Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kanser

Troit Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

 

 

 

Troit kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i nedir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nedir neşekilde 1 Rahatsızlık tır sebep leri vede emare leri nelerdir kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde hangi metod ler kullanılır kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi icin bitkisel(doğal) Netice mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden amade lanmış % 100 Natural ürünlerimizi görmek icin buraya tıklayabilirsiniz . . .  

 

 

TİROİT KANSERLERİ


Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Nedir ? Diğer Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler gibi Üzücü mü ?


Troid(guatr) bezindeki hücrelerin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüşmesi sebebi yle meydana gelen 1 kanser türüdür . Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri umumiyetle boynumuzda 1 kitle yada tiroid bezi içinde 1 nodül biçimi nde meydana gelir . Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin çoğu tedaviyle yok oluşan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerdir . Diğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler gibi üzücü seyretmez . Yapılan ameliyat vede radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) siyle çoğu yok olur vede hastanın yaşam zaman sini kısaltmaz . Bu sebep le çook aşırı korkmanıza gerek yoktur . Ancak , Tedavi(iyileştirme) yle kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yok olsa bile ömür boyu kontrollere gitmeniz gerektiğini de unutmayınız .

Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Kimlerde Daha sık görülür ?


Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha aşırı görülür . Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i kadınlarda görülen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler arasında sıklık açısından sekizinci sıradadır . Ancak nodülü oluşan erkeklerde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi riski daha fazladır . Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i her yaşta görülebilir .

Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Sebep Oluşur ?


Çoğu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de olduğu gibi Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin sebebi tam ollaraak bilinmemektedir .
Diğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerde olduğu gibi ışınım a maruz kalmak Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi sıklığını artırır . Çocukluğunda 200-700 rad etraf ında ışınım almış kişilerde 20-25 yıl sonra Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi sıklığının arttığı saptanmıştır . Bir araştırmada 500 rad etraf ında ışınım alan şahıslarda Troid(guatr) kanser sıklığının % 2 etraf ında olduğu ortaya konmuştur . Rusya’daki Çernobil nükleer santrali kazasından sonra o bölgede yaşayan kişilerde tiroid kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde büyük artış olmuştur . Son yıllarda yapılan araştırmalar Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde bazı genetik bozuklukların önemli rol oynadığını göstermiştir .

Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li Kişide Ne Gibi emare ler Olur ?


Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastaların fazlasında hiçbir emare yada şikayet yoktur . Bir kısmında boyunda 1 şişlik gelişir ; fazlasında ise 1 nodülden yapılan biyopsi neticesi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi saptanır . Biyopsi olağan çıktığı halde ameliyat edilen bezin nodül dışındaki 1 alanında bazen milimetrik boyutta küçük kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi odağı saptanabilir . Troid(guatr) bezinin ivedilikle büyümesi ve sert olması kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi şüphesini artırır . Ses kısıklığı vede boyunda lenf bezlerinin şişmesi de Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi şüphesini artırır .
Bazen hususiyetle çocuklarda boyundaki lenf bezlerindeki büyüme ilk bulgu olabilir . Çook çok nadiren 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ağrılı vede baskı şikayetleri dediğimiz ses kısıklığı , nefes darlığı yada yeme zorluğu ile ortaya çıkar . Bazen hastalar ilk ollaraak bedeni n başka tarafındaki lenf bezi büyüklüğü , kemik kırıkları yada çook çok nadiren Troid(guatr) bezi aşırı çalışması (hipertiroidizm) ile karşımıza çıkabilir . Bununla 1 arada çoğu Rahatsızkişide hiçbir şikayet yoktur .

Boyundaki kitlenin yada nodülün nefes borusuna yapışık olması , sert olması , son vakitler da ivedilikle büyümesi , yeme zorluğu , ses kısıklığı yada ses kalınlaşması vede büyümüş lenf bezleri kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olası lığını kuvvetlendirir .

Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Neşekilde Teşhis Edilir ?


Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi teşhisi nodülden yada boyundaki kitleden yapılan iğne biyopsisi ile konur . Biyopsi ile alınan hücreler patoloji laboratuvarında mikroskop altında incelenerek kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığı anlaşılır . Biyopsi dışında 1 nodülün kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olup olmadığını anlayacak başka 1 tetkik yoktur . Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri bazen farkli sebep lerle ameliyat edilen Troid(guatr) bezinde patolojik inceleme sırasında rastlantıyla de teşhis edilebilir .

Kaç Türlü Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i Vardır ?


Kabaca 4 türden Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i mevuttur :
1-Papiller Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
2-Folliküler Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
3-Medüller Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
4-Anaplastik Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
En sık görülen Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi dir . Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e göre daha az görülür . Papiller vede folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in her ikisine aniden ‘’Diferansiye Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri’’ adı da verilir vede bu 2 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in Tedavi(iyileştirme) leri benzerlik gösterir . Papiller vede folliküler kanserleri tiroglobulin adı verilen 1 protein yapar vede salgılarlar . Ameliyat olmuş 1 kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hastasında tiroglobulinin kanda yükselmesi kanserin bedende olduğu yada nüks ettiği anlamına gelir .
Bazen hem papiller hem de folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler 0 .5 cm çapında küçük lezyonlar biçimi nde meydana gelebilir . Bunlar umumiyetle iyi seyirli olsalar da bazen yayılım yapabilirler . Bu sebep le biz küçük de olsalar bütün kanserlerde Troid(guatr) bezinin tamamen alınıp arkasından radyoaktif iyot tedavisini seçmekteyiz .

En Sık Görülen vede En İyi Seyreden Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi dir:


Papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bütün Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin % 75-80’ni meydana gelir . Papiller kanser umumiyetle iyi gidişlidir; fakat çook çok nadir görülen uzun hücreli ( Tall hücreli) varyant , Kolumnar hücreli varyant vede Diffüz sklerozan varyant ollaraak isimlendirilen türleri ivedilikle seyreder .
Papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi her yaşta vede çocuklukta da görülebilir , fakat 30-40 yaşlarında sıklığı artar . Hastaların yarısında Troid(guatr) bezinin birçok yerinde özdeş anda papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulunur . Boyundaki lenf bezlerine vede akciğere metastaz (yayılım) yapabilir . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi daha çook lenf bezleri yoluyla yayılır . Papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Troid(guatr) bezinde uzun vakit sessiz kalabilir vede hiiç 1 şikayet vede emare vermeden yada ölüme sebep olmadan yıllarca mevcut meydana gelebilir .

Genç erişkinlerde papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi umumiyetle iyi seyirlidir vede 40 yaş altında çok nadiren ölüme sebep olur . yaşı geçkin hastalarda ise daha ivedilikle seyreder . Boyunda lenf bezlerinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yayılımının olması genç erişkinlerde üzücü 1 risk taşımasa da , 40 yaş üzerindeki hastalarda hastalığın ivedilikle 1 seyir göstereceğine işaret eder .

İkinci Sıklıkta Görülen Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi :


Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin %11-15’ini meydana gelir . Bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi damar vede Troid(guatr) bezi kapsülü denen Troid(guatr) bezini dıştan çevreleyen zara yayılım yapar . Kapsüle yayılım varsa çok nadiren farkli organlara yayılır vede iyi gidişlidir . Damar yayılımı olanlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi daha ivedilikle seyreder .

Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi daha çook kan dolaşımı yoluyla yayılır . Akciğer , kemik vede az ollaraak beyin vede karaciğere yayılır .

Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in daha üzücü seyreden Hurthle hücreli tipi vede insüler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi tipi de mevuttur .

Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi papiller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e göre daha yaşlılarda meydana gelir vede 50’li yaşlarda aşırı görülür . Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi sıklıkla yavaş büyüyen 1 tiroid kitlesi biçimi nde gelişir vede ilk tanı konulduğunda hastaların % 25’inde Troid(guatr) bezi dışında yayılım , % 5-10’unda boyun lenf bezlerinde metastaz vede %10-20’sinde ise uzak organlarda metastaz (yayılma) mevuttur . Troid(guatr) bezini çevreleyen kaslara vede nefes borusuna direk yayılım karakteristik hususi liğidir vede tamamen ameliyatla ile temizlenebilmesi bu özelliğine bağlıdır .

Folliküler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi akciğer vede kemiğe metastaz yapma eğilimindedir .

Kanda Kalsitonin Hormonunu artıran Medüller Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i (MTK):


Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin % 6-8’ ini yapar . Medüller kanserin % 75’i ailesel değildir , fakat %25’i ailesel yada kalıtımsal özellik gösterir . Bu sebep le medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastaların aileleri vede çocukları bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yönünden taranır . Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Troid(guatr) bezindeki kalsitonin hormonu salgılayan C hücrelerinin kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olduğu icin bu hastaların kanlarında kalsitonin hormonu yükselir . Ameliyat sonrası kalsitonin düşer . Buna zıtlık ameliyat sonrası kalsitonin artmaya devam ederse medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nüks etmiş demektir . Nodüler guatrlı 1 hastada kanda aşırı kalsitonin hormonu varsa medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den şüphelenilir . Tanı icin nodüle biyopsi yapılır . Operasyon öncesi medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi teşhisi konursa 1 arada olabilecek oluşan paratiroid hastalığı vede feokromasitoma denen böbreküstü bezi hastalığı icin ameliyat öncesi kan kalsiyumu , paratiroid hormonu , kan kateşolaminleri ve idrarda metanefrin tetkikleri ölçülür . Ayrıca ultrason , tomografi veya MRI ile boyun , karın vede göğüs taranır .

Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastaların % 30’unda yüzde kızarma , ishal(diyare) vede yorgunluk meydana gelebilir .
Medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de başka Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde olduğu gibi ameliyatla tiroid bezinin hepsi alınır . Lenf bezlerinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yayılımı varsa hepsi ameliyatla çıkarılır . Ameliyattan sonraki 8-12nci haftada kalsitonin ölçülür . Kalsitonin yüksek ise kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi yine mevcut demektir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yerini bulmak icin ultrason , tomografi , MR , sestamibi sintigrafisi , MIBG sintigrafisi , DMSA sintigrafisi vede oktreotid sintigrafisi gibi tetkikler yapılarak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in yeri bulunmaya çalışılır .

Ameliyat oluşan medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda kalsitonin ölçümü rahatsızkişinin takibinde nüksün vede tümör odağının saptanmasında avantaj lıdır . Eğer kalsitonin ameliyat sonrası 10 pg/ml’den küçük ise Rahatsızlık yok olmuş kabul edilir . Ancak iyi 1 ameliyat sonrası bile kalsitoninin olağan e inmeme oranı % 40-60 arasında değişmektedir . Kalsitonin salgılayan kanser odağını saptamak çoğu Rahatsızkişide da mümkün olmamaktadır . Hususiyetle kalsitonin düzeyinin 50 pg/ml’nin altında olduğu hastalarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi odağını saptamak zordur .

Ameliyat sonrası kalan Troid(guatr) dokusu icin radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si yapılır . Daimi eden yada nüks eden medüller kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi de en iyi Tedavi(iyileştirme) cerrahidir . Çıkarılabildiği kadar ameliyatla tümör çıkarılır . Çünki diğer Tedavi(iyileştirme) lerin tesiri azdır vede radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si avantaj lı olmaz .

İlerleyen vede ameliyatla çıkarılamayan tümörlerde radyoterapi (ışın Tedavi(iyileştirme) si) vede kemoterapi uygulanabilir .

Troid(guatr) Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri Neşekilde Tedavi(iyileştirme) Edilir ?


Tüm Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda (tümör çapı ne olursa olsun) muhakkak uygulanması gereken 4 Tedavi(iyileştirme) basamağı mevuttur vede bunlar sırasıyla şöyledir:

1 . Ameliyat: Ameliyatla Troid(guatr) bezinin hepsi çıkarılır .
2 . Radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si: Ameliyattan 4-6 hafta sonra radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si yapılır .
3 . Levotiroksin ilacı ile Tedavi(iyileştirme)
4 . Belirli aralarla takip: Tiroglobulin , tiroglobulin antikoru vede beden taraması ile izleme(takip) yapılır .

Bu Tedavi(iyileştirme) basamakları uygulanan Troid(guatr) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi çoğunlukla yok olmaktadır . Ancak ameliyat kafigelmeyecek yapılırsa yada tiroid bezinin hepsi alınmaz ise; yada da radyoaktif iyot Tedavi(iyileştirme) si yapılmaz ise kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nüksü sık görülmektedir . 

 


Kanser

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp