .
Bazen hem papiller hem de folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 0 .5 cm çapında küçük lezyonlar şeklinde meydana gelebilir . Bunlar umumiyetle iyi seyirli olsalar da bazen yayılım yapabilirler . Bu sebep le biz küçük de olsalar tüm kanserlerde Troid(guatr) bezinin tamamen alınıp arkasından radyoaktif iyot tedavisini seçmekteyiz .

En Sık Görülen vede En İyi Seyreden Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi dir:


Papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi tüm Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin % 75-80’ni oluşturur . Papiller kanser umumiyetle iyi gidişlidir; fakat çok çok nadir görülen uzun hücreli ( Tall hücreli) varyant , Kolumnar hücreli varyant vede Diffüz sklerozan varyant ollaraak isimlendirilen türleri hızlı seyreder .
Papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi her yaşta vede çocuklukta da görülebilir , fakat 30-40 yaşlarında sıklığı artar . Hastaların yarısında Troid(guatr) bezinin birçok yerinde aynı anda papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulunur . Boyundaki lenf bezlerine vede akciğere metastaz (yayılım) yapabilir . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi daha çok lenf bezleri yoluyla yayılır . Papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Troid(guatr) bezinde uzun vakit sessiz kalabilir vede hiç 1 şikayet vede emare vermeden yada ölüme sebep olmadan yıllarca mevcut meydana gelebilir .

Genç erişkinlerde papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi umumiyetle iyi seyirlidir vede 40 yaş altında çok nadiren ölüme sebep olur . Yaşlı hastalarda ise daha hızlı seyreder . Boyunda lenf bezlerinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yayılımının olması genç erişkinlerde kötü 1 risk taşımasa da , 40 yaş üzerindeki hastalarda hastalığın hızlı 1 seyir göstereceğine işaret eder .

İkinci Sıklıkta Görülen Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi :


Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin %11-15’ini oluşturur . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi damar vede Troid(guatr) bezi kapsülü denen Troid(guatr) bezini dıştan çevreleyen zara yayılım yapar . Kapsüle yayılım varsa çok nadiren başka organlara yayılır vede iyi gidişlidir . Damar yayılımı olanlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi daha hızlı seyreder .

Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi daha çok kan dolaşımı yoluyla yayılır . Akciğer , kemik vede az ollaraak beyin vede karaciğere yayılır .

Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in daha kötü seyreden Hurthle hücreli tipi vede insüler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi tipi de vardır .

Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e göre daha yaşlılarda oluşur vede 50’li yaşlarda aþırı görülür . Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi sıklıkla yavaş büyüyen 1 tiroid kitlesi şeklinde gelişir vede ilk tanı konulduğunda hastaların % 25’inde Troid(guatr) bezi dışında yayılım , % 5-10’unda boyun lenf bezlerinde metastaz vede %10-20’sinde ise uzak organlarda metastaz (yayılma) vardır . Troid(guatr) bezini çevreleyen kaslara vede nefes borusuna direk yayılım karakteristik özelliğidir vede tamamen ameliyatla ile temizlenebilmesi bu özelliğine bağlıdır .

Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi akciğer vede kemiğe metastaz yapma eğilimindedir .

Kanda Kalsitonin Hormonunu artıran Medüller Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i (MTK):


Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin % 6-8’ ini yapar . Medüller kanserin % 75’i ailesel değildir , fakat %25’i ailesel yada kalıtımsal özellik gösterir . Bu sebep le medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastaların aileleri vede çocukları bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yönünden taranır . Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Troid(guatr) bezindeki kalsitonin hormonu salgılayan C hücrelerinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olduğu için bu hastaların kanlarında kalsitonin hormonu yükselir . Ameliyat sonrası kalsitonin düşer . Buna karşılık ameliyat sonrası kalsitonin artmaya devam ederse medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nüks etmiş demektir . Nodüler guatrlı 1 hastada kanda aşırı kalsitonin hormonu varsa medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den şüphelenilir . Tanı için nodüle biyopsi yapılır . Operasyon öncesi medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi tanısı konursa 1 arada olabilecek oluþan paratiroid hastalığı vede feokromasitoma denen böbreküstü bezi hastalığı için ameliyat öncesi kan kalsiyumu , paratiroid hormonu , kan kateşolaminleri ve idrarda metanefrin tetkikleri ölçülür . Ayrıca ultrason , tomografi veya MRI ile boyun , karın vede göğüs taranır .

Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastaların % 30’unda yüzde kızarma , ishal(diyare) vede yorgunluk meydana gelebilir .
Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de diğer Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde olduğu gibi ameliyatla tiroid bezinin hepsi alınır . Lenf bezlerinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yayılımı varsa hepsi ameliyatla çıkarılır . Ameliyattan sonraki 8-12nci haftada kalsitonin ölçülür . Kalsitonin yüksek ise kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yine mevcut demektir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yerini bulmak için ultrason , tomografi , MR , sestamibi sintigrafisi , MIBG sintigrafisi , DMSA sintigrafisi vede oktreotid sintigrafisi gibi tetkikler yapılarak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yeri bulunmaya çalışılır .

Ameliyat oluþan medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda kalsitonin ölçümü hastanın takibinde nüksün vede tümör odağının saptanmasında avantaj lıdır . Eğer kalsitonin ameliyat sonrası 10 pg/ml’den küçük ise hastalık yok olmuş kabul edilir . Ancak iyi 1 ameliyat sonrası bile kalsitoninin olaðan e inmeme oranı % 40-60 arasında değişmektedir . Kalsitonin salgılayan kanser odağını saptamak çoğu Rahatsızkiþide da mümkün olmamaktadır . Özellikle kalsitonin düzeyinin 50 pg/ml’nin altında olduğu hastalarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi odağını saptamak zordur .

Ameliyat sonrası kalan Troid(guatr) dokusu için radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si yapılır . Daimi eden yada nüks eden medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de en iyi Tedavi(iyileştirme) cerrahidir . Çıkarılabildiği kadar ameliyatla tümör çıkarılır . Çünkü diğer Tedavi(iyileştirme) lerin tesiri azdır vede radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si avantaj lı olmaz .

İlerleyen vede ameliyatla çıkarılamayan tümörlerde radyoterapi (ışın Tedavi(iyileştirme) si) vede kemoterapi uygulanabilir .

Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri Nasıl Tedavi(iyileştirme) Edilir ?


Tüm Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda (tümör çapı ne olursa olsun) muhakkak uygulanması gereken dört Tedavi(iyileştirme) basamağı vardır vede bunlar sırasıyla şöyledir:

1 . Ameliyat: Ameliyatla Troid(guatr) bezinin hepsi çıkarılır .
2 . Radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si: Ameliyattan 4-6 hafta sonra radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si yapılır .
3 . Levotiroksin ilacı ile Tedavi(iyileştirme)
4 . Belirli aralarla takip: Tiroglobulin , tiroglobulin antikoru vede vücut taraması ile izleme(takip) yapılır .

Bu Tedavi(iyileştirme) basamakları uygulanan Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi çoğunlukla yok olmaktadır . Ancak ameliyat kafigelmeyecek yapılırsa yada tiroid bezinin hepsi alınmaz ise; yada da radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si yapılmaz ise kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nüksü sık görülmektedir . 

 

 

 

 


Kanser

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp